A sorsépítés lélektana


Nem csak csapdákba és zsákutcákba sodródhatunk, de lecsúszhatunk a gödör fenekére is. Az pedig többnyire szenvedés-teli hely. A lelki fájdalmaknak van olyan szintje, ami bénítólag hat sorsfeladataink teljesítésekor... Lelki egészségünkkel bíbelődni nem luxus. Legtöbben „térkép és iránytű nélkül” bolyonganak életük „sűrűjében”. Így aztán van úgy, hogy bizonyos lelki sérülések miatt elakadnak, nem haladnak – körbe-körbe járnak. Ilyenkor jó lenne tudni, merre van a kiút.
Sors-pszichológia az ilyen „eltévedt” vagy csapdába esett sorstársakon kíván segíteni. Sokan hiszik úgy, hogy ami „elrendeltetett”, annak úgy is kell lenni, nincs menekvés... A jó hír az, hogy tényleg létezik a szabad akarat, és igenis az ember változhat, és változtathat az életén.
Sokan azt sem tudják, „hol áll a fejük”, hogy „honnan – hová” kellene eljutniuk ahhoz, hogy „előre haladjanak”.
Már az elején is több kérdést meg kell válaszolnunk:
meghatározni, hogy hol állunk. Mely tudatszinten tartunk éppen. Fejlődésben vagyunk-e, vagy a látszat ellenére is, csúszunk lefelé?
Ahol éppen tartunk, ott milyen az élet? Kik itt a „játszótársaink”? Ők természetszerűen hogyan „működnek”? Törvényszerű az a szenvedés, amit okoznak?
Mik itt a lehetőségeink, és korlátaink?
Magunknak okoztuk a bajt, vagy mások miatt ül rajtunk „átok”?
Milyen erőforrásokra számíthatunk? Miből van kevés, miből van elegendő?
Magunk is megbirkózhatunk a bajainkkal, vagy segítség nélkül nem megy?
A sors-lélektan úgy tartja, hogy hajlamaink, neveltetésünk, a kultúrális hatások, példaképek és sok más tényező hatására fölépítünk bizonyos szerepeket, amelyekhez bevonzzuk a játszótársakat. Részeseivé válunk jellegzetes „élet-játszmáknak”. Megjelennek bizonyos „sorskönyvi átkok”, sorscsapások, esetleg betegségek, és létrehozunk egy „forgatókönyvet”, amitől aztán nem nagyon tér el „Életünk filmje”... Kivéve, ha mindezeknek tudatára ébredünk, és át nem írjuk az egészet.
A sorsépítés kicsit olyan, mint a házépítés. Az alapokkal kell kezdeni. Sokan vannak, akik még a „gödörnél” tartanak, vagy visszatértek ide. Az is lehet, hogy „tűzoltással” kell kezdeni, mert ég a ház.
Javaslatom az, ha Jó sorsot akarunk magunknak, masszív alapokra építkezzünk. Ha tornyokat raknánk rozoga alapokra, az lenne a „Légvár”.
Építőköveinket a pszichológia, és a sorslélektan „anyagraktárából” vételezzük. Ha ügyesen, és nemes alázattal tesszük a dolgunkat, akkor a Nagy Sorsépítő Mester is megtámogatja erőfeszítéseinket.
Az önismereti munka, és a Jó-sors-építés legfontosabb eszköze a Tudattérkép! Segít eligazodni a "zavarosban".
Amikor lélektani csapdákba, vagy zsákutcákba sodródunk, az tényleg olyan, mintha egy erdőrengetegben bolyonganánk térkép és iránytű nélkül. Hihetjük sokáig, hogy jó irányba megyünk, aztán mégis csak egy gödör, vagy szakadék szélén kötünk ki. Az itt látható tudattérkép eredetije a világhírű, megvilágosodott orvos-pszichológus, prof. David R. Hawkins találmánya. A jobb átláthatóság, és könnyebben kezelhetőség érdekében végeztem rajta kisebb átalakításokat. Jelen verziójában főleg 20 év feletti felnőttekre alkalmazható. Ebben a megközelítésben a Tudattérkép alsó szintjei un. „elakadásos” övezetnek tekinthetők – a normál személyiség-fejlődésben előállt blokkok miatt.
A tudatszintekhez a „mesterkód” az életerő, életenergia mértéke, és rezgésszintje. A teljes skálát 5 jól elkülöníthető övezetre oszthatjukÖngyógyulás - önfejlesztésaz alsó négy szint (-7 és -4 között) a „szürke zóna”, a szégyen, depresszió, fásultság és félelem szintjei.
Ezeken a lépcsőfokokon vészesen alacsony az életerő mértéke, és az energia rezgésszintje is... Szenvedés és fájdalom terheli az „itt élők” mindennapjait.
A legalsóbb szintekhez tartozó sorstársaink szinte „nyelik” a körülöttük
lévők energiáit. Némelyikük igazi „energia-vámpirként” szívja el szeretteitől, segítőitől az életenergiát – a túléléséhez.
A „türkiz zóna” sajátos csoportokat foglal magába. Itt már magasabb szinten áll és rezeg életenergia, hisz itt vágyak, indulatok, önérzet és hiúság fűtik az embereket.
