2014. november 21., péntek

Lemúria üzenete 2014. 11.22Lemúria üzenete 2014. 11.22. előtt...
„Drága MAG Fénytestvéreim!

Nagy feladat előtt állunk…
2014. november 22.-én, 11. 22. perckor megnyitjuk Lemúriai Tudásunk Földi Kapuját…
Mióta szeretett szigetünk a hullámok fogságába jutott, azóta őrzi e tudást Kárpát Ősök Tere…
Atlantiszi tudatosságunk már régóta elérhető.
Lemúriai tudásunk azonban egy mélyebb, egyetemesebb, EGYségben létező minőségünk volt, ahol tér, idő és anyag urai voltunk…
Ti és Gaia, Én…
Ahol a Végtelen Teremtő Tudat volt mindennapi kenyerünk…
Ahol még a kristályok ereje is szerény tudástár volt az elérhető Forrásokhoz képest…
Ahol még EGY voltunk, emlékeztünk, s tudatosságunk azon minősége volt mindennapos, ahol tökéletes tudatában voltunk Teremtő Erőnk végtelen hatalmának, s segítségünkkel gyarapodott a Föld Emberisége.

Mu előtt is volt Kárpátia!!!
Mu előtt is ez a hely volt a Minden Tudás Forrásának bekötési pontja!
Kárpát Földje, Hadraniel védelme alatt, az EGYetlen Teremtő szolgálatában, Gaia Teremtményeinek tudásban és ébredésben való segítéséért.
Eonokkal ezelőtt zajlott…
Teremtő Erőink minden esszenciáját zártuk le egykor. Mindent, mire szükségünk lehet.
Mindent, mihez hozzáférnünk csakis a végső nekiindulás előtt lehet!
Elvégeztetett.
Azonban egy dologra van szükség még: EGYSÉGRE -EGYmással.

<< (Kérdésemre, hogy ki szól most általam, az alábbi a választ kapom. Erős, sűrű fizikai közegben lévő, bezárt, kiáradni készülő, feszülő, hatalmas erőt érzékelek… Mint Aladdin palackba zárt szelleme, olyan benyomást kelt bennem…)

Igen, jól érzed:


Lemúria 3. dimenziős létezésbe sűrített Kristály Tudatossága vagyok.
Olyan vagyok, mint a pattanásig feszült, érett rügy, mi kihajtani készül! >>

Folytassuk…

Azonban egy dologra van szükség még: EGYSÉGRE - EGYmással.
Ehhez meg kell ismernetek a Teremtő Atya szavait, ki MAGjainak komoly intést küldött el.
Minden sorát fogadjátok szívetekbe, s végre tegyetek Magságotokhoz méltón!

””
Az Egy Végtelen Teremtő üzenete:

"Megszégyenültök, és térdre kényszerítelek Benneteket Drága Magyar Gyermekeim mindaddig, amíg nem ismeritek fel, hogy MINDEN problémáitoknak EGYETLEN gyökere van: nem álltok EGY-más mellé, és nem bíztok EGY-másban.
Mindig meggyengültök erőtökben, amíg a szívetekbe beengeditek a KÉT-ség széthúzó mételyét.

ÖN-állóságotokat felhasználom a megszégyenítésetekre, mert ha nem tanuljátok meg végre, hogy ÖSSZE-fogjatok, halálotok csak egy újabb diadalíve lesz a Sötétebb Oldalnak.
Vegyétek észre Gyermekeim, hogy MINDEN egyéni célotok elérése, a pénzeitek, az egészségetek, a kapcsolataitok is azért szenvednek rendszeresen hiányt, mert nem vagytok hajlandóak EGY-más mellé odaállni és a KÖZÖS teremtés EGYÜTT-es erejével győzni!!!

Mindegyikőtök makacsul ragaszkodik a saját kis elképzeléséhez, a saját kis EGY-ÉN-i útjához és teremtéseihez – nézzetek magatokra!
Ettől vagytok ilyen gyengék! Ettől vagytok sikertelenek. Csak nem ismeritek fel.

De én, az Atya nem engedlek most már ki Benneteket a kátyúból, amíg meg nem tanuljátok az utolsó leckét: az Egység Útját.

Járjátok csak tovább az EGY-ÉN-i táncotokat nyugodtan és próbálkozzatok EGY-MÁS nélkül...
Látni fogjátok a gőg és az ostoba EGY-ÉN-i elképzeléseitek bukását. A porba taszítalak Benneteket EGY-ÉN-ként, hogy újra keresni kezdjetek az EGYSÉG helyes válasza után. Majdnem mindegyikőtök meg van győződve arról, hogy képes EGYEDÜL megteremteni a saját megoldásait, a saját kis életére. De elárulom Nektek: nagyot tévedtek, mert vakok és süketek vagytok. Pedig mindegyikőtök életébe odahelyeztem a jelzéseket, hogy fel tudjátok ismerni: KÖZÖSEN tudtok csak boldogulni.

Meg kell tanulnotok, hogy a gőgös, makacs egótok, amely azt súgja a fületekbe, hogy Nektek a saját utatokat kell járnotok, csak a halál egyik délibábja, mert figyelmen kívül hagyjátok a teremtés egyik legfontosabb természettörvényét: a KÖZÖS TEREMTÉS EREJE tudja csak legyőzni annak a Mátrixnak az elnyomó tényezőit, amelyben a túléléssel próbálkoztok. Az egyéni elképzeléseitekkel csak szorítjátok a hurkot a nyakatok körül.

Drága Magyar Gyermekeim!
Én türelmes vagyok a végsőkig.
Ha az idősebb nemzedékek nem ismerik fel az Egység Útját és a KÖZÖSSÉGI teremtés erejét, majd felismerik azok a Fénytestvéreitek, akik már tömegesen születnek le hozzátok.
De ne mondjátok, hogy nem szóltam és nem tanítottalak Titeket időben:
az EGY-ÉN-i utak és EGY-ÉN-i teremtések már nincsenek támogatva. Talán néhányan közületek azt hiszik, hogy ez az üzenet egy átverés, vagy egy vicc.
De nézzetek a szívetekbe és a választásaitokra!
Meg fogjátok látni az önfejűségetek és a sikertelenségetek közötti összefüggést!
Mert EZ MOST az Igazság pillanata és nagy üzenete Felétek. S az üzenet lényege az, hogy ismerjétek fel Drága Gyermekeim: bukásra álltok.
Ez nagyon csúnyán hangzik, de IGAZ!
Ennek csak az az oka, hogy egy régi korszak lezárul és Én az Atya egy új korszak felé emelem a Földet, illetve Vele Benneteket is.

Az Új Tudatosság legfontosabb alapeleme az ÖSSZE-FOGÁS és az EGYÜTT-MŰKÖDÉS.
S a jó hírem az, hogy a KÖZÖS TEREMTÉS EREJÉVEL sikerülni fog mindaz, amiről EGY-ÉN-ileg csak álmodoztok. Mindössze csak egy tudatosság-váltásra van szükségetek ehhez. EGY-MÁS felé kell fordulnotok, bíznotok kell EGY-MÁS-ban, és meg kell fognotok EGY-MÁS kezét. KÖZÖSEN kell megteremtenetek az új valóságot, mert minden szétmállik és elveszíti az erejét, ami a régi tudatossági szinthez tartozik. Észre fogjátok venni, hogy VALAMIÉRT MÁR NEM BOLDOGULTOK EGYEDÜL! Egyszer csak észre fogjátok venni!

Egymás felé hajtalak Benneteket ezen a módon, mert egy Új Fénycivilizációt álmodtam meg egy Új Földre, és a régi véget ér mindazzal együtt, ami a régihez tartozik. Eddig sokan úgy éltetek, hogy remekül boldogultatok az egyéni teremtéseitekkel, vállalkozásaitokkal és MAGÁN-életetekkel, de mindez szétporlik a jelenben a sikereitekkel együtt. Ez nem azért van, mert nem vagytok elég erősek, vagy nem vagytok elég jók. Nem. Csupán arról van szó, hogy ezen a bolygón most mindent elemeire bontok szét, ami a régi energiához tartozik, és ez a folyamat most felgyorsul. Az Új Tudatosság csendes dübörgését már hallhatjátok lelki füleitekkel, mert valami gigantikus átalakulás van küszöbön és ez most felforgat majd MINDENT, amire eddig támaszkodhattatok. Egy Új Teremtés valósul meg, és miközben ez megtörténik, Ti is itt lesztek a bolygón. Ez nem szokványos, de most így fog megtörténni.

Azok járnak a legjobban, akik idejében észre veszik, hogy KÖZÖSEN kell teremteni ebben az új világban és a LEGTÖBB JÓ szolgálatában. Mindenetek lehet, egy jóval magasabb minőségi szinten. EGY-MÁS kezét megfogva és körben állva, megteremthettek KÖZÖSEN, MINDENT, amire a legtöbb jó érdekében szükségetek van. 30-50, vagy 120-1200 ember, EGY szándékkal, imaginációval, EGY-MÁS szolgálatában. Ez a titok. Ez az én örömhírem Nektek.

Amíg azt hiszitek, hogy különbek vagytok másoknál, és nem látjátok az Én Fényemet mindnyájatokban, addig elfordultok EGY-MÁS-tól, és nem akartok majd, „közösködni ilyen emberekkel”.
Ez az egótok gőgje, az elmétek csapdája, ami leárnyékolja a Saját Fényeteket is. Kérlek Benneteket, hogy hallgassatok rám és ne az egótokra. Ne keressetek más okokat és magyarázatokat a sikertelenségetekre.

A valódi ok az, hogy EGYEDÜL, vagy kis csoportokra szétaprózva, próbálkoztok! Ha EGYEDÜL járjátok az utatokat, hagyjátok ezt abba és hozzatok létre, TEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKET! Ébredjetek fel!

Sokszorozzátok meg teremtő erőtöket, azokkal a „teremtés-erőművekkel”, amelyek akkor jönnek létre, ha A LEGTÖBB JÓ ÉRDEKÉBEN, MEGFOGJÁTOK EGYMÁS KEZÉT ÉS IMAGINÁCIÓVAL KÖZÖSEN TEREMTETEK!

Hagyjátok abba, hogy EGYEDÜL, vagy kicsi csoportokban próbáltok boldogulni az életben! Döntsétek el, hogy egy Új Fénycivilizációban akartok-e élni, vagy ragaszkodtok a régi 3D-s megoldásokhoz, amit úgy fog elmosni az Új Korszak, mint ha itt sem lett volna. A folyamat felgyorsult! Ébresztő Drága Gyermekeim! Az Egység Útja vár rátok, ahol minden régi álmotokat, ÚJFAJTA MÓDON tudjátok megvalósítani.

Próbáljátok ki!

Természetesen az Egység Útján járva, képesnek és hajlandónak kell lennetek arra, hogy MÁS-OK is legyetek, ne csupán Ön-Magatok.


Tágítsátok hát ki a szíveteket és az elképzeléseteket arról, hogy kik is vagytok Ti tulajdonképpen, mert így képesek lesztek teljes szívvel átölelni és újra befogadni egymást, mint testvéreiteket.

Mindannyian ugyan annak a fának a virágai vagytok…"


Az Üzenet Forrása: az Egy Végtelen Teremtő
Dátum: 2014.10.28.
Lejegyezte: Brahmajan földi képviselője”””


Enélkül nem megy!

A Tudás elérhető lesz a Térben, de nem behívható, az arra éretlen, EGYségre törekvésben, gyermek számára!Ki az Örömünnepen, EGYségre állva, kapcsolódik, igaz szívvel, töretlen hittel – hozzáférést szerez ezen minőségekhez, s "Merlini" mágus erejét nevelheti föl, lényének Földi színterén!
Mindazé eme gyümölcse, eleitek bölcsességének, ki felnevelkedett, szívében igaz, EGYSÉGre ölelkezik, a Végtelen Teremtő sóhaja felé.

Ám erre föl nem nevelkedett Gyermek, csak sóvárogva érezheti közelségét, benne el nem merülhet.

MINDEN MAG, KI SZÍVÉBEN IGAZ, LÉNYÉBEN, ODAADÓ SZOLGÁLATBAN ÁLL, ÖRÖMÜNNEPET ÜLJÖN, MEGTEREMTVE, A KRISTÁLYTUDATOSSÁGÚ GAIA ÉS EMBERISÉGE VALÓSÁGÁT, A FIZIKAI VALÓSÁGBAN VALÓ MEGJELENÉSÉNEK, ELSŐ LÉPÉSEIT!

Fény Útját járó, magát elkötelezettnek érző MAG lélek, ki bárhol vagy Gaia Szent Testén, vagy Testében!
Bárhol is légy, Galaxisok küldötteként!


BÁRHOL IS TELJESÍTED SZOLGÁLATODAT!

TEJÚT GALAXISÁNAK EME NAPRENDSZERÉBEN, GAIA MINDEN SIÍKJÁN-TERÉN ÉS IDEJÉBEN, E TÉR IDŐSZÁMÍTÁSÁNAK 2014. 11. 22.-ÉN,  11.22 PERCKOR, LÉGY LEGTISZTÁBB ÖNMAGAD, S TELJES LÉNYEDBŐL, VÁGYD MEG, AZ ELZÁRT, LEMÚRIAI TUDAT-MINŐSÉGEM KIÁRADÁSÁT!!!!

