Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október, 2012

A Lucifer-féle lázadásból eredő problémák

Kép
A Lucifer-féle lázadásból eredő problémák
54:0.1 AZ EVOLÚCIÓS ember nehezen tudja megérteni a rossz, a bűn és a gonoszság jelentőségétés nehezen tudja megragadni azok jelentéstartalmát. Az ember felfogása túl lassú annak felismeréséhez, hogy az egymás éles ellentétét alkotó tökéletesség és tökéletlenség magvábanvaló rosszat hoz létre; hogy az összeütköző igazság és hamisság zavart keltő vétket teremt; hogy a szabad akaratú választást lehetővé tevő isteni adomány, a bűn és az igazságosság elkülönülő területeinek megjelenését eredményezi; hogy az isteniség állhatatos követése az Isten országához vezet el, s ez szemben áll annak folytonos elutasításával, mely pedig a gonoszság területeire visz. 54:0.2Az Istenek sem rosszat nem teremtenek, sem nem engedélyezik a bűnt és a lázadást. A magvábanvaló rossz az idővel együtt létezik az olyan világegyetemben, mely a tökéletességi jelentéstartalmak és értékek különböző szintjeit foglalja magába. A bűn minden olyan területen magvában jelen van, ahol…

A Lucifer-féle lázadás

Kép
A Lucifer-féle lázadás
53:0.1 LUCIFER a Nebadonból származó, kiváló elsőrendű Lanonandek Fiú volt. Számos csillagrendszerben szerzett tapasztalatokat a szolgálatban, csoportjának főtanácsosa volt, és bölcsessége, éleslátása és hatékonysága kiemelte a többiek közül. Lucifert a 37-es számon tartották nyilván a rendjében, és amikor a melkizedekektől a megbízatását megkapta, akkor a fajtájának hétezer egyede közül a legrátermettebb és a legkiválóbb száz személyiség közé tartozott. Egy ilyen nagyszerű kezdetet követően gonoszságok és vétkek során át elmerült a bűnben és ma azon három Csillagrendszer Fejedelem közé tartozik a Nebadonban, akik engedtek az önös késztetésnek és megadták magukat a helytelenül értelmezett személyi szabadság álokoskodásának - a világegyetemi engedelmesség elutasításának és a testvéri kötelességek semmibevételének, a mindenségrendi kapcsolatok iránti vakságnak. 53:0.2 A Nebadon világegyetemben, Krisztus Mihály működési területén a lakott világoknak tízezer csillagre…

Kérdés a sátán eredetéről, a gonoszságáról és az Úr világos válasza

Kép
Kérdés a sátán eredetéről, a gonoszságáról és az Úr világos válasza
616. Fejezet Noé reá mutat fivérének, Mahalnak fő hibájára. 
Az önhittség, mint a gőg gyökere. Az Úr megjelenik
Noé csakhamar utána ment testvérének a magaslatra és ott két gyermekével együtt magukból kikelve találta őket. Noé erre Mahalhoz lépve így szólt: hallgass meg engem testvérem! Lásd, te azzal vádoltad Istent, hogy Ő bűnt követett el ellened, mivel te a legigazabb férfiúnak tartod magadat az egész Földön! Lelkiismereted azt sugallja, hogy sohasem követtél el bűnt Isten ellen, mert törvényeit szigorúan betartottad! Ez a nagy tisztaságérzet egyben nagy diadalérzetet is keltett benned, s ennek alapján azt kérdezted önmagadtól tisztábban, igazabban élhet-e Isten az Ő rendjében, mint ahogyan én élek az én időmben? A te mindenkor diadalmaskodó lelkiismereted erre azt felelte, - nem. Isten sem lehetett sohasem tisztább az Ő viszonyai között, mint amilyen én vagyok az Istennel és az emberekkel szembeni viszonyban! Ez a dia…

AZ ATYA SZAVAI

Kép
AZ ATYA SZAVAI 12. rész PRÓFÉTAI TANÍTÁSOK 13. FÜZET János Evangélium 14/21-26 alapján Közvetítette: JOHANNA HENTZSCHEL
Ezek az írások vallások felülállók!
Valláshoz tartozástól senkit eltéríteni nem akarnak – sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelentetésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14.21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk. A német eredetiből fordította és közreadja:        G. Szieger Magda
Engedélyezett a minden változtatás nélküli és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás. J.H. Nr. 115 (1963.7.8.) AZ ISTEN ORSZÁGÁNAK HÉT FEJLŐDÉSI SZAKASZA
ELŐSZÓ: Én vagyok a te Urad, Istened. Idegen isteneket ne imádj.” (2. Móz. 20:3 és I.Tesszaloniki lev. 1,910) AZ ÉN BÉKÉM LEGYEN VELETEK! Még ezen a szájon át beszélek hozzátok. Engedjétek meg Mennyei Atyátoknak, hogy tanítson, figyelmeztessen és vigasztaljon. Ma hétrétű Isten- Birodalmamról oktatlak benneteket. De előtte azokkal a szavakkal figyelmeztetlek benneteket, melyeket egyk…