SZABAD AKARAT- ISTENI AKARAT- AKARATOK _Tapasztalataid befolyásolják, azok a negatív tényezők, amiket gondolunk.

SZABAD AKARAT- ISTENI AKARAT- AKARATOK


1.Egyetlen akarat- kiterjeszkedni vágyó akarat.
2. Duális vagy szabad akarat- (amikor átjöttünk a tűz függönyén)
3. A Szellem által ránk testált ajándék volt
Az ürességben teremtettünk vele, csillagokat, új energiákat. Egy hihetetlenül új játékszer volt, de nagyon sok szomorúságot okozott, mélységeket és magasságokat, csatározásokat más entitásokkal. Az idők eonjai óta hordozzuk magunkban ezt az ajándékot. Szolgált bennünket, amikor ide inkarnálódtunk.
Ezt tette lehetővé a világos és a sötét közötti választásainkat, hogy megtapasztaljuk a dualitást. A szabad akarat, már régi mintájúnak számít, fel fogja váltani az isteni akarat.
Az egyetlen bolygó, melynek valósága és spirituális rezgése megváltoztatható. Csak egy illúzió volt. A megértésünk szintjére emel. Az isteni akaratba lépve, hihetetlenül felgyorsulnak a dolgok.
Az akaratunk, olyan isteni alapon nyugszik, amely meghaladja a dualitást, meghaladja az emberi dinamizmusokat. Direkt módon kapcsolódik a szellemhez / Minden Létezőhöz/
Megérteti velünk: hogy mi vagyunk a szellem maga.
Ez biztosítja a válaszokat, megoldásokat, tapasztalatokat.
Ez az energia forrása is. Ez fog segíteni, a létkörök befejeződésében, amelyben az összes tapasztalat ott van.
Amióta átjöttünk a tűz függönyén. A szabad akarat és az isteni akarat, nem működik egyszerre. Az egyiknek mennie kell. Az isteni akarat, minden dolgok elfogadását jelenti. Ez megváltoztatja a teljes energia-felépítéseteket, mivel egy beépített isteni irányító rendszeretek van. Ezek vagytok ti. Ez nem tőlünk származik. Amikor a bizalom, az emberi és az isteni én között létrejön, meg fogjátok látni, hogyan változnak meg a dolgok. "Leléptek a dualitás útjáról, minden eljön hozzátok.” A szellem, feltétel nélküli szeretetet velünk, bennünk van. Mi vagyunk a szellem. Utazásunk, egy magasabb szellemi megértés beteljesítése. 
A Szellem ismeri saját jövőpotenciáját.
De nem tudja, melyiket fogjuk választani. Másrészt, a személyes jövő, nem ismert. 
Olyan, hogy gonosz, nem létezik. A bolygó legsötétebb energiája, az emberi lény, szabad akaratából ered.
A szabad akarat abban állt, hogy az ember, még a világosság kertjében is választhatja a sötétséget. Ez azt mutatja, mire képes, az elkülönült elme. 
A tudatos lény, szabad lény, akinek joga van, szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt, ebben korlátozni és uralni. 
(Földünkön nagymértékben befolyásolnak minket. Az emberek viszont, szabad akaratukból hagyják magukat befolyásolni – politika, médiák, tudomány, stb.) 
A fejlettebb civilizációknál, tilos a kevésbé fejlett civilizációk életébe való beavatkozás. (Agartha-Benda) Minden érző lény tisztelje, az összes többi lénynek szabad akaratát
Az útmutatások, szabadon hozzáférhetők a keresők számára, de sohasem erőlteti azokra, akik nem tartanak igényt erre. Mert az beavatkozás.
Mi választottuk ezt az reinkarnációt, a földi életet, a kultúránkat, munkakörünket, élettársainkat, egyéniségünket. 
Értelemmel rendelkezünk: általunk, e sokféleségben fejezi ki magát Isten.
                                  Földicsillagok. Áldás Ilona.
Tapasztalataidat befolyásolják, azok a negatív tényezők, amiket gondolunk.


Tisztában kell lennünk azzal, hogyan viszonyulunk a rajtunk keresztül folyó energiákkal. Miként tekintünk a helyzetre, ami jön. Ha szeretettel, az nem lesz ránk rossz hatással, de ha félelemmel és két-s-ég-ekkel. Akkor nem kaphatunk mást, csak amivel reagáltunk rá. Ha valaki úgy kívánja, hogy az efféle köszöntésre, súlyos támadásként tekintsen, akkor azzá válik a tapasztalás. De dönthetünk úgy is, hogy mindenben a teremtőt látjuk. Bármely helyzetben, magasztalja és keresi a fényt, s aztán a tapasztalat is ez lesz. Ott is meglátjuk a teremtőt, ahol nehéz megtalálni. S talán még nagyobb lelki erőt kapunk az utunk megtételéhez. Mindenkinek vannak gyenge pontjai, s talán erre akar rámutatni az, amit nehezen fogadunk el?
Ha szeretettel fordulok egy eseményhez. Nem kaphatok félelmet, mert a szeretet te magad vagy, a félelmed pedig kívülről sugárzik rád. Döntéseink, a szeretet hiányát tükrözik, mert más, csak torzulás az elmében. A fényt keressük és másokat szolgáljunk, míg csak képesek nem leszünk egyensúlyba hozni a helyzetet, szeretettel, elfogadással, együttérzéssel, toleranciával. Ezek nélkül, sosem leszünk képesek elengedni azokat a dolgokat, amik negatívan hatnak ránk. Jézus azt mondta, „Ne álljatok ellene a gonosznak”. Ellenállni és szembeszállni azt jelenti, hogy azt a valakit, vagy valamit, különbözőnek látjuk az éntől, és különbözőnek, az egy teremtőtől. Az a negatív ösvény.   
A pozitív ösvény, úgy tekint és szeret mindent, mint az ént, és mint az egyet. Az ember mindig is látja a maga sötét oldalát. De megadom magam neki, vagy harcolok vele? Ha megadod neki magad, akkor megváltoztatod azt, szeretetre. Sok rossz tapasztalás azért van, mert engednek a saját elméjük hangjának, mint a szeretet hangjának. Fontos tudni, hogy ha elültetjük magunkban a tolerancia magját és hagyjuk "gyökeret ereszteni, megvalósulni" Azt jelenti, hogy elfogadjuk a rosszat is. magunkhoz öleljük, hogy jóra programozzuk, de ha nem tudjuk elfogadni, akkor csak harcolni tudunk. S valószínű, hogy az elme fog győzni, mert benne nincs szeretet.
Mindenki, a szeretetben létezik. A teremtőt elfogadni, legyen ez. Könnyebbé válik, ha tisztába jövünk azzal, hogy a teremtő, biztos kezében és szívében vagyunk. De mivel újra és újra elmulasztunk tanúságot tenni a fény mellett. Ez zavart kelt végzetünk mintáiban.
Mit tehetünk azért, hogy megvédjük magunkat a torzító befolyásoktól? A teremtőt dicsőítve és hálát adva, a megélt tapasztalataiért. Ennek cserébe, olyan energiák kisugárzását teszi lehetővé, ezen adott léleknek, a másik énje felé, hogy katalizátorává váljék a másik én, ama képessége megnyitásának, s megerősítésének, hogy pozitívabb állapotában működjék.
Olyan védelmet, ami igen egyszerű. Adj hálát minden pillanatért. Lásd énedet és más-énedet a teremtőként. Nyisd ki a szíved, mindig ismerd a fényt és magasztald. Ez minden szükséges védelmed. Ha valaki képes lesz szembenézni a rossznak hitt oldalával, sokkal alkalmasabb lesz befogadójává válni a végtelen szeretetnek, mely nem belőlünk jön, hanem rajtunk keresztül halad, mindenki áldására. Van egy csodálatos erő, bátorítási forrásunk: a felsőbb én. Én ezt a Szentléleknek hívom. Más emberek úgy hívják, a felettes én, mint benső vezetőikre, angyali lényekre, a felsőbb természetre nevezik. Bármi is az elnevezés, ez az energia, mindig ott van, támogató és megtartó.

Köszönöm, hogy elolvastad. Áldás Ilona.

 Médium: Molnárné Ilona

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai