Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május, 2014

Beszélgetés az igaz vallásról

Kép
Beszélgetés az igaz vallásról
155:5.1 A vallásról szóló ezen emlékezetes beszélgetés összefoglalva és mai kifejezésmódban újrafogalmazva a következő igazságokat tárta fel: 155:5.2 Bár a világ vallásainak kettős az eredete - természetes és kinyilatkoztatási - bármely időpontban és bármely nép körében a vallásos tiszteletnek három különböző formája lelhető fel. És a vallási késztetés e háromféle megnyilvánulása: 155:5.3 1. Kezdetleges vallás. A félig természetes és ösztönös késztetés a rejtelmes energiáktól való félelem és a felsőbbrendű erők imádása iránt, ez főként fizikai természetű vallás, a félelem vallása. 155:5.4 2. A polgárosodott viszonyok vallása. A polgárosodó emberfajták fejlődő vallási fogalmai és szokásai - az elme vallása - az elfogadott vallási hagyomány tekintélyének értelmi istentana. 155:5.5 3. Igaz vallás - a kinyilatkoztatási vallás. A természetfeletti értékek kinyilatkoztatása, az örök valóságokra való részleges rálátás, a mennyei Atya végtelen jellemének jóságára és sz…

Tündér Lala 2014 Bonyhádi moderntánc tanszak

Jézus! Hogyan tudnál ennünk adni a húsodból, vagy innunk adni a véredből?

Kép
"A kép, a mennyei világ jelképét jelzi, három az egyben!"Jézus! Hogyan tudnál ennünk adni a húsodból, vagy innunk adni a véredből?
153:3.1 Jézus sok kérdést kapott a beszédet követően. Némely kérdést az összezavarodott tanítványai tettek fel, de többet kérdeztek az akadékoskodó hitetlenek, akik csak bosszantani akarták és kelepcébe akarták őt csalni. 153:3.2 Az egyik farizeus látogató, egy lámpásállványra fellépve, e kérdést kiáltotta: "Azt mondod nekünk, hogy az élet kenyere vagy. Hogyan tudnál ennünk adni a húsodból vagy innunk adni a véredből? Mi haszna a tanításodnak, ha nem lehet azt végrehajtani?" És Jézus e kérdésre válaszul azt mondta: "Én nem tanítottam azt, hogy a testem az élet kenyere, sem azt, hogy a vérem annak vize. Hanem azt mondtam, hogy a húsvér testben töltött életem, a mennyei kenyér adománya. A húsvér testben alászállt Isten Szavának ténye és az Isten akaratának alárendelt Ember Fiának jelensége, az isteni éltetéssel egyenrangú tapasztalási …

A haragról és tanítás a megelégedettségről

Kép
A haragról
 Ezen esti órák egyikén, a vándor hitszónokok egyik ifjabbika a haragról kérdezte Jézust, és a Mester válaszul egyebek között ezt mondta: 149:4.2 "A harag olyan anyagi megnyilvánulás, mely általában azt mutatja, hogy a szellemi természet milyen mértékben képtelen ellenőrzést gyakorolni az együttes értelmi és fizikai természet felett. A harag azt mutatja, hogy hiányzik belőletek a türelmes testvéri szeretet, valamint azt, hogy híján vagytok az önbecsülésnek és az önuralomnak. A harag felemészti az egészséget, lealjasítja az elmét és akadályozza az emberi lélek szellemtanítóját. Hát nem olvastátok az Írásokban, hogy 'az ostobát megöli a bosszúság', és hogy az ember 'szétmarcangolja magát haragjában'? Hogy 'a haragra késedelmes bővelkedik értelemmel', míg 'aki hirtelenkedő, bolondságot szerez az'? Ti mind tudjátok, hogy 'a szelíd felelet csillapítja a haragot', és miként 'támaszt haragot, a bántó beszéd'. 'A megfontoltsá…