Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június, 2012

Az emberek, a szellemi szabadságra hivatottak. A vakhit és a tekintélyhit: ítélet!

Kép
Az emberek, a szellemi szabadságra hivatottak.
A vakhit és a tekintélyhit: ítélet! 1./Az embert semmi dologban nem lehet olyan könnyen rábeszélni, mint abban, amit ő maga nem ért. 2./Akkor ugyanis vagy tudatlansága miatt hagyja rá másnak a véleményét, vagy pedig a szóló tekintélyének hisz, és ha egyszer a tekintélyi vélemény gyökeret vert benne, akkor sohasem jut el odáig, hogy önálló véleményt alkosson magának. 3./Ez pedig aztán igazán nem jelent egyebet, mint szelleme önállóságának az eltemetését, s amellett másnak a gépies szellemévé válását, avagy saját életének odaadását, egy idegen, látszólagos életért. 4./Én azonban ezt saját tapasztalatomból mondottam neked, nehogy általam netán rábeszélni engedd magadat. Csak azt fogadd el, amit tisztán belátsz! Így hát egy szót se fogadj el, amit csak hinned kellene, anélkül hogy ezt szellemben, előbb határozottan, fel nem fogtad volna! 5./A szabad emberre nézve, nincs rosszabb állapot, mint a vakhit állapota, mert az ilyen hit, a szellem igazi…

A tökéletes mennyei-szellemi élet kiteljesedéséről, a túlvilágon.

Kép
A tökéletes mennyei-szellemi élet kiteljesedéséről, a túlvilágon.
ISTEN HÁZTARTÁSA. III. Kötet.  Lorber Jakab (1800-1864) 
Lamek szemrehányásokkal telt válasza az Úrnak
Uram, felelte Lamek, hatalmadban nem kételkedek, hanem szeretetedben és ígéreteid hűségében! Mi-ként lehetsz Te jóságos hozzánk, teremtményeidhez, vagy gyermekeidhez, ha úgy látszik, abban leled örö-mödet, ha megölsz bennünket?  Jobban szeretném, ha reám lehelnél, hogy örökre megsemmisüljek, mintsem hogy hosszú ideig ezen az átkozott földön éljek, keményen dolgozzam, és végül megölessem magamat Általad?! Te azt mondod ugyan, csak a testnek kell meghalnia, a szellem azonban tovább él! Én azonban azt mondom, miféle nyereség rejlik az ilyen életforma változásban, midőn először hozzá kell szokni a testi élethez, és ha ezt már az ember megszokta, megszerette, akkor titkon megjelensz, elpusztítod ezt az első életet, és tetszésed szerint egy másikat alakítasz ki, amely bizonyára szintén nem lesz különb az elsőnél!  Látom, hogy vál…