Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december, 2010

Kérdés

Kép
Kérdés: 1. Nevezhető-e NEM-JÉZUSI embernek egy hagyományos keresztény tudattal rendelkező, és e szerint élni igyekvő ember? HANG: „Bármennyire is tiltakozol, bizony csak annak nevezhető. Hidd el, a Szentszellemem eljövetele után az apostolok sem voltak még JÉZUSI emberek.
Neked már igazán tudnod kellene, hogy: a saját lelkiismerete szerint cselekvő, és az ÉN, tehát Jézus Atyátok lelkiismerete szerint cselekvő ember nem szükségszerűen azonos. Sőt! A legritkábban azonos. Jézusi embernek, csak az mondható, aki ENGEM ÚT- ként vállal. Apostolaim hogy lettek volna Jézusiak, mikor még közvetlen mennybemenetelem előtt is azt kérdezték Tőlem: „Uram! Most állítod helyre Izrael országát?" /Ap.csel. 1;6./
Hogyan lehetne JÉZUSINAK mondani azokat a jámbor lelkeket, akik bár minden szertartást felhasználnak annak érdekében, hogy lelkiismeretüket megnyugtassák, de ünnepséget tartanak jólélekkel, mikor gyermekük vagy unokájuk bejelenti, hogy esküt tesz embergyilkolásra a katonaságnál!
Csak az mondható J…