A -3., -2. és -1. szint „lakói” tehát már rendelkeznek jelentősebb mennyiségű energiával, ám ez az energia gyakran ellenséges, másokat sértő, hátrányt okozó módon nyilvánul meg.
Máskor pedig önromboló, önpusztító erőként teszi szenvedéstelivé gazdája életét. Ezeken a szinteken gyakori a veszekedés, ellenségeskedés, és bosszúállás. Az összeakaszkodók hamar kisütik, lemerítik egymás energia-készletét.
A negativisztikus gondolatok és az ellenséges indulatok tartósítják az alacsony rezgésszintet. Az energia-egyenleg a „szüke zónához” képest kevésbé, de ugyan csak negatív, deficites.
A határmezsgye a „homokszint”, a 0. emelet, vagyis a „földszint”. Az energia-szaldó itt nullakörül mozog. Az ide sorolható emberek magasabb energiszintje már bátor, kezdeményező tettekben nyilvánul meg. harcosként és bajtársként viszonyulnak embertársaikhoz – így aztán időnként bajba is kerülnek.
A 4. övezet (+1 és +4 közöt) a „kék zóna”. Ez itt már a pozitív, és kellően magas rezgésű energiák szintje. A bizalom, a barátság, elfogadás és csúcsteljesítmények lépcsőfokait találhatjuk ebben az övezetben. Az „itt élő” emberek energia-egyenlege egyértelműen pozitív. Több energiát adnak társas környezetüknek, mint amennyit „elszívnak”. A kék övezet képviselőivel jó együtt lenni. Az esetek többségében kölcsönös feltöltődéssel járnak a találkozások. Nincsenek fölösleges csatározások, a viták inkább a megoldásokat célozzák, mint mint a másik fél „legyűrését”.
A legmagasabb övezet (+5., +6., +7. szintek) a „lila zóna”. A szeretet, a béke és bölcsesség birodalma. Itt a szellemileg emelkedett kifinomult lelkületű sorstársainkat találjuk. Ha van szerencsénk találkozni velük a legmagasabb szintekről, pl. egy Mesterrel, az egy különleges élmény. Talán még megszólalnia sem kell, hogy érezzük a töményen áradó finom energiáit, és önfeledten töltődjünk tőlük.
Az 5 övezet egy alsó és egy feltő térfélen oszlik el. Alsó térfelet tekinthetjük a Balsors Félteke, a felső térfelet pedig a Jósors Félteke.
Ha tartósan, vagy túl gyakran tartózkodunk a Balsors térfelén, akkor az első számú életfeladatunk az, hogy életenergiánk és tudatszintün feljavításával feljussunk legalább a „földszintig”, a „sárga övezetbe”.
Természetesen az alsó övezetekben is működőképesek maradnak bizonyos pozitív szokások és beállítódások. A térképen amiatt találunk zömében negatív jellemzőket, hogy a beazonosíthatóság könnyebb legyen.
A szürke zónában lévő emberek egy része elakadt, ottragadt, nehezen tud onnan kitörni. Mások viszont csak válságos időszakokban csúsznak ide vissza – akár a kék zónából is. Ha az itt töltött idő 20% fölött van, akkor ajánlatos aktívan és céltudatosan dolgozni a „felemelkedésen”.
A „pozicionálást” elvégezheted a vízszintesen, a tudatsíkok mentén is, és a függőleges „égövi” körívek mentén is. Érdekes összehasonlítani pl. a két szélső oszlopot/körívet. A baloldali oszlopnál szépen végigkíserhetők a lelkünk mélyén meghúzódó belső énkép fejlődési fokozatai, a „Senki”-től a Kishitűn, Harcoson, Realistán át az Önmegvalósítóig (és tovább). A Jobb oldali köríven az láthatjuk, hogy a személy milyen külső énképet, vagy Szerepet/Álarcot igyekszik mutatni a külvilág felé: pl. Senki -> Számkivetett, Túlélő -> Áldozat, Elnyomott -> „Alfahím”, „Kis-nagy én” -> „Nem-Akárki”, Harcos -> Bajtárs, stb.
A hajterő oszlopában azokat a mélyen lüktető lelki sérüléseket, mozgatórugókat, lelki tartalmakat találhatjuk, amelyek „táplálják” az adott tudatsíkhoz tartozó energia-rezgést. Pl. ha valaki nem tud túllépni a koragyerekkori megaláztatásain (szülői zaklatás és hasonlók), beleragadhat a szégyen tudatsíkba, és ehhez igazodnak az érzelmei, a viselkedése, a tünetei és belső/külső énképe is.
A beállítódások oszlopban azokat a gondolkodási, ill. érzelmi reakciómintákat találjuk, amelyek ráépültek a hajtóerőkre, és aztán egymással kölcsönhatásban, egymást erősítve tartják fenn az adott tudatszintre jellemző lelki működést.
Az önértékelést tehát elvégezheted a sorok, és az oszlopok mentén is. Amelyik síkon a legtöbb "találatod" van, az a te jelenlegi tudatszinted. Lehet, hogy két ilyet is találsz, két eltérő övezetben: egy pozitívat a stabil időszakaidra, és egy negatívat a válságos időkre. (Ha nagy a baj, ide csúszol vissza.)
