2016. május 7., szombat

A változás törvénye


A változás törvénye

Elgondolkoztál már azon, hogy a külvilág miért nem nyújt folyamatosan boldogságot?
A válasz az, hogy a külvilág nem állandó. – Az egyedüli változatlan, az maga a VÁLTOZÁS.
Egy példa: Szereted a frissen megkapott, új állást, értékesnek és ösztönzőnek találod a munkahelyed. De mi történik pár év múlva, amikor egyhangúvá válik a munka és a munkaközösség új tagjaival sem találod meg a közös hangot? A külvilág állandóan változik – ezért nincs rá semmi garancia, hogy a hosszan tartó boldogságot megtaláld benne.
Amennyiben tartós boldogságot szeretnénk, kutatnunk kell a változatlant és az örökkévalót. A Lélek az változatlan és örök. De ha olyasvalaminek szenteljük magunkat, ami természeténél fogva múlandó, akkor a boldogság, amit abból remélünk, szintén múlandó és rövid életű lesz.
Az élet változékony. Ciklikus. Nem várhatod, hogy ugyanolyan maradjon, mert az alapvető természetének mondana ellent. Pontosabban: várhatod ugyan, de csak szenvednél ettől az elvárástól… A változást gyakran katasztrófaként éljük meg, tele félelemmel, holott legnagyszerűbb lehetőségeink is benne rejlenek. A ciklikusság az a természetes hullám, amelyet bölcsen meglovagolva a magunk javát szolgálhatjuk. Mindennek és mindenkinek megvan a maga ritmusa, a maga időszámítása. Nem véletlen, hogy olykor semmi sem akar előremozdulni, máskor szinte varázsütésre halad előre minden. Ha ráérzel a magad saját ciklusára, többé nem esel kétségbe a látszólagos veszteglések idején, és nem okoz gondot számodra jókor jó helyen lenni. Főképpen pedig képessé válsz arra, hogy bízz saját fejlődésed folyamatában.
Életünkben egy dolog állandó - a változás. Mindig minden változik, fejlődik. Ma már nem ugyanaz vagy, aki tegnap voltál, és holnap már nem ugyanaz leszel, aki ma vagy. A világ, a természet napról napra változik, Sokan nehezen fogadják el a változást, mert az mozgással, fejlődéssel jár - ki kell mozdulni a komfortzónából.
Neked milyen a hozzáállásod a változásokhoz?
A legtöbb ember nagyon nehezen hagyja el a komfortzónáját, mert azt már ismeri, megszokta. Lehet, hogy nem érzi jól magát benne - itt is, ott is tör, nyom, kicsit fáj - de még sincs elég bátorsága ahhoz, hogy változtasson.
Pedig aki ugyanúgy gondolkodik, mint eddig, aki ugyanazt teszi, mint eddig - az ugyanazt kapja, mint eddig.
Ha az a gondolkodásmód, az a munka nem vitt előbbre bennünket, ami eddig csináltunk, akkor - ha változtatni akarunk az életünkön - máshogy kell gondolkodnunk, mást vagy máshogy kell tennünk.
"A napot nem lehet megállítani az égen, akkor sem, ha alkonyul."
A változás mindig bekövetkezi, ha eljön az ideje, és egy dologgal mindig megjutalmaz bennünket -
a fejlődés lehetőségével.
Hinnünk, bíznunk kell benne - sőt, ha elég tudatosak vagyunk, akkor már tudjuk is - , hogy a változás, mindig a mi érdekünket szolgálja.                Forrás: http://www.fenyorveny.hu/2013/12/a-valtozas-torvenye.html


2016. április 23., szombat

A Teremtő Tízparancsolata a Felemelkedéshez

A Teremtő Tízparancsolata a Felemelkedéshez

1. Teljesen uralkodnod kell az érzéseiden, a gondolataidon és az érzelmeid felett, olyan módon, hogy csak magas fokú rezgés kifejezését engeded meg magadnak úgy, mint a szeretet, a könyörület, a kedvesség, a megbocsájtás, az öröm, a nevetés a harmónia és a béke.
2. Vedd át az uralmat gondolataid felett, olyan módon, hogy elutasítod, hogy olyan gondolatok és elképzelések lépjenek be az elmédbe, amelyek kételyt, haragot, neheztelést, aggodalmat, vagy elkeseredést keltenek, vagy olyanokat, amelyek másokhoz eljuthatnak. Ne ragaszkodj ahhoz, hogy egyszerűen csak a „valóságot” szólítod meg, ezen gondolatok mind a sötétség megnyilvánulásai.
3. Értsd meg, hogy az önvédelem csak az. Egy támadást kezdeményezni mások ellen, tekintet nélkül a jogos kifogásra, soha nem elfogadható.
4. Mindig maradj a jó akarat, a kedvesség, és a könyörület állapotában magad és embertársaid felé. Bármely vallás, vagy magatartás, amely ellenségesen és elutasítóan, vagy helytelen ítélkezéssel lép fel mások irányába, az hamis, és nem ettől a Teremtőtől származik
5. Fogadd el, hogy te és minden állat, zöldség és ásvány tudatos teremtések vagytok a Föld bolygón, érzésekkel, gondolatokkal, és az arra való vágyakozással, hogy felemelkedjetek. Tartózkodj az állatok megevésétől, mert ők a barátaid. Ti mind együtt fogtok felemelkedni, és nagyszerű segítséget fogtok kapni más királyságoktól.
6. Védelmezd a bolygódat, ahogy a gyermekedet óvnád, mert ő az élet forrása. Ne engedd, hogy megszállják, és megtámadják annak testét, tekintet nélkül bármely kifogásra, amit adnak, vagy bármilyen feltételezett jogcímre.
7. Csatlakozz másokhoz, különösen a gyermekekhez, hogy örömtelien és tudatosan készítsétek fel magatokat erre a nagy jelentőségű eseményre. Semmi sem olyan fontos az életedben, vagy érdemel annyi figyelmet, mint a saját, vagy a körülötted élő emberek Felemelkedésének biztosítása.
8. Engedd meg nekünk, hogy végtelen Szeretetet áramoltassunk a testedben, és az megtöltse szívedet. Ilyen módon teszed lehetővé azt, hogy saját Felemelkedésed erőfeszítés nélkül megtörténjék.
9. Taníts türelmet, könyörületet és végtelen szeretetet saját tetteid által, melyek hangosabban szólnak, mint bármi, amit mondhatsz. Köss békét a körülötted élőkkel, és békében fogsz élni.
10. Tedd mindezt örömmel, mert az az Igazság, hogy ez a Mennybe vezető út.

Csatornázta: Kathryn E. May

2016. április 8., péntek

Az igazság tanítása


  Az igazság tanítása


1. Boldog az, akit az igazság maga tanít, nem jelek és mulandó szavak által, hanem valóságban.

2. A mi véleményünk és érzésünk gyakran megcsal minket és rövidlátó.

3. Mit használ a nagy vitatkozás a titkos és kétséges dolgokban, amelyek miatt nem vádol senki az utolsó napon, hogy nem tudtuk?

4. Nagy esztelenség, hogy a hasznos és szükséges dolgok kárával önként haszontalan, sőt ártalmas ügyekbe avatkozunk.

5. Van szemünk, de nem látunk.

6. Ugyan mi gondunk a teremtett dolgok nemére, fajára?

7. Akinek az örök ige szól, az sokféle vélekedéstől megszabadul.

8. Egy igétől ered minden, ezt hirdeti minden teremtmény, ,,és ez ama Kezdet, ki szól is nekünk''. (Ján. 8,25)

9. Senki sem lehet értelmes nélküle, sem helyesen nem ítélhet.

10. Akinek ez az Egy mindene és aki mindent ebbe az Egybe foglal és mindent ebben szemlél, annak állhatatos a szíve és Istenben csendesen nyugodhatik.

11. Ó, Istenem, te igazság, egyesíts engem veled örök szeretetben!

12. Gyakran unalmas nekem sok dolog olvasása és hallása, mert tebenned van mind, amit én akarok és kívánok.

13. Hallgasson tehát minden bölcs, némuljon el minden teremtmény a te színed előtt: csak Te egyedül szólj nekem.

14. Minél jobban magába vonult az ember és minél egyszerűbb lélek, annál több és mélyebb dolgot ért meg fáradság nélkül, mert mennyből veszi az értelem világosságát.

15. A tiszta, egyszerű és állhatatos lélek sokféle tennivalója közt sem szórakozik el, mert mindent Isten dicsőségére cselekszik és arra ügyel, hogy tulajdon kedve keresésétől mindenben ment legyen.

16. Ki bánt, ki más háborgat téged, mint szívednek meg nem tört indulata?

17. A jámbor és ájtatos ember előbb megfontolja magában, amit külsőképp tennie kell.

18. Nem is vonja ez őt valami vétkes hajlam kívánására, hanem inkább ő irányítja az okosság útjára.

19. Kinek van keményebb küzdelme, mint aki önmagát le akarja győzni?

20. Pedig ez volna a mi dolgunk, hogy magunk felett diadalt arassunk, naponkint legyőzzük magunkat és a jóban előbbre haladjunk.

21. Ebben az életben minden tökéletességhez tapad valami fogyatkozás; és nincs vizsgálódás némi homály nélkül.

22. Az alázatos önismeret biztosabb út Istenhez, mint a világi tudományok mély kutatása.

23. Nem vétek a tudomány vagy akármilyen egyszerű ismeret, mert ez magában jó és Isten ajándéka; de mindig többre becsülendő a jó lelkiismeret és erényes élet.

24. Minthogy pedig sokan jobban igyekeznek tudósok lenni, mint szentül élni, azért gyakran csalódnak és vagy semmit vagy igen kevés eredményt látnak.

25. Bárcsak olyan szorgalmasak volnának a bűnök kiirtásában és a jó erkölcsök beoltásában, mint a mély kérdések fölvetésében, bizony nem volna annyi gonoszság és botrány a világban, sem annyi fegyelmetlenség a kolostorokban.

26. Bizony, ha eljön az ítélet, nem kérdik, mit tanítottunk, hanem mit cselekedtünk; sem azt nem vizsgálják, mily szépen beszéltünk, hanem mily szentül éltünk.

27. Ugyan mondd meg, kérlek, hol vannak most azok az urak és tanárok, akiket jól ismertél, mikor éltek és tudományukban virágoztak?

28. Javadalmuk már másokra szállott és nem tudom, gondol-e reájuk valaki?

29. Életükben látszottak valaminek, most mindenki hallgat róluk.

30. Jaj, mily hamar elmúlik e világ dicsősége!

31. Bárcsak az életük együtt járt volna tudományukkal! Bizony, jól tanultak s jól tanítottak volna!

32. Mily sokan vesznek el gonoszul e világon a hiú tudomány miatt, akik az isteni szolgálattal keveset gondolnak!

33. De mivel jobban szeretnek nagyok lenni, mint alázatosságban maradni, azért vesznek el hiú gondolataik által.

34. Valóban az a nagy, akinek nagy a szeretete.

35. Valóban nagy, aki maga előtt kicsiny és semmire sem becsül minden magas hivatalt és méltóságot.

36. Valóban okos az, ,,aki szemétnek tartja mind'' (Filippi 3,8), ami e földön van, hogy Krisztust megnyerhesse.

37. Valóban igen tudós az, aki Isten akaratát cselekszi és a maga kívánságával felhagy

Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/kempis-tamas-krisztus-kovetese/
  Filippi 3
Óvás az ámítóktól. A Jézus Krisztus ismeretének nagy volta és a hitből való igazság
   1  Továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni nektek én nem restellem, tinektek pedig bátorságos.
   2  Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől:
   3  Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk:
   4  Jóllehet énnekem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább;
   5  Körülmetéltettem nyolcadnapon, Izrael nemzetségéből, Benjámin törzséből való [vagyok], zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus,
   6  Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.
   7  De amelyek nekem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.
   8  Sőt annak felette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
   9  És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
   10  Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
   11  Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.
   12  Nem [mondom], hogy már elértem, vagy [hogy] már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.
   13  Atyámfiai, én énmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna:
   14   a De egyet [cselekszem], azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén,  b célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
Intés mennyei polgárokhoz illő életre
   15  Valakik annak okáért tökéletesek [vagyunk], ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni nektek:
   16  Csakhogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk.
   17  Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi nektek példátok vagyunk.
   18  Mert sokan járnak [másképpen], kik felől sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei;
   19  Kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik [mindig] a földiekkel törődnek.
   20  Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;

   21  Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

2016. március 28., hétfő

A benned lévő Forrás ugyanúgy szereti az ellenségeidet, mint téged


Engedd meg, hogy adjak egy példát arra, hogyan lehetsz konfliktusban a Forrásenergiával azáltal, aki vagy ebben a pillanatban! Valószínűleg nem akarod hallani, hogy a benned lévő Forrás ugyanúgy szereti az ellenségeidet, mint téged, mert annyira elszántan hiszed, hogy indokolt nem szeretni őket azért, amit tettek veled.

Szeretném azonban, ha megértenéd, hogy amikor nem szeretsz egy egyént, vagy egyének egy csoportját, a keletkezett problémát te okozod és az általa keltett probléma, hozzád fog jönni, nem az ellenségeidhez. Amikor ezt teszed, nem vagy összhangban a Forrásenergiával, (kapuk bezárva). Hogy kinyisd a kapukat, meg kell találnod rezgésed csillapításának módját, azon személyek irányában, akik becsaptak, rosszul bántak veled, mert ha teljesen igazságosnak is érzed magad a cselekedeteik miatt, akkor is saját magadat bünteted.

Amikor valakire nem a tiszta hozzáállással fókuszálsz, megosztod rezgésmintádat és az negatív érzésként jelenik meg nálad. Ha ezt fenntartod, akkor a disszonancia erősebb fokát tapasztalod meg.

A rezgésbeli disszonancia első jele, vagyis az ellenállás a valódi és jelen pillanatbeli éned között - a negatív érzelem megjelenése. Az összhang első jele, a pozitív érzelem. Ezek az érzelmek annak a jelzői, hogy összhangban, vagy ellentétben vagy-e azzal, aki valójában vagy.

Más szavakkal, ha megértetted, van neked ez a legfőbb útmutatód, ami minden pillanatban visszajelzést ad és minden, amit bevonzol életedbe nem más, mint aktuális rezgésszinted kijelzője. És akkor felismerheted, hogy ha olyasmiket vonzol be, aminek nem örülsz, akkor meg kell változtatnod a kibocsátott rezgésedet, különben a jelzés nem változhat. A jelzés mindaddig ugyanaz marad, míg meg nem változtatod gondolataidat és rezgésenergiádat.

 Dr. Robert Anthony üzenete
Forrás: http://inspiralo-uzenet.blogspot.hu/

2016. február 23., kedd

Alaje plejádi tanításai: Kérdések és Válaszok - Reinkarnáció
Kérdés:
Hello Alaje, lenne pár gyors kérdésem az elmúlt életekkel kapcsolatban: Összeköti őket valahogy a Déja-vu érzése? És ezek az elmúlt életek mi vagyunk (a jelenben), vagy egy másik ego/egyén (valaki más)?
Válasz:
A Déja-vu jöhet elmúlt életek emlékeiből, de akár az álmok emlékeiből is. Asztrálutazások emlékei. Minden életben az igazi önmagad, a lelked, ugyanaz. Csak a fizikai tested és a viselkedésed változik minden életben, aszerint, hogy milyen tudatossági szinten állsz és milyen tapasztalatokat akarsz szerezni.
Kérdés:      Amikor a szerető szív fejlesztésére koncentrálok, honnan tudom azt, hogy kitöröltem a negatív karmikus múltamat? Ki tudom törölni minden karmikus múltamat ebben az életben, mielőtt a felemelkedés megtörténik, amikor már nincs sok idő hátra?
Válasz:
Nagyon egyszerű: amikor elkezdesz pozitív dolgokat bevonzani, mivel pozitív karmát teremtesz.
Kérdés:      Töprengtem egy kicsit. Meg tudnád kérlek magyarázni, hogy miből erednek bizonyos fóbiák, mint a pókiszony és a tériszony? Azt mondják ez ösztönös, de biztos vagyok benne, hogy én nem félek a pókoktól, mert veszélyesek (amelyek nem azok, ahol én élek) és hogy nem minden ember osztozik ezekben a fóbiákban.
Válasz:
Elmúlt élettapasztalatokból.
Kérdés:      Van egy kérdésem a lélek jelen élet utáni újraszületéssel kapcsolatos döntését illetően. Honnan tudjuk, hogy mikor "diplomáztunk" a Földön és mehetünk magasabban fejlett bolygókra az elkövetkező életben? Találkoztam kedves, szerető lényekkel más világokból az asztrálsíkon. Telepatikusan kommunikáltunk. A következő életemet egy olyan dimenzióban szeretném folytatni, mint azok az emberek. Honnan tudom, hogy nem szükséges visszajönnöm ide és megtapasztalnom a negatív környezetet a Földön, hogy más leckéket tanuljak?
Válasz:
Amikor spirituálisan éltél a Földön és a tudatosságodat nem zavarta meg a Földi-babona, a Földi testedet egy tisztán szerető lélekként hagyod el, tudni fogod, hogy hová kell menned legközelebb.
Kérdés:      Azt hallottam, hogy amikor vonzást érzel egy bizonyos csillagrendszer irányába (amikor hallod a nevét vagy valami hasonlót), az azt jelenti, hogy onnan jöttél? Mindig volt egy olyan érzésem, hogy a lények össze vannak kapcsolódva, öröm és igyekezet... amikor hallom a Plejádok vagy a Plejádiak szavak egyikét.
Válasz:
Nos, lehetséges, hogy ilyesmit érezz mint ez, ha sok életed volt azokon a bolygókon.
Kérdés:      A következő életben, hasonló jellemünk lesz, hasonló gondolkodásmódunk, hasonló spiritualitásunk, hogy haladjunk a spirituális fejlődésben?
Válasz:
Attól függ, hogy milyen tapasztalatokat akarsz szerezni.
Kérdés:      Szia Alaje, hasznos a reinkarnációs terápia és működnek az elmúlt-élet regressziók?
Válasz:
Ezek a dolgok csak akkor hasznosak, ha:
1. A terapeuta igazán spirituális és tud az energiákról és a dimenziókról.
2. Fel akarsz ismerni és meg akarsz oldani karmikus témákat az elmúlt életekből.
Kérdés:      Amikor meghalok például és leszületek a következő életembe, a Forrás az aki kiválasztja, hogy egy férfi vagy egy nő legyek? Vagy én választhatok, úgy ahogy nekem van meg a választási lehetőségem, hogy kiválasszam a bolygót, ahol tanulni akarok (függően a bölcsességemtől)?
Válasz:
Felelősséggel tartozol az életedért. Te választasz és teremtesz meg mindent a következő életeddel kapcsolatban.
Kérdés:      Alaje, a teljes bölcsességgel teli válaszod reményében, egy lélek a gyakori bocsánatkérő imái vagy meditációi által a léthez, semmissé tudja tenni a negatív karmáját, vagy az egyedüli mód a spirituális élet pozitív szavakkal, tettekkel, érzésekkel és gondolatokkal?
Válasz:
Meg tudod változtatni a negatív karmád pozitív karmával. Pozitív tettekkel, gondolatokkal, szavakkal... szeretettel. Fényenergia teremtésével, sötét utálkozó energia helyett, mint ahogyan sokan teszik ezen a bolygón.
Kérdés:      Egy lélek elhatározza, hogy újraszületik egy testben emberként, aminek Dawn kórja van, vagy csökkent értelmi képessége. Mi az élettervének a célja, figyelembe véve azt, hogy ebben a különleges életben a lélek nem tud spirituálisan fejlődni a testi agyának a betegsége miatt? Amikor egy kisgyerek meghal balesetben, anélkül, hogy meglenne a felelős és anélkül, hogy lenne ideje és esélye, hogy fejlessze és növelje a tudatosságát, ez az élettervében volt, vagy sem?
Válasz:
Elfelejted azt, hogy sok ember negatív karmával születik le. Ahogyan a videóimban mondom. Minden amit teszel, visszajön előbb vagy utóbb. Ez az, amiért fontos spirituálisnak lenni, hogy figyelmesen tedd a dolgokat. A gonosz emberek az utálat energiájával, problémákkal születnek le. Maguknak teremtették. A gondolataid és az érzéseid teremtik a valóságodat.
Kérdés:      A 3D-s játék szabályai szerint, amikor leszületünk, nem emlékszünk rá, hogy kik vagyunk. De olyan emberek mint te, vagy az emberek akik az üzeneteket közvetítik a magasabb dimenziókból, információkat kinyerve, szóval azok a Földiek tudják olvasni (vagy hallani őket) és így tudnak az élet nagy titkáról.
De nem a saját tapasztalataikon és a megvilágosodáson keresztül kellene megkapnia minden Földinek ezt a tudást, más világokból jövő segítség nélkül? Ez csak egyfajta dilemma, amit nem értek.
Válasz:
Mi az amit nem értessz? Mindenkinek megvan a saját tanulási sebessége és mindenki akkor vonzz be információkat, amikor készen áll rá. A lét bármit használhat, hogy információkat adjon neked: más embereket, helyzeteket, dolgokat, szimbólumokat, hangokat, gondolatokat, érzéseket... bármit.
Kérdés:      A videóidban azt mondod, hogy a léleknek van egy terve a leszületése előtt, de azt is mondod, hogy a jövő tőlünk függ. Ezen felül azt is, hogy minden előre elrendeltetett és, hogy ebben a dimenzióban leszünk. Ez szomorú. Nem haladhatok tovább, mert a leszületést választom! Ez igaz? Egy adott tervvel jöttél ide és a titkos kormány lelke is és más emberek is szintén úgy jöttek ide, hogy tudatában voltak a tervüknek. Előbb vagy utóbb minden a fényhez fog jönni. Tehát miért kéne aggódni azért, hogy minden rendben legyen? Nem értem, miért tegyünk meg valamit, ha minden rendben van magában?
Válasz:
Ahogy a videóimban mondom, az élet a Földön egy iskola, ahol tapasztalatokat akarsz szerezni, azért, hogy fejlődj. Azért, hogy tapasztalataid legyenek, a lelkek körülményeket és helyzeteket állítanak fel, hogy tanuljanak belőlük.
Kérdés:      Miért felejtünk el minden előző életünket?
Válasz:
Ezt már sokszor megválaszoltam a régebbi hozzászólásokban. Sokkal fontosabb most az, hogy mit tudsz ebben az életben megtanulni és hogyha ez kapcsolatban van az elmúlt életeiddel (karmikus okokból), akkor fogsz kapni pár jelzést.
Kérdés:      Lehetséges valakinek a magasabb (spirituális) síkról, hogy visszafelé haladjon és alacsonyabb (anyagi) síkra kerüljön, azért hogy újratanulja a leckéket? Vagy valakinek, aki azt választja, hogy visszatér, hogy segítsen másokon, hogy elveszítse a kapcsolatát a fénnyel?
Válasz:
Az igazi önmagad, sohasem veszíti el a kapcsolatot a fénnyel. Csak a fizikai racionális egós elme tudja elveszíteni. Ha csak a gonosz létezésre koncentrálsz, természetesen akkor újra keresztül kell menned az első osztályon, ameddig el nem sajátítod. Ahogy a videóimban mondom, sok fénymunkás a magasabb dimenziókból, szabad akaratából született le a Földre, hogy segítse az átalakulási folyamatot.
Kérdés:      Tinédzser koromban, azt akartam hinni, hogy elmúlt életbeli álmaim voltak, nagyon valóságosnak és más idejűnek tűntek. Egyik az '50-es vagy a '60-as években volt, egy uszkár ruhát viseltem és egy fiú volt velem. Ez a fiú úgy tűnt szerelmes belém és én ugyanezt éreztem irányába, mégcsak rá sem tudtam nézni, mert elolvadtam volna... Ebben az életben találkoztam valakivel, aki ezt az érzést váltotta ki belőlem, de ő nincs velem és úgy tűnik nem egy jó ember. De nem segíthetem a módját, hogy hogyan érezzek iránta és utoljára amikor láttam őt, ugyanaz a hipnotikus érzésem volt, amikor csak ránéztem. Az elmúlt életben ez egy autóbalesettel végződött. Lehet ez a srác akivel találkoztam, ugyanaz a srác az elmúlt életből?
Válasz:
Ha néhány személlyel karmád van, sok életben találkozol velük.
Kérdés:      Mindig ugyanazzal a lélekcsoporttal születünk le vagy sem?
Válasz:
Egyedül születsz le és csak ritka esetben vannak csoportok, olyan esetben amikor egy bolygó átalakulása fog megtörténni.
Kérdés:      Honnan jöttem? Próbáltam egy asztrológiai elemzést, de az asztrológusnak fogalma sem volt róla! Vannak tanáraim egészem a 7. dimenzióig bezárólag, most már tudok emlékezni, de valami okból kifolyólag nem tudom azt, hogy ki vagyok én és, hogy honnan jöttem! Kapcsolatban voltam hajókkal, amik követtek engem az élelmiszer bolthoz. A nagyobb háromszögűnek nézett ki és egy kisebbik pedig mögötte repült. Valami ötlet, hogy honnan jöttek azok a (háromszögletű) hajók? Esküszöm úgy érzem, hogy bele fogok őrülni, hogy kitaláljam, hogy ki vagyok én...
Válasz:
Az nem fontos, mert minden lélek sokféle helyre megy. Sokkal fontosabb, hogy sajátítsd el és koncentrálj a jelenlegi életedre.
Kérdés:      Szeretnélek megkérdezni, hogy igaz-e az, hogy csak 108 alkalmunk van leszületni ebben a világban mint ember és ha nem tudjuk megtanulni minden leckét abban az időben, akkor vissza kell mennünk újra mint lelkek és le kell születnünk állatokba, ameddig el nem veszítjük minden egónkat és következő leszületésben pedig újra mint egy ásvány?
Azért kérdezlek, mert ezt olvastam és nem vagyok biztos benne, hogy igaz, vagy megvan a szabad választásunk, hogy újra emberként szülessünk le, ameddig el nem tudjuk érni a tiszta fényt. Olvastam, hogy csak 108 esélyünk van és a végső időkben vagyunk és az utolsó számban kell, hogy legyünk (a 107-ben).
Válasz:
Ez teljesen téves információ. Minden léleknek végtelen számú élete van, függően a tanulás sebességétől és függően attól, hogy mit akar megtanulni a lélek. Nem mondhatsz egy számot az életeknek. Ez egyéni. Mindenki egy egyéni egyéniség. Nem egy gép, lejárati dátummal.
Kérdés:      Alaje, a fény emberei a genetikájuk miatt azok akik, vagy mert a lelkeik idősek és bölcsek? Néha félek, hogy mindez a magasabb szintű lények genetikai manipulációi miatt van és nem azért, mert spirituális lelkek születnek le. Tudnál egy kis fényt vetni erre a témára?
Válasz:
Az emberek, akik fénymunkások, több élettapasztalattal rendelkeznek más életekből. Olyan lelkek, akiknek már voltak életeik magasabb szintű bolygókon és ismerik a fény útját. A legtöbb lélek a Földön tapasztalatlan lélek, akiknek csak olyan racionális gondolkodású bolygókon voltak leszületéseik, mint a Föld. Semmi köze a genetikához. A genetika csak a tudatosságodra reagál. Éppen ezért, néhány ember mindig egészséges és néhány pedig mindig beteg. Ahogy a videóimban mondom, a lét (Isteni) szeretet és fény kozmikus energiája, bármit meggyógyíthat ha elég erősen megvan benned.
De ahogyan a Földi emberek megzavarodtak a technikai társadalom unalmában, gyűlöletében, arroganciájában és kábítószereiben, nem tudják érezni a lét energiáját és hasztalan életet élnek. Így megismétlik a leckéket újra, a következő életeikben.
Kérdés:      Alaje, mi a karma?
Válasz:
A karma az ok és okozat kozmikus törvénye. Minden amit teszel, visszajön. Vagy ebben az életben vagy egy másikban.
Kérdés:      Alaje, ki vagy mi törli ki a lélek memóriáját?
Válasz:
Te, magad.
Kérdés:      Honnan tudom, hogy egy földönkívüli vagyok-e, vagy sem? Milyen fajta földönkívüli?
Válasz:
Ahogyan a videóimban mondom, a tudás valódi tapasztalaton keresztül jön. Tehát, hogyha az élettervedben van, meglesz a tapasztalatod, nem számít, hogy milyen racionális elme gondolja. A lélek, az igazi önmagad, tudja a tervet.
Kérdés:      Azt mondta valaki nekem, aki folyamatosan földönkívüliekkel, entitásokkal és számos energiával dolgozik, hogy Plejádi energia van jelen bennem.
Habár erős kapcsolatot érzek azokkal, akiket Plejádiaknak ismerek, nincsen semmilyen további információm vagy kapcsolatom még. Töprengek, hogy van-e lehetősége annak, hogy a Plejádi energia csatornája legyek, úgy, hogy nem vagyok teljesen tájékozott ez ügyben?
A személyes nézőpontom az, hogy egyszerűen megvan a képességem ahhoz, hogy hozzáférjek a bölcsességhez, amit hasznosnak találok a jelen pillanatban. Néha azt gondolom, hogy lehetne több annál.
Ne érezd szükségét a válasznak és a gyorsaságnak, bárhogyan is látod az igazságot. Határozottan becsüllek téged és a bölcsességedet.
Válasz:
Ahogy a videóimban mondom, sok földönkívüli született le a Földre azért, hogy segítsen az átalakulási időszakban... Néhányuk tudomással bír erről, néhányuk nem és pár épp most ébredezik...
Kérdés:      Hello Alaje! Tudod, hogy honnan jön az "új" lélek, vagy hogyan fejlődik ki?
Válasz:
Az olyan dolog, mint az "új" lélek nem létezik. Minden lélek a kezdetektől fogva létezik, hogy sokszor leszülessen, folyamatosan tapasztalatot szerezzen és tanuljon. Tapasztalatot szerzel ásványokként, növényekként, állatokként és emberekként. Vannak lelkek, akik gyorsan tanulnak és sokkal bölcsebbek. Szintúgy vannak lelkek, akik lassabban tanulnak és éretlenek, tudatlanok.
Kérdés:      Alaje, miért érzem úgy, hogy minden kultúrában benne voltam? Például különböző etnikai hátterekkel kínai, japán, afrikai, bennszülött amerikai, európai. Bármikor, amikor kapcsolatba kerültem, bármilyen különböző kultúrával, azt éreztem, hogy nagyon könnyen be tudok illeszkedni közéjük. Mintha lettem volna ott korábban, nagyon természetesen. Ha tudod és megtudod, kérlek mond el nekem, nagyon hálás lennék.
Válasz:
Azért, mert hasonló kultúrákban voltál más bolygókon. Nem csak a Földön.
Kérdés:      Elnézést kérek kedves Alaje, lenne egy kérdésem: a lelkünknek voltak leszületései növényben és állatban? Ez mindig fejleszti a lelket, nem igaz?
Válasz:
Mindenki aki ember, volt az elmúlt életeiben leszületése növényekbe és állatokba. A lélek minden tapasztalatot meg akar szerezni: ásvány, növény, állat, ember, galaktikus ember és fénylény.
Kérdés:      Hogyan tudok emlékezni mi voltam a jelen életem előtt, köszönöm.
Válasz:
Van oka annak, hogy miért nem emlékszel az elmúlt életekre. Megzavarna, hogy megszerezz néhány tapasztalatot ebben az életben. Csak akkor kapsz információt az elmúlt életekről, ha ez az információ segít neked elsajátítani vagy meggyógyítani néhány blokkot.
Kérdés:      Alaje, hogyan tudom kiválasztani a testem mielőtt leszületek?
Válasz:
Amikor egy lélek vagy, más életfelfogásod van és tudod, hogy mire van szükséged, hogy tapasztalatokat szerezz. Tehát, kiválasztod, hogy mikor, hová és hogyan szüless le. Sok bolygó van és sok lehetőség.
Kérdés:      Kedves Alaje, a karmát illetőleg. A karma azokat a rossz dolgokat jelenti amikkel találkoztam ebben az életemben, amiket korábban hoztam létre? Hogyan tudok ezzel foglalkozni, hogyha nem emlékszem, hogy mit csináltam korábban (az elmúlt életben)? Minden karmát ki kell egyenlíteni mielőtt magasabb rezgésű tudatosságba megyünk? Hogyan tudjuk kiegyenlíteni a karmánkat?
Válasz:
Igen, ki kell törölnöd a rossz karmát, azért, hogy magasabb dimenziókba menjél. Ez egy Kozmikus Törvény. Máskülönben a magasabb dimenziókban káosz és piszok lenne, mint az alacsonyabbakban. Hogyan változtasd meg a rossz karmádat jó karmává? Minden videómban elmondom. Szeretettel éléssel.
Kérdés:      Amikor Jézus azt választotta, hogy leszületik a Földre, hogy megemelje a Földi emberek tudatosságát, tudta, hogy megölhetik, de mégis azt választotta, hogy eljön?
Válasz:

Igen, csak úgy, mint más fénymunkások és spirituális tanítók.

2016. február 3., szerda

A továbblépés 8 kulcsa


A továbblépés 8 kulcsa

2006. decemberében a Mesterek megosztották velünk a továbblépésünkhöz nélkülözhetetlen kulcsokat, hogy egyensúlyban tudjunk maradni, amikor ezt választjuk. Itt az ideje ezeket átadni mindenki számára, használatára. Örömmel tesszük, nagy becsben tartva bennetek, és szolgálva ugyanúgy szeretetünkkel.

A továbblépés 8 kulcsa. A Mesterek most azt mondják:

Akik a Felemelkedő Tudatosságot választották maguknak, azok számára, vannak bizonyos követelmények, hogy elérkezzenek ebbe az isteni érzésbe. Ezek olyan, Univerzális Törvények szerinti követelmények, melyeket nem lehet kikerülni, és csak szívből áradva lehet megtenni, mert ha elméből tesszük, akkor elferdülhetnek eredeti rendeltetésükben, olyanokká válhatnak, mintha hazugságot ötvöznénk, egy harcos igazságával. Bár ők is elérkezhetnek majd a felemelkedési folyamatba, de ha nem szívből valóan teremtenek, akkor nem fejeződnek ki a teremtéseik úgy, ahogy azt szeretnék, csak egy megszokássá lesz számukra, és majd egy újabb megvilágosodás kérdése, hogy elérkezhetnek az új valóságba.

A kulcsok a következők:

A Felemelkedési Kulcsok alapját, a szent geometria csillag tetraédere képezi, mindegyik kulcs, a csillag egy pontjára mutat rá. A nyolc örök igazság, mindegyik része az egésznek és magába foglalja a másikat, mindegyik a másik nélkül csak része az egésznek, ahogy te része voltál/vagy, minden ami valaha voltál, vagy leszel a mindenségben örökkön-örökké.

1. AZ ISTENI FORRÁSBÓL SZÁRMAZUNK ÉS ÍGY ÖNMAGUNKBAN, TÖKÉLETESEK VAGYUNK

El kell ismerni azt, hogy TÖKÉLETESEK, Önmagunkban Tökéletesek VAGYUNK.

El kell ismerni ISTENI TÖKÉLETESSÉGÜNKET, HOGY A SZELLEM EGYFORRÁSÁBÓL áradunk ki, mindannyian végtelen UTAZÁSAINKBA, mind az Egy forrásából valók vagyunk, az Egyből valók örökké.

2. FOGADD EL AZ UTADAT, AZT AMIÉRT IDE JÖTTÉL!!!

Nem valami nagy dologért kell küzdened, nem azért jöttél, hogy a küzdelem legyen a tanulságod, hanem azért, hogy tapasztalj.

3. EGYEDISÉGED SÉRTHETETLENSÉGE, AZ ISTENI INTEGRÁCIÓ!!!

Megőrizni és képviselni, fenntartani a Személyes megbecsülésed, tisztességed.

Annak az igazsága, hogy, minden lehetőség, amelyet megadunk magunknak, az meg van magunkon belül, felismeri azt, hogy van személyes igazságunk, és az nem az, amelyet már készen kaphatunk másoktól.

4. AZ VAGYOK, AKI VAGYOK, AZ LÉGY, AKI VAGY!!!

Az Légy Aki Vagy, ne olyanná, mint amilyennek mások feltételeznek!!!

Te alkotod meg a kegyelem, a megbocsátás fényét, és az nem lehet tökéletlenség, amit Isten alkot, olyanná légy, amilyen a szellemedből vagy.

Neked nem kell megjavítani magadat, csak elismerni saját istenségetek, teljes isteni létezésed.

5. SAJÁT ÉRTÉKESSÜNK ELFOGADÁSA, ÖNBECSÜLÉS!!!

El kell ismerned, hogy értékes vagy, és az értékességed, hogyan illeszkedik, jelenik meg a külső és belső világodban. És felismerni azt, ha értékesebbnek tartod magadat másnál, vagy kevesebbnek, az azt jelenti, hogy még az önmagad felismerése hiányos.

6. ELISMERNI SAJÁT ERŐFESZÍTÉSEIDET, CSELEKEDETEIDET, SAJÁT NAGYSÁGODAT ÉS MEGHATALMASODÁSODAT!!!

Az igazság erőforrása, nem az egóból származik, hanem a Szellem egységéből, az EgyLélekből árad ki. Az igazság ereje, a szelídség ereje. Fényből való vagy és minden teremtés, még ha megfoghatatlan is számodra, onnan származik.

A félelem, egy olyan belső erő, amely az egóból származik, és azt sugallja, hogy kevesebb vagy minden más dolognál. Az Igazságodban, a jóságod kegyelme az Erő, a Hatalom, a feltétel-nélküliség ereje, amelyet nem használhatsz mások megsértésére, vagy negativitásra.

Az igazi hatalom, a Szeretet Hatalma, az élő társ-teremtőd minden szándékodban, amely megad, felkínál minden lehetőséget számodra.

7. ELFOGADNI HOGY MINDEN VÁLTOZÁSBAN VAN!!!

Legyen Önbecsülésed, Teljes Vagy, Te vagy a Hatalom, Te vagy a Kegyelem saját világodon belül!!!

A Most, Mindig Van, a változások, a gyakorlásból jönnek, csak akkor jönnek. Ez azt jelenti, hogy a nézőpontokon kell változtatni. Ki kell fejezned magadból amit tudsz, nem elrejteni azokat a kincseket. Történelmi példával élve, legyél eretnek az elfogadott normák tekintetében. Változtasd meg a normákat, alkosd át egy új szempont szerint, a Kegyelem, a Jóság tisztaságának segítségével, és sétálj vele könnyedén lelkedben fényesedve, mert te alkottad meg ezeket.

8. MEGTANULNI SZERETNI ÖNMAGUNKAT, MERT SZERETED ÖNMAGADAT, NAGYON SOKAKAT MEGÉRINT!!!

Megtanulni, szeretni magatokat, beleszerelmesedni magatokba. És ez szeretet/szerelem megérint megszámlálhatatlanul másokat is. Minden energiának, hatása van másokra, vagy energiacsere által, vagy amit magatok mögött hagytok, mint lenyomatot, ahogy adjátok, úgy fogadja a másik. Másokat tükörként láthatjátok meg magatokban, ahogy fájdalom van, vagy öröm lakik a szívükben.

Ó hányszor is mondtátok már ezt: Minden az Isteni Kegyelemből árad. És ez az Igazság!!!
Mindig is így van!!!


(Megjegyzés: A kulcsok használatához, emlékezni kell arra, hogy milyen a természetes lélegzés. Minden lélegzet, tisztít, megvilágosít, és oxigénnel lát el, energetizálja, táplálja a testet. Minden lélegzet, takarít, és a megtisztított energetikai rendszerrel, egyértelműbbé, könnyedebbé válik a kapcsolódás, az egyetemes tudathoz, segíti a tapasztalásainkat. Amikor nem lélegzünk természetesen, az feszültebbé teszi az embert, a teremtéseink, megnyilvánulásait lelassítja, vagy akár meg is akadályozhatja.)

2016. február 2., kedd

A hoponoponóban - a gyógyítás, azt jelenti: szeressük magunkat!


A hoponoponóban - a gyógyítás, azt jelenti: szeressük magunkat!

Ha jobbá akarod tenni az életedet, akkor ahhoz gyógyítani kell az életedet. Ha bárkit meg akarsz gyógyítani - akár egy elmebeteg bűnözőt -, akkor ahhoz, magadat kell gyógyítanod.

Életemet és a kapcsolataimat a következő felismerések alapján alakítom:
1. A fizikai univerzum, gondolataim testet öltése.
2. Ha a gondolataim betegek, akkor beteg fizikai valóságot teremtenek.
3. Ha a gondolataim épek, akkor olyan fizikai valóságot teremtenek, amelyben túlcsordul a SZERETET.
4.100%-ban felelősséget vállalok azért, hogy a fizikai univerzumomat olyannak teremtettem, amilyen.
5. 100%-ban felelősséget vállalok a beteg valóságot teremtő, beteg gondolataim korrigálásáért.
6. Nem létezik „odakint." Minden gondolatként létezik, az elmémben.

„A hoponoponó, a problémákat nem nyűgnek, hanem lehetőségnek tekinti. A problémák nem egyebek, mint visszajátszott múltbeli emlékek, amelyek azért jönnek elő, hogy lehetőséget kapjunk a SZERETET szemével való látásra és az inspirációból* történő cselekvésre."
Beszélj a testedhez! Mondd neki: „Szeretlek, úgy, ahogy vagy. Köszönöm, hogy velem vagy. Ha úgy érzed, hogy bármilyen módon bántalmaztalak, kérlek, bocsásd meg!" Napközben egyszer-egyszer állj le, és látogasd meg a testedet! A látogatás a szeretetről és a háláról szóljon! „Köszönöm, hogy elviszel engem mindenhová. Köszönöm, hogy lélegzel, hogy a szívem lüktet." A testedet partnernek tekintsd az életedben, ne pedig szolgának! Úgy beszélj a testedhez, ahogy egy kisgyerekhez szólnál! Barátkozz össze vele! Szereti, ha sok-sok vizet kap, hogy jobban tudjon az énjével együttműködni. Olykor úgy érzed, mintha éhes lenne, pedig valójában csak szomjas.
A napfénnyel kezelt „kék" víz átalakítja azokat az emlékeket, amelyek a tudatalatti (a gyermek) elmében visszajátsszák a problémákat, és segítenek abban, hogy „elengedd a dolgokat, és hagyd Istent cselekedni". Szerezz egy kék színű üveget! Töltsd meg csapvízzel! Zárd le az üveget dugóval vagy celofánnal! Tedd napfényre vagy lámpa alá, legalább egy órára! Idd meg a vizet, illetve öblítsd le vele magadat fürdés vagy zuhanyozás után! A napfénnyel kezelt, „kék" vízzel főzhetsz, moshatsz, és minden olyan dologra használhatod, amire a vizet használni szokták. Kávét vagy kakaót is készíthetsz vele.
A béke velem kezdődik.
A problémáim nem egyebek, mint a tudatalattimban visszajátszódó emlékek. A problémáimnak nincs köze senkihez, semmilyen helyhez vagy helyzethez. Ezek a problémák „panaszolt panaszok", ahogy azt Shakespeare az egyik szonettjében költőien megfogalmazta. Amikor azt tapasztalom, hogy az emlékeim problémákat játszanak vissza, van választási lehetőségem. Választhatom azt, hogy továbbra is kötődök hozzájuk; vagy megtehetem, hogy az ISTENIHEZ folyamodok, hogy átalakítással szabadítson meg tőlük. Az elmémet így vissza tudom állítani eredeti, nulla, üres állapotába. Az emlékmentesség állapotába. Amikor mentesülök az emlékeimtől, akkor ISTENI ÖNVALÓM vagyok, ahogyan az ISTENI létrehozott, pontosan saját maga hasonlatosságára. Amikor a tudatalattim zéró állapotban van, olyankor időtlen, határtalan, végtelen és a halál sem érinti. Ha viszont az emlékek diktálnak, akkor elakad az időben, a térben, a problémákban, a bizonytalanságban, a káoszban, a gondolkodásban, a problémákkal való birkózásban, az ügyek kezelésében. Ha megengedem, hogy az emlékek uraljanak, akkor azzal lemondok elmém élességéről és az ISTENIVEL való harmóniámról. Nincs ráhangolódás, nincs inspiráció. Ha nincs inspiráció, nincs cél. Amikor emberekkel dolgozom, mindig azt kérem az ISTENITŐL, hogy a tudatalattimban alakítsa át azokat az emlékeket, amelyek velük kapcsolatos érzékeléseimként, gondolataimként és reakcióimként visszajátszódnak. Zéró állapotban az ISTENI ezt követően elárasztja a tudatalatti és a tudatos elmémet inspirációval, így a lelkem már ugyanúgy tapasztalhatja meg ezeket az embereket, ahogyan az ISTENI tapasztalja meg őket. Az ISTENIVEL dolgozva a tudatalattimban átalakuló emlékek minden elme tudatalattijában át fognak alakulni. S nem csupán az emberek elméjében, hanem az ásványokéban, az állatokéban és a növényekében is, tehát a létezés minden látható és láthatatlan tartományában. Milyen csodálatos is felismerni, hogy a béke és a szabadság velem kezdődik! Az én békéje!!!
Az emberiség olyan, függőséget okozó emlékeket halmozott fel, amelyek szerint mások közreműködésére és segítségére van szükség. A hoponoponó lényege, hogy tudatalattinkból szélnek eresztjük azokat az emlékeket, amelyek visszajátsszak az olyan érzékeléseket, amelyek szerint a probléma „odakint" van, s nem idebent. Mindannyian úgy jöttünk erre a világra, hogy a „panaszolt panaszaink" már készen álltak. A problémák emlékeinek nincs közük emberekhez, helyekhez vagy helyzetekhez. Ezek nem mások, mint lehetőségek a szabadságunk megszerzésére. A hoponoponó célja saját önidentitásunk helyreállítása, ami az ISTENI intelligenciával fennálló, természetes ritmus. Amikor ezt az eredeti ritmust visszaállítjuk, a zéró megnyílik, és a lélek megtelik inspirációkkal. Akik megtanulták a hoponoponót, azok általában meg akarják azt osztani másokkal, hogy segítsenek nekik. Nem könnyű kilépni a „segíteni tudok" üzemmódból. Ám ha „elmagyarázzuk" az embereknek a hoponoponót, azzal önmagában még nem szabadítjuk fel a problémák emlékeit. Ezt csak a hoponoponó gyakorlásával érhetjük el. Ha hajlandók vagyunk megtisztítani magunkat a „panaszolt panaszoktól", akkor rendben leszünk, és mindenki más is rendben lesz. Ezért senkinek sem tanácsoljuk, hogy ossza meg másokkal a hoponoponót. Ehelyett mindenkit arra ösztönzünk, hogy tegyék félre a másokkal kapcsolatos ügyeiket; először magukat szabadítsák fel, és mindenki mást csak azután. „A béke velem kezdődik."
Feltettem a kulcskérdést: - Mit tettél magadban, amivel megváltoztattad ezeket a beteg, vagy bűnöző embereket? - Egyszerűen csak megtisztítottam énemnek azt a részét, amit megosztottam velük. - Tessék? Nem értettem... Dr. Hew Len elmagyarázta, hogy ha teljes felelősséget vállalsz az életedért, akkor minden, ami az életedben megjelenik - egyszerűen azért, mert ott van az életedben - a te felelősséged. Az egész világot szó szerint te teremted.
Hűha! Ezt nem könnyű megemészteni... Odáig rendben van, hogy felelős vagyok azért, amit mondok vagy teszek. De hogy azért is én lennék a felelős, ha bárki más bármit tesz az életemben?! Az igazság azonban a következő: ha teljes felelősséget vállalsz az életedért, akkor minden, amit látsz, hallasz, ízlelsz, tapintasz, vagy bármi módon megtapasztalsz, az a te felelősséged, mivel a te életedben jelenik meg. Ami azt jelenti, hogy neked kell meggyógyítani a terroristát, az elnököt, a gazdaságot, bármit, amit tapasztalsz. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ők kizárólag a bensőd kivetüléseiként léteznek. A probléma nem velük van, hanem veled. És ha meg akarod őket változtatni, akkor magadat kell megváltoztatnod. Pontosan tudom, hogy ezt milyen nehéz megemészteni. Hát még elfogadni, és ténylegesen megélni. Vádaskodni sokkal könnyebb, mint teljes felelősséget vállalni.
Megkérdeztem dr. Hew Lent, hogyan gyógyította önmagát. Tehát, hogy pontosan mit tett, amikor a betegek kartonját nézegette. - Folyamatosan azt mondogattam, hogy „sajnálom" és „szeretlek". - Ennyi? - Ennyi. A helyzet az, hogy önmagunk javításának a legjobb módja, ha szeretjük magunkat. És ha magadat javítod, a világot is javítod. Amikor dr. Hew Len - „E" - a kórházban dolgozott, bármi is jött benne fel, azt átnyújtotta az ISTENINEK, és azt kérte, hogy az eresztessék szélnek. Mindig biztosan hitte, hogy ez meg is történik. És a dolog mindig működött. Dr. Hew Len megkérdezte magától: „Mi zajlik bennem, hogy ezt a problémát okoztam, és hogyan tudnám azt magamban kijavítani?" A jelek szerint ezt a belülről kifelé történő gyógyítást nevezik: hoponoponónak.
A lényeg, hogy az életünkben mindenért 100%-ban vállaljuk a felelősséget. Mindenért. Azt mondja, az ő munkája: önmaga megtisztítása. Ennyi. És ahogy tisztítja magát, úgy tisztul a világ is, mert ő maga a világ. Minden, ami rajta kívül van, kivetülés és illúzió.
A jelek szerint elfogadja, hogy a vilá­gon minden a te tükörképed, ám azt is mondja, hogy a te felelősséged minden általad megtapasztalt dolog kijavítása. Mégpedig a bensődből történő korrekciója, amit úgy tehetsz meg, hogy kapcsolatba lépsz az ISTENIVEL. Szerinte a külső dolgokat csak egyféleképpen lehet kijavítani. Oly módon, hogy kimondod a „szeretlek" szót az ISTENINEK, amit nevezhetünk Istennek, életnek, univerzumnak vagy - bármilyen egyéb szóval illetett - kollektív, magasabb erőnek.
- Kétféleképpen élheted az életedet - magyarázta dr. Hew Len. Emlékből vagy inspirációból. Az emlékek visszajátszódó, régi programok. Az inspiráció pedig az, amikor az ISTENITŐL kapsz üzenetet. Az inspiráció az, amire szükséged van. És csak akkor hallhatod meg az ISTENIT és kaphatod meg az inspirációt, ha minden emléket kitakarítasz. Csak annyit kell tenned, hogy tisztítasz.
Dr. Hew Len hosszan magyarázta, hogy miért az ISTENI a zéró állapotunk. Elmondta, hogy ebben az állapotban nincsenek korlátaink. Nincsenek emlékeink. Nincs identitásunk. Semmi sincs, csak az ISTENI. Akadnak az életünkben olyan pillanatok, amikor eljutunk a korlátok nélküli állapotba, de többnyire az történik, hogy elménkben a szemét - amit ő emlékeknek nevez - pereg. - Amikor a pszichiátrián dolgoztam, és néztem a betegek anyagát - mesélte -, éreztem magamban a fájdalmat. Ez közös emlék volt. Olyan program, ami miatt a páciensek viselkedése olyan lett, amilyen. Nem voltak a maguk urai. Egy program foglyaivá váltak. Amint meg­ éreztem a programot, máris tisztítottam. A központi téma ezután a tisztítás lett. De elmondhatom azt a tisztítási módszert, amelyet dr. Hew Len a leggyakrabban használt és használ, és amelyet én is alkalmazok. Mindössze négy egyszerű mondatot kell ismé­telgetni, szünet nélkül, az ISTENINEK címezve: 
         „Szeretlek."
         „Sajnálom."
         „Kérlek, bocsáss meg!"
          „Köszönöm."