Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2012

A türelem érleli a szeretetet

Kép
                 A türelem érleli a szeretetet!

Fotó: Hegedüs Sándor

A 12:12:12 Aktiválás + Ima

Kép
GABRIELArkangyal  2012.november 25. Shanta Gabriel közvetítése A 12:12:12 Aktiválás + Ima                 Közzétette Alice C. 
Kedvesek, a 12:12:12 Aktiválás 2012. december 12-én a Krisztus-tudat energia [kristályszintű tudat] Fényeként, az eddigi legmagasabb szintű kódolt frekvenciákat hozza el a bolygóra, hogy a Földet és minden lényt átformáljon. Az egyesült portálokon, melyeket az Arkangyalok 11.11-én megnyitottak és fenntartanak, 12:12:12-én a Krisztus-tudat egy új energiája áll rendelkezésre. Ennek az ébresztési-energiának az ereje miden személy részére lehetőséget nyújt, hogy megtapasztalhassa 12:12:12 időpontjában a Krisztusfényt. Ha egyszer már megtapasztaltátok, nem fogtok a régi mintákba visszaesni, mert az arany Krisztusfény kioltja az akkori frekvenciátokat [rezgésszinteteket], melyek már nem szolgálnak tovább benneteket. A Fény által átalakítva a sejtjeitek tudatosítják a lelketek által beágyazott kódolást. Ennek az Aktiválásnak addig kellett szünetelnie, míg a Föld tudatszi…

Egy szerető Isten felismerése

Kép
Egy szerető Isten felismerése:

A halandó embernek, 
az igazság felismerése, 
a szépség értékelése és 
a jóság imádata révén, kell eljutnia odáig, 
hogy felismerjen, egy szerető Istent, s ez után, 
a Legfelsőbb megértése felé vivő, 
egyre magasabb istenségi szinteken, keresztülhaladva, 
kell tovább fejlődnie. 

Az Istenséget,
miután a teremtmény, 
azt mint, erőtérben egyesültet, felfogta, 
a megértéshez és az eléréshez, 
szellemben megszemélyesítheti.

Részlet: Az Urantia könyvből

A Lucifer-féle lázadásból eredő problémák

Kép
A Lucifer-féle lázadásból eredő problémák
54:0.1 AZ EVOLÚCIÓS ember nehezen tudja megérteni a rossz, a bűn és a gonoszság jelentőségétés nehezen tudja megragadni azok jelentéstartalmát. Az ember felfogása túl lassú annak felismeréséhez, hogy az egymás éles ellentétét alkotó tökéletesség és tökéletlenség magvábanvaló rosszat hoz létre; hogy az összeütköző igazság és hamisság zavart keltő vétket teremt; hogy a szabad akaratú választást lehetővé tevő isteni adomány, a bűn és az igazságosság elkülönülő területeinek megjelenését eredményezi; hogy az isteniség állhatatos követése az Isten országához vezet el, s ez szemben áll annak folytonos elutasításával, mely pedig a gonoszság területeire visz. 54:0.2Az Istenek sem rosszat nem teremtenek, sem nem engedélyezik a bűnt és a lázadást. A magvábanvaló rossz az idővel együtt létezik az olyan világegyetemben, mely a tökéletességi jelentéstartalmak és értékek különböző szintjeit foglalja magába. A bűn minden olyan területen magvában jelen van, ahol…

A Lucifer-féle lázadás

Kép
A Lucifer-féle lázadás
53:0.1 LUCIFER a Nebadonból származó, kiváló elsőrendű Lanonandek Fiú volt. Számos csillagrendszerben szerzett tapasztalatokat a szolgálatban, csoportjának főtanácsosa volt, és bölcsessége, éleslátása és hatékonysága kiemelte a többiek közül. Lucifert a 37-es számon tartották nyilván a rendjében, és amikor a melkizedekektől a megbízatását megkapta, akkor a fajtájának hétezer egyede közül a legrátermettebb és a legkiválóbb száz személyiség közé tartozott. Egy ilyen nagyszerű kezdetet követően gonoszságok és vétkek során át elmerült a bűnben és ma azon három Csillagrendszer Fejedelem közé tartozik a Nebadonban, akik engedtek az önös késztetésnek és megadták magukat a helytelenül értelmezett személyi szabadság álokoskodásának - a világegyetemi engedelmesség elutasításának és a testvéri kötelességek semmibevételének, a mindenségrendi kapcsolatok iránti vakságnak. 53:0.2 A Nebadon világegyetemben, Krisztus Mihály működési területén a lakott világoknak tízezer csillagre…

Kérdés a sátán eredetéről, a gonoszságáról és az Úr világos válasza

Kép
Kérdés a sátán eredetéről, a gonoszságáról és az Úr világos válasza
616. Fejezet Noé reá mutat fivérének, Mahalnak fő hibájára. 
Az önhittség, mint a gőg gyökere. Az Úr megjelenik
Noé csakhamar utána ment testvérének a magaslatra és ott két gyermekével együtt magukból kikelve találta őket. Noé erre Mahalhoz lépve így szólt: hallgass meg engem testvérem! Lásd, te azzal vádoltad Istent, hogy Ő bűnt követett el ellened, mivel te a legigazabb férfiúnak tartod magadat az egész Földön! Lelkiismereted azt sugallja, hogy sohasem követtél el bűnt Isten ellen, mert törvényeit szigorúan betartottad! Ez a nagy tisztaságérzet egyben nagy diadalérzetet is keltett benned, s ennek alapján azt kérdezted önmagadtól tisztábban, igazabban élhet-e Isten az Ő rendjében, mint ahogyan én élek az én időmben? A te mindenkor diadalmaskodó lelkiismereted erre azt felelte, - nem. Isten sem lehetett sohasem tisztább az Ő viszonyai között, mint amilyen én vagyok az Istennel és az emberekkel szembeni viszonyban! Ez a dia…