13.00 ÓRAKOR, GAIA TÉR-IDŐ RENDSZERÉNEK E NAPJÁN, 13. ÓRAI KEZDETTEL PEDIG, SZÍVEDBEN TEREMTSD MEG, KÉPZELD!!!, HOGY A HAMISSÁG LEPLE LEHULL, S AZ IGAZSÁG MEGHÓDÍTJA, FÖLDI LÉTEZÉSED MINDEN SZÍNTERÉT!!!

Lemuria tudatosságának kora, új Gaia erőtér megalkotása lesz dolgod, Fényeddel, hogy Maja káprázatát végre teljesen feloldva, meginduljon az emelkedés, új szakasza!

Ahogyan Hadraniel is elmondta 11.11.-i kapcsolódásotok alkalmával:

„KÁRPÁTIA EGYKOR, A SÜLLYEDŐ TITANIC UTASAIT MENTETTE MEG.

A SORS HASONLATA VOLT MINDARRA, MIRE VÁLLALKOZOTT Kárpát Népe:

A PUSZTULÁSBA VEZETETT EMBERISÉGET KELL KIMENTENETEK, A VASKOR SÜLLYEDŐ ERŐTERÉBŐL!”
KÁRPÁTIA!
EMLÉKEZZ RÁM!

TEREMTMÉNYED, KIÁLTOK – LEMÚRIA!!!

OLDOZZ FEL!!!


ÉS EGYÜTT EMELJÜK FÖL, E MEGGYÖTÖRT NÉPEKET…”              

2014. november 16., vasárnap

Gregg Braden - Divine Matrix - Isteni Mátrix - 1. rész - HUN - Szinkronos


Isteni
Mátrix. Greeg Braden

Van hatalmad
a testedben, ami nincs teljesen kihasználva.
Az érzelem,
a hit, a gondolatok, hatással vannak a világra.
Van egy
energia mező, az Isteni Mátrix, ami mindent összetart.
Az ÉRZÉS, az
egy nyelv, az egy hatalom, benne él a testünkben!
Az ÉRZÉS,
nem az elmében, hanem a szívemben van.
Az  ÉRZÉSEK, amik bennünk keletkeznek, a
szívünkben, hatással vannak a külvilágra, megváltoztatják azt.
Az életünket
a HIEDELMEINK alapján éljük...
A HIT ereje,
ami szintén bennünk van. A hit csodái.
Mi KVANTUM
ENERGIÁK, részecskék  vagyunk, melyek
mindig összeköttetésben vannak egymással.
Tudnak
egymással kommunikálni a múltban és a jövőben...
Meglehet
változtatni a részecskét a jelenben és a múltban is megváltozik, pedig az már
megtörtént
A
TUDATOSSÁG, egy erő, ami a részecskéket össze tartja, rendezi és szervezi a
testekben, a részecskéket.
Az ANYAG,
erő által jön létre és  létezik. Van egy
erő, ami mindent összetart a testünkben és a világunkban.
E-mögött az
ERŐ mögött, létezik egy TUDATOS ELME, INTELIGENS ELME, ez az ELME: a MÁTRIX.
MINDEN ANYAG MÁTRIXA.
Van egy ENERGIA,
ENERGIA MEZŐ, ami mindent összetart.
A HIT, a
KÓD,  ami a lehetőségeket, az energia
mezőben, a világ valóságára, lefordítja.
Az ENERGIA
MEZŐBEN,  minden lehetőség létezik, meg
van, létezik.
A KVANTUM
LEHETŐSÉGEKBEN, te már megvagy gyógyítva.

Az
ELMÉNKKEL, belenyúlunk, ezekbe az energia mezőbe- kvantum lehetőségekbe.
Elképzeljük
az ELMÉNKKEL, a gyógyulásainkat, a békét, stb. A SZÍVÜNKKEL, ÉRZELMEINKKEL,
annak a lehetőségnek ÉLETET ADUNK, TEREMTÜNK. Igy tesszük valósággá, a mi világunkba!
A HIT: az
egy házasság, egy egyesülése: a GONDOLATNAK és az ÉRZELEMNEK!
A
GONDOLAT,  a felső csakrákban történik.
Itt képzeljük el a kvantum lehetőségeket.
Az
ÉRZELEM,  az alsó csakrákban keletkezik.
Az ÉRZELEM,
csak két féle lehet: SZERETET és 
FÉLELEM.
A GONDOLAT
és az ÉRZELEM között, egy ÉRZÉST hozunk létre, félelemre, vagy szeretetre.
Az ÉRZÉS: A
GONDOLAT és az ÉRZELEM, egyesülése. Az ÉRZÉS: A SZÍVÜNKBEN TÖRTÉNIK. Az ÉRZÉS
és a HIT, azok össze vannak kötve.
A Szívünkben
vannak: ÉRZÉSEK: félelem, gyűlölet, bánat, öröm, irigység, odaadás, szeretet.