Miután a saját pozíciódat megtaláltad, folytasd a "térképezést" a számodra fontos személyekkel: szüleiddel, testvéreiddel, pároddal, barátaiddal, fönököddel, stb. (Célszerű jegyzetelni, rajzolni.)
Az eredmény mindig nagyon tanulságos. Az azonos, vagy eltérő pozíciók a Tudattérképen, sokkonfliktus, félreértés, és zavar magyarázatát előrevetítik.
Gondold át az értékelés tanulságait és üzeneteit, de óvakodj attól, hogy ezekre utalva bárkit minősíts, kioktass, megvádolj, vagy megsérts!
Az igazság kiderítése és a tudatosság szintjei
“E munka a tudati energiamezők gyakorlati célú feltérképezésére törek­szik, hogy körvonalazza az emberi lét egy eddig ismeretlen területének ki­terjedését és általános „földrajzát”. Az érthetőség kedvéért a különböző energiamezőkre kapott számszerű értékeket könnyen kezelhető, összeha­sonlító értékekre kerekítettük.
Ha megvizsgáljuk a Tudattérképet, nyilvánvalóvá válik, hogy a kalib­rált szintek a tudat konkrét folyamatainak felelnek meg: érzelmeknek, észleléseknek vagy hozzáállásoknak, világnézeteknek és spirituális hi­teknek. Elegendő hely birtokában e térképen akár az emberi viselkedés valamennyi területét feltüntethetnénk. A kutatási eredmények mindenütt megerősítették egymást; s minél részletesebb és kiterjedtebb volt a vizs­gálat, a megerősítés annál nagyobb mértékűnek bizonyult.
A tudat skáláján a kritikus pont nagyjából 200-nál található, amely szintre az egyenesség és a bátorság jellemző. E kalibrációs szint alatti bármilyen hozzáállásra, gondolatra, érzésre, képzettársításra, entitásra vagy történel­mi személyre való gondolás elgyengíti a vizsgált alanyt. Az ennél maga­sabb kalibrációjú attitűdök, gondolatok, érzések, entitások vagy történelmi személyiségek hatására viszont erős tesztválasz várható. A 200-as érték tehát az egyensúlyi pont a gyenge és az erős attraktorok, a negatív és a pozitív hatások között.
A 200 alatti szinteken az elsődleges késztetés az életben maradás, bár a skála legalján, a reménytelenség és a depresszió zónájában még ez az in­díték is hiányzik. A valamivel magasabban lévő félelem- és haragszintekre az egocentrikus impulzusok jellemzők, amelyek a személyes lét fenntartá­sára irányuló késztetésből fakadnak. A büszkeség szintjén ez a törekvés már más személyek életben maradását is magában foglalhatja.
A negatív és a pozitív hatások közti választóvonalat átlépve, a bátorság szintjétől kezdve egyre fontosabbá válik mások jóléte. Az 500-as szintnél már mások boldogsága a fő motiváló erő. Nem sokkal 600 alatt már az énre és a má­sokra is kiterjedő spirituális tudatosság kerül előtérbe, 600 fölött pedig az emberiség java és a megvilágosodás keresése a fő cél. 700 és 1000 között az illető személy az egész életét az emberiség megváltásának szenteli.”
Hogyan állsz saját boldogulásod útjába?
David Hawkins könyve „Erő kontra erő”, jó kis lavinát indított el. Egy előző bejegyzésemben már említettem a könyvet. Szeretném bemutatni nektek azt a rezgésskálát, tudattérképet amit felállított. Azon körülbelül lemérheted, ha nagyon őszinte vagy magaddal, hogy a tudatosodás milyen lépcsőfokán állsz.
A tudattérkép és miért van hatással világnézetünkre?
Miért fontos ez számodra? Kutatások igazolják, hogy azok az emberek akiknek energetikai rezgésük magasan helyezkedik el a skálán sokkal könnyebben boldogulnak az életben. Úgy is mondhatnánk hogy sikeresebben működtetik a vonzás törvényét. Tulajdonképpen saját energetikai rezgésed az ami megakadályoz vágyaid elérésében.
A nehéz érzelmek mint például a félelem, harag, szégyen alacsony frekvencián rezegnek, míg a szeretet, boldogság, béke magas frekvencián.
Az energetikai rezgéseddel megváltoztathatod a valóságodat
Számtalan kutatás igazolta már, hogy egy tudatos lény, az ember, megváltoztathatja a történéseket pusztán azzal hogy hatással van az adott tárgy energiájára. Dr. William Braud kutatásai rendkívül meggyőzőek.
Az egyik kísérletében bemutatta, hogy az emberek befolyásolni tudják a vörös vértestek elhalásának sebességét egy kémcsőben. Ez és sok más kísérlet is bizonyította már hogy gondolataink és energiánk közvetlenül befolyásolja a körülöttünk levő világot.
Egy aprócska változás a rezgésedben hatalmas hatással lehet az életedre
Ahogyan fentebb is már mondtam, az emberek hatással vannak a tárgyak energetikájára is. Dr Masaru Emoto munkásságát azt hiszem nem kell különösebben bemutatni. Sikerült lefotóznia a különböző gondolatoknak (negatív vagy pozitív) kitett vízkristályokat. Döbbenetesek az eredményei.
