2015. október 4., vasárnap

Menekültekről G.H. Anon

Menekültekről G.H. Anon

RÉSZLETEK A TANÍTÁSOKBÓL

2015. szeptember 28.
Szeretet Istene ír.

A mai órán azt a nagyon fontos szabályt írom le, amivel az európai összesített országok a megmaradást el tudják érni.
Csak azokat a menekülteket kell befogadni, akik az országépítésben részt tudnak venni. Tehát olyan tudással rendelkeznek, amire szükségetek van. Azt a bizonyos humanitárius gondolkodásotokat most ne használjátok, azért, mert azzal sem nekik, sem magatoknak nem tesztek jót. Az otthonukban kell őket segítenetek, nem az otthonotokba behozni. Tehát a munkásokat kell fogadni, akik a segítőitek lesznek, de utána ők is hazamennek az otthonukba, amit már a jó keresetükből rendbe tudnak hozni.
Tehát a politikaiakat a szomszédjaikhoz, a munkásokat magatokhoz kell hoznotok. De senkit azok közül, akik itt akarnak maradni.
A visszaküldés sajnos sokba kerül. Ezért állítsátok meg, hogy ne legyenek többen. Azokat, akikről látjátok, hogy katonák, akik fel vannak bérelve a ti megrontásotokra, azokat kell elsősorban visszairányítani!
Az a másik élet, ami vár rátok, ha ezt nem teszitek meg, akkor bizony rabszolgák lesztek a saját hazátokban, örök rettegésben éltek, és mindent, ami az értékeiteket adta, el fogják pusztítani.
Drága Gyermekeim, ne engedjétek, még az időt nem késtétek le, de azonnal cselekedni kell!


2015. szeptember 20.
Szeretet Istene ír.

Megírom a mai órán, a ti dolgotokat a nehéz időre.
Tehát ne csak gyötrődjetek, imádkozzatok, hanem a ti szegényeitekre gondoljatok, akiktől megvonjátok a betevő falatot a gyilkosok, szélhámosok, csavargók ajándékaira.
Ne adjatok nekik többet annál, amit szinte a pénzükből is meg tudnának venni! Ruhákat, amiket elégetnek, a dróthálóra tesznek, hogy bűnözzenek, a legjobb cipőiteket se adjátok oda, amivel a szerencsétlen országokban lakó becsületes embereket akarják elérni, és elpusztítani, szinte lehet mondani, hogy a testi-lelki romlásba dönteni.
Állítsátok őket meg, küldjétek vissza, ahonnan jöttek! Az a gondolat jó, hogy segíteni kell azoknak az országoknak a szomszédjait, akik a testvéreik gyilkosai lesznek. Segítsétek át őket a szomszéd országokba, ott kivárják a harc végét, és visszatelepíteni az ő drága hazájukba.
Ezt kell tennetek ahhoz, hogy életben maradjatok! Sem génkeveredés nem kell, sőt nem szabadna tennetek, sem vallást cserélnetek, sem rettegnetek attól, hogy gyilkosokat engedtetek be a házatokba!
Drága Testvéreim, miért nem gondolkodtok? Az ellenségeitek akarnak titeket elpusztítani, de név nélkül, hogy ne őket okolják a ti tönkretételetekért. Nézzétek meg, hogy kik azok közületek! De sajnos, a hazátok két részre szakadt, a gyűlölet a lelkeket megzavarta.


2015. szeptember 8., kedd

A gondolat, a színtiszta energia.


"A gondolat, a színtiszta energia."
Minden valaha volt és valaha lesz gondolatod teremt. A gondolatod energiája soha nem enyészik el. Soha!
Elhagyja a lényedet, és örökké terjedve kifelé tart a mindenségbe. A
gondolat örökkévaló.
Minden gondolat megsűrűsödik; minden gondolat találkozik más
gondolatokkal az energia hihetetlen útvesztőjében. Kereszteződnek és
összefonódnak, hatnak és visszahatnak, az elmondhatatlan szépség és
hihetetlen összetettség örökké változó mintázatát alkotják.
Az energia vonzza a hasonló energiát, és (egyszerűsített megfogalmazással) afféle "energiacsomó"-t képeznek. Amikor elegendő
hasonló természetű "csomó" keresztezi egymást, "összeragadnak".
Felfoghatatlanul hatalmas mennyiségű "egymáshoz ragadt" energiára van szükség az anyag képződéséhez. De az anyag végső soron a tiszta energiából alakul ki, és létrejöttének ez az egyetlen módja...
...Ezek után bizonyára jobban érted, miként működnek együtt a hasonló
lelkületű emberek, hogy megteremtsenek egy kedvezőbb valóságot...
Amikor egész társadalmak gondolkoznak egy bizonyos módon, gyakran
elképesztő dolgok történnek, és nem szükségszerűen kívánatos dolgok. A
félelemben élő társadalom például többnyire - tulajdonképpen
elkerülhetetlenül - létrehozza azt, amitől a legjobban tart.
Hasonlóképp, a nagy közösségek és gyülekezetek gyakran csodatévő erőt
találnak a közös gondolkozásban (amit egyes emberek közös imádkozásnak neveznek).
És az is nyilvánvaló, hogy ha a gondolatuk (imádság, remény, kívánság,
álom, félelem) kellőképp erős, még az egyének is létrehoznak magukban -és magukból ilyen jelenségeket.
Az érzelem az erő, ami vonz. Amitől nagyon félsz, azt óhatatlanul meg is
fogod tapasztalni. Bármelyik állat - bár az élet alacsonyabb rendű
formájának tekintitek - azonnal rájön, hogy félsz tőle. A növények - melyeket az élet még alacsonyabb rendű formájának tekintetek- érzékelik, mely emberek szeretik őket, és melyek nem törődnek velük.
És ezek nem véletlen egybeesések. A mindenségben nincs véletlen
egybeesés, csak egy lenyűgöző terv; egy hihetetlen "hópehely".
Az érzelem a mozgásban lévő energia!
Ha energiát mozgatsz, azzal hatást hozol létre. Ha elegendő energiát mozgatsz, akkor anyagot teremtesz. Az anyag végső soron afféle energia sűrítmény. Ha elég hosszú ideig kezeled bizonyos meghatározott módon az energiát, akkor anyaghoz jutsz.
Minden Mester tisztában van ezzel a törvénnyel.
Ez a mindenség alkímiája; minden élet titka.
(Neale Donald Walsch)

2015. augusztus 3., hétfő

Smaragd táblák


Atlantiszi Toth (azaz Hermes Trismegistos:
Tabula Smaragdina (Smaragd táblák)...részlet
a "Bölcsesség kulcsa" című tanításból...

"...Ó ember, hallgass a bölcsesség hangjára.
Hallgass a fény hangjára. A Kozmoszban lefátyolozott titkok töltik ki fényükkel a teret.
Ki a rabságból a szabadságra vágyik, előbb válassza szét az anyagot az anyagtalantól, a tüzet a földtől; mert tudd meg, ahogy a föld a földre száll alá, éppúgy száll a tűz a tűzre és egyé válik azzal. Az ki ismeri a tüzet, mely belsejében ég leszáll az örökös tűzre és lakozik ott örökkön át. A tűz, a belső tűz, minden erő legerősebbike, mindent túlszárnyal és minden földi dolgon áthatol.
Az embert csak az tartja meg, ami ellenáll. Ezért a föld tartja az embert; másképp nem létezhetne. Nem minden szem lát ugyanúgy, mert az egyiknek egy tárgy sajátos alakú és színű. A másiknak más. Ugyanígy a végtelen tűz, színét változtatva Napról Napra más.
Így beszéltem én, Thoth, bölcsességemből, mert az ember, tűz az éjszakában; soha sem alszik ki a sötétség fátyla alatt soha sem múlik ki az éjszakában. Az ember szívébe néztem bölcsességemmel és nem viszályt találtam ott. Szabadítsd fel tüzed, a gürcölésből testvérem, nehogy az éjszaka árnyékában legyen temetőd. Halld és vigyázd bölcsességem.
Hol szűnik meg a név és a forma?
Egyedül a tudatban: láthatatlan, egy fényes sugár; végtelen erő. A formák melyeket látásod szélesítésével hoztál létre, pusztán okozatok, melyek okaidat követik.
Az ember testhez kötött csillag, mígnem legvégül, megszabadítja küzdelme.
Csak igyekezet által, a legjobbat adva, virágzik új életre, csillagod. Annak csillaga, ki tudja mindennek kezdetét, azonnal megszabadul az éjszakától. Emlékezz, hogy minden, mi létezik,
csupán más formája annak, ami nem létezik. Minden, minek léte van, más létezésbe megy át; Kivétel te sem vagy ez alól. Ismerd fel a törvényt, mert az minden. Ne keresd a kívüle eső utat, mert nem létezik, csak illúzióid csalásában.
A bölcsesség úgy közelít az ember gyermekéhez, ahogy ő közelít a bölcsességhez. Korokon át a fény rejtve volt. Ébredj fel, és légy bölcsé! Az élet titkaiba mélyen elmerültem keresve és kutatva, mi rejtve van. Halld most, és légy bölccsé. Messze a föld kérge alatt, az Amenti termeiben, az ember elől elrejtett, titkokat láttam. Gyakran jártam a mélyen rejtett folyosón, néztem a fényt, hol az Élet Virága örökké él. Figyeltem az emberek szívének titkát, és azt találtam, hogy az ember sötétben él, de a nagy Tűz fénye, benne rejlik. Az Amenti Urainak színe előtt, megismertem a bölcsességet, melyet az embereknek most továbbadok. Az Amentibeli Urak mesterei, a nagy titkos bölcsességnek, mely a jövőből, a végtelen végéből származik.
Heten vannak ők, fölötte állnak a Hajnal Gyermekeinek, A ciklusok Napjai, a bölcsesség mesterei ők. Vajon alakjuk különbözik-e az ember fiainak alakjától? HÁROM, NÉGY, ÖT ÉS HAT, HÉT, NYOLC, KILENC, az emberek Mestereinek, nevei. Messze a jövőből, alaktalanul és mégis formát öltve, tanítóként jöttek az emberekhez. Örökké élnek, de nem emberi életet, mert ahhoz nem kötődnek; a halál őket nem érintheti. Uralkodnak, mindig végtelen bölcsességgel kapcsolódva, de még sem kötődve, a sötét Halál Termeihez. Élet van bennünk, mely nem élet. Mindentől szabadok, a mindenség Urai. Tőlük jön a Logosz, az összehangolt erők mindenütt. Békéjük hatalmas, mely a kicsiben rejtőzik és az alakulásban.
Megismertetve az ismeretlenben.
    A HÁROM, őrzi a rejtett mágia kulcsait, ő, a Halál Termeinek létrehozója, erőt sugárzón, a sötétségtől rejtve, megköti az ember gyermekeinek a lelkét. Sötétséget sugározva, leköti a lélek erejét; ő irányítja a negatívot az emberekhez.
    A NÉGY, az, mely kioldja az erőt. Ő, az Eletet irányítja, az ember fiaihoz. Fényből, a teste, az arca, láng, az emberi lelkeket felszabadítja.
    Az ÖT, a mágia Urak, kulcsa, a Szónak, mely az emberek között visszhangot kelt.
    A HAT, a Fény Ura, ő, a rejtett Út, az ember lelkének útja.
    A HÉT, az Ura, a hatalmasságnak, mester, ki kulcsa, az Űrnek és az Időnek.
    A NYOLC, a fejlődést rendezi. Méri és kiegyensúlyozza az ember útját.
    A KILENC, az Apa, nagy a nyugalma, alakul és változik, az alaktalanból.
Meditálj a szimbólumokon, melyeket adok. Az ember előtt, ezek rejtett kulcsok.
Emelkedj föl hajnali lélek. Emeld gondolataidat, a Fényhez és az Élethez.
Találd meg a számok kulcsában, mit neked adok, a Fényt, az életből, az életbe vezető úton.
Keress bölcsen. Gondolataidat, fordítsd befelé. Ne csukd be elméd, a Fény virága előtt.
Helyezz testedbe, egy gondolat formálta képet. Gondolj a számokra, melyek téged, az Életre visznek. Világos az út annak, ki bölcs. Nyisd meg, a fény birodalmának kapuját. Növeld lángod fényét, mint a hajnali Nap. Rekeszd ki a sötétséget és élj a világosságban. Vedd magadba, ó ember, mintha lényed lenne, a HETET, amely létező, de nem úgy, hogy látszana.
Feltártam immár bölcsességem. Kövesd, az ösvénye, ahogy megmutattam.
Bölcsesség tanítói, Hajnali Nap, adjatok Fényt és Életet, az emberek gyermekeinek!

Az űrlap teteje


2015. július 29., szerda

Michael Arkangyal üzenete


Michael Arkangyal üzenete: Az Isten és az Istennő megnyilvánulása

„Köszöntelek Benneteket!

A július hónap intenzív energetikájáról szeretnék néhány információt megosztani Veletek, hogy tisztábban látható és könnyebben érthető legyen a folyamat, amely éppen árad. 2015 a változás éve, és éppen az év közepén tartunk. Ahhoz, hogy az új minőségek be tudjanak áramolni az életetekbe, szükséges a régi mintákat kitörölni. Törölni!

Nagyon – nagyon sok oldás történt az elmúlt évtizedekben, számos módszertannal, számos technikával, ám a lényeg mindig ugyanaz volt: a múlt sérelmeinek, a megrekedt lélek-fájdalmak felismerése, megértése, megbocsátása és elengedése. Ezek a lélek fejlődésének és emelkedésének fázisai: felismerés, megértés, megbocsátás és elengedés. Ami nem kerül felismerésbe, megértésbe, majd megbocsátásba, azt nem lehet elengedni. Aki azt sem tudja, mi fáj neki, akkor hogyan is tudná áttranszformálni? A transzformáció, vagyis a lélek-alkímia téridejében vagyunk.

Sok jövendölés, titkos irat szól arról, miszerint elérkezik az a szakasz az emberiség történetében, amikor az emberiség kettéválik. Nos, éppen zajlik a folyamat. Időkkel ezelőtt fénylények érkeztek az ősember téridejébe, egyesültek velük, elhozták a tűz megvilágosító erejét. Ám, most a fénylények hazatérnek őseredet forrásukba. Eme fénylények évszázadok és évezredek, sőt még azon is túli idők óta keringnek együtt az emberiséggel a ciklikusság időörvényében. Átéltek és megéltek, gyógyítottak és transzformáltak, segítettek ott, ahol tudt ak. Immáron felébrednek álmukból, és hazatérnek. Az ébredés és a hazatérés fázisában utolsó emberi alaköltésben vannak jelen ők, mindemellett természetesen bármikor dönthetnek úgy, hogy visszatérnek. A Föld nevű bolygón jelen időtérben igen sokféle, különböző rezgésű létforma van jelen. Csodálatos bolygó a Föld, otthona a Kozmosz milliónyi színű fényének és frekvenciájának.

Az elmúlt évtizedek (évszázadok) gyógyító munkájának köszönhetően fájdalomhálók sokaságai oldódtak fel, majd láncreakció szerűen tovább bomlanak az élősködő létformák által felépített további hálók is. Élősködő létforma az, aki elszakadt a Forrástól, elszakadt a Teremtő Szeretet Forrásától, és másoktól nyer energiát, a társai energiájából táplálkozik. Élősködik társai energiáján, mert nem szeretetből él, hanem a fájdalomból és a félelemből. Ezért ő maga is fájdalmat, szomorúságot, b&aacu te;natot okoz, félelmet kelt, manipulál, elnyomja társait, és el is szenvedi ezeket aztán, mert az árnyékai fájdalommal és félelemmel táplálkoznak.

Ezzel szemben, aki a Teremtő Szeretet Forrással van összekötve (jellemzően a korona csakrán és a szív csakrán át, de nem csak ezekben az energetikai központokban és kapukban), ő képes kiemelkedni az újraszületési szenvedés-örvényből.

A 7. hónap éppen most az elengedések hónapja lett, és áramlik is be az új minőség erőteljesen. Ami nem kompatibilis a magasabb tudatosságú fénylény minőséggel, azt az erők kitörlik, eltörlik. Na, nem ám úgy, ha tetszik, ha nem, elvégzi a külső erő a munkát a lélek helyett… Nem, nem! Tudnotok kell, hogy lélekmunkátok eredménye ez, Ti magatok dolgoztatok meg ezért, a Ti érdemetek, és annál a léleknél tud ez a folyamat megtörténni, aki egyébként már mély lélek-alkímiai folyamatiban és éppen az átrendeződés és az újrarendeződés fázisában van.

Az átalakulás olykor szorít akár a mellkasban, akár a fejben, hiszen az érzelmi terek központja a szív, a mentális terek központja a korona csakra, mint a hiedelmek, hitrendszerek központja. A változások bizony magukkal hozzák a munkahelyek és munkakörök megváltozását, baráti társaságok átalakulását, környezetváltozást akár lakhely változtatás energetikájában is. Bizony az oldások és gyógyítások átíródnak a fizikai síkra, és minden, ami a fájdalom és félelem hálóján szövődött, az árnyékok feloldásával szintén feloldódik, me gváltozik, átváltozik, törlődik vagy eltűnik. Nem lehet úgy visszavenni önmagadhoz a fénylény (isteni és istennői) minőségedet, hogy közben a karmikus hálón szövődött élethelyzetek és kapcsolatok megmaradjanak. Ez energetikai zsákutca, egy anomália. Aki emelkedni akar, ő legyen tisztában azzal, hogy a karmikus sérelmek meggyógyításának hatására életének kapcsolatai, körülményei megváltoznak, kitisztulnak, átalakulnak, olykor eltűnnek.

Minél tisztábbak a finom testek, a fénytestek, vagyis az aura, annál inkább nyílhatnak vissza az időkkel ezelőtt elzáródott (nem teljesen záródik be, de jelentősen alulműködik, mintha nem is működne…) vagy eltömődött energiaközpontok, csakrák. Több energiaközpont (csakra) van, mint hét… A tudatosság egy fokán felismered, hogy olyan vagy, mint egy kristályprizma, tiszta, áttetsző, fényes. Amikor megcsillan rajtad a Mindenség fénysugara, milliónyi színedet árasztod a Kozmosz végtelenségében. Szivárvány fénylény vagy… Minél több színt érzékelsz önmagadon és önmagadból, annál több c sakrád nyílik. A színek frekvencia sávok. Annál több szín érzékelhető, minél inkább tisztul és tágul az érzékelésed. Az érzékelés, mint spirituális képesség nem erőszakosan, nem külső behatásra történik, egyáltalán nem helyes ez az irány. Hanem az igaz érzékelés, az igaz spirituális képesség a szív tisztaságából ered…

A tiszta érzékelés, a tiszta csatorna önmagad tisztaságát jelenti. A fénytesteid, a finom testeid a csatornáid. Eme csatornákat a fájdalmak, a félelmek, a sérelmek szennyezik. Ezek tisztulnak éppen… Nem egy hét, nem egy hónap, nem egy év… Rétegei vannak a tisztulásnak. Az, hogy a megtisztulás, vagyis maga a megvilágosodás nem egy pillanat kérdése, az a Te érdekedben van így. A megtisztulás és a megvilágosodás maga a felismerés és a megértés. Akármennyi felemelkedett fénymester életét, vagy szentté avatottak életét vizsgálod és kutatod, mindig azt fogod találni, hogy egész életükben dolgoztak (meditáltak, olvastak, tanultak, képezték magukat, olykor elvonultak, olykor közösségekbe jártak) a fényminőségük megjelenítésén itt a Földön. Napról napra, hétről hétre, évről évre. Abban a tudatosságban voltak jelen, hogy ők maguk a Teremtő Forrás isteni és istennői megnyilvánulásai, ennek méltóságában élték meg a hétköznapok pillanatait, minden hétköznapi rutin feladatukat, még a legegyszerűbbeket is. Tanultak. Olvastak. Kutattak. Hol a könyvekben, hol saját magukban. Jézus Fénymester is fiatal korában energetikai hangolásokon vett részt, ahol, és amikor készült az ő küldetésére, Júdással, fénytestvéré vel együtt. (Erről majd egy másik közvetítésben.)

Tanulj, olvass, gondolkodj! Gondold végig azt a sok információt, amit kapsz! Egy ponton a spiritualitás, mint irracionális és a tudomány, mint racionális, eggyé válik. Egy és ugyanaz. Figyelj a megérzéseidre! Az nyilvánul meg a fizikai síkon, ami létezik a számodra még láthatatlan tartományokban…

Az Aranykor egy másik dimenzió, ám nem idő függvénye az eljövetele, hanem az Aranykorban élni, tudatállapot és életminőség kérdése. Ezalatt pedig azt értsd, hogy milyen energia lenyomatok vannak az aurádban, milyen gondolatok, minták, hitek és hiedelmek vannak jelen a mentális tereidben, milyen érzelmek pulzálnak az asztrális tereidben! Akkor változik meg az életminőséged, ha felismered, megérted, megbocsátod és elengeded a múlt sérüléseit! Amikor elengeded a múlt megrekedéseit, akkor a jövő sem tart tovább fogva! Sem a múltnak, sem a jövőnek ne legyél a rabja! Élj a pillanat és a jelen csodájában, ám felelőss&eacut e;gben! A pillanat varázslatában élni nem egyenlő a felelőtlenséggel! Abban a tudatosságban legyél jelen, hogy minden tettednek, szavadnak és gondolatodnak következménye van!

Jelenítsd meg a hétköznapod minden egyes rutin feladatában (takarítás, munka, gyermeknevelés, párkapcsolat, család, barátok) az isteni és istennői lényed mozdulatait, tekintetét, mosolyát, érintését, szavait! Tartsd meg a határaidat! Jogod van megvédeni magadat, ám ezt tedd úgy, hogy ne bánts, és ne árts közben!

Legyél delfin, aki könnyed, játékos, szabad… Élvezd a jelenlétedet a Terrán! Az öröm tartománya maga az Aranykor frekvenciája! Ne várd kívülről a csodát! Te vagy az a fénylény, aki idejöttél változásokat véghezvinni! Te magad vagy a folyamat, az evolúció, ami, és aki megtörténik a Földdel…

És én melletted vagyok!
És én, Michael Arkangyal, segítelek Téged!

Mert Te és én így terveztük meg!

Én, Michael Arkangyal hiszek és bízok Benned! Büszke vagyok Rád! Mert alakot öltöttél, formát öltöttél, hogy meggyógyítsd az anyagot! Emeld fel a fejed! Húzd ki magad! Te vagy azaz Isten, te vagy azaz Istennő, aki felemeli a Földet!


Szeretlek!”                              Diktálta: Michael Arkangyal Közvetítette: Kristályfény33

2015. július 20., hétfő

Angel of Wishes - SanavéMennye zene!!! 
A közös tánc, a közös játék, a közös élet értéke! 
A színesség, az egység, és a testvériség... 
Az Angyalok és a kis gyermekek így játszanak és élnek, 
amíg a nehéz élet és a környezet, 
el nem rontja, el nem neveli őket...


Könyvek: http://apartnered.gportal.hu/gindex.php?pg=33075883