Az ATOM:
energia, energia hullámokból áll. Ha megakarsz változtatni egy ATOMOT, akkor
meg kell változtatni azt az energiát, amiben él!
Ha megakarod
változtatni az életünk fizikai dolgait, akkor meg kell változtatni azt az
energiát, amiben az a dolog létezik.
Az ENERGIA
MEZŐ , az ami meghatározza, hogy az atom hogyan viselkedik, a részecske összetartó
szerve.
Az ENERGIA
MEZŐ, a központi szabályozó szerv, ami ELEKTROMOS MEZŐBŐL , MÁGNESES ENERGIÁBÓL
áll.
Ha
megváltoztatod a MEZŐ ELEKTOMOSSÁGÁT, vagy a MÁGNESESSÉGÉT, akkor  megváltoztatod, az ATOMOT.
A VILÁGUNK,
ELEKTROMOS és MÁGNESES ENERGIÁBÓL ÁLL!
Van egy
szerv a testedben, ami a legerősebb ELETROMOS MEZŐT és MÁGNESES MEZŐT hozza
létre: ez a SZÍV! A SZÍV, amiben az ÉRZÉSED van és az ÉRZÉS: ELETROMOS és
MÁGNESES ENERGIA HULLÁMOKAT kelt a SZIVÜNKBEN és ez megváltoztatja a TESTEDET
és megváltoztatja a VILÁGODAT. A szív elektromos mezeje, százszorosan erősebb,
mint az agyé. A szív mágneses mezeje, kb. ötezerszer erősebb, mint az agyé.
A HITED  állítja elő, változtatja meg, azokat a MÁGNESES
és ELEKTROMOS HULLÁMOKAT.
A HITÜNK
VÁLTOZTATJA MEG, A FIZIKAI VILÁGUNKAT!
A HIT
VÁLTOZTATJA MEG, AZ ANYAGOT!
A kvantum hullámok, lehetőségek: jönnek és mennek...Pl. jó munkahely,
jön és megy...
Az álló hullámok: pulzálnak...Nem jön és nem megy. A
Világ valósága! Pl.: az atomok.
A szívünk hite: hozza létre az ÁLLÓ HULLÁMOT, ami
helyére rögzíti a LEHETŐSÉGEKET.
A szív
hullámai: Álló hullámok! A szív hulláma, az atomot csinálja, hozza létre a
valóságot...
A tudatosság: befolyással van, a mi Világunkra,
vagyis az ember, befolyásolja a részecskék viselkedését...
Félelemre
programoznak, hogy félelemben éljünk, de ezt megváltoztathatjuk, mivel mi
valóság gyártok vagyunk! Csak azt gyárthatjuk le, amit a szívünkben hiszünk. Ezért,
vigyázzunk arra, hogy mire fokuszálunk, mire figyelünk, mit nézünk, mit
hallgatunk, mert ezek befolyásolnak bennünket. A világunk alapja a hitünk. Mit
hiszel magadról és mit hiszel a világodról?
Összeköttetésben
állunk mindennel és minden összeköttetésben van.
A DNS hatással
van a fizikai világunkra, így a testünk is.
Minden egyes
ember szív körül, van egy energiamező,
ami 2-3 m-es, ha az emberek egymás mellett vannak akkor ezek a mezők
összeadódnak és egy nagy szívmezőt alkotnak.
Milyen
hatása van a szívünknek a DNS-re? A jó érzelem lazítja, a rossz érzelem feszesé
teszi a DNS-t és az immunrendszer látja kárát, a jónál meg erősödik. A pozitív
érzelem: hála, szeretet, nagyra becsülés, együttérzés: ellazította a
DNS-t.  a negatív érzelmek: harag, düh,
frusztráció, irigység, a DNS össze húzódik, feszes lesz. Tehát az érzésükkel és
a hitükkel, az emberek, megváltoztatják a DNS-t a testükben, a DNS
megváltoztatja a világ anyagát, a fotonokat, - amiből a világ készült, épült -,
ami által az immunrendszer is megváltozik és változik az életünk is.

Az
ÉRZELEM,  megváltoztatja az ANYAGOT,
világunkat. Tehát a testünkben ilyen hatom van szívünkben, az érzelmek által...
Gyógyításnál,
a szó és a hit hatalma: MEGTÖRTÉNT A GYÓGYÚLÁS! Ezt az érzést hiszem és úgy is
lesz! Érezzük a szívünkben, hogy a beteg meggyógyult, már most, ezekben a percekben...Ez
azért történhet meg, mert van egy MEZŐ,  ISTENI MÁTRIX, ÉTER MEZŐ, KVANTUM HOLOGRAM,
TERMÉSZET ELMÉJE, ISTEN ELMÉJE, ami mindent
összeköt, tartája a VILÁGEGYETEMNEK
!
Vannak
energia szálak, hálózatok, amik mindent összekötnek. Nincsen üres Űr. Ezek a hálózatok,
az agyban is meg vannak. Amint fent, úgy lent. Ez az ISTENI MÁTRIX, HID AZ ÉN
BELSŐ VILÁGOM ÉS A KÜLSŐ VILÁGOM KÖZÖTT. Ezért van az én belső érzelmeimnek, hitemnek,
imámnak hatása, a testemen kívüli, külső világomra. Ez a MEZŐ, egy tükör,
tükrözi, amit a belső világban teremtünk, a külső világba. pL.: A rák
gyógyítása: hittel, kántálással, érzelmekkel, közös akarattal, a három
orvosnál...A MEZŐ nyelve: az érzelem, az
ima, a kántálás, a hit, az egy akarat.
Ha két
fotont elválasztunk 20 km-re és az egyiknek egy feladatot adunk, a másik is úgy
reagál. Ez igazolja a Mátrix jelenlétét, amiben minden össze van kapcsolva, a a
hálózat segítségével.
A HOLOGRAM: A
mintázat minden töredéke tartalmazza, az egész mintázatot, képet... Te és én,
holografikusak vagyunk és az egész világegyetem bennünk él, minden egyes
sejtünkben. Minden egyes töredék, tartalmazza az egész képet. Ha az egyik
töredékben képet változtatunk, akkor hol látom a változást? Mindenhol! És így
van az, hogy Te és Én, nagyon gyorsan, változást hozhatunk létre ebben a
világban, ha értjük a nyelvét: érzelem,
egy akarat, ima, hit.
Mi ennek a világegyetem
mintázatai vagyunk. Mi holografikusak vagyunk. Ha azzal a nyelvel, amit az
ISTENI MÁTRIX értelmez, a mi szívünkben a békét választjuk, akkor a békének meg
kell történnie. Ha a testünkben, a gyógyulást választjuk, a szívünk nyelvével,
nem az elménk nyelvével, akkor annak meg kell történnie. Az információ, nem
utazik az egyik helyről a másikra, mert már ott van, mivel része a hologramnak,
a Mátrixnak, a Kvantumnak, az Isteni elmének. Ami egy helyen megtörténik, az
mindenütt megtörténik, az információ már ott van, mert mindig összeköttetésben
vannak a hologrammal, ez a hologram. Azért olyan erőteljesek, ezért lényeges az
ima,- igaz te teremted a szívedben, az érzéseddel - az ima már ott van: Irakban,
Afganisztánban, vagy Afrikában. A példánál, megteremtették az orvosok, azt az
érzést: Mintha már megvan gyógyult a
beteg
. A Hálát, a Nagyra értékelést érezték a szívükben,
Egy akarattal voltak és tényleg meggyógyult a beteg.
A gyógyulás
a szívükben megtörtént, és az, ott van a betegnél is. A MÁTRIX hologram.,  visszatükrözte a gyógyulást. A testünk és a
Világegyetemünk, hologram. Nincs itt és ott, az már mindenütt ott van. Minden,
mindenhol, egyszerre történik. Az amit mi csinálunk a tetünkben, az hatással
van a fizikai világunkra.
A SZÓ:
összefüggő érzelem. Az ÖSSZEFÜGGŐ ÉRZELEM: megváltoztatja a fizikai világunkat!
Mi részt
veszünk a Világunkban, osztozunk a valóságunk kialakulásában. Mindez a HITÜNK hatalmán
múlik, történik.

2001.09.11.
Valami elkezdet megtörténni az emberi tudatosságban, már 10-én, amit a műszerek
már előre jeleztek, hogy valami nagy dolog fog történni.. A TUDATOSSÁG
MEZŐJÉBEN, már valami történik, ezt már jelzik a műszerek...A TUDATOSSÁG, része
az ISTENI MÁTRIXNAK.
Amikor az
emberi tudatosság, egy dologra fokuszál, akkor az, már előre látható, a kutatók
számítógépén, pl.: Foci vb, Koronázás, stb. Ez az előzetes mérés, már segít
előre megjósolni, hogy valami nagy dolog fog történni. A NAGY HÁLÓ, az ISTENI
MÁTRIX, ami összetartja az egész Világegyetemet.

Az
INFORMÁCIÓ, a MEMORIA, nem az agyban, hanem, az ISTENI MÁTRIXBAN van! Az AGY,
ami ráhangolódik a MEZŐRE, ahol az az INFORMÁCIÓ él. Ez azt jelenti, hogy
nincsenek titkok, ez a katonaságnak problémát jelent. Az INFORMÁCIÓ, mindenhez,
már létezik! Felteszel egy kérdést és keletkezik egy ÉRZÉSÜNK a szívünkben, ami segít az agyunk idegpályájának
kifejlesztésében, ráhangolja az elménk
antennáját a HOLOGRAFIKUS MEZŐRE,
ahonnan az INFORMÁCIÓT, a VÁLASZT megkapjuk... A Távollátás működik, mert az
illető, MODOSULT TUDATÁLLAPOTBAN, az érzése, ráhangolja az elméjét a feladatra és az információ
már ott van a MEZŐBEN és megmondja, hogy ott mi van, mi történik.
Az ÉRZÉS, a
MEGÉRZÉS hatalmáról beszélünk, ami a nőknél erősebb, mint a férfiaknál.
A SZÍV: nem
ítélkezik, nincs egója, az ellentéteket: jó és a rossz, nem ismeri.
DIMENZIK: 25
van, felsőbb tudatossági szintek vannak felettünk... Ezek a FELSŐBB DIMENZIÓK
biztosítják, a LÉLEK ENERGIÁJÁNAK a mozgását, az élettartalmak között.
A szívünk
NYELVE, az ÉRZELMEINK és a GONDOATAINK, hatással vannak a mi Világunkra.
Az ÉRZÉS =
IMA.  Érezni kell azt, mintha az imáink,
meghallgattak volna. Olyan érzésekre fokuszálok, amit akarom, hogy legye, hogy
megtörténjen...
Mi az az
erő, ami mindent összeköt, a világegyetemet is: az EGYÜTTÉRZÉS. Te és én képesek
vagyunk, lehet egy érzésünk a szívünkben, egy ÉRZÉS, amiből a Világegyetem ál.
Az EGGYÜTTÉRZÉS: mindkettő, az az erő,
ami összeköt
, és az az ÉRZÉS, amit megtapasztalunk. Ettől, olyan erős, az EGYÜTTÉRZÉS.
EGGYÜTTÉRZÉS:
képesnek lenni a Világot elfogadni, úgy ahogy van és nem megítélni az alapján,
hogy mit tudok belőle kihozni. Nem azt jelenti, hogy a szomorú társammal együtt
érezni...
Megteremteni
a gyógyulást, nekünk azt jelenti, hogy a csodák, már megtörténtek, hogy az imáink
meghallgattak volna, ezt kell éreznünk, ítélkezés és ego nélkül...
Amikor a
GONDOLATOT és az ÉRZELMET eggyé teszed SZÍVEDBEN, egyetlen potenciális erővé, akkor
meg van a hatalmad, hogy beszélj a világhoz. Pl.: a daganat eltűnt, a csoda
megvalósult, megtörtént, lásd az orvosok kísérleténél, ahol eltűnt a daganat.
Kérj és
megadatik! A kérés nem a hang által történik. Ahhoz, hogy kérjünk, olyan
nyelvel kell beszélni, az ISTENI MÁTRIXHOZ, MEZŐHÖZ, amely nyelvet, a MEZŐ
felismer. A MEZŐ  nem a hangunkat ismeri
fel, hanem a szívünk hatalmát, annak érzéseit. Amikor olyan érzést hozok létre
a szívünkben, mintha az megvalósult volna, ez az ÉRZÉS kelt a szívünkben,
elektromos és mágneses hullámokat, ez az a nyelv, amit a MEZŐ, MÁTRIX,  felismer.
"Amit
csak kérni akartok az Atyától, az Én nevemben, megadja néktek", - de a
lényeg, kivan véve...! Kérjetek REJTETT
INDITTÉK (ítélkezés, ego nélkül), szívből kérj és vegyen titeket körbe, a
VÁLASZOTOK, borítson el titeket, AMIRE VÁGYTOK, hogy örömötök teljes legyen.
Ha
körül vesz téged, úgy érzed, mintha, már beteljesült volna a vágyad, óhajod, kérésed.
Érezd azt az
ÉRZÉST, ami már megtörtént volna. Abból a helyzetből kiindulva, hogy ez már
megtörtént... Új valóságot, helyzetet teremtünk.  Ez már kész! Kész! Kész!
Ha valamiért
imádkozol, pont abban a pillanatban vetted tudomásul, hogy az nincs itt...Pl.:
Kérlek had legyen béke, gyógyulás, stb. Akkor azt veszed tudomásul, hogy az
nincs itt most. Pl.: Az imában, amikor becsuktam a szememet: ÉREZTEM, hogy az
eső, a gyógyulás, megtörtént volna. Azt az érzést éreztem, hogy minden vizes,
mert annyit eset az eső, vagy milyen egészséges, stb. és aztán hálával, nagyrabecsüléssel, köszönetet
mondtam
, azért ami már megtörtént. Nem kérte az esőt, a gyógyulást, hanem
hitte, hogy az már megtörtént.

1.000.000 ember x 0.01 = 10.000 ember,
ennek négyzetgyöke = 100 ember elég, ha imádkozik és megtörténik a kérés, az
egymilliós városba...Az

egymilliós városban, ha van száz ember, aki ismeri a béke nyelvét és imádkozik,
akkor ott béke lesz, stb.
Minden ember
szíve körül, 2-3 m energia mező van, ha másik ember közelében vagy, akkor ezzel
a szív mezővel osztozol, 1000 ember, 1000 szív mezővel osztozik. Mindegyünk
összeköttetésben van a másikkal, ezért mindenki érzi, a másikak szív mezejét. Ha
ilyenkor mérem az egyik ember szív mezejét, akkor mérem az 1000 embernek, az
összesnek a szív mezejét, mert össze vagyunk kötve. Ha tudjuk mérni a szív
változót, pulzust, vagy a légzést, ha bármelyiket le tudjuk mérni, akkor megtudjuk
mondani, hogy milyen fajta jelet küld a szívünk, az agyunkba.
Minden
pillanatban, a szívünk beszélget az agyunkkal, jeleket küld az agyunknak, hogy
elmondja neki, hogy milyen energiát küldjön a testemnek. Tehát, ha te stresszt
tapasztalsz, akkor az egy jel, amit a te szíved az agyadnak küld és az agyad
vegyületeket küld a testednek, ami nem jó. De ha a szíved: együttérzést,
örömet, szeretetet, hálát, nagyrabecsülést tapasztal meg, akkor más jelet küld
az agyadnak, hogy mondja az agyadnak, hogy adjon életet a testemnek. A pozitív
beszélgetés: az életet megerősítő. A negatív: az életet tagadó, gyengítő hatással
bír.
Minden
pillanatban, az idegrendszerünk a szívvel összeköttetésben, használ egy
szimpatikus és egy paraszimpatikus idegrendszert. A pislogás, a megállás, stb.
a szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszer segítségével történik meg, ezt
megtudjuk mérni. Kézfogás után mérjük a csoport szív mezejét, mérjük a szív és
az agyunk közötti beszélgetést, ebben a teremben. Kérés: fokuszáljon a csoport
minden tagja, a szívükre, és ne az elmére, az agyra. Kezével érjen mindenki a
szívéhez, amikor ezt teszed, a figyelmedet az elméről, a szívedre viszed, irányítód.
Fogjunk ismét kezet, csukd be a szemed, kezd el a szívedben ÉREZNI: a hálát, és a nagyrabecsülést. Lélegezd
a szívközpontodba, a hálát és a
nagyrabecsülést
és a műszer mutatja a közösség szeretet energiáját.
Engedjük el a kezeket és érezzétek ezt az ÉRZÉST, és nézzétek, mi történik, a
MEZŐ összeköt minket, anélkül, hogy egymáshoz érnénk. Nem kell, hogy kezet
fogjunk, mert a MEZŐ összekötötte a mi szíveinket, ez megtörtént, és ezt látni
lehet a grafikonon. Arról árulkodik, hogy a ti szíveitek, ebben a teremben, egy
nagyon kiegyensúlyozót szív terem, MEZŐ. Ez az az állapot, amikor a csodák,
gyógyulások történnek.
Ez az ÉRZÉS  szívünkben nem az elme folyamata, az elme, a
hála és a nagyrabecsülésre gondol, de a szívünk ÉRZI, ezt az ÉRZÉST.
Kinyithatjuk a szemünket, vége a kísérletnek.
Legnagyobb
hatalmunk: a szívünk ÉRZÉSEIBŐL 
származik. ÉRZÉS  a szívünkben,
mely létrehozza, azokat a nagy hatásokat. A GONDOLAT, HIT és az ÉRZÉS, hatással
van a világunkra, a testünkre. Most már tudjuk, hogy nem egy passzív
megfigyelők, hanem aktív teremtők vagyunk, ezek ismerete által! Meg van az
információ és tudod, hogy mi erőteljes lények, teremtők vagyunk, ha úgy
döntesz, hogy használod a hatalmadat, és ez egy olyan hatalom, mely a szívedben
rejlik... Az emberi ÉRZELEM hatalma!
Szeretni
kell: ítélkezés, ego nélkül! Mi olyan lények vagyunk, akik szeretünk,
gondoskodunk, törődünk másokról, együtt érzünk, társas lények vagyunk. Ebben a
világban szeressünk!!!


Az ÉRZÉS
hatalmával, már nem vagy korlátozva, a biológia, a fizikai, kémiai tőrvények
által. Szabad vagy! Mert, ha megértenénk, hogy minden egyes ember szívében, ott
van a hatalom a teremtéshez, ebben a világegyetemben, milyen lehetne a világunk.
A hatalom, hogy gyógyíts, hogy békét, szeretetet teremts, ott van a szívedben.
A titok az az, hogy érezd az érzést,
mintha már megtörtént volna, hogy az ISTENI MÁTRIX megadhassa azt, amit az
ÉRZÉSED éppen beazonosított!  A titok az,
hogy
teljesen, azokká dolgokká kell válni, amit világodban megakarsz tapasztalni.
Először ÉREZNED  kell, hogy a MEZŐ
visszatükrözhesse azt, ami már megvan benne. Látod, hogy nem vagy többé
áldozata, ennek a világnak!  

2014. november 2., vasárnap

Halottak Napi Üzenet

REGGELI IMÁDSÁG

Isten, segíts engem, hogy át tudjam adni a szívem szeretetét azoknak, akiket a nap folyamán hozzám küldesz, mellém ültetsz, vagy elküldesz mellettem azért, hogy erősítsem őket a szívemmel, ami nyitott, amiből állandóan ömlik a jóság, a megértés az emberek felé.
Segíts abban, hogy szeressem az ellenségeimet, szeressem a bocsánat örömével, és áldj meg engem minden este, tölts fel, hogy adni tudjak, segíts, hogy élni tudjak és szeretni.http://shp.hu/hpc/userfiles/ghanon/level.jpg
2014. november 1.
Halottak Napi Üzenet

Drága Gyermekeim!

A Halál dicsőségéről szeretnék üzenetet küldeni!
Azért a dicsőségért, ami az életet elindította, a szeretetet megszentelte, az öregséget megáldotta, az életet átadta annak a csodálatos Istennek, akivel végre egyszer, amikor az összes lábnyom sarát elhagytátok, az összes bánat könnyét elsírtátok, az összes gyermeket felneveltétek, akkor újra találkoztok, Vele, aki elindított, és visszavárt.
Az élet csodálatos göröngyei bizony sokszor okoztak nehézséget, hiszen nem ismertétek azt a titkot, amit hordoztak, amiben el kellett. hogy bukjatok ahhoz, hogy felkelhessetek és újra indulhassatok, hogy az utat, amit a Teremtőtökkel megterveztetek, el tudjátok érni, és hagyni, akkor, amikor az véget ér.
Az életek akkor a legszomorúbbak, ha nem ismeritek fel a fájdalmak ajándékát, a nehézségek, a szenvedések örömét, mert ahhoz, hogy elérjétek az út végét, ők azok, amik segítséget nyújtanak. A bánat, a szomorúság után újra éled az ember, csak meg kell találni azt a kis rést, ami elzárta előle a boldogságot, ami a bánattal megszenteltetett.
Tehát akkor, ha egy olyan szomorúság ér, amit nehezen viseltek, akkor kérdezzétek meg Azt, aki a szívetekben folyamatosan válaszol, Ő elmondja, hogy miért kellett szenvednetek.
A halál a számotokra a legnagyobb veszteség, szenvedés, szomorúság! Pedig, ha tudnátok, hogy az élet legcsodálatosabb Ünnepe, amikor végre megérkeztek, végre leteszitek az élet nehézségét, és átölel benneteket az Isten, aki elindított, hogy a Világot szebbé tegyétek.
Az Isten, aki sokszor úgy néz ki, hogy büntet, hogy nehezebb terhet adott a másik emberénél, akkor tudnotok kell, hogy azt Vele megbeszéltétek akkor, amikor elindultatok, és az volt az a bánat, vagy szenvedés, ami továbbsegít, hogy menni tudjatok.
Drága Gyermekeim! Az összes szeretett lélek itt van veletek ezen a napon, mindegy, hogy testben, vagy lélekként, de itt van az összes gyermek, rokon, szerető testvér, hogy ünnepeljetek a legszebb napon!
A gyertya, aminek a fényét küldjétek el az égig, hogy visszaverhessék a felhők, hogy világíthassa, ami a föld világossága! És a lelkek, akik ilyenkor a lelketeket a kezükbe tartják, felemelnek, és elvisznek, és megmutatják az ő otthonukat. Menjetek velük ilyenkor! Egy percre zárjátok be a szemeteket, és meglátjátok, hogy mennyi boldogságot hoztak a szomorúságotok elviselésére.
Ez a nap azért szép, azért fényes, és ragyogó, csillaghoz hasonló, Földi-Égi csillagos ég, mert így látjátok, hogy nincs sötétség, csak fény van! És ami a két fény között van, az az ÉLET, amit beragyognak, beragyog a Föld és az Ég csillaga. 
2014. október 5., vasárnap

Az utolsó jelenés Jeruzsálemben


Az utolsó jelenés Jeruzsálemben

193:3.1 Május 18-án, csütörtökön kora reggel jelent meg Jézus a földön morontia személyiségként utoljára. A tizenegy apostol éppen leült reggelizni Mária Márk házának felsőtermében, amikor Jézus megjelent nekik és azt mondta:
193:3.2 "Béke legyen veletek. Arra kértelek titeket, hogy maradjatok itt, Jeruzsálemben, amíg felemelkedem az Atyához, egészen addig, amíg elküldöm hozzátok az Igazság Szellemét, aki rövidesen kiárad minden húsvér testre, és aki felruház benneteket fentről való hatalommal." Zélóta Simon e kérdéssel szakította félbe Jézust, "Akkor hát, Mester, helyreállítod az országot, és látjuk az Isten dicsőségét megmutatkozni a földön?" Simon kérdését hallva Jézus azt felelte: "Simon, te még mindig kitartasz a zsidó Messiásra és az anyagi királyságra vonatkozó régi felfogásod mellett. De szellemi erőt kaptok, miután a szellem leszállt rátok, és rövidesen elmentek az egész világba terjeszteni az országról szóló örömhírt. Ahogy az Atya elküldött engem a világba, úgy küldelek el titeket én. És én azt szeretném, hogy szeressétek egymást és bízzatok egymásban. Júdás többé már nincs veletek, mert a szeretete kihűlt, és mert nem volt hajlandó bízni bennetek, az ő hű testvéreiben. Nem olvastátok az Írásban, ahol meg van írva: 'Nem tesz jót az embernek, ha egyedül van. Senki nem él önmagának'? Meg ahol azt mondja: 'Aki barátokat akar, annak barátságosnak kell mutatkoznia'? És nem kettesével küldtelek-e ki benneteket tanítani, hogy ne legyetek magányosak és nehogy az elszigeteltség tévútjára jussatok és annak gyötrelmeibe essetek? Azt is jól tudjátok, hogy amikor a húsvér testben voltam, én nem engedtem meg magamnak, hogy hosszú időszakokra egyedül legyek. Már az együttlétünk legelejétől fogva mindig is ketten-hárman közületek állandóan mellettem voltak, illetőleg kéznél voltak még akkor is, amikor az Atyával társalogtam. Ezért hát bízzatok egymásban és legyetek bizalommal egymás iránt. És ez annál is inkább szükséges, hiszen én ma egyedül hagylak titeket a világban. Eljött az idő; elmegyek az Atyához." 193:3.3 Amikor ezt elmondta, jelezte nekik, hogy jöjjenek vele, és kivezette őket az Olajfák-hegyére, ahol az Urantia elhagyására készülve búcsút vett tőlük. Ez ünnepélyes út volt az Olajfák-hegyére. Egyikük sem szólt egy szót sem attól fogva, hogy elhagyták a felsőtermet egészen addig, amíg Jézus meg nem állt velük az Olajfák-hegyén.
Júdás bukásának okai
193:4.1 A Mester által az apostoloknak szánt búcsúüzenet első részében utalt Júdás elveszésére, és a munkában hitszegő társuk megrendítően szomorú sorsát a közösségi és testvéri elszigetelődés veszélyeivel szembeni ünnepélyes figyelmeztetésként emelte ki. Hasznos lehet az ebben és az eljövendő korszakokban élő hívek számára, hogy röviden áttekintsük Júdás bukásának okait a Mester megjegyzéseinek tükrében és az egymást követő évszázadok során megjelent szellemi világosság szempontjából. 193:4.2 Ahogy mi visszatekintünk e gyászos történésekre, úgy véljük, hogy Júdás elsődlegesen azért tért rossz útra, mert kifejezetten elszigetelt személyiség volt, olyan személyiség, aki bezárkózott és elzárkózott a társas kapcsolatok elől. Következetesen elutasította, hogy bízzon, illetőleg összebarátkozzon az apostoltársaival. De az, hogy a személyisége a magányos fajtába tartozott, önmagában és önmagától még nem okozott volna ilyen gondot Júdásnak, ha nem az lett volna a helyzet, hogy sem nem erősödött szeretetben, sem nem gyarapodott szellemi kegyelemben. És ekkor, mintha még fokozni akarná a rossz dolgokat, minduntalan olyan ellenérzéseknek adott teret és olyan lélektani ellenségeket támogatott, mint a bosszúállás és az az általánossá tett törekvése, hogy "leszámoljon" valakivel minden csalódásáért. 193:4.3 Az egyéni sajátságok és az elmebéli hajlamok e szerencsétlen társulása hatott együtt abban, hogy elpusztítsanak egy olyan jó szándékú embert, aki nem győzte le a rossz dolgait szeretet, hit és bizalom révén. Azt, hogy Júdásnak nem kellett volna megtévednie, jól mutatja Tamás és Nátániel esete is, mert mindkettejüket ugyanilyen fajta gyanakvás és az egyéniségközpontú hajlam túlfejlettsége sújtotta. Még Andrásnak és Máténak is sok ilyen hajlama volt; de mindezekben az emberekben az idő múlásával többé-kevésbé megerősödött a szeretet Jézus és az apostoltársaik iránt. Gyarapodtak a kegyelemben és az igazság tudatában. Képessé váltak egyre jobban bízni a testvéreikben és lassan kifejlesztették ama képességüket, hogy megbízzanak a társaikban. Júdás következetesen elutasította, hogy megbízzon a testvéreiben. Amikor az érzelmi feszültségeinek felhalmozódása miatt arra kényszerült, hogy a mások felé nyitás által jusson megkönnyebbüléshez, ő mindig a szellemietlen rokonainak, illetőleg azon alkalmi ismerőseinek a tanácsát kérte és az ő botor vigaszukat fogadta el, akik azon mennyország szellemi valóságainak jóléte iránt és előrehaladásával szemben, mely mennyország tizenkét felszentelt földi követének ő az egyike volt, vagy közömbösek vagy ténylegesen is ellenségesek voltak. 193:4.4 Júdás a személyes hajlamok és jellembeli gyengeségek következő tényezői miatt szenvedett vereséget a földi csatáiban:
193:4.5 1. Az elszigetelt fajtába tartozó emberi lény volt. Erősen egyéniség-hangsúlyozó, aki úgy döntött, hogy megrögzötten "zárkózott" és összeférhetetlen fajtájú személlyé válik.
193:4.6 2. Gyermekként túl könnyűvé tették számára az életet. Keserűen fogadta a kudarcot. Mindig elvárta, hogy győzzön; nagyon rossz vesztes volt.
193:4.7 3. Sohasem sajátított el a csalódottsággal való szembenézés kezelésére alkalmas bölcseleti módszert. Ahelyett, hogy a csalódásokat az emberi létezés szokványos és hétköznapi sajátságaként fogadta volna el, minduntalan ahhoz a gyakorlathoz folyamodott, hogy egy valakit vagy a társait, mint csoportot hibáztassa minden személyes problémájáért és csalódásáért.
193:4.8 4. Hajlamos volt a haragtartásra; mindig a bosszúállás gondolata foglalkoztatta.
193:4.9 5. Nem szeretett szembenézni a tényekkel; nem volt őszinte az élethelyzetekkel kapcsolatos hozzáállásában.
193:4.10 6. Nem szerette megvitatni a személyes problémáit a vele együtt dolgozókkal; nem volt hajlandó megbeszélni a nehézségeit az igazi barátaival és azokkal, akik igazán szerették őt. Az együttlétük évei alatt egyszer sem ment oda a Mesterhez tisztán személyes problémával.
193:4.11 7. Sohasem tanulta meg, hogy a nemes élet valódi jutalmai tulajdonképpen szellemi díjak, melyeket nem mindig a húsvér testbeni rövid életben osztanak ki.
193:4.12 A személyiségbeli következetes elszigetelődésének eredményeként a bánata megsokasodott, a fájdalmai felerősödtek, a nyugtalansága fokozódott és a kétségbeesése csaknem az elviselhetetlenségig mélyült. 193:4.13 Míg ennek az önközpontú és végletesen egyéniség-hangsúlyozó apostolnak számos lelki, érzelmi és szellemi problémája volt, a fő nehézségeit ezek alkották: Személyében elszigetelt volt. Elméjében gyanakvó és bosszúálló. Vérmérsékletét tekintve mogorva és gyűlölködő. Érzelmileg szeretetlen és kérlelhetetlen. Közösségi értelemben gyanakvó és csaknem teljesen zárkózott volt. Szellemében önhitté és önzőn törtetővé vált. Életében semmibe vette azokat, akik szerették, és halálában barátok nélkül maradt. 193:4.14 Ezek tehát azok az elmetényezők és rossz hatások, melyek együttesen már megmagyarázzák, hogy egy jó szándékú és Jézusban egyébként egykor önként hívő ember még a Jézus átalakító személyiségének társaságában eltöltött több év után is miért hagyta el a társait, tagadott meg egy szent ügyet, utasította el a neki szóló szent felhívást és árulta el az isteni Mesterét.
A Mester mennybemenetele
193:5.1 Már majdnem fél nyolc volt ezen a csütörtök reggelen, május 18-án, amikor Jézus megérkezett az Olajfák-hegyének nyugati lejtőjére a tizenegy hallgatag és némiképp összezavarodott apostollal. Innen, a hegyre felvezető út mintegy kétharmadáról kitekinthettek Jeruzsálemre és ráláthattak a Getszemánira. Jézus most arra készült, hogy elmondja az apostoloknak az utolsó búcsúszavait, mielőtt elhagyja az Urantiát. Ahogy ott állt előttük, anélkül, hogy elrendelte volna, az apostolok körben letérdeltek körülötte és a Mester így szólt:
193:5.2 "Meghagyom nektek, hogy addig maradjatok Jeruzsálemben, amíg fentről fel nem ruháztattok hatalommal. Én most itt hagylak titeket; felemelkedem az Atyámhoz, és rövidesen, nagyon is hamar, elküldjük az ittlétem e világába az Igazság Szellemét; és amikor ő eljött, akkor kezdjétek meg az országról szóló örömhír új terjesztését először Jeruzsálemben, majd pedig a világ legtávolabbi részeiben is. Azzal a szeretettel szeressétek az embereket, amilyennel én szerettelek titeket és úgy szolgáljátok a halandótársaitokat, ahogyan én szolgáltalak benneteket. Az életetek szellemgyümölcseivel vegyetek rá lelkeket arra, hogy higgyék el azt az igazságot, hogy az ember az Isten fia, és hogy minden ember testvér. Emlékezzetek mindarra, amit tanítottam nektek, és az életre, melyet közöttetek éltem. Szeretetem rátok vetül, szellemem veletek lakozik és békém veletek marad. Búcsúzom."
193:5.3 Amikor a morontia Mester ezt elmondta, eltűnt a szemük elől. Jézusnak ez az úgynevezett mennybemenetele semmilyen tekintetben nem különbözött a halandói szemek elől való többi eltűnésétől, melyekre az Urantián megélt morontia létpályájának negyven napja alatt került sor.
193:5.4 A Mester a Jerusemen keresztül ment az Edentiára, ahol a Fenségesek a paradicsomi Fiú jelenlétében elbocsátották a názáreti Jézust a morontia állapotból, és a felemelkedés szellemcsatornáin keresztül visszaállították a paradicsomi fiúi és a Szalvington legfőbb hatalmát jelentő állapotba.

193:5.5 Hét óra negyvenöt perc körül járt az idő ezen a reggelen, amikor a morontia Jézus eltűnt a tizenegy apostol figyelő tekintete elől, hogy megkezdje a felemelkedést az Atyja jobbjára, hogy ott megkapja a hivatalos megerősítést arról, hogy a Nebadon világegyetem feletti főhatalma immár kiteljesedett.

Forrás: Az Urantia könyv