Amikor egy pohár vízre felírták, hogy „Szeretet”, ezt az eredményt 
kapták:  
 
Amikor a pohár vízre felírták hogy „Harag”, ezt kapták eredményül:

A szavak, gondolatok, érzések pontosan ilyen hatással vannak a te életedre is. Ha csak a víznél maradunk….biztosan tudod, hogy a tested 70%-a víz. …….Akkor el tudod képzelni milyen hatással vagy a testedre? A körülötted levő világra ugyanolyan befolyásod van.
Csak olyan dolgokat tudsz létrehozni, magadhoz vonzani amelyeknek a rezgése megegyezik a te energiád rezgésével. Ez a vonzás törvénye.
Ha az energiád frekvenciája alacsony, nehézségeket vonzol magadhoz.
Ha átkapcsolsz egy magasabb frekvenciára, egy olyan életet kezdesz megtapasztalni ami támogató, javadat szolgálja, amely összhangban van az energiáiddal. Az életed sokkal könnyebbé, boldogabbá válik.
A kutatások még nem tudtak egyértelmű választ adni arra, hogy miért működik ez így, csak azt tudták bizonyítani hogy működik.
Most hogy már tudjuk, hogy az energiánk frekvenciája közvetlen hatással van az életünkre, egy fontos kérdést kell feltennünk magunknak:
A saját energetikai frekvenciám áll boldogságom, egészségem útjába?
A szomorú helyzet az, hogy a földön élő emberek átlag rezgésszáma 207. A 200 az az érték aminél az emberek kezdik megérteni, hogy a saját életükért csakis ők a felelősek. A 200-as szintnél azért magasabbra kell emelkedni ahhoz hogy a vonzás törvénye neked dolgozzon..
Nem a te hibád, hogy alacsony rezgésszinten vagy!
De a Te felelősséged!
Mivel és hogyan tudod emelni tudatosságodat és vele együtt rezgésszintedet? Nagyon sok eszköz áll a rendelkezésünkre és úgy gondolom mindenkinek meg kell találnia a számára megfelelőt: meditáció, jóga, különböző személyiségfejlesztő szemináriumok.
A változás eredménye az életedben:
Ha átváltasz egy magasabb frekvenciájú energiára
- Kihatással lesz kapcsolataidra.

- Szükségleteidet, vágyaidat, céljaidat hamarabb eléred
- Különböző lehetőségek jelennek meg az életedben
- Közelebb kerülsz a családtagjaidhoz és boldogabb életet élhettek
- Több szeretet, boldogságot, békét tapasztalsz
Mindig van választásod!
A te felelősséged hogy mit választasz!
vanvalasztasod.blog.hu

Az Emberi Tudatosság Térképe
Minden testi, lelki, érzelmi, élethelyzet problémánk valamely 200-as érték alatti tudatszint energiamezejéhez kapcsolódik.
Irodalom: Dr. David R. Hawkins: ERŐ kontra erő Az igazság kiderítése és a tudatosság szintjei ©Agykontroll Kft. Budapest, 2004
http://fenyut.wordpress.com//eberseg.blogspot.hu
Hawkins nem kifejezetten energiát, vagy energiaközpontokat sorakoztat fel, hanem egyszerűbbre veszi a tudományos megközelítését a dolgoknak, mégpedig az alkalmazott kineziológia egyik legegyszerűbb tesztjét használja, az izomválaszt. Amennyiben a tesztalany ellazult, nyugodt állapotban van, egy igazság kijelentésekor az izom megkeményedik, hamisság (részigazság) esetén pedig elgyengül. Ugyanez jellemző arra is, ha a tesztalany olyasmit fogyaszt, amit a szervezete nehezen dolgoz fel (romboló hatású), az izom gyengébb választ ad a normálisnál. A szerző a karizmot használta “igazságdetektornak” és abból indult ki, hogy minden mindennel kapcsolatban áll, így a testünk is tudja azt, hogy mi az ami jó számára és mi az ami nem, ezt pedig az izmok is jelezhetik. A tesztelési folyamat a könyvben részletezve van.
Ami pozitív izomválaszt ad, azt az ERŐ irányítja, mely kifogyhatatlan, mindenhol jelen van, egységet alkot és építő jellegű, ami pedig negatív izomválaszt ad, azt az erő irányítja, mely korlátolt, magának-való és romboló hatású.
Egy logaritmikus skálára pedig levetítette a különböző állapotok, tudatszintek, felfogások igazságszintjeit, mely 1-től 1000-ig terjed, az 1000-es szint tekinthető végső korlátnak, melyet emberi formában el lehet érni. Ezen végső szinten kalibráltak: Jézus, Buddha, Krishna.

