Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2012

2012. Ez itt Máté szerető üzenete!!!

Kép
2012. Ez itt Máté szerető üzenete!!!
 Az utóbbi negyedévtől kezdve (2011 októberétől) az energiahullámok megállíthatatlan áramlással, folyamatosan hömpölyögnek felénk, és szédületes ingamozgásokkal érezhetjük hatásaikat. Ezek a mozgások a fény erőinek céltudatos tevékenységét és a sötét erők őrületes ellenállását mutatják, egyaránt tükrözik. Az utóbbiaknak már csak egy talpalatnyi helyük maradt, és az egykori bázisaik feletti ellenőrzés kicsúszott a kezeikből. A Föld lakosságának legnagyobb részének fogalmi sincsen arról, hogy miért ilyen szélsőségesen élik meg az energiaáradást. A rövid és hosszú távú meglátásaik, kilátásaik eredményeként, reménytelenségben és kétségbeesésben vergődnek, vagy kincstári optimizmusban néznek a jövő elé. A kilátásokat, reményeket erősen befolyásolják a gazdasági szakértők és elemzők, a gazdasági, a bel- és külügyek és nemzetközi kapcsolatok, hadi készülődés, a választások és vallási ideológiák, területein, de az előrejelzéseik a már írott történelmen alaps…

A Foton Öv-ről

Kép
A Foton Öv-ről
2012-re Naprendszeretek,teljesen a Foton Övben fog tartózkodni. Mivel Alcyone helyzete, (központi Nap) örökre a Foton Övben van. Alcyone könyvtárában van, a legtöbb információ, a Naprendszeretekről. A quantum fizika szerint, az egy pozitronból származó foton pár egyikével, bármi is történik a Galaxis bármely pontján, ugyanaz történik az iker párjával is egyidejűleg. Ily módon, ami a Pleiadok Maya csillagával történik, ugyanaz történik a Föld Naprendszerével is. A Foton Öv, az aktiváló mechanizmusa, a Nagy Maya Naptár beteljesedésének. Alcyone szolgáltatja a Pleiadok csillag gravitációját, akár csak a Nap, a szoláris gravitációt, a naprendszernek.  A fizikusaitok szerint a gravitáció, a Föld magjának ereje, amely magához vonzza a súlyt. A Pleiadi szemszögből nézve, a gravitáció bármely rendszer 1 Dimenziója, amelyből a kommunikációs kapcsolatok erednek, az intelligencia 9 Dimenziójával. Minden dimenzió, az 1D lokációból származik, és ahogy távolodnak az 1D középpontjuktól, ú…

A Nap orcája

Kép
A Nap orcája: így ábrázolták a magyar népművészetben a Napot.


Arc képe látható a Nap felszínén

Kép
Arc képe látható a Nap felszínén
Olvasóink szerint különös Naptevékenység zajlott az elmúlt napokban. Magyarországon több megfigyelő elmondása alapján február 10-én reggel 8 óra körül valami történt a Nappal. Az egyik olvasónk beszámolója szerint „Napunk mintha életre kelt volna, körülbelül 1 órahosszán keresztül kicsit bele lehetett nézni szabad szemmel mert szürke volt az ég.” Amellett, hogy viszonylag kevés fénye volt, elkezdte változtatni a színét hol az egyik fele lett kék aztán zöld, meg lila hol a másik, és eközben a nap körül egy vékony nagyon fényes és színes (zöld, lila, kék, piros) körgyűrű volt látható és forgott lassan (kb. 3 sec. alatt egy fordulat), a napkorong körül.

A megfigyelők teljesen ledöbbentek mert még nem láttak ilyet. Mindemellett a vékony fényes színes körgyűrű is változtatta a színét ahogy forgott. Forgása hasonló volt egy csapágyéhoz, mint egy csapágy, mikor a csapágy forog a csapágykosár körül. A Nap nem csak színét változtatta, de nem volt olyan fényes mi…

Meg kell értenetek: a Teremtést.

Kép
Meg kell értenetek: a Teremtést.
 Kezdetben volt: A Végtelen Egy, Minden Forrása, Intelligens Végtelenség, mindennemű elkülönüléstől mentes, abszolútum. Benne végtelen potenciál várja, hogy „váljon valamivé”. Mint a taoista hagyományban a „faragatlan tömb”. Amikor a Végtelen Intelligencia „tudatára ébred” önmagának, akkor keresi a lehetőséget, hogy megtapasztalja Önmagát, ekkor „megszületik”, illetve „manifesztálódik” az Egyetlen Végtelen Teremtő. (Ez a ti harmadik sűrűségű felfogásotok szerint a „Tér”.) Gyakorlatilag a „Teremtő” nem más, mint a Végtelen Tudat, amely Végtelen Intelligens Energiába összpontosul.Az Egyetlen Végtelen Teremtő is, tudatára ébred önmagának, és keresi a lehetőséget, hogy megtapasztalja Önmagát, mint Teremtőt, így jön létre a Teremtés spiráljának következő szintje.Az Egyetlen Végtelen Teremtő, Végtelen Intelligenciáját összpontosítva, Intelligens Energiává válik (ezt nevezhetjük Nagy Központi Napnak), és felosztja Önmagát kisebb részekre, amelyek ismételten me…

A mindenható Istenség, lényiségéről

Kép
Isten Háztartása: Lorber Jakab. III. Könyv A mindenható Istenség, lényiségéről és az Atya szegénységéről. 
Isten Háztartása .III. könyv
Ha szegény jön hozzátok, s azt az Én nevemben befogadjátok, akkor Engem fogadtatok be! Erre azt mondjátok miként lehetséges ez, hiszen a Te lényiségeddel óh, Isten, csak a fenséges, a hatalmas, az erőteljes egyeztethető össze? Én azonban azt mondom: - örökké sem ismerhettek fel Engem fenségességemben, hatalmamban, erőmben, hanem csakis irgalmamban, igazi atyai szeretetemben! A szeretet mindent magához vonz, és maga körül gyűjt össze, a legszűkebb körben.Lássátok, így cselekszik az Atya is! Ha mindent csak az Én Istenségem szerint mérlegeltek, akkor nem szeretitek az Atyát, hanem csak az Istenséghez igyekeztek közeledni, ez azonban végtelen, ezért szétszórjátok, s végül megölitek magatokat. Értsétek meg Isten szellemének mélységét. Ti teremtett emberek vagytok, testből, élő lélekből, s ebben a szeretet lakozik. Testetek a változatlan isteni hatalom műve, t…

Énok beszéde a táplálkozásról. Intelem a mértékletességre.

Kép
Isten Háztartása: Lorber Jakab. III. Könyv
Énok beszéde a táplálkozásról. Intelem a mértékletességre Isten Háztartása-III. könyv. 245. Fejezet
Midőn valamennyien Lamek házába érkeztek, Lamek megkérdezte Énokot, nem volna-e itt az ideje, hogy étkezzenek? Testvérem - szólt Énok - ha természetszerűleg érzed ennek szükségét régi szokásod szerint, akkor legyen kívánságod szerint! Mi azonban még nem tartjuk szükségesnek az étkezést, mert túlságosan telítve vagyunk az Úr nagy szeretetével, kegyelmével, amiben oly bőségesen részesültünk a mai napon! Mert lásd - nem csupán földi kenyérrel él az ember, hanem sokkal inkább Isten Igéjével! Ha a természetszerű kenyérrel jóllaktál; s tápláltad testedet, kérdezd meg önmagadat, miért és miként táplálja a természetszerű kenyér és más természetszerű táplálék az embert? Mindenkor azt a feleletet kapod - azért mert a természetszerű testi táplálék is Isten örök mindenható Igéjéből ered! Lásd, ha tehát megrögzített, azaz az anyagba száműzött igéje is táplál, …