Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2011

Karácsony! 2011

Kép
2011. december 24.
 Karácsony!
A jó Isten, a ti lelketek szerető Atyja, elküldte az Ó Fiát, aki a szeretetet, amit elveszítettetek, visszahozta, átadta, az életével az életeteket megszentelte, a cselekedeteiteket a lelkén átmosva megtisztította, a gondolataitokat az Égre bízta, ahol a két testvér találkozik: az élő, és a holt. Az Ég, aki a csillagaival szórta tele az ő szépséges leplét, átvette az élőktől a holtakat, szeretve adta át helyettük a bánat könnyeire készített emlékezetfátylat, amiben megtisztul a bűn, a rossz elfelejtődik, és csak a szép emlékek maradnak, amik Őrzik az átadott kedvest.
Az Isten az ég kékjét adta, hogy ez a szín tükrözhesse a föld szépséges színeit, a távolságával, a messzeség sugarával, a kékség, hideg melegével ragyogja át a nappalaitokat, ahol az élet folyik, a munka. Mert a család, és a barát, és az összes ember szeretetsugara az, ami a kékség hidegét meleggé teszi. A kékség a szépségében, elringatja a Napot, az istenszimbólumot, a kedves, éltetősugarú, ál…

Az ember megkísértéséről…Vágyakról.

Kép
Az ember megkísértéséről. Vágyakról. 
Higgyétek el azonban nekem, amíg az ember ezt a halandó testet hordozza, addig a folyton megismétlődő kísértések sem maradnak el tőlünk úgy, hogy sohasem mondhatjuk - most már vége van a megkísértéseknek! Mennél jobban közeledünk a kiteljesedéshez, annál inkább tapasztalhatjuk, hogy testünk a világ és szívünk vágyai folytonosan újabb akadályokat gördítenek a mi élő és mindinkább ébredezni igyekvő szellemünk elé, hogy azután visszasüllyedjen előbbi halálos álmába! De azért ne aggódjunk és ne legyünk kishitűek, kedves testvérem és barátaim, mert mindebben a mi szentséges, jóságos mennyei Atyánk nagy irgalmas szeretete nyilvánul meg. A megpróbáltatások által ébreszti fel szellemünket, s akkor ébren marad az új, az örök nappal elkövetkeztéig, amikor azután már nem kell többé álomba süllyednie, s ezért megpróbáltatásokat sem kell elviselnie! Ez a boldogságos állapot biztosan elkövetkezik a test halála után, de még a testi életben is része lehet ebben az em…

Égi Üzenet: Az Angyalkák!

Kép
Égi Üzenet: Az Angyalkák!
A lelkeket, azok az emberek nem ismerik fel, akik a pénzt imádják.
Két adalékból áll az ember, a testből, és a lélekből. Aki csak a pénzt tiszteli, imádja, az a testéből és a pénzéből áll össze. A pénz, a vagyon, az anyagiak, az ő életformáját alkotják. Tehát a lélek csak annyiban fér el benne, amennyi a következő életére a lehetőséget megadja.
Tehát az anyagias ember két anyagrészből áll, a saját testének anyagából, és az anyagiakból, a pénzből. Ez az ő összetétele, amit két negatívként kell értelmeznetek. A két negatívból lehet ugyan pozitív, de ahhoz az ő saját ereje szükséges. Az erő abban áll, hogy 2/3 cselekvési állapotot készítsen elő, mert az 1 meg az 1, álló állapotot jelent. Sajnos, azért olyan nehéz az ő életüket megváltoztatni, mert nincs önerő, önakarat, önbizalom, és ezért ők egy várakozó állapotban élik le az életet. Az Isten annyiban tud nekik segíteni, hogy egy kis figyelmeztetést ad, az anyagiak megromlása, elvesztése területén. De ők legtöbbszö…

A kölcsönös megbecsülésről.

Kép
ISTEN HÁZTARTÁSA201. Fejezet. Kizehel beszéde az emberek közötti testvériségről és a kölcsönös megbecsülésről. 
Az igazi királyságról.

Kizehel ekkor felemelte Lameket és Tubalkaint, s így szólt: Testvéreim! Miért borulok le előttünk?Mi sem vagyunk különbek nálatok, vagy nem vagyunk kölcsönösen testvérek egymás között? Lássátok, ezt a jövőben nem szabad többé megtennünk, mert egyedül Istent illeti minden szeretetünk, imádatunk, hálánk és alázatunk!Ha tehát egy és ugyanazon Atyának igazi gyermekei akarunk lenni, akkor nem kell hajladoznunk egymás előtt, hanem minden megbecsülésünk mellett igazi testvérek gyanánt kell egymást szeretnünk, Isten iránti szeretetünkből! Ami ennél több vagy kevesebb, az nincsen Isten rendje szerint, tehát az már bűn! Ha egy embert, aki hajszálnyival sem különb többi embertársainál, különös tiszteletben részesítenétek, mi lenne ennek a következménye? Csakhamar többnek, jobbnak tartaná magát azoknál, akik őt ilyen megkülönböztetett tiszteletben részesítik és gőg, ső…

Van élet a halál után?

Kép
Van élet a halál után?
„Elhull a virág, eliramlik az élet.” Ahogyan Petőfi is vallotta egykoron, az állítás ma is igaz; minden földi mulandó. Aki megszületik, meg is hal, ezen a tényen úgy tűnik, eddig semmilyen tudományos módszerrel nem sikerült változtatni. De vajon mi is valójában a halál? Miért félnek olyan sokan a haláltól? Azoknak az embereknek, akik elzárkóznak a spiritualitástól, és csak a kézzel fogható anyagi világban hisznek, nehéz bármit is mondani a halálról. Kivételek ez alól azok az emberek, akik valamilyen okból már túlestek a klinikai halál állapotán, és megtapasztalták az ún. testen kívüli élményt. Ma már számtalan személyes beszámoló, és ezeket alapul felhasználó több kötetnyi könyv is íródott, melyek foglalkoznak a „testnélküliséggel”. A beszámolókból az derül ki, hogy ezt nem csak a klinikai halál állapotában lehet megtapasztalni, hanem például életveszélyes, testi sérüléstől mentes élethelyzetekben, vagy akár meditatív állapotban is. A halál közeli élményekre álta…

A szellemi segítőid megérkeztek!

Kép
A szellemi segítőid megérkeztek!
A szellemi segítők nagy számban lépnek be ebben a pillanatban a föld energetikai rendszerébe. Ebben a pillanatban is tömegesen érkeznek a földre annak érdekében, hogy az előttünk álló felemelkedési folyamatban segítsenek minket.
Különös dolgokat fogsz tapasztalni magad körül, mert akár készen állsz rá, akár nem, angyali védelmet kapsz magad mellé, akik abban segítenek neked, hogy megemelkedhessen a rezgésed, vagy ha ez nem sikerül, legalább ne veszítsd drasztikusan az energiát az elkövetkezendő időszakban.
A félelem energiáinak támadását, csak az áthangolódással tudod kivédeni.
A félelem energiái minden eddiginél nagyobb erővel fognak támadni rád, és ezt a támadást csak akkor tudod "ép ésszel" elviselni, ha áthangolódsz az új tudatosságra. Most minden eddiginél fontosabb, hogy nyitott csatornaként képes legyél ráhangolódni a segítőid energiájára, akik már ott vannak melletted és arra várnak, hogy kézen foghassanak téged és átvezessenek az energe…

Hazánkról G.H.ANON

Kép
Hazánkról. Új üzenet. 2011.11. 30.    CSAKRA-tól .  G.H.ANON
Mi lesz az országunkkal? Egyre többen zúgolódnak.
Csakra ír (Aki a másik világból üzen).:
A magyarság ereje, a sok rossz szó, a kételkedés, 
a gonosz indulatok miatt, el fog szivárogni, és a helyét a gyűlölet, a szomorúság, 
     a reménytelenség érzése tölti be.
A magyarság, az utolsó óráiban is a Kiválasztottak életét fogja élni, a Sors könyvében ez megíratott.

  A Tanítások leírták a sorsotokat, az be fog következni,
vagy dicsőséggel
vagy bukással.
Írtam, hogy a szolgák és az urak között választhattok! Ti szolgák szerettek lenni, hiszen azt szoktátok, ez a nép a büszkeségét csak a szívében hordta, 
de sohasem adta ki, és ezért a gonoszok birtokává vált az idők folyamán folyamatosan.
- A sorsot elkerülni még van egy évetek!- Azután az történik, amit választottatok.- Tehát szolgák akartok lenni, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok!
   A költő száz évvel ezelőtt leírta ezeket a szavakat, amik azóta is csak a szívetekben pislákol…

A jövőről:

Kép
 A jövőről:
Ne féljetek attól, ami az elkövetkezendő időben vár rátok, ez egy csodálatos folyamat része, de csupán a kezdet. A változás, ami az emberiség evolúciójában bekövetkezik szükségszerű. Egy természetes folyamat része. A föld egy élő entitás, ő is változik, úgy, mint minden körülöttetek. A földnek nem hagytatok más kiutat, csak azt, hogy drasztikusan megváltoztassa magát. Ez nem baj, mert a folyamat jó irányba halad. Lehetett volna tragikusabb is.
Szeretném, ha megértenétek ennek a folyamatnak a lényegét: Isten bennetek van, a részei vagytok. Ez a kijelentés, most ellentmondásnak tűnik, de mégsem az. Fogjátok fel az elkövetkezendő eseményeket úgy, mint a saját Isteni megnyilvánulásotokat. Ha úgy tetszik, a lelketek döntött így, mert elég volt az elme uralmából. Hogy mi vár rátok pontosan?
Elmondom általánosságban, de ezt személyenként másként fogjátok megélni. Az egész folyamat, amin a föld átmegy, drasztikus változás lesz, ennek a folyamatnak a megélése az adott személytől függ.

Ki csinálja a természeti katasztrófákat?

Kép
Kérdező: ISTEN A VILÁG URA? Jézusom! Ki csinálja a természeti katasztrófákat? Isten vagy valaki más? Jézus Atyánk. A hang: "Drága Gyermekem!
 1.-  Nem az ISTEN csinálja a szélvészeket, földrengéseket, tűzvészeket és árvizeket. Mielőtt állításomat érvekkel is alátámasztanám, szeretném alaposan kitisztázni előtted, hogy mit tartok ÉN, JÉZUS, katasztrófának.
2.-   ÉN, JÉZUS, azért jöttem a Földre, hogy megmentsem azt, aki elveszettnek tudja magát. AZ ÉLET SZAVA VAGYOK e világ számára.
Azt minden gondolkodó ember észrevette már a Földön, hogy nincs a Mennyországban. De a segítségemmel minden gondolkodó ember észreveheti magában a Mennyországot már a Földön. Az embereknek nem azoktól a körülményektől kellene félniük, amelyek biológiai életüket veszélyeztetik, hanem elrontott önmaguktól. Attól, hogy nem arra használják fel földi életüket, amire kapták. Aki külső körülmények változásától teszi függővé a boldogságát, az lelkében kárt fog vallani, mert olyasminek a birtoklására törekszik, ami…