Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július, 2017

Világrendszer-sokaság, hogyan keletkezett. G.H.Anon

Kép
Világrendszer-sokaság, hogyan keletkezett.   G.H.Anon
2014. április 13. Párhuzamos Világrendszerek Segítője vagyok. Meg kell értenetek az én szerepem fontosságát, amiből azt fogjátok megtudni, hogy a Világrendszer-sokaság, hogyan keletkezett. Az Istenről azt kell tudnotok, hogy Ő olyan, akár egy MAG, ami szinte megszámlálhatatlan időkig állhat. A Világ az Istenben, mint Magban létezett. Ami kiváltotta a Magpattanást, az olyan volt szinte, amilyen egy mag kipattanásának a története, szinte azonos vele. Az a hely, ahol létezett, az változott.A változás, az a környezet. Tehát lehet úgy is mondani, hogy a környezet változott, amiben a mag pattanásának a lehetősége foglaltatott. Tehát se a mag, se a burok, se a belső rész, nem tud változni addig, amíg nincs levegő, ami megfelelő, se víz, ami éltető életre keltené. Az Isten, aki a Mindenség, aki negatív és pozitív erőösszességgel rendelkezik, az Ő ereje volt az, ami a feszültségével, megbontotta azt az egységet, amiből a környezet és a mag nega…

A JÓK ÉS A ROSSZAK SZÉTVÁLASZTÁSA, AZ ÍTÉLET NAPJÁN KÖVETKEZIK BE.

Kép
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből A jók és a rosszak szétválasztása, az ítélet napján következik be.

    Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Amíg azonban az emberek aludtak, eljött ellensége, konkolyt hintett a búza közé, aztán elment.     Amikor felnövekedett a vetés, és már kalászba szökkent, akkor előtűnt a konkoly is. Erre elmentek a szolgák a gazdához, és megkérdezték tőle: „Uram, nemde jó magot vetettél földedbe? Honnét van tehát a konkoly?” Mire a gazda így felelt: „Ellenséges ember cselekedte ezt.”     A szolgák tovább kérdezték: „Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?” Azt válaszolta nekik: „Nem! Nehogy a konkolyt gyomlálva kitépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön fel mindkettő az aratásig! Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön. A búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!” Ezek az evangélium igéi.

A JÖVŐ

Kép
A JÖVŐ
 Forrás: http://www.ghproba.premium.shp.hu/j%C3%B6v%C5%91 Kedves Barátaim!
A Tanításokból ismeritek az emberiség fejlődéstörténetét, tudtok a katasztrófákról, melyek mindig azért következnek be, mert a negatív cselekedeteinkkel tönkretesszük az éltető elemeiteket. A túlsúly, ami az anyaggá válás következménye, veszélyezteti a Föld életidejét. Az első katasztrófában úgy állt helyre az egyensúly, hogy a negatív életet élő emberek anyaggá (földdé) vált testi-lelki tömege kivált a földből, és 4 bolygót alkotott, (Hold, Mars, Vénusz, Merkúr - „Elvették a világ bűneit”). Most, a harmadik katasztrófa idején ugyanide jutottunk, tehát meg kellene tisztítanunk az éltető elemeinket. Mivel erre nem vagyunk képesek, sőt, egyre jobban tesszük tönkre, ezért a tudósaink új módszert szeretnének alkalmazni.  Mivel a kutatások bebizonyították, hogy a négy bolygóban volt élet, ezért a kísérletek ezekre irányulnak. A NASA évtizedek óta ezzel kísérletezik. Oda akarnak kitelepülni. De a legfontosabb dolgot…