Istenfelfogás        Életfelfogás       Szint      Érték     Érzelem
Önvaló    Létezés Megvilágosultság            700 - 1000           Kimondhatatlan
Mindenlét             Tökéletes           Béke     600         Áldottság
Egy            Teljes    Öröm    540         Derű
Szerető   Jóindulatú           Szeretet              500         Áhítat
Bölcs        Jelentőség-teli  Ésszerűség         400         Megértés
Könyörületes       Harmonikus       Elfogadás            350         Megbocsátás
Inspiráló Reményteli        Hajlandóság       310         Derűlátás
Képessé tevő       Kielégítő              Pártatlanság      250         Bizalom
Megengedő          Megvalósítható Bátorság              200         Megerősítés
Közönyös               Követelő             Büszkeség          175         Lekicsinylés
Bosszúálló              Szemben-álló    Harag    150         Gyűlölet
Megtagadó           Csalódó Vágyakozás        125         Sóvárgás
Büntető  Fenyegető          Félelem               100         Szorongás
Lenéző    Tragikus               Bánat    75           Sajnálkozás
Elítélő      Reménytelen    Fásultság             50           Kétségbeesés
Gyűlölködő           Gonosz Bűntudat            30           Szemrehányás
Megvető Nyomorúságos Szégyen              20           Megaláztatás

A skálán 2 fontosabb szintelválasztó érték létezik, a 200-as és az 500-as. Azok a személyek, akik átlépik a 200-as szintet figyelmük az erőről az ERŐ fele kezd fordulni, akik pedig átlépik az 500-as szintet közelednek a megvilágosodás felé, már képesek sugározni az isteni szeretetet (agapé).
A táblázatból kinézhetjük magunknak, hogy a hétköznapokban kb milyen szinteken mozgunk. Ez általában változik, helyzettől függően.
Ha jobban szemügyre vesszük a jelenlegi világi helyzetet, napi híreket, az utcán történteket, elég nyilvánvaló, hogy nagyrészt a 200-as szint alatti tulajdonságok, és az alatta levők nyilvánulnak meg inkább. Azt jelenti, hogy főként a magánakvaló elme irányítja a dolgokat (akár minket is), a szeretet pedig háttérbe szorul.
Sahaj szemszögből az alacsonyabb szinteknek felel meg a baloldali energiacsatorna használata (passzivitás, letargia, panaszkodás), kb a 125-ös szintig, ami felett megjelenik a jobboldali csatorna használata (aktivitás, tervezés, dominálás), 200-as szintig. Ez felett kezd megjelenni azegyensúly, az erényes életvitel, a jobb és baloldali energiacsatorna helyes használata.
Mégis a második küszöbérték az 500-as, ami túl van az elme szintjén, a gondolatokon. Ezen a szinten kezdi a Kundalini megérinteni a szivet mélyebben, amíg ki nem alakul a szeretet érzete, majd annak továbbítása. Aszeretet aktivitása átmegy örömbe, majd pedig beáll a béke. Ez utóbbit csak mélyebb meditációkban tapasztaltam eddig.
Hawkins azt állítja, hogy a 700-as szintet elérők már nem ingadoznak, nem “esnek vissza” alacsonyabb szintekre, ezt megerősíti Shri Mataji és Ramana Maharishi is, amikor elmesélik milyen a Nirvikalpa Samadhi állapot.
A könyv írásakor, 2002-ben, az emberiség átlag tudatszintje 207-volt. Ha a 200-as szint alá esik bekövetkezhet egy globális önpusztítás. Szerencsére a magasabb tudatszinteken lévő emberek, szentek, jelentős számú 200-as szint alatti embert ellensúlyoznak. Átlagban pedig egy ember, élete során kb 5 szintet fejlődhet a skálán. Ezen az értékén viszont hatalmasat lehet változtatni tiszta meditáció gyakorlásával, önmagunk, valódi énünk feltárásával.
A változást nem egy szervezet, nem egy találmány, sem egy állambácsi nem fogja elhozni, de még a társadalomtól is hiába várjuk. Mostmár tényleg befele kell fordulni.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A tudat energiamezeje végtelen kiterjedésű. Bizonyos szintjei AZ emberi tudatnak felelnek Meg, amelyeket 1-1000-ig kalibráltunk. (Lásd a tudattérképet.) Ezek AZ energiamezők fejezik ki éS uralják AZ emberi tudatot.
A világegyetemben Minden EGY bizonyos frekvenciát, vagy Pontos energiamezőt sugároz, amely mindörökre a tudat mezejében Marad. Ezért Minden Szemely vagy Leny, Aki valaha ELT, ES velük kapcsolatban Minden, tehát Az összes Esemény, Gondolat, Tett, érzés vagy beállítottság örökre megőrződik, ES a jelenben vagy a jövőben bármikor visszakereshető.
AZ ELJÁRÁS
A kineziológiai reakció (izomteszt) EGY meghatározott ingerre adott, egyszerű "IGEN" vagy "NEM IGEN" (NEM) Válasz. A Holisztikus gyógyászat gyakorlatában rendszerint ugy végzik, hogy AZ Alany kinyújtja a Karjat, amelyet a tesztet végző Személy a csukónál Két ujjal, finoman lefelé Nyom. AZ Alany a Másik kezével általában a vizsgált anyagot tartja a napfonata (solar plexus) előtt. A tesztet végző AZT mondja AZ alanynak, hogy "Tarts Ellen!" Es ha a vizsgált anyag jótékony hatású AZ Alany számára, a Karja Erős Lesz. Ha azonban NEM előnyös vagy Karos a hatása, a Karja elgyengül.
EZT a vizsgálatot éveken keresztül világszerte ezrek végezték el, Es a tesztek megbízhatóságát éS pontosságát Vizsgálatok igazolták. Feltétlenül figyelembe Kell vennünk, hogy a tesztet végző személynek éS tesztalanynak egyaránt a 200-as szint felett Kell kalibrálnia, Mert Csák ebben AZ esetben kaphatunk Pontos választ. Az jelentése fontos, hogy a kérdező szándéka tisztességes legyen.
Sok még ugy hitték, hogy a tesztválasz teszt akupunktúrás vagy immun-rendszerének helyi reakciója. A későbbi kutatás azonban kiderítette, hogy a tesztválasz egyáltalán NEM a testhez köthető, hanem a tudat valamilyen anyagra vagy kijelentésre adott általános válasza. Ami Igaz, jótékony vagy támogatja AZ életet, ARRA igenlő Válasz érkezik, Amely a tudat Minden élőben jelenlévő
energiamezejéből származik. Az "IGEN" választ egy teszt izomzatának a megerősödése jelzi (rendszerint a deltaizom a legmegfelelőbb jelzőizomnak, de a test bármely izma használható, menta a gastrocnemia STB., Amelyet a hátgerincmasszázzsal gyógyítók például gyakran vesznek igénybe).
Ha EGY állítás HAMIS vagy EGY anyag Karos, a "Tarts Ellen!" Utasítására AZ izmok elgyengülnek. EZ AZT jelzi, hogy AZ Inger Negatívne, NEM Igaz, életellenes vagy a Válasz "tartózkodás".
A vizsgálat elvégzéséhez Két parázs Kell: a teszt elvégzője Es a tesztalany. A Nyugodt Környezet Es a háttérzene mellőzése a legmegfelelőbb. A tesztalany hunyja egy szemét. A vizsgálatot végző személynek kijelentő módban Kell megfogalmaznia a "kérdést". A kineziológiai reakció "IGEN" vagy "NEM" választ ad a kérdésre. A kérdés helytelen alakja például a KÖVETKEZŐ lehet: "Egészséges EZ a ló?" A Helyes forma a kijelentés: "az Ez a ló Egészséges", vagy AZ ellenkezője, azaz "az Ez a ló Beteg."
Miután elhangzott a kijelentés, a tesztet végző Személy felszólítja a Karjat a padlóval párhuzamosan kinyújtva tartó alanyt, hogy tartson Ellen. A tesz végzője a csuklónál Két ujjal Gyorsan, de NEM TUL erősen lenyomja AZ Alany kinyújtott Karjat. A tesztalany Karja vagy Erős Marad, AMI "igent", vagy elgyengül, AMI "nemet" jelent.
MEGHATÁROZOTT SZINTEK KALIBRÁLÁSA
A Pozitiv éS Negatívne, AZ Igaz éS HAMIS, AZ Építő és romboló kritikus határvonala a 200-as ERTEK (körében, a Tudatszint-táblázatot.) Minden, ami a 200-as ERTEK felett minden, vagyis Igaz, erővel tölti el AZ alanyt, Minden, ami a 200-as ERTEK Alatt minden, vagyis HAMIS, elgyengíti a gokart.
Bármilyen múltbeli vagy jelenlegi új:, tehát Képek vagy állítások, Történelmi Események vagy személyek a vizsgálat tárgyát képezhetik.
Számszerű kalibrálás:
Example: "Ramana Maharshi 700 felett kalibrál." (IGEN / NEM) CHAPTER "Hitler 20 felett kalibrál." (IGEN / NEM)
KORLÁTOK
A kineziológiai vizsgálat tartózkodás mellett alkalmazható jóslásra, ezen kívül Ingatlan Semmi NEM AZT korlátozza, hogy milyen kérdést tehetünk Fel.Minden jelenlegi vagy Történelmi eseményre rákérdezhetünk. A válaszok személytelenek, a vizsgálatot végző Személy éS AZ Alany meggyőződéseitől függetlenek. A protoplazma például elhúzódik AZ ártalmastól, a hús pedig Vérzik. AZ ilyen tesztanyagoknak Ezékiel a tulajdonságai ES személytelenek.A tudat valójában Csak az igazat tudja, Mert Egyedül AZ igazságnak valós a lete. A valótlanra NEM válaszol, Mert a HAMIS a valóságban Nem létezik.
A kineziológiai reakció ezért pontosan fogalmazva AZT a választ ADJA, hogy "Világos" vagy egyszerűen "tartózkodás Világos". Mint avillanykapcsolónál, Amely ha Fel van kapcsolva, AZT mondjuk, hogy Világos van, amikor lekapcsoljuk, akkor pedig AZT, hogy "Sötét van", de EZ AZT jelenti egyszerűen, hogy Nincs Fény. A valóságban Nem létezik a sötétség. EZ nehezen megfogható kijelentés, Am elengedhetetlen a tudat természetének megértéséhez. A tudat Csak az Igazságot Ismeri Fel, a valótlanra egyszerűen tartózkodás válaszol. Ugyanígy EGY tükörben van: Csak akkor látható Tükörkép, ha van mit tükröznie. Ha Nincsen előtte Semmi, NEM jelenik meg Tükörkép.
Megjegyzés A SZINTEK KALIBRÁLÁSÁHOZ
A kalibrált szintek EGY meghatározott hivatkozási skálához viszonyítanak. Ha a mellékelt táblázat szerint értékeket szeretnénk kapni, utalnunk Kell ERRE, vagy például ki Kell jelentenünk, hogy "Az emberi tudat 1-1000-ig terjedő skáláján, where a 600 a megvilágosodást jelöli, EZ éS EZ X ERTEK felett kalibrál", vagy " a tudati skálán, Where 200 AZ Igazság, 500 pedig a Szeretet szintje, EZ a kijelentés X felett kalibrál ". (Adjunk meg EGY Pontos számot.)
ÁLTALÁNOS Információk Kapcsolat
AZ emberek jellemzően szeretnék megkülönböztetni AZ igazat a hamistól.Ezért EGY IGEN pontosan körülírt kijelentést Kell megfogalmaznunk.Kerüljük AZ Általános kifejezéseket, menta például "EZ EGY" Jó "Állás".Milyen szempontból "Jó"? A fizetés miatt? Jok a munkakörülmények?Előléptetési lehetőséget Iger? Igazságos a főnök?
GYAKORLAT
A vizsgálati módszerrel megismerkedve egyre nagyobb gyakorlatra teszünk Szert. Hirtelen elkezdenek előjönni a "Helyes" kérdések, es már-már hátborzongatóan pontosak lehetnek. Ha a tesztet végző Szemely éS AZ alany tégia ideje mar Együtt dolgozik, egyikükben vagy mindkettőjükben kifejlődik az AZ a képesség, hogy bámulatos pontossággal találjon RA a legmegfelelőbb kérdésre, Meg ha egyikük SEM TUD AZ Semmit adott dologról. A tesztet végző például elvesztett valamit, ES elkezdi mondani: "AZ irodában felejtettem." (Válasz: NEM.) "A kocsiban hagytam." (Válasz: NEM.) A tesztalany hirtelen szinte "látja" a tárgyat, ES IgY szol: " Kérdezd AZT, hogy "a fürdőszobaajtó hátulján." Egy dolog a fürdőszobaajtó hátuljára van felakasztva. "(Válasz: igen.) Ennél AZ esetnél a tesztalany AZT SEM tudta, hogy a tesztet végző illető megállt tankolni, ES a benzinkút mosdójában felejtette a kabátját.
Bármiről bármilyen információhoz hozzájuthatunk a jelenből es a múltból, a tér bármely pontjáról. Keresztkérdésekkel könnyen megbizonyosodhatunk AZ almok pontosságáról. Teljesen természetes, ha először kételkedünk. Aki azonban ezt elsajátítja AZ eljárást, annak EGY pillanat alatt több Információ minden a rendelkezésére, menta amennyit a Világ összes számítógépe éS Könyvtára tartalmazhat. A lehetőségek tehát kétségkívül korlátlanok, a kilátások pedig lélegzetelállítóak.
A Helyes kalibrációs technika
Minden kalibráció a Tudattérképet használja viszonyítási alapul.
Tegyük Fel a kérdést: "EGY 1-1000-ig terjedő skálán, where a 600 a megvilágosodást jelöli, EZ (a tanító, tanítás, Gondolat stb.) X értéken kalibrál." (Mondjunk EGY számot.)
A Skála Csák viszonyít, ES a számokat önkényesen választottuk. Ha a viszonyításhoz tartózkodás mellett használnánk tégia meghatározott skálát, tetszőleges értékeket kapnánk. Mindenki elkészítheti a magazin skáláját.
Ha tégia adott skálát tartózkodás mellett határozunk MEG pontosan, meglepő számokat kapunk AZ 1000-es érték felett, ES Minden eredménnyel egyre magasabbat éS magasabbat. AZ ITT megadott skálán AZ 1000-es a legmagasabb szint, amelynél magasabb értéket Senki NEM ERT el, Aki valaha ELT ezen a bolygón, beleértve a Nagy avatárokat van.
Forrás: David R. Hawkins: A Valódi Én hatalma
AZ Izomtesztelés (kal.: 600) pontosságának mértéke, azaz konzisztens almok Tudat Kalibrációs Kutató Technikával [kal.: 605] (TKKT):

200 alatt megbízhatatlan / a képesség tartózkodás mellett elérhető
200-szinten, mint a pontosság mértéke 70%-os
250-es szinten a pontosság mértéke 70,6%-
310-es szinten a pontosság mértéke 71%
350-es szinten a pontosság mértéke 77%-a
400-as szinten A pontosság mértéke 80%-os
500-as szinten a pontosság mértéke 94%-os
540-es szinten a pontosság mértéke 96%-os
600-as szinten a pontosság mértéke 99%-os
900-as szinten a pontosság mértéke 99,9%-os
1000-es szinten a pontosság mértéke 100%-os

TKKT: Tudat Kalibrációs Kutató Technika
Tudatossági szintek (1-1000-es skála)
Részletekért érdemes elolvasni Dr. David R. Hawkins Erő kontra erő című könyvét.
A könyvben szó van Hawkins 29 évig tartó tanulmányairól, amelyet az emberi viselkedés rejtett meghatározó tényezőivel kapcsolatban végzett. Mivel tudományosan is bizonyította állításait, azon ritka művek egyike, amit mindenképp érdemes tanulmányozni ebben a nagy spirituális hókusz-pókusz ipar túltengésben.
Azt mondja, minden gondolat hatással van az egész emberiségre. Mindig tartsd szem előtt, hogy amit gondolsz és teszel, az az összes többi emberre is hatással van.
Hawkins így fogalmaz:
Ebben a szorosan összefüggő univerzumban minden egyes tökéletesítés, amelyet személyes világunkban végrehajtunk, a világ egészén is javít mindnyájunk számára.
Minden ember kölcsönhatásban van egymással: A magas energiaszintű emberek ellensúlyozzák az alacsony energiaszintűek negatív hatását. És szerencsére nem egy az egyhez alapon, hanem a magas frekvenciák sokkalta több negatívitást tudnak ellensúlyozni.
Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy az alacsony energiaszintű emberek képtelenek megkülönböztetni a valót a valótlantól. Meg lehet nekik mondani hogyan gondolkozzanak, kit gyűlöljenek, kit öljenek meg; és olyan jelentéktelen részletekre alapozva is felkelthető bennük a csordaszellem, mint hogy a folyó melyik oldalán születtek, miben hittek szüleik és nagyszüleik, milyen a szeműk színe és még több száz egyéb tényezőt sorolhatnék, amelyek a külső megjelenéssel és az anyagi világgal való teljes azonosulásukkal függenek össze. Hawkins elmondja, hogy az emberiség körülbelül 87 százaléka olyan kollektív energiaszintre állítja be magát, amely gyengítő.
Minél magasabbra tekintünk a rezgések frekvenciáinak lépcsőfokain, annál kevesebb emberre bukkanunk e magas szinteken. A legmagasabb energiaszinteket azok az igazán nagy személyek képviselik, akik olyan spirituális módszereket hoztak létre, amelyeket a tömegek korokon keresztül követtek. Ők olyan energiamezőket hoznak működésbe, amelyek az emberiség egészére hatással vannak.
Minél magasabb fokra hágsz, hogy tényleg a megvilágosodás fénye légy, annál több negatív rezgésű energiát vagy képes ellensúlyozni.
Néhány megdöbbentő adat, csak hogy a pozitív emberek ne akarják abba hagyni a pozitív hozzáállásukat, a negatívak pedig lássák értelmét a változásnak:
- Egyetlen egyén, akinek az élete és a rezgései megfelelnek az optimizmus és azon hajlandóság energiájának, hogy tartózkodjon mások bírálatától, 90.000 olyan ember negatív hatását ellensúlyozza, akik az alacsonyabb, gyengítő szintekre hangolódtak.
- Egyetlen olyan egyén, akinek az élete és a rezgései megfelelnek az élet egésze iránti színtiszta szeretet és tisztelet energiájának, 750.000 olyan ember negatív hatását ellensúlyozza, akik az alacsonyabb, gyengítő szintekre hangolódtak.
- Egyetlen olyan egyén, akinek az élete és a rezgései megfelelnek a megvilágosodás, az üdvözült boldogság és a végtelen béke energiájának, 10 millió olyan ember negatív hatását ellensúlyozza, akik az alacsonyabb, gyengítő szintekre hangolódtak (hozzávetőlegesen 22 ilyen bölcs él napjainkban).
- Egyetlen olyan személy, akinek az élete és a rezgései megfelelnek a kegyelem, a testen túli tiszta Szellem energiájának a megosztottságtól mentes, tökéletes egység világában, 70 millió olyan ember negatív hatását ellensúlyozza, akik az alacsonyabb gyengítő szintekre hangolódtak (hozzávetőlegesen 10 ilyen bölcs él napjainkban).
És két megdöbbentő statisztikai adat, amit Hawkins 29 évnyi tanulmányozás után adott közre:
1. Egyetlen avatár, aki a történelem e korszakában a tudatosság legmagasabb szintjén élne, és akinek kijárna az Úr cím, úgy, ahogyan Krisna Úrnak, Buddha Úrnak és Jézus Krisztus Urunknak, az egész emberiség kollektív negatív hatását ellensúlyozná napjaink világában.
2. HA NEM VOLNÁNAK E MAGASABB ENERGIAMEZŐK KÖZÖMBÖSÍTŐ HATÁSAI, AZ EMBERI NÉPESSÉG EGÉSZÉNEK NEGATIVITÁSA ÖNPUSZTÍTÓ LENNE.
Ha saját rezgéseid szintjét csak egy kevéssel megemeled arra a szintre, amelyen rendszeresen gyakorlod a jóságot, a szeretetet és a fogékonyságot, és amelyeken másokban és önmagadban egyaránt meglátod a szépséget, és a végtelen képességet a jóra, 90.000 olyan ember hatását ellensúlyozod, akik valahol e bolygón a szégyen, a harag, a gyűlölet, a bűntudat, a kétségbeesés, a depresszió és hasonló érzések alacsony energiaszintjein élnek.
 (Ezért kell elérnünk a 13%-nyi ember akár csak 1 ezrelékét. Elég, ha csak ők összefognak, döbbenetes hatással lesznek az egész világra.)
Csak a pozitív és jó gondolatokkal teli emberek képesek olyan vákuumot létrehozni, ami magával tudja szippantani a negatív, elkeseredett embereket is, hogy azoknak legyen erejük jobbá válni.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai