Halld bölcsességem szavát, halld Thothnak, az Atlantisz-bélinek szavát Halld bölcsességem szavát, halld Thothnak, az Atlantisz-bélinek szavát.

Legyőztem én a téridő törvényét. Tudást szereztem a jövőről. Megtudtam, hogy az ember, a tér-időn keresztül mozogva, a mindenséggel mindig Egy. Az emberi lélek mindig előre mozdul, nem köti egyetlen csillag. Hanem mindig célja felé tör, ahol a mindenség fényében feloldódik. Tudd, hogy mindig haladnod kell, az ok és okozat által előre lendítve, míg végül mindkettő eggyé válik. Tudd, hogy a jövő, minden dolga annak, ki olvasni tud benne, nyitott könyv.
Minden okozatnak oka van, mint ahogy az okozat az Ős-okból ered. Tudd, hogy a jövő, nem rögzített, vagy elrendelt, hanem változó, amint az ok okozatot teremt. Nézz az okra, amit életre keltesz. S biztosan látod majd, hogy minden okozat. A kezdet kezdete volt az ős-ok, amiből minden létező keletkezett. Te magad vagy, az okozat és egyben oka is vagy, a következő okozatnak. Ezért tudd, hogy az általad keltett okozat, a további, tökéletesített okozat kiindulópontja. Tudd, hogy a jövő, sohasem rögzített. Hanem a tér-időben, az emberi szabad akarat mozgását követi a cél felé, ahol egy új idő születik.
Az ember, az okok alapján olvashatja csak a jövőt. Kutass az okok között és megtalálod jövőd. Halld ember, hogy amíg a jövőről beszélek, az okozatról szólok, mely az okot követi.
Tudd meg, hogy az ember, fény felé tartó útján, a sötéttől = (anyagi sűrűségből) Állandóan szökni próbál. Igen, az éjszaka sötétje, körötte van, mint ahogy az árnyékok az égen a csillagokat körül veszik; de mint ahogy a napcsillagok, a csillag-űrben, az embernek is ragyognia kell. Sorsa az embert mindig előre hajtja, amíg a fénnyel egyesül. Igen, útján ott nyugszik az árnyék, de előtte parázslik a fény. Ez Thoth tanításának egy kis része. Itt nem másról van szó, mint minden létezőnek, az okozata, a gondolat = Isten. S mi, a gondolat okai vagyunk, tehát egy Vele. Mint az okozat és az ok, a fénybe tart. Viszont a sűrű anyagba tömörült gondolat = (testnek) meg kell találnia az okozatot, mint forrását.  25930 : 2160 = 12. tehát 12 bolygóra kell leszületni. Egy bolygón 49 létsíkon vagy jelen. Tehát 7 X 7 = 49. 12 X 49 =588 Hz az isteni szeretet rezgése.  
 A 25920. éves ciklus alatt, mind a 12 bolygón 2160. évente reinkarnálódik a lélek. Ehhez 588 Hz frekvenciához kell felrezegnie. " A megadott számokat Balázs Rozália: Mit jelent a rezgésszintem? írásából vettem " A 20-szégyen, 30-bűntudat, 50-fásultság, 75-bánat, 100-félelem, 125-vágyakozás, 150-harag, 175-büszkeség, 200-bátorság. 250- pártatlanság (már nincs ítélet), 310- hajlandóság (a hajlandóság azt jelenti, hogy az illető leküzdötte az élettel szembeni ellenállását, és elkötelezetté vált a részvétel iránt), 350-elfogadás (ezen a tudati szinten jelentős átalakulás megy végbe, amint az egyén megérti: ő maga a forrása és egyben teremtője is élete létélményének), 400-ésszerűség (racionalitás)- az elvont fogalmak egyre fontosabbakká válnak - képes nagy mennyiségű és bonyolultságú adat kezelésére, gyors és helyes döntések meghozatalára, a kapcsolatok, a fokozatok és a finom különbségek részletekbe menő megértésére és a jelképek alkalmazására 500-szeretet. 540.Hz-öröm. 588. Hz béke ez rendkívül ritka tízmillió emberből csak egy éri el. Én már megértettem, hogy nem tud a lélek mást tenni, csak követni az okozatot, hogy egyé váljon vele. Ehhez ahogy írtam 12 bolygóra kell leszületnie 49.térsíkra, hogy elérje isteni egységét. 'Bárminek is születtem, az nem számít semmit. Csak egy tudati energia létezem. Alakom az ötszögön alapszik, ha nem öltöttem formát. A dodekaéder és ikozaéder kapcsolatában alkotom az isteni rendet. Köszönöm, hogy elolvastad Áldás. IlonaMegjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai