Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus, 2010

A férfi és a nő, így egészíti ki egymást.

Kép
A férfi és a nő, így egészíti ki egymást.


ISTEN > Férfi > Nő > Gyermek.
A férfi Istentől kapja a szellemi tudást, amellyel a nőt vezetheti. A nő szeretetenergiával rendelkezik, amelyet a férfi felé az odaadáson keresztül ad át a férfinak. Férfi és nő így egészíti ki egymást. A gyermekek felé ugyanígy a férfi és a nő azt adja, amellyel ő saját maga rendelkezik. Vagy is, a férfi a tudást, a bölcsességet, a nő a szeretetet, a biztonságérzetet adja a gyermeknek. Ha az isteni rend egyensúlya megbomlik, felcserélődnek a szerepek: A kapcsolat tönkremegy, a gyermekek kezelhetetlenné válnak. A család megszűnik létezni.
                                                                                           Jézus Atyátok! Mínella nr.o4 2010.02.17.
Miképpen viseltessen a nő az ő társával?
A hatalmi alávetettség mellőzésének következménye. Gyermekeim Ti, akik mindnyájan az Én hatalmam alatt álltok, rendelésem szerinti rend kell, hogy legyen köztetek az emberek között a földön. Amikor is m…

Egymásért élni-

Kép
Egymásért élni. 2o1o.o4.19.

Tudnotok kell, hogy földeteken a valóságban nem létezik béke. Az emberek többsége a saját családja, a nemzete vagy a vallása javát nézi. A szellemi világ viszont egy mélyebb és teljesebb valóság. Látnotok kell, hogy a szellemi világ hogyan hat történelmetekre.
Isten eredeti szándéka az, hogy a fizikai és szellemi világ harmonikus kapcsolatban, egymás társa-partnereként létezzen, és visszaálljon a kölcsönös átjárhatósági állapot.
A Teremtő ma már élő valóság, mert bennetek, emberekben testesül meg. Ezért meggyőző-déssel, elszántan dolgozzatok egy olyan világ megteremtésén, mely az Ő szeretetét valósítja meg.
Nektek is, Neki is szükségetek van egy VÁLASZOLNI tudó, szerető társra, hogy megtapasz-talhassátok az örömet és a boldogságot. Valósítsátok meg a „másokért élni" elvét, az igaz sze-retet gyakorlatát és tegyétek azt életetek központi magjává.
Az igaz szeretet a közösség szolgálatának szellemisége, mely inkább adni-megosztani akar, és az e…