Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2010

Kérdés

Kép
Kérdés: 1. Nevezhető-e NEM-JÉZUSI embernek egy hagyományos keresztény tudattal rendelkező, és e szerint élni igyekvő ember? HANG: „Bármennyire is tiltakozol, bizony csak annak nevezhető. Hidd el, a Szentszellemem eljövetele után az apostolok sem voltak még JÉZUSI emberek.
Neked már igazán tudnod kellene, hogy: a saját lelkiismerete szerint cselekvő, és az ÉN, tehát Jézus Atyátok lelkiismerete szerint cselekvő ember nem szükségszerűen azonos. Sőt! A legritkábban azonos. Jézusi embernek, csak az mondható, aki ENGEM ÚT- ként vállal. Apostolaim hogy lettek volna Jézusiak, mikor még közvetlen mennybemenetelem előtt is azt kérdezték Tőlem: „Uram! Most állítod helyre Izrael országát?" /Ap.csel. 1;6./
Hogyan lehetne JÉZUSINAK mondani azokat a jámbor lelkeket, akik bár minden szertartást felhasználnak annak érdekében, hogy lelkiismeretüket megnyugtassák, de ünnepséget tartanak jólélekkel, mikor gyermekük vagy unokájuk bejelenti, hogy esküt tesz embergyilkolásra a katonaságnál!
Csak az mondható J…

Ébresztő, mert manipulálnak!!!

Kép
Azt hiszed a hétköznapokban, hogy önálló gondolataid vannak, pedig csak rákapcsolódsz egy Veled egy frekvencián működő energiamezőre, amiből információid nyered. Minél magasabb rezgésű a mező amiből táplálkozol, - annál közelebb kerülsz a TEREMTÉS szintjéhez.
Az előttünk álló, nem mindennapi fejlődés átéléshez az utca emberének is meg kell értenie, hogyan működik az a „valami”, ami által a tényleges előrelépés rövidesen megtörténik. Ami által végre valóban változást láthatunk az emberi lét minőségében… ez a valami, ami véget vet a válságnak, a széthúzásnak, és egy korszakot befejező csúnya évek sorozatának. „Válság” van! Már szinte divat mondani. És tényleg az van. Az emberi tudat válsága zajlik, a polaritás, avagy dualizmus korának alkonya, annak is végnapjai. Ezért e káosz. De a romokból egy szépséges világ születik hamarosan. Egyre több kvantumfizikus figyelmét köti le: az úgynevezett Morfo-genetikus mező. Ennek meghatározása a következő: „A Morfogenetikus mező – Olyan energiamező…

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Kép
AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Mottó:
"Az ember életcéljának fontos része az önzetlenségben és önállóságban való gyarapodás. Az ember az önzetlenség által lesz szeretetteljes, az önállóság által pedig szabad lény! A szabad ember képes az akaratát bármilyen körülmények között megvalósítani, a szeretetteljes ember képes az akaratáról bármilyen körülmények között lemondani.
/Váradi Tibor/
Az Antropozófia a mai emberiség számára megalkotott modern világmagyarázat, amelynek megala-pítója Rudolf Steiner volt. Elterjedésének egyik legnagyobb akadálya, hogy hiányzik egy olyan ösz-szefoglaló mű, amelyből az érdeklődők tudomást szerezhetnének az antropozófia álláspontjáról a legfontosabb kérdésekben. Ez a honlap az antropozófia lényegéről tömören kíván beszámolni, felvá-zolva ezt a rendkívül kiterjedt rendszert. Nem titkolt célom, hogy olyan emberek érdeklődését is felkeltsem a téma iránt, akik nem vallásosak és eddig nem foglalkoztak ezoterikával. Érdekfeszítő barangolást kívánok a tudat vég…

Ó, Lélek, ébredj, eszmélj fel!

Kép
Ó, Lélek, ébredj, eszmélj fel,

JÉZUSATYÁNK: Betegségek lelki okai

JÉZUSATYÁNK: Betegségek lelki okai: "Betegségek lelki okai Agyalapi mirigy – Irányítóközpont (mások irányítanak).Ajakrák – Lenyelt sérelmek, mások hibáztatása.Alhasi görcsök – ..."

Változz, hogy változtass!

Kép
Változz, hogy változtass!

Szeretnéd jobbá tenni az életedet? Szeretnéd jobbá tenni a világot?
Ez nem megy azzal, ha tanácsokat osztogatsz, ez nem megy azzal sem,
ha a hibákat észreveszed és kipellengérezed.
Nem megy egyáltalán, ha más hibáit óhajtod kijavítani.

Miért?
Mert nincs lehetőséged más embereket megváltoztatni.
Nem is a te dolgod, ez Isten munkaköre.

Viszont mégis van egy módja annak, hogy jobbá tedd a világot.
Hogyan?
Jobbá téve önmagad.
A világot csak azzal teheted jobbá, ha példát mutatsz.

Lehet-e egy gyermeket okos tanácsokkal nevelni, ha te nem azt éled,
amit tanácsolsz? Lehetni lehet, de eredménytelenül.
A gyermek azzá válik, ami te vagy, nem azzá, amit te tanácsolsz.
Tanácsodnak nincs ereje, de léted egy bizonyíték.
Hidd el, ez mindig így volt és örökre így is marad.

Ugyanez a helyzet a közvetlen és közvetett környezetünkben is,
ame-lyet létünkkel befolyásolunk.
Amit élünk, az vagyunk, és ami vagyunk, azt adjuk a világnak.
A többi szereplés, betanult színdarab.

Ezé…

Az ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK, Mária Julianna által adott üzenetei

Kép
Az ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK, Mária Julianna által adott üzenetei
2010. okt. 21. Szentségimádáson
JÉZUS: „Édes kislányom! Az idő rövid. Élj halálra készen! Meglátsz Engem dicsőségben, és örömödnek soha nem lesz vége. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit neked készítettem. Hamarosan birtokba veszed, amit Atyám készített neked. Végezz még sok-sok jó cselekedetet! Gyakorold a szeretetet mindazokkal, akiket eléd hozok! Azt akarom, hogy királyi gazdagon érkezz haza országomba. ELŐTTEM csak a szeretet számít. A legkisebb jó tett, amit szeretetből végzel, lelkeket ment meg az örök kárhozattól. A tökéletlenségeket, gyarlóságokat, sőt még a bűnöket is eltörli az ala-mizsnálkodás. Segítsetek a rászorulókon! Ne hagyjatok elmenni senkit üres kézzel, aki szűkölködik, és kér tőletek! Ma a legnagyobb a lelki ínség. Mindenkinek nem tudjátok hirdetni az örömhírt, de imádkozni tudtok értük. Hozzatok áldozatokat és imádkozzatok a tudatlanokért, akik még nem is-merik tanításomat, …

A Mátrix

Kép