Bejegyzések

Kép
Vigyázz Gondolataidra
Vigyázz Gondolataidra, mert Szavakká fognak válni. Vigyázz Szavaidra, mert Tettekké fognak válni. Vigyázz Tetteidre, mert Szokásokká fognak válni. Vigyázz Szokásaidra, mert Jellemeddé fognak válni. Vigyázz Jellemedre, mert az Sorsodat fogja alakítani, és Sorsod lesz az Életed.

Gondolataid.            Szavaid.                             Tetteid.                                  Szokásaid.                                           Jellemed.                                                  Sorsod.           
Életed.

Világrendszer-sokaság, hogyan keletkezett. G.H.Anon

Kép
Világrendszer-sokaság, hogyan keletkezett.   G.H.Anon
2014. április 13. Párhuzamos Világrendszerek Segítője vagyok. Meg kell értenetek az én szerepem fontosságát, amiből azt fogjátok megtudni, hogy a Világrendszer-sokaság, hogyan keletkezett. Az Istenről azt kell tudnotok, hogy Ő olyan, akár egy MAG, ami szinte megszámlálhatatlan időkig állhat. A Világ az Istenben, mint Magban létezett. Ami kiváltotta a Magpattanást, az olyan volt szinte, amilyen egy mag kipattanásának a története, szinte azonos vele. Az a hely, ahol létezett, az változott.A változás, az a környezet. Tehát lehet úgy is mondani, hogy a környezet változott, amiben a mag pattanásának a lehetősége foglaltatott. Tehát se a mag, se a burok, se a belső rész, nem tud változni addig, amíg nincs levegő, ami megfelelő, se víz, ami éltető életre keltené. Az Isten, aki a Mindenség, aki negatív és pozitív erőösszességgel rendelkezik, az Ő ereje volt az, ami a feszültségével, megbontotta azt az egységet, amiből a környezet és a mag nega…

A JÓK ÉS A ROSSZAK SZÉTVÁLASZTÁSA, AZ ÍTÉLET NAPJÁN KÖVETKEZIK BE.

Kép
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből A jók és a rosszak szétválasztása, az ítélet napján következik be.

    Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Amíg azonban az emberek aludtak, eljött ellensége, konkolyt hintett a búza közé, aztán elment.     Amikor felnövekedett a vetés, és már kalászba szökkent, akkor előtűnt a konkoly is. Erre elmentek a szolgák a gazdához, és megkérdezték tőle: „Uram, nemde jó magot vetettél földedbe? Honnét van tehát a konkoly?” Mire a gazda így felelt: „Ellenséges ember cselekedte ezt.”     A szolgák tovább kérdezték: „Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?” Azt válaszolta nekik: „Nem! Nehogy a konkolyt gyomlálva kitépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön fel mindkettő az aratásig! Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön. A búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!” Ezek az evangélium igéi.

A JÖVŐ

Kép
A JÖVŐ
 Forrás: http://www.ghproba.premium.shp.hu/j%C3%B6v%C5%91 Kedves Barátaim!
A Tanításokból ismeritek az emberiség fejlődéstörténetét, tudtok a katasztrófákról, melyek mindig azért következnek be, mert a negatív cselekedeteinkkel tönkretesszük az éltető elemeiteket. A túlsúly, ami az anyaggá válás következménye, veszélyezteti a Föld életidejét. Az első katasztrófában úgy állt helyre az egyensúly, hogy a negatív életet élő emberek anyaggá (földdé) vált testi-lelki tömege kivált a földből, és 4 bolygót alkotott, (Hold, Mars, Vénusz, Merkúr - „Elvették a világ bűneit”). Most, a harmadik katasztrófa idején ugyanide jutottunk, tehát meg kellene tisztítanunk az éltető elemeinket. Mivel erre nem vagyunk képesek, sőt, egyre jobban tesszük tönkre, ezért a tudósaink új módszert szeretnének alkalmazni.  Mivel a kutatások bebizonyították, hogy a négy bolygóban volt élet, ezért a kísérletek ezekre irányulnak. A NASA évtizedek óta ezzel kísérletezik. Oda akarnak kitelepülni. De a legfontosabb dolgot…

Istenek vagytok!

Kép
Istenek vagytok! PÉNTEK 2017.04.07 Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?” A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jócselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat.” Jézus ezt felelte: „A Szentírásban nemde ez áll: Én mondottam: istenek vagytok? Ha már azokat is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt – és az írás nem veszítheti érvényét –, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött: Káromkodol! – mert azt mondtam, hogy Isten Fia vagyok? Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem! De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek: az Atya énbennem van és én az Atyában.” Erre ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment,…

János Evangéliuma: I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.

Kép

ISTEN HÁZTARTÁSA I. II. III.

Kép