Hogy is tanította Jézus az imádságot_Isten örök gondolatmintái vagyunkHogy is tanította Jézus az imádságot
Ebben a világban mindent szentnek hiszünk. Akár Indiában a tehenet, csak a lelkünket nem szenteljük meg a figyelmünkkel. Hogy is tanította Jézus az imádságot? Én most ezt másképpen értelmezem, amely így hangzik: "
Mi lelkünk, aki vagy az anyagban. Szenteltessék meg az én, mert istennek nincs neve. Azt mondta: " Én vagyok, aki vagyok " Jöjjön el az én országa és legyen meg az én akarata. Ahogyan a lélekben, úgy az anyagban is. Minden időben, add meg szent szellemed eledelét. És megbocsájtjuk magunk mulasztásait. Miképpen megbocsájtunk mások mulasztásait. S ne hagyj kísértetni az elménk által, de szabadíts meg a sötét gondolatoktól. Mert tiéd az igazság és a hatalom és a dicső-s- ég. Mindörökkön örökké. Így legyen Áldásod.
Minden, önmagunkból teremtetik. Mert maga a lélek, isteni, bennünk és mi őbenne. A szellem pedig, a tanítónk, de nem hallgatunk az igaz tanítónkra, csak a hamis prófétákra. Jézus ezzel az emberek elméjében gyártott dolgokra utalt. Hiszen az elme gyártotta képek, eltűnnek a semmibe, ha elvesszük figyelmünket róla. Mert hát el lehet beszélgetni a saját elménkkel és más elmével is, de ez olyan, ha már nem figyelsz rá, azt is elfelejtetted mit is beszéltetek.
Nem úgy, mint a belső megérzéseid, azok mindig pontosak és hitelesek. Volt már, hogy megéreztél valamit és nem is sokára, úgy is történt? Mert a lelked közölni akar veled mindig valamit, hogy figyelj már rá is. Ne csak az elme kivetített dolgaira legyen gondod. Hát nagyon elkeserítő, hogy az emberiség még mindig itt tart.
Nem képesek felfogni, hogy nincs Antikrisztus és semmi sincs, rajta kívül. Ezeket, amit most is megél az emberiség, megfogja élni még addig, míg meg nem érti, hogy az elméje, egy vetítőgép és csak a vászont cserélik le, mert elkopott. Ha esetleg felébrednének, akkor talán a képek kicserélődnének egy mennyei képre. A mozigépész=elme, mindig azt vetíti le, amit az ember saját maga készít és érez. Semmi sem létezik, csak a vászon, de a sok elme gyártott képtől, nem látják a vászon tökéletességét. Mikor hagyják ott az emberek a sötét mozitermet végre, és jönnek a " fehér vásznat "megismerni. Aki nélkül, nem látnák a képet szépnek? Az elme képes elhinni, igaznak, amit lát, teljesen addig, míg a lélek el nem éri azt a pontot, amikor azt mondja: átadom az irányítást a szívközpontnak és itt jön egy fordulat. A szívtér, a szellem " mennyek ajtaja " Itt az elmének, át kell adni a szívközpontnak, a szent szellem irányítást. "... - Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember, azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölet." Énok írja: „ki lesznek választva, az igazságosság örök ültetvényének választott igazai, hogy hétszeres oktatást kapjanak, az ő egész teremtéséről " Azt hiszem már benne vagyunk ebben a mennyei kiválasztásban. Köszönöm, hogy elolvastad. Áldás


Isten örök gondolatmintái vagyunk
Míg nem értjük meg, hogy isten örök gondolatmintái vagyunk, míg különállónak tekintünk mindent, beleértve magunkat is, addig a ciklusok örök körforgásában vagyunk. A teremtés kezdete óta létezünk / eonok=aion óta / Nem létezik bukás és nem létezik bűn, és nem létezik istenen kívül, semmi. Minden lélegzetem, Isten gondoskodásából van, hiszen Nélküle, lélegzetet sem tudnék venni, mivel Ő, az élet valósága. Mit mondott Jézus: " Én vagyok a menyből alászállott, élő kenyér. Ő, a szellemi táplálékunk. De ha földi táplálékunk is van, akkor szelleminek is lennie kell. Isten az anyagban ugyan azt teszi, mint a szellemben, csak létrehozott egy energia fátylat, hogy elfelejtse ki ő. Így formálja a tudatmezőben, gondolatainak sokaságát. Sosem mondta, hogy ez vagy, az vagyok, hanem azt mondta: "Vagyok aki vagyok " Minden forma, az ő képmása és gondolata, az ő hasonlóságát keresi. Azt mondják, isten nem felejt, ez tévhit. Nagyon is felejt és lebontja azt az gondolati energia mintázatokat, amelyeket már, meghaladott tudatossága. Azt hiszik az emberek, hogy isten mindent tudó, ez nem így van. Ha mi a gondolatmintái vagyunk, akkor velünk együtt fejlődik és emelkedik. De viszont, van a szent szellem, aki megtervezte ezt a folyamatot. Ciklusokról- ciklusokra, míg el nem éri a lélek, a szellemmel való összekapcsolódást. Isten, hét fény mintázata, a mi hét fény mintázatunkkal= csakra rendszerünkkel egy, ez a szivárvány színei. Kezdetben vala a gondolat, amely istennél volt, mert isten volt a gondolat. A gondolatot, szó követte, amely azt mondta: " Legyen világosság = fény. Ez a fény, a szellemi megtestesült a kegy-elem, amely életet adott mindennek. (Az értelmezése kegy = kedélynek leggyöngédebb, legnemesebb kihatása. Szelíd, finom, nemes, és szeretetet igénylő gyöngédséggel ömlik el. A kegy, a szíveket lágyító és vonzó kedélynek sajátja, szóval fejez ki. Innen a kegyszüzek) Ki emlékszik mér mikor a férfiak, úgy hívták a nőt, kegyed? A kegyelemben benne van minden, kegyelemben, nem állhat meg más, csak az igazság. Ezért nincs is más, mint a testet öltött igazság. Mert azt tudjuk Tothtól és más a bölcsesség szellemével megtestesült felsőbb gondolataink által, hogy ahogy fent, úgy lent. S ahogy bent, úgy kint. Mivel a szellem isten és mi az ő szellemében vagyunk, így egyek vagyunk vele. Ezért mondta Jézus: " Én istenben vagyok és ti bennem vagytok " Ha elérkezik az idő, mert mindennek megvan a maga ideje. A szentlélek elvezethet, Isten szerelméhez. Mert Ő, az ős szerelem bennünk, ha lefejti a lélek a felejtés fátylait, visszatér az egybe. De ehhez, végig kell menni, a 49. tudati fátylon, ez egy lélekciklus. Mindig mikor belélegzem, az életenergiáját veszem magamhoz, és mikor kilélegzem, lebontom azt az energiát, amely már nem szolgálja az életem. Mindig lélegzetet kell vennünk, hogy fenntartsuk a keringést, mert, ha nincs tiszta levegőnk, megfulladunk. Ez van a természetben is, mert minden mi vagyunk, a nővények és állatok is a mi gondolati energiánkból lettek teremtve. Akik itt vagyunk testet öltve a 49 isteni tudati sík valamelyik fokán vagyunk. Te is isten dics-ő-s-égében vagy mindig. Áldás Ilona

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai