2015. augusztus 3., hétfő

Smaragd táblák


Atlantiszi Toth (azaz Hermes Trismegistos:
Tabula Smaragdina (Smaragd táblák)...részlet
a "Bölcsesség kulcsa" című tanításból...

"...Ó ember, hallgass a bölcsesség hangjára.
Hallgass a fény hangjára. A Kozmoszban lefátyolozott titkok töltik ki fényükkel a teret.
Ki a rabságból a szabadságra vágyik, előbb válassza szét az anyagot az anyagtalantól, a tüzet a földtől; mert tudd meg, ahogy a föld a földre száll alá, éppúgy száll a tűz a tűzre és egyé válik azzal. Az ki ismeri a tüzet, mely belsejében ég leszáll az örökös tűzre és lakozik ott örökkön át. A tűz, a belső tűz, minden erő legerősebbike, mindent túlszárnyal és minden földi dolgon áthatol.
Az embert csak az tartja meg, ami ellenáll. Ezért a föld tartja az embert; másképp nem létezhetne. Nem minden szem lát ugyanúgy, mert az egyiknek egy tárgy sajátos alakú és színű. A másiknak más. Ugyanígy a végtelen tűz, színét változtatva Napról Napra más.
Így beszéltem én, Thoth, bölcsességemből, mert az ember, tűz az éjszakában; soha sem alszik ki a sötétség fátyla alatt soha sem múlik ki az éjszakában. Az ember szívébe néztem bölcsességemmel és nem viszályt találtam ott. Szabadítsd fel tüzed, a gürcölésből testvérem, nehogy az éjszaka árnyékában legyen temetőd. Halld és vigyázd bölcsességem.
Hol szűnik meg a név és a forma?
Egyedül a tudatban: láthatatlan, egy fényes sugár; végtelen erő. A formák melyeket látásod szélesítésével hoztál létre, pusztán okozatok, melyek okaidat követik.
Az ember testhez kötött csillag, mígnem legvégül, megszabadítja küzdelme.
Csak igyekezet által, a legjobbat adva, virágzik új életre, csillagod. Annak csillaga, ki tudja mindennek kezdetét, azonnal megszabadul az éjszakától. Emlékezz, hogy minden, mi létezik,
csupán más formája annak, ami nem létezik. Minden, minek léte van, más létezésbe megy át; Kivétel te sem vagy ez alól. Ismerd fel a törvényt, mert az minden. Ne keresd a kívüle eső utat, mert nem létezik, csak illúzióid csalásában.
A bölcsesség úgy közelít az ember gyermekéhez, ahogy ő közelít a bölcsességhez. Korokon át a fény rejtve volt. Ébredj fel, és légy bölcsé! Az élet titkaiba mélyen elmerültem keresve és kutatva, mi rejtve van. Halld most, és légy bölccsé. Messze a föld kérge alatt, az Amenti termeiben, az ember elől elrejtett, titkokat láttam. Gyakran jártam a mélyen rejtett folyosón, néztem a fényt, hol az Élet Virága örökké él. Figyeltem az emberek szívének titkát, és azt találtam, hogy az ember sötétben él, de a nagy Tűz fénye, benne rejlik. Az Amenti Urainak színe előtt, megismertem a bölcsességet, melyet az embereknek most továbbadok. Az Amentibeli Urak mesterei, a nagy titkos bölcsességnek, mely a jövőből, a végtelen végéből származik.
Heten vannak ők, fölötte állnak a Hajnal Gyermekeinek, A ciklusok Napjai, a bölcsesség mesterei ők. Vajon alakjuk különbözik-e az ember fiainak alakjától? HÁROM, NÉGY, ÖT ÉS HAT, HÉT, NYOLC, KILENC, az emberek Mestereinek, nevei. Messze a jövőből, alaktalanul és mégis formát öltve, tanítóként jöttek az emberekhez. Örökké élnek, de nem emberi életet, mert ahhoz nem kötődnek; a halál őket nem érintheti. Uralkodnak, mindig végtelen bölcsességgel kapcsolódva, de még sem kötődve, a sötét Halál Termeihez. Élet van bennünk, mely nem élet. Mindentől szabadok, a mindenség Urai. Tőlük jön a Logosz, az összehangolt erők mindenütt. Békéjük hatalmas, mely a kicsiben rejtőzik és az alakulásban.
Megismertetve az ismeretlenben.
    A HÁROM, őrzi a rejtett mágia kulcsait, ő, a Halál Termeinek létrehozója, erőt sugárzón, a sötétségtől rejtve, megköti az ember gyermekeinek a lelkét. Sötétséget sugározva, leköti a lélek erejét; ő irányítja a negatívot az emberekhez.
    A NÉGY, az, mely kioldja az erőt. Ő, az Eletet irányítja, az ember fiaihoz. Fényből, a teste, az arca, láng, az emberi lelkeket felszabadítja.
    Az ÖT, a mágia Urak, kulcsa, a Szónak, mely az emberek között visszhangot kelt.
    A HAT, a Fény Ura, ő, a rejtett Út, az ember lelkének útja.
    A HÉT, az Ura, a hatalmasságnak, mester, ki kulcsa, az Űrnek és az Időnek.
    A NYOLC, a fejlődést rendezi. Méri és kiegyensúlyozza az ember útját.
    A KILENC, az Apa, nagy a nyugalma, alakul és változik, az alaktalanból.
Meditálj a szimbólumokon, melyeket adok. Az ember előtt, ezek rejtett kulcsok.
Emelkedj föl hajnali lélek. Emeld gondolataidat, a Fényhez és az Élethez.
Találd meg a számok kulcsában, mit neked adok, a Fényt, az életből, az életbe vezető úton.
Keress bölcsen. Gondolataidat, fordítsd befelé. Ne csukd be elméd, a Fény virága előtt.
Helyezz testedbe, egy gondolat formálta képet. Gondolj a számokra, melyek téged, az Életre visznek. Világos az út annak, ki bölcs. Nyisd meg, a fény birodalmának kapuját. Növeld lángod fényét, mint a hajnali Nap. Rekeszd ki a sötétséget és élj a világosságban. Vedd magadba, ó ember, mintha lényed lenne, a HETET, amely létező, de nem úgy, hogy látszana.
Feltártam immár bölcsességem. Kövesd, az ösvénye, ahogy megmutattam.
Bölcsesség tanítói, Hajnali Nap, adjatok Fényt és Életet, az emberek gyermekeinek!

Az űrlap teteje


2015. július 29., szerda

Michael Arkangyal üzenete


Michael Arkangyal üzenete: Az Isten és az Istennő megnyilvánulása

„Köszöntelek Benneteket!

A július hónap intenzív energetikájáról szeretnék néhány információt megosztani Veletek, hogy tisztábban látható és könnyebben érthető legyen a folyamat, amely éppen árad. 2015 a változás éve, és éppen az év közepén tartunk. Ahhoz, hogy az új minőségek be tudjanak áramolni az életetekbe, szükséges a régi mintákat kitörölni. Törölni!

Nagyon – nagyon sok oldás történt az elmúlt évtizedekben, számos módszertannal, számos technikával, ám a lényeg mindig ugyanaz volt: a múlt sérelmeinek, a megrekedt lélek-fájdalmak felismerése, megértése, megbocsátása és elengedése. Ezek a lélek fejlődésének és emelkedésének fázisai: felismerés, megértés, megbocsátás és elengedés. Ami nem kerül felismerésbe, megértésbe, majd megbocsátásba, azt nem lehet elengedni. Aki azt sem tudja, mi fáj neki, akkor hogyan is tudná áttranszformálni? A transzformáció, vagyis a lélek-alkímia téridejében vagyunk.

Sok jövendölés, titkos irat szól arról, miszerint elérkezik az a szakasz az emberiség történetében, amikor az emberiség kettéválik. Nos, éppen zajlik a folyamat. Időkkel ezelőtt fénylények érkeztek az ősember téridejébe, egyesültek velük, elhozták a tűz megvilágosító erejét. Ám, most a fénylények hazatérnek őseredet forrásukba. Eme fénylények évszázadok és évezredek, sőt még azon is túli idők óta keringnek együtt az emberiséggel a ciklikusság időörvényében. Átéltek és megéltek, gyógyítottak és transzformáltak, segítettek ott, ahol tudt ak. Immáron felébrednek álmukból, és hazatérnek. Az ébredés és a hazatérés fázisában utolsó emberi alaköltésben vannak jelen ők, mindemellett természetesen bármikor dönthetnek úgy, hogy visszatérnek. A Föld nevű bolygón jelen időtérben igen sokféle, különböző rezgésű létforma van jelen. Csodálatos bolygó a Föld, otthona a Kozmosz milliónyi színű fényének és frekvenciájának.

Az elmúlt évtizedek (évszázadok) gyógyító munkájának köszönhetően fájdalomhálók sokaságai oldódtak fel, majd láncreakció szerűen tovább bomlanak az élősködő létformák által felépített további hálók is. Élősködő létforma az, aki elszakadt a Forrástól, elszakadt a Teremtő Szeretet Forrásától, és másoktól nyer energiát, a társai energiájából táplálkozik. Élősködik társai energiáján, mert nem szeretetből él, hanem a fájdalomból és a félelemből. Ezért ő maga is fájdalmat, szomorúságot, b&aacu te;natot okoz, félelmet kelt, manipulál, elnyomja társait, és el is szenvedi ezeket aztán, mert az árnyékai fájdalommal és félelemmel táplálkoznak.

Ezzel szemben, aki a Teremtő Szeretet Forrással van összekötve (jellemzően a korona csakrán és a szív csakrán át, de nem csak ezekben az energetikai központokban és kapukban), ő képes kiemelkedni az újraszületési szenvedés-örvényből.

A 7. hónap éppen most az elengedések hónapja lett, és áramlik is be az új minőség erőteljesen. Ami nem kompatibilis a magasabb tudatosságú fénylény minőséggel, azt az erők kitörlik, eltörlik. Na, nem ám úgy, ha tetszik, ha nem, elvégzi a külső erő a munkát a lélek helyett… Nem, nem! Tudnotok kell, hogy lélekmunkátok eredménye ez, Ti magatok dolgoztatok meg ezért, a Ti érdemetek, és annál a léleknél tud ez a folyamat megtörténni, aki egyébként már mély lélek-alkímiai folyamatiban és éppen az átrendeződés és az újrarendeződés fázisában van.

Az átalakulás olykor szorít akár a mellkasban, akár a fejben, hiszen az érzelmi terek központja a szív, a mentális terek központja a korona csakra, mint a hiedelmek, hitrendszerek központja. A változások bizony magukkal hozzák a munkahelyek és munkakörök megváltozását, baráti társaságok átalakulását, környezetváltozást akár lakhely változtatás energetikájában is. Bizony az oldások és gyógyítások átíródnak a fizikai síkra, és minden, ami a fájdalom és félelem hálóján szövődött, az árnyékok feloldásával szintén feloldódik, me gváltozik, átváltozik, törlődik vagy eltűnik. Nem lehet úgy visszavenni önmagadhoz a fénylény (isteni és istennői) minőségedet, hogy közben a karmikus hálón szövődött élethelyzetek és kapcsolatok megmaradjanak. Ez energetikai zsákutca, egy anomália. Aki emelkedni akar, ő legyen tisztában azzal, hogy a karmikus sérelmek meggyógyításának hatására életének kapcsolatai, körülményei megváltoznak, kitisztulnak, átalakulnak, olykor eltűnnek.

Minél tisztábbak a finom testek, a fénytestek, vagyis az aura, annál inkább nyílhatnak vissza az időkkel ezelőtt elzáródott (nem teljesen záródik be, de jelentősen alulműködik, mintha nem is működne…) vagy eltömődött energiaközpontok, csakrák. Több energiaközpont (csakra) van, mint hét… A tudatosság egy fokán felismered, hogy olyan vagy, mint egy kristályprizma, tiszta, áttetsző, fényes. Amikor megcsillan rajtad a Mindenség fénysugara, milliónyi színedet árasztod a Kozmosz végtelenségében. Szivárvány fénylény vagy… Minél több színt érzékelsz önmagadon és önmagadból, annál több c sakrád nyílik. A színek frekvencia sávok. Annál több szín érzékelhető, minél inkább tisztul és tágul az érzékelésed. Az érzékelés, mint spirituális képesség nem erőszakosan, nem külső behatásra történik, egyáltalán nem helyes ez az irány. Hanem az igaz érzékelés, az igaz spirituális képesség a szív tisztaságából ered…

A tiszta érzékelés, a tiszta csatorna önmagad tisztaságát jelenti. A fénytesteid, a finom testeid a csatornáid. Eme csatornákat a fájdalmak, a félelmek, a sérelmek szennyezik. Ezek tisztulnak éppen… Nem egy hét, nem egy hónap, nem egy év… Rétegei vannak a tisztulásnak. Az, hogy a megtisztulás, vagyis maga a megvilágosodás nem egy pillanat kérdése, az a Te érdekedben van így. A megtisztulás és a megvilágosodás maga a felismerés és a megértés. Akármennyi felemelkedett fénymester életét, vagy szentté avatottak életét vizsgálod és kutatod, mindig azt fogod találni, hogy egész életükben dolgoztak (meditáltak, olvastak, tanultak, képezték magukat, olykor elvonultak, olykor közösségekbe jártak) a fényminőségük megjelenítésén itt a Földön. Napról napra, hétről hétre, évről évre. Abban a tudatosságban voltak jelen, hogy ők maguk a Teremtő Forrás isteni és istennői megnyilvánulásai, ennek méltóságában élték meg a hétköznapok pillanatait, minden hétköznapi rutin feladatukat, még a legegyszerűbbeket is. Tanultak. Olvastak. Kutattak. Hol a könyvekben, hol saját magukban. Jézus Fénymester is fiatal korában energetikai hangolásokon vett részt, ahol, és amikor készült az ő küldetésére, Júdással, fénytestvéré vel együtt. (Erről majd egy másik közvetítésben.)

Tanulj, olvass, gondolkodj! Gondold végig azt a sok információt, amit kapsz! Egy ponton a spiritualitás, mint irracionális és a tudomány, mint racionális, eggyé válik. Egy és ugyanaz. Figyelj a megérzéseidre! Az nyilvánul meg a fizikai síkon, ami létezik a számodra még láthatatlan tartományokban…

Az Aranykor egy másik dimenzió, ám nem idő függvénye az eljövetele, hanem az Aranykorban élni, tudatállapot és életminőség kérdése. Ezalatt pedig azt értsd, hogy milyen energia lenyomatok vannak az aurádban, milyen gondolatok, minták, hitek és hiedelmek vannak jelen a mentális tereidben, milyen érzelmek pulzálnak az asztrális tereidben! Akkor változik meg az életminőséged, ha felismered, megérted, megbocsátod és elengeded a múlt sérüléseit! Amikor elengeded a múlt megrekedéseit, akkor a jövő sem tart tovább fogva! Sem a múltnak, sem a jövőnek ne legyél a rabja! Élj a pillanat és a jelen csodájában, ám felelőss&eacut e;gben! A pillanat varázslatában élni nem egyenlő a felelőtlenséggel! Abban a tudatosságban legyél jelen, hogy minden tettednek, szavadnak és gondolatodnak következménye van!

Jelenítsd meg a hétköznapod minden egyes rutin feladatában (takarítás, munka, gyermeknevelés, párkapcsolat, család, barátok) az isteni és istennői lényed mozdulatait, tekintetét, mosolyát, érintését, szavait! Tartsd meg a határaidat! Jogod van megvédeni magadat, ám ezt tedd úgy, hogy ne bánts, és ne árts közben!

Legyél delfin, aki könnyed, játékos, szabad… Élvezd a jelenlétedet a Terrán! Az öröm tartománya maga az Aranykor frekvenciája! Ne várd kívülről a csodát! Te vagy az a fénylény, aki idejöttél változásokat véghezvinni! Te magad vagy a folyamat, az evolúció, ami, és aki megtörténik a Földdel…

És én melletted vagyok!
És én, Michael Arkangyal, segítelek Téged!

Mert Te és én így terveztük meg!

Én, Michael Arkangyal hiszek és bízok Benned! Büszke vagyok Rád! Mert alakot öltöttél, formát öltöttél, hogy meggyógyítsd az anyagot! Emeld fel a fejed! Húzd ki magad! Te vagy azaz Isten, te vagy azaz Istennő, aki felemeli a Földet!


Szeretlek!”                              Diktálta: Michael Arkangyal Közvetítette: Kristályfény33

2015. július 20., hétfő

Angel of Wishes - SanavéMennye zene!!! 
A közös tánc, a közös játék, a közös élet értéke! 
A színesség, az egység, és a testvériség... 
Az Angyalok és a kis gyermekek így játszanak és élnek, 
amíg a nehéz élet és a környezet, 
el nem rontja, el nem neveli őket...


Könyvek: http://apartnered.gportal.hu/gindex.php?pg=33075883

2015. június 6., szombat

Az Univerzum törvénye


De mi is ez az örök törvény, melyet önként vállalnunk kell?
Nem más, mint az Univerzum törvénye!
Az Univerzum törvényét, az örök törvényt sokszor szellemi törvényeknek nevezik a különböző források. A lényeg azonban az, hogy ezek a törvények valóságosak és folyamatosan működnek, mióta a világ világ. Ugyanúgy hatnak növényre, állatra, emberre, Rád is, függetlenül attól, hogy hiszel-e bennük vagy sem.
Tagadhatod őket, és megpróbálhatsz ellenükben létezni, ám ekkor betegség vagy szenvedés formájában keserű feladatokat kaphatsz a sorstól. Ám együtt is működhetsz velük, harmóniában élhetsz ezekkel a szellemi törvényekkel és teljes életet élhetek.
A választás a te kezedben van.
Lehet, hogy a szellemi törvényeket nem tudjuk kézzel foghatóan mérni, de a hatását igen. A szellemi törvényeket nem tudjuk megváltoztatni, legfeljebb fellázadhatunk ellenük. Csakhogy mihelyt önfejűen cselekszünk, hatályba lép az ok és okozat törvénye, és cselekedetünk következményével szembesít bennünket.
Az örök törvényekkel együtt is működhetünk. Ez esetben engedelmesen szolgálnak bennünket, miként mindazok, amik velünk történnek, csak segítségünkre és szolgálatunkra vannak, bármennyire is kellemetlennek tűnhetnek alkalmanként. Ha megtanuljuk, miként tudunk e törvényekkel összhangban élni, akkor magával az élettel is összhangban leszünk. Akkor megtanuljuk, miként lehet “a teremtés könyvében” olvasni, és egyre tisztábban felismerjük a látszat mögött rejlő valóságot.
Az örök törvény tartalma, területei a következők:
1. SZERETET TÖRVÉNYE
Feladatunk, hogy megtanuljunk szeretni. A mindent átfogó szeretet képességét kell elsajátítanunk. A szeretet azt jelenti, hogy megértően, tudatosan elfogadom a tökéletlent.
A szeretet azt jelenti, hogy megnyitom magam, és beengedem a másikat.
A szerelmes birtokolni akarja szerelmét, kisajátítani, függővé tenni. Csakhogy mindaddig, amíg a szeretetben a függőség bármilyen formája megvan, a kapcsolat nem tökéletes.
A szeretet azt a vágyat kelti szívemben, hogy a másik boldog legyen, és kész vagyok ennek érdekében bármit megtenni és időt adni neki, ha időre van szüksége, figyelmet, ha figyelemre van szüksége, és szabadságot, ha szabadságra van szüksége. Cselekedeteim mozgatórugója a gyengéd odafigyelés, nagyrabecsülés és csodálat. A szeretet egyszerre jelenti, hogy adok és kapok, és mindig adással kezdődik.
2. HARMÓNIA TÖRVÉNYE
Ez a rendkívül fontos törvény arról gondoskodik, hogy a különféle hatásokat kiegyenlítse és ezáltal a harmónia mindig megmaradjon vagy gyorsan visszaálljon.
„aki ad, annak adatik.” A harmónia törvénye nemcsak a természetben mutatkozik meg, hanem a mindennapi életünkben, mindabban, ami velünk történik. Valahányszor az ember önhatalmúlag megzavarja a harmóniát, ez a törvény haladéktalanul kiegyenlít.
3. EVOLÚCIÓ TÖRVÉNYE
Minden állandó változásban van. Semmit sem ragadhatok meg, nem tarthatok meg, mert minden, ami elkezdődik, az véget is ér. Minden, ami van az “Egyből” jött létre, és az “Egy” mindenben benne van. Minden része az egésznek, és mégis egy egész.
4. REZGÉS TÖRVÉNYE
Minden gondolat, minden érzés, minden kívánság vagy akarat különböző frekvenciájú rezgés. Minden mindennel összefügg, minden rezgés egyszerre ok és valamely korábbi ok okozat. Testünk azonnal reagál minden gondolatunkra. Meg kell tanulnunk fegyelmezni gondolatainkat, mert ez a feltétele annak, hogy helyesen, tudatosan cselekedjünk. Minél magasabb rezgésű az az energia, melyet mozgósítunk, annál súlyosabb következményekkel jár, ha helytelenül használjuk. A negatív gondolatokat negatív cselekedetek követik. Ha a gondolataink irányát megváltoztatjuk, megváltoztatjuk egész életünket.
5. POLARITÁS TÖRVÉNYE
Minden létezőnek két pólusa van ugyan, valójában azonban minden egy. A gyűlölet így fordítható át szeretetre. Nem kell mást tenni, csupán álláspontot változtatni és a dolgok is megváltoznak. A félelmet bátorsággá alakíthatjuk, a sötétséget fénnyé. Tudatom rezgésének megváltoztatásával álláspontomat változatatom meg.
Tudatunk rezgésszintjének emelésével nem csupán magunkat változtatjuk meg, hanem egész életünket is, hiszen a rezonancia törvénye értelmében más eseményeket, személyeket és életkörülményeket vonzunk magunkhoz.
6. RITMUS TÖRVÉNYE
Az egész lét egy állandó ki- és beáramlás, amely két pólus között jön létre, ezért a ritmus törvénye szorosan összefügg a polaritás törvényével. Ez a törvény az ember örök létezését biztosítja, függetlenül attól, hol van: születés, halál és újjászületés.
7. MEGFELELÉS TÖRVÉNYE
Az ember, mint mikrokozmosz, pontos képe a makrokozmosznak. Egy adott tartalomhoz egy adott forma illik. Minden létezőnek a létezés minden szintjén megvan a megfelelője. Ez a törvény a legkisebbtől a legnagyobbig mindenre érvényes finomanyag szintjén és szellemi szinteken is.
8. REZONANCIA TÖRVÉNYE
A hasonló hasonlót vonz magához, és általa megerősödik. Két különböző dolog taszítja egymást. Az erősebb meghatározza a gyengébbet, és önmagához hasonlóvá teszi. Mindenki csak azt tudja magához vonzani, ami pillanatnyi rezgésének megfelel. Viselkedésünk meghatározza a körülményeinket. Tőlünk függ, mely rezgésre vagyunk fogékonyak, melyhez csatlakozunk.
9. TELJESSÉG TÖRVÉNYE
Az élet csak a belső valóságot tudja a külső valóságban visszatükrözi. Ne hagyjuk, hogy a külső kép megzavarjon bennünket. Semmiféle erőfeszítés és pozitív gondolkodás nem vezet eredményre, ha belül folyton arra gondolunk, milyen korlátaink vannak, és miben szenvedünk hiányt.
Az elfogadás a törvény egyik oldala, a másik az adás. Aki csak a törvény egyik felére figyel, önzésével érvényteleníti a törvényt. “Aki nem ad, nem is kap, aki nem vet, az nem is arathat.” Csak olyan mértékben lehet hatékony a törvény, amilyen mértékben mi megnyitjuk magunkat, hogy rajtunk keresztül a teljesség manifesztálódhasson. Megnyitjuk magunkat, hogy az élet rajtunk keresztül a maga sokféleségében kifejezésére juthasson és mások hasznára is szolgálhasson. Aki a teljességben él, annak mindig minden rendelkezésére áll ahhoz, hogy létét tökéletesen kifejezésre juttassa. A mindenbe beletartoznak a leckék is, amelyeket az élet kínál számunkra, hogy tanuljunk és fejlődjünk. Aki teljességben él, az valóban bőségben, teljességben éli az életét, és élete minden aspektusa harmóniában van.
10. SZABADSÁG TÖRVÉNYE
Szabadságunkban áll választani, hogy a felismerés királyi útja mellett dönt, vagy pedig a megszokott utat választja, amely a betegségen és szenvedésen keresztüli tanulás útja.
A szabadságnak három szintje van:
– szabadság, mint megszabadulás valamitől
– szabadságomban áll valamit tenni
– az igazi szabadság / kiszabadulni a vágyak rabságából, megszabadulás másoktól, elengedés/
Mindent el kell engedni, az egész régi tudatállapotunkat, amelyhez a következő érzések tartoznak: harag, félelem, gond, stressz, bűntudat, érzékenység, kisebbrendűségi érzés, önsajnálat, irigység, bizonytalanság, utálat, izgalom, agresszió, düh…
Ha elfogadod magad olyannak, amilyen vagy, könnyebben fog menni :-)
11. GONDOLKODÁS TÖRVÉNYE
Minden egyes gondolat megváltoztatja sorsunkat, sikert vagy sikertelenséget, betegséget vagy egészséget, szenvedést vagy örömet von maga után. Meg kell hát tanulnunk, hogy a lehető legoptimálisabban használjuk gondolkodásunkat. Legfontosabb a pozitív gondolkodás, felismerni, hogy mindaz, ami velem történik, valójában jó nekem.
A legtöbb ember azért nem tudja vágyait megvalósítani, mert nem tud uralkodni gondolatain. A gondolatok energiát mozgatnak és formálnak. Minden gondolat egy teremtés, amelynek meg kell valósulnia. A pozitív gondolkodás abban rejlik, hogy felismerem, minden ami van, engem szolgál és nekem segít még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas. Negatív nem is létezik, csupán kellemetlen jó. A sikertelenség mindig csak közbülső eredmény a végleges sikerhez vezető úton
12. HARAG TÖRVÉNYE
Aki bosszankodik, az nem ért egyet az élettel, nem fogadja el az életet úgy, ahogy van.
– Minden embert olyannak fogadok el, amilyen, ráhagyom, hogy megváltozik-e és mikor.
– Megszabadítom magam minden elvárástól és hagyom, hogy az élet olyan legyen, amelyen.
– Felismerem, hogy a világon senki és semmi nem bosszanthat engem.
13. IMAGINÁCIÓ TÖRVÉNYE
Minden ember képes arra, hogy elgondolásait képszerűen jelenítse meg. A kép a tudatalatti és a lélek nyelve. A belső képek életünk nagy részét meghatározzák. Képzelőerőre van szükségünk ahhoz, hogy a kívánt végeredményt képszerűen meg tudjuk jeleníteni, és ezeket a képeket szemünk elé tudjuk varázsolni. Minél pontosabban képzelek el valamit, és minél hosszabb ideig tartom a szellemi képernyőmön, annál több energia árad, és annál gyorsabban fog a fizikai síkon is megjelenni.
14. HIT TÖRVÉNYE
A hit belső tudás, amely nem a külső bizonyítékokon nyugszik. Nem az történik amit akarunk, hanem az, amiben hiszünk. Az igazi hit az a bizonyosság, hogy amit kívánok, az meg kell hogy jelenjen, ha megnyitom magamat. A hit nemcsak azt jelenti, hogy igent mondok az igazságra, hanem bizonyos is vagyok benne, és amire hitemmel igent mondok, arról tudom, hogy meg is valósul. Aki csak abban hisz, amit lát, az csupán akkor fogja hinni a vetés következményét, ha már be is takarította. Akinek nincs hite, az is hisz, csak éppen annak ellenkezőjében, amit el kíván érni.
15. ÁLDÁS TÖRVÉNYE
A világba küldött áldás a gondolatenergia legtisztább és legfinomabb formája, és az univerzum leghatalmasabb erejét, az isteni szeretetet mozgósítja.
Megáldani annyit jelent, hogy egy személy vagy egy helyzet számára Isten kegyelmét kérni. Amit tiszta szívemből megáldok, az abban a pillanatban áldott lesz és az áldás hatalma azonnal megkezdi áldásos tevékenységét. Amit tiszta szívemből megáldok, az áldásként száll vissza rám. Hagyhatom, hogy az áldás csak úgy megtörténjen, de el is képzelhetem, amint fény vagy sugár formájában alászáll.
16. OK ÉS OKOZAT TÖRVÉNYE
A világon minden az ok és okozat elve szerint működik. Minden teremtés okozat, amely mögött egy teremtő áll, akinek az akarata a teremtettben nyilvánul meg. Ahol teremtés van, ott teremtőnek is lenni kell, hiszen a törvény így szól: “Semmiből nem lesz semmi.” Az, ami volt, mindig összefügg azzal, ami lesz. Amit mi véletlennek nevezünk, az nem más, mint valamely rejtett ismeretlen ok kifejeződése. Csak addig beszélünk véletlenről és szerencséről, amíg fel nem ismerjük az összefüggéseket. Soha semmi nem történik ok nélkül.
17. SORS ÉS VÉGZET TÖRVÉNYE
Az ember szabadon választhat, cselekedeteinek következményeivel számolni kell. Ezt a végzet törvénye rója ki rá, vagy az ok és okozat törvénye, amely végzetként jelentkezik. “Mindenki azt kapja, amit előidézett. Sem többet, sem kevesebbet és nem is mást.” A sorssal való szembesülés, a vele való elmélyült foglalkozás végül elvezet az egyetlen erőhöz. Nincsen sem véletlen, sem jutalom vagy akár büntetés, hanem kizárólag ok és okozat. Cselekedeteim következményei elől nem menekülhetek. A végzet törvénye arra kényszeríti az embert, hogy teljes felelősséget vállaljon életéért, szembesüljön cselekedeteinek következményeivel, míg a saját maga által okozott problémákat fel nem oldja, és ezáltal szabaddá nem teszi magát. A végzet törvénye akkor avatkozik be, amikor a teremtésben az ember nem tudja megteremteni a harmóniát.
Mindenki tehát azt kapja, amit okozott. És valahányszor kap valamit, azt maga okozza. A végzet törvénye szembesít bennünket cselekedetein következményeivel, és az egyén szabadságát semmiben nem korlátozza. Mindenki szabadon döntheti el, mit akar vetni, ám aratni azt lesz kénytelen, amit elvetett.
18.ÚJJÁSZÜLETÉS TÖRVÉNYE
Mindig újabb és újabb testet öltünk magunkra, s ez a test olyan, mint az iskolai egyenruha. Ahogy az iskolában újabb és újabb leckét kell megtanulnunk, az életben is pontosan azt a leckét osztja ránk az osztályfőnökünk: dr. Mindennap, amit még nem tanultunk meg, hogy újabb és újabb felismerésekre tegyünk szert. Mindaddig, amíg önakaratból cselekszünk, újabb okokat idézünk elő, s bár pozitív okok pozitív következményekkel járnak, a negatívok negatívval, mindenképpen inkarnálódnunk kell, hogy az adott következményekkel szembesüljünk.
19. KEGYELEM TÖRVÉNYE
Kegyelemben élni annyit jelent, mint nyitottnak és befogadónak lenni.
Érezd, hogy a világ kegyelmes hozzád, ha hibázol, kapsz alkalmat a kijavítására. Élj vele és adj lehetőséget te is másoknak a hibáik kijavítására. Gyűrűztesd tovább magad is e törvényt!
20. BOLDOGSÁG TÖRVÉNYE
A boldogságot nem lehet birtokolni. Mindaddig, amíg kívül keresem a szerencsémet, a boldogságomat, keresésem eredménytelen marad. A boldogságot csak magamban találhatom meg, ha feltétel nélkül igent mondok az életre, s elfogadom olyannak, amilyen. Valahányszor szenvedek, az azt is jelenti, hogy nem fogadom el az életet, ezen csak én tudok változtatni. Ha a szerencsémet, boldogságomat nem teszem külső körülményektől függővé, akkor minden helyzetben boldog lehetek. Boldognak lenni annyit jelent, hogy önmagammal és az élettel harmóniában vagyok, helyemet minden pillanatban optimálisan töltöm be, így teljes életet élve boldog vagyok.
21. KÖSZÖNET TÖRVÉNYE
Az igaz hála és köszönet minden nehézségen átsegít az életben. Adjon hálát teljes szívéből valamiért, amije még nincs, úgy, mintha már megvolna – és meg fogja kapni. A szüntelen hála és köszönet aktivizálja a hitet, amely hegyeket mozgat.
Mennyi minden van az életünkben, amely tökéletesen rendben van, és figyelemre sem méltatjuk, mert mindig csak arra a kevésre figyelünk, amely éppen nincs egészen rendben. Amint szívemet hála tölti el életem minden körülményéért, eseményéért, az univerzum legmagasabb rendű ereje működni kezd rajtam keresztül, mert a hálás és szeretetteljes szív a legtisztább csatorna. Rajta keresztül bevonzhatod magadba az éltető mennyei és földi erőt. Próbáld ki!
Minden úgy van jól, ahogy van, függetlenül attól, hogy kellemes-e számodra vagy sem, elfogadod-e vagy tiltakozol. Ha nem fogadod el, akkor szenvedsz. Ám, ha feltétel nélkül igent mondasz, felfedezed a boldogság titkát. Sem nem jó, sem nem rossz, egyszerűen csak van.
Semmit sem birtokolhatsz, hiszen minden te vagy. Minden, ami létezik, abból az egyetlen realitásból jött létre, amely Te magad vagy. Az emberek akikkel találkozol, a tárgyak, amelyek hozzád tartoznak vagy amelyeket elveszítesz, csupán ajándék, mellyel önmagad megleped, hogy léted újabb aspektusait megtapasztalhasd. A valóságban semmit sem lehet nyerni, sem pedig veszíteni, kivéve önmagad Igaz Valójának megtapasztalását.
Ezért kell hát önként vállalnunk és betartanunk az örök törvényt, melyet Isten ránk rótt….

Éljünk e szerint! 

2015. május 24., vasárnap

A belső béke Isten országának előkészítője


 KEMPIS TAMÁS


Krisztus követése

A belső béke Isten országának előkészítője

1. A belső élet


1. ,,Bennetek van az Isten országa'' -- úgy mond az Úr. (Luk 17,20) Térj teljes szívedből az Úrhoz, szakadj el e nyomorult világtól és nyugalmat talál a lelked.

2. Vesd meg a külső dolgokat s add magadat a belső, lelki dolgokra, s meglátod, hogy eljön hozzád Isten országa.

3. Mert ,,Isten országa béke és öröm a Szentlélekben'' (Róm 14,17), melyben az istenteleneknek nincs részük.

4. Eljő hozzád Krisztus és megízlelteti veled vigasztalását, mihelyt magadban méltó lakást készítesz neki.

5. Minden dicsősége és ékessége belsődben van és ott telik neki kedve.

6. Gyakran meglátogatja a belső embert, édesdeden beszél vele, nyájasan vigasztalja, nagy békével és barátságával áldja meg.

7. Rajta tehát, hű lélek, készítsd el szívedet ennek a te jegyesednek, hogy kegyelmesen hozzád jöjjön és benned lakjék.

8. Mert ő így szól: ,,Aki engem szeret, megtartja beszédemet és Atyám is megszereti és hozzá megyünk és lakóhelyet szerzünk nála.'' (János 14,23)

9. Adj azért helyet Krisztusnak és minden egyebet ő kívüle zárj ki.

10. Ha Krisztus tied lesz, elég gazdag vagy és beéred vele. Ő lesz a te gondviselőd és minden ügyedben hű segítőd, hogy ne legyen szükséged az emberekbe vetni reményedet.

11. Mert az emberek hamar megváltoznak és hirtelen elpártolnak; Krisztus pedig örökké megmarad és állhatatosan mindvégig veled tart.

12. Nem kell nagyon bíznod a gyarló és halandó emberben, ha mégoly igen hasznos és kedves is. Azon sem kell nagyon szomorkodnod, hogy néha veled ellenkezik és ellened szól.

13. Aki ma veled tart, holnap ellened lehet, mert az emberek mint a szél, gyakran megfordulnak.

14. Minden bizalmadat Istenbe helyezd, Ő legyen a te félelmed és szereteted. Megfelel Ő érted és azt cselekszi veled, ami legjobb.

15. Nincs itt maradandó városod és akárhol légy, idegen és jövevény vagy; nem is lesz soha nyugtod, ha nem ragaszkodol szívedből-lelkedből Krisztushoz.

16. Mit nézel itt köröskörül, mikor nem ez a te nyugalmad helye?

17. Mennyben legyen állandó lakásod és csak amúgy futtában tekintsd mind e földi dolgot.

18. Minden elmúlik, te is vele együtt.

19. Vigyázz, ne ragaszkodjál hozzá, hogy meg ne fogjon és el ne vessz.

20. A Magasságbelinél legyen gondolatod és könyörgésedet szüntelen Krisztushoz intézd.

21. Ha nem tudsz elmélkedni mélységes mennyei dolgokról, nyugodjál meg Krisztus kínszenvedésében; és örömest lakjál szent sebeiben.

22. Mert ha Jézus sebeihez és drágalátos sebhelyeihez ájtatosan folyamodol, bajaidban és háborúságaidban nagy erősítést érzel; nem is sokat gondolsz vele, ha az emberek megutálnak és könnyen elszenveded a rágalmazó beszédeket.

23. Krisztust is megvetették e világon az emberek és nagy szükségében ismerősei és jó barátai a gyalázatok között elhagyták.

24. Krisztus szenvedni akart és megutáltatni; és te még valami ellen panaszkodni mersz?
25. Krisztusnak voltak ellenségei és rágalmazói, te meg azt akarod, hogy mindenki barátod és jótevőd legyen?

26. Honnan szerzi meg koronáját a te béketűrésed, ha semmi ellenkezés nem ér?

27. Ha semmit, ami kedvedet szegi, nem akarsz eltűrni, hogyan leszel Krisztus barátja?

28. Tűrj Krisztussal és Krisztusért, ha Krisztussal akarsz uralkodni.

29. Ha egyszer amúgy igazán behatoltál volna Krisztus szívébe és egy keveset ízleltél volna az ő lángoló szeretetéből, akkor sem hasznoddal, sem károddal nem gondolnál, hanem inkább örvendenél, ha gyalázattal illetnek; mert Jézus szeretete arra tanítja az embert, hogy magát figyelemre se méltassa.

30. Aki Jézust és az igazságot szereti, aki igazán lelki ember és a rendetlen vágyaktól ment, akadály nélkül fordulhat Istenhez, lélekben maga fölé emelkedhetik és csöndesen nyughatik.

31. Aki mindent csak úgy vesz, amint van és nem amint mondogatják és becsülik, az igazán bölcs, azt inkább Isten, mint emberek oktatták.

32. Aki belsőképp tud élni és a külső dolgokat kevésre becsüli, sem helyet nem keres, sem időt nem vár az ájtatosság gyakorlására.

33. A lelki ember hamar magába tér, mert soha nem merül el teljesen a külső dolgokban.

34. Nem áll útjában sem a külső munka, sem ideig való szükséges foglalatosság, hanem úgy alkalmazkodik a dolgokhoz, amint jönnek.

35. Akinek a lelke jól rendben van, nem gondol az emberek furcsa és felfordult viseletével.

36. Annyi az ember akadálya és szórakozása, amennyire a világi dolgokba merül.

37. Ha belül jól állna dolgod és lelked tiszta volna, minden javadra és előmeneteledre válnék.

38. Azért fáj neked sok dolog, azért háborodol meg gyakorta, mert még nem haltál meg tökéletesen magadnak és nem szakadtál el teljesen a földi dolgoktól.

39. Semmi sem szennyezi be és köti meg az ember szívét annyira, mint a teremtmények tisztátalan szeretete.

40. Ha megveted a külső vigasztalásokat, szabadon elmélkedhetel a mennyei dolgokról és gyakran örvendezhetsz belsőképpen.