Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június, 2013

IMÁDSÁG: A SZOLGÁLAT SZELLEMÉÉRT

Kép
NEWMAN BÍBOROS IMÁDSÁG:
A SZOLGÁLAT SZELLEMÉÉRT

Uram, növeld szívem derűiét, hogy átragyogjon minden keserűségen, fáradságon és megbántottságon.
Uram, növeld önzetlenségem, hogy átéljem testvéreim örömét-bánatát, és így teljes szívvel szeressem őket!
Uram, növeld türelmem, hogy az embereket olyanoknak fogadjam el, amilyenek és kicsit jobbítsak rajtuk!
Uram, növeld áldozatkészségem, hogy nagylelkűen elviseljem azokat, akikkel nagyon nehéz együtt élnem.
Uram, növeld alázatosságom, hogy ott szolgáljak, ahová Te küldesz, bár nekem is lennének elképzeléseim.
Uram, növeld bölcsességem, hogy a magam küldetését teljesítsem, ne mások hibáin méltatlankodjam!
Uram, növeld erőm, hogy túllépjek azon a kudarcon, bosszúságon, amely éppen most szegte kedvem!
Uram, növeld hűségem, hogy jó kedvvel teljesítsem kötelességem akkor is, ha semmi értelmét nem látom!

Evangélium minden nap

Kép
Evangélium minden nap2013. június 3. – Hétfő
Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép elöljáróihoz: Egy ember szőlőt ültetett. Bekerítette sövénnyel; pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk: annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is: azt megölték. Küldött aztán még többet: közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott: „A fiamat csak becsülni fogják.” A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást: „Itt az örökös. Gyerünk, öljük meg, és mienk lesz az öröksége!” Nekiestek tehát, megölték, és k…