Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május, 2011

Üzenet Bükk-havasból!

Kép
Az értelem, a tudás és a lélek a miénk.

Az Istentől kaptuk. Örökbe.

De még ezekkel is azt teszünk, amit akarunk.

Csak egyszer be kell számolni róluk… 


hogy mit csináltunk velük…

                                      Fekete István

Félünk a hasmenéses járványtól!

Kép

Az alázatról.

Kép
Az alázatról. Isten beszél egyik tanítványához:
1./ Te szolgáim között inkább az utolsó lennél, mint az első, és szeretnél a legerősebb lenni, hogy mindnyájuknak szolgálj és szeretnél a leggyengébb lenni, hogy ne legyen előnyöd senki más felett! 2./ Látod, így dicsérlek még csak igazán! Nekem igen értékes emberem lettél. Ez a legnagyobb: aki igazán az utolsó és a legkisebb akar lenni, az Előttem a legnagyobb, mert semmi más, mint az igazi alázat tesz titeket igazán naggyá Előttem! 3./ Mivel azonban te egész valódból alázatos vagy,mert Irántam való nagy szeretetedből testvéreid, sőt gyermekeid előtt is mindenben a legkisebb szeretnél lenni. 4./ Mert nincs szükségük vezetőre a bölcsességben, mivel azzal mindnyájan kellően fel vannak szerelve; nincs szükségük vezetőre a szeretetben, mert mindnyájan ismernek Engem és van szívük ahhoz, hogy Engem minden felett szeressenek; nincs szükségük vezetőre a hatalomban, mert senkinek közületek abból kevesebbet nem adtam. 5./ Nincs szükségü…

Legyen motivált, legyen boldog! Dadi Janki, Sister Jayanti

Kép
A hanganyag elérhető itt:
Klikk:
http://dl.dropbox.com/u/11917100/Dady%20Janky%20medit%C3%A1ci%C3%B3r%C3%B3l.mp3Ismerje meg egy békés elme szabadságát.Fedezze fel az ihlet és a boldogság forrásának kapuját nyitó kulcsot! Az élő, ingyenes, internetes előadáson a Brahma Kumaris Spirituális Egyetem legfontosabb vezetői adnak elő.Úgy érzi, hogy az élet nehézségei néha átcsapnak a feje felett?

Lehetséges nyugodtnak maradni és pozitívan cselekedni a stresszes helyzetekben?

Fedezze fel az ihlet és a boldogság forrásának kapuját nyitó kulcsot!

Sajátítsa el a gondolkodás szabadságát és az érzések választásának képességét!

Töltse fel spirituális energiáit.

Ismerje meg egy békés elme szabadságát.

A Brahma Kumaris Spirituális egyetem tanítóinak negyedik előadása az EsoGurun. Az előadáson a BKWSU legfontosabb spirituális vezetői - Dadi Janki, Dadi Gulzar, Sister Jayanti, Sister Sudesh és Sister Mohini Panjabi - adnak elő. Az est házigazdája Anthony Phelips.

Az idő és az örökkévalóság lényege:

Kép
Az idő és az örökkévalóság lényege:
Amennyire azt te és mindenki más is felfoghatja, úgy az örökkévalóság a szellem számára ugyanaz, ami az idő a test számára, azzal az egyetlen különbséggel, hogy az idő maga körül mindent megőröl és elenyésztet, míg az örökkévalóság egy atomot sem enged elenyészni. 7./ Ez az idő, a testileg teremtett dolgok, állandó mozgásában áll és e moz-gásból keletkezik, mert ha azok nem mozognának, akkor idővel mindannyi egymásra esne; a Napok, a Holdak, Földek és az összes élőlények össze-vissza egy végtelen kaotikus tömeggé keverednének, amely aztán az egymásra gyakorolt végtelen nagy nyomás következtében csakhamar minden részében meggyulladna, önönmagát pusztítaná, és végül teljesen megsemmisülne. 8./ Mivel azonban fenntartásuk céljából a legnagyobbtól a legkisebbig mindennek pontosan kiszabott megfelelő távolságokban kell mozognia és maguknak, az összefüggő test egyes részeinek is, állandó mozgási ösztönnel kell bírniuk, amelynek folytán a mozgási akadály megs…

Jézus utolsó templomi beszéde

Kép
Az utolsó templomi beszéd 175. írás  Részlet az URANTIA KÖNYV-ből
1. A beszéd
175:1.1 "E hosszú idő óta, amióta veletek vagyok, járván az országot és hir-detve az Atyának az emberek gyermekei iránti szeretetét, sokan meglátták a világosságot és hit révén beléptek a mennyországba. E tanítással és hitszónoklattal kapcsolatban az Atya számos csodát tett, beleértve még a halott feltámasztását is. Sok beteg és szenvedő ember lett egészséges, mert hittek; de mindezen igazsághirdetés és betegséggyógyítás nem nyitotta fel azok szemét, akik nem hajlandók meglátni a fényt, akik elszántak abban, hogy elutasítsák az ország ezen örömhírét. 175:1.2 Az Atyám akaratának megcselekedésével összeegyeztethető módokon én és az apostolaim megtettünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy békében éljünk a testvéreinkkel, hogy megfeleljünk a mózesi törvények ésszerű követelményeinek és Izráel hagyományainak. Következetesen törekedtünk a békére, ám Izráel vezetői nem kérnek ebből. Azzal, hogy elut…

Az URANTIA KÖNYV. Urantia szót a Föld bolygóra való utalásként alkalmazzák

Kép
Az URANTIA KÖNYV


A szerzők az Urantia szót a Föld bolygóra való utalásként alkalmazzák, és kijelentik, hogy a „teljesebb fogalmak és felsőbbrendű igazságok bemutatására” törekednek 
„a mindenségtudat tágítására és a szellemi felfogóképesség fejlesztésére irányuló erőfeszítéseik során”.
Az élet eredetének és értelmének részletes taglalása, az emberiségnek a világegyetemben elfoglalt helyének bemutatása, az Isten és az ember kapcsolatának tárgyalása, valamint a jézusi részletes életrajz ismertetése mellett számos egyéb téma is olvasható a könyvben.
Szellemi és bölcseleti tárgyú mű.

Az Urantia könyv: Istennel, tudománnyal, vallással, történelemmel, bölcselettel és a lények és dolgok beteljesülésével foglalkozik.
A könyv eredetije angol nyelven jelent meg, keletkezése időben az 1924 és 1955 közötti időszakra, térben pedig Chicagóra (USA, Illinois) tehető. 
A szerző nem ismert. A könyvet alkotó írások keletkezésével kapcsolatosan sok vita alakult ki és számos találgatás látott napvilágot.

A különb…

Plejádiak üzenetei

Kép
Nagyon fontos az új üzenet. 
Küld tovább! 
Itt megtalálhatóak Alaje - Plejádiak üzenetei magyar felirattal, 1. - 14. üzenetig.
Klikk:http://www.youtube.com/user/Daniel890711#p/c/7C008F7379DFE714/0/eUXYcYQNgUY