Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október, 2010

A Mátrix

Kép

A nagy vallások

Kép
A nagy vallások, az erkölcsön, az erőszak teljes elutasí-tásán, a tolerancián, az ítélkezés tagadásán, a semlegesség, a harc és a kötődés elvetésén alapszik.

A történeti áttekintés arról árulkodik, hogy a nagy vallások, a hinduizmus, a buddhizmus, a zarathusztrizmus, a judaizmus és a kereszténység (az iszlám esete valamivel bonyolultabb) eredetileg mindig az erkölcsön, az erőszak teljes elutasításán, a tolerancián, az ítélkezés tagadásán, a harc és a kötődés elvetésén alapszik. A döntő kritérium ebben a kongruencia, vagyis a tudat, a szavak és a cselekedet közötti teljes megegyezés. Azt kell tenni, amit mondunk. Röviden szeretnénk bemutatni a Gnózis négy kritériumát, vagy tartópillérét, amely segít az eszmék felismerésében. (A GNÓZIS szó görög eredetű, és általános értelmezése egy ISMERETRE utal. Egy mélyebb értelmében, a GNÓZIS szó, egy Modus Operandis-ra utal, amely a Világegyetem fizikai és metafizikai jelenségeit magyarázza az emberrel, mint annak főszereplőjével.)
1. Az első, és le…

Az anyag részecskéi

Kép
Hogyan is működnek az anyag, apró építő kövei:
a részecskék? Kísérlet: Ha véletlenszerűen keresztüllövünk, apró kréta golyókat, egy kettős résű táblán, akkor a második, mögötte lévő táblán, két jelölést látunk. A vízhullámoknál, meg több jelölést, interferenciát. Hogyan kelthet az anyagi részecske, a hullámokra emlékeztető lenyomatot? Ha a kísérletnél: elektronokat, anyagi részecskéket, kilőjük egy kétrésű falon át és a kettősrésű fal utáni, a másik mögötte lévő falon, ugyan úgy, mint a víz hullámainál az interferencia hatására, interferencia nyomot kapunk, – egyik hullám, amikor a másik hullámmal találkozik, semlegesíti, vagy erősíti egymást-. Tehát, nem kettős rés, hanem több résvonal jelölés, jelenik meg, a mögötte lévő táblán. A kis elektron, részecskeként indult el, de hullámként hatolt át a réseken és találkozott önmagával a túloldalon, azaz interferált, majd részecskeként csapódott be a mögötte lévő falba. De matematikailag még különös, hogy az elektron, át is megy a résen, meg nem…