Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2012

Ez az intelligenciaáradat hogyan fogja megváltoztatni nemcsak azt, ahogyan éltek

Kép
Ez az intelligenciaáradat hogyan fogja megváltoztatni nemcsak azt, ahogyan éltek, hanem sok mindent, amit magatok körül láttok.        


Aisha North csatornázása. 
A mai üzenet teljesen más jellegű lesz, mint az előző, ugyanis arról a kapcsolatról fog szólni, ami a tiétektől és világotoktól teljesen különböző világokban létezők között van. Persze magunkra célzunk ezzel, azokra, akiket általában "idegen" jelzővel illettek. Ez a jelző több okból is tévesen képviseli azt, amire céloz, mert ti is ugyanebben a csoportban vagytok. Mint sokan tudjátok, bizonyos értelemben ti magatok is "idegen" eredetűek vagytok. Nem véletlenül keletkezett élet a Földön,.. Inkább használhatod az "elültetés" szót rá. Mindaz az életforma, amit most itt látsz, az első teremtés maradéka és ugyan az élőlények változatossága igen nagy, mégis közös eredetűek. Ugye tisztában vagy azzal, hogyan fejlődött az élet a bolygótokon az egysejtűekből szétágazva a különböző ágakra. Viszont emlékezz arra…

A Szellem az emberben

Kép
A Szellem az emberben
34:6.1 Egy lakott bolygó előremutató fejlődésével és a bolygó lakosainak folyamatos szellemiesülésével az ilyen érett személyiségek további szellemi hatásokat fogadhatnak be. Ahogy a halandók az elme-szabályozás és a szellem-érzékenység terén fejlődnek, e sokszoros szellem-segédkezések szerepei egyre inkább összehangolódnak; egyre inkább összevegyülnek a paradicsomi Háromság mindenre kiterjedő segédkezésével. 34:6.2 Bár az Isteniség megnyilatkozása lehet többszörös is, az Istenség az emberi tapasztalásban egyes, mindig egy. Az emberi tapasztalásban a szellemi segédkezés sem többes. Tekintet nélkül az eredeti többes jellegre, minden szellemi befolyás a rendeltetésében egy. Valóban egyek, lévén ezek alkotják a Hétszeres Isten szellem-segédkezését a nagy világegyetem teremtményeiben és az ő számukra; és ahogy a teremtmények egyre jobban értékelik és felismerik a szellem ezen egyesítő segédkezését, úgy válik az az ő tapasztalásukban a Legfelsőbb Isten segédkezésévé. 34:…

Satana ősalakja a női szépség. Az Úr kereszthalála és Satana szabadságának határideje.

Kép
Isten Háztartása: Lorber Jakab. III. Könyv
Satana ősalakja a női szépség.  Az Úr kereszthalála és Satana szabadságának határideje. Isten Háztartása. III. könyvéből. 298. Fejezet
Az Úr ekekor újra Satanához fordulva így szólt: Satana! Te azt mondod számodra csak egy örökké engesztelhetetlen mindenható, haragvó Isten létezik, s Ő már örökkévalóságok óta, kimond-hatatlan kegyetlenséggel fenyít meg folytonosan téged! Azt parancsolom tehát neked, tárd fel e tanúk előtt azokat a csapásokat, amelyeket Én mértem reád! A Sátán erre megdöbbent, s nem tudta mit válaszoljon a dicsőséges Urának. Az állítólagos fenyí-tés helyett, ugyanis az volt az igazság, hogy az Úr még soha sem vonta meg tőle hatalmas nagy akaratszabadságát és szabadon tevékenykedhetett a végtelen teremtési térségben. Amit Satana borzalmas fenyítésnek tüntetett fel, az csupán annyiból állt, hogy az Úr állandóan megakadályozta a minden dolgoknak a Sátán által ravaszul kitervelt megsemmisítését.  Erre azért volt szükség, mivel Satanát,…

Az Úr beszéde a földi gyermekekkel kötött szeretetszövetségről és a menny, s a föld látható közösségéről.

Kép
Isten Háztartása: Lorber Jakab. III. Könyv
Az Úr beszéde a földi gyermekekkel kötött szeretetszövetségről és a menny, s a föld látható közösségéről.
Szövetséget kötöttem veletek, hogy ezen túl igazi gyermekeimmé fogadlak, s mindenkor szeretettel-jes szentséges Atyátok leszek!  Azt mondom mindnyájatoknak, ha megmaradtok ebben a szövetségben, ami az Én szeretetem irántatok, s a ti szeretetek Irántam, akkor az a látható közösség a Föld és a Menny között folytonosan fennáll. Ha azonban elszakítjátok ezt a szentséges köteléket, akkor a Föld vissza-süllyed előbbi mélységébe, és sűrű felhők borítják el, úgy hogy többé senki sem láthat Engem, sem pedig a Mennyet. És azután a Föld még mélyebbre süllyed ebben az állapotában, akkor a saját ítéletébe zuhan, s akkor nem, mint szeretettel, szelídséggel telt Atya beszélek a Föld gyermekeivel, hanem mint örök Isten bocsátom reájuk ítéleteimet, haragom tüzében! Aki pedig túléli azt, annak sokáig kell várni, amíg a szeretet új szövetsége létrejön, mert err…