Keressétek, a magatokban való megtapasztalást. PECSÉTEK: 7 PECSÉT.


Keressétek, a magatokban való megtapasztalást.  


Mostanában fura dolgok játszódnak le bennem. Már mint a gondolataimban. S fura módon válaszokat is kapok rá ha a saját gondolataim háttérbe szorítom. Néha azt mondom magamnak ilyen nincs, de aztán rá kell jönnöm, hogy én ezt magamtól honnan is tudhatnám? Egyszer isten azt mondta: "Nincs olyan, hogy én nem gondolkodom rólad, hiszen én vagyok a te gondolatod " Aztán kezdtem ráébredni arra, hogyha nem az én gondolataim, akkor nem lehet másé ha az szeretetet és kedvességet sugároz. Az embernek gondolatai, nem ez isten gondolata, ha nem a szeretetfrekvenciáján rezeg. Mert mindent amit az ember gondol ebben a világban az csak a szeretetten, vagy félelmen alapszik. Már pedig istenben nincs félelem ő egy egész. A rendszer=rend és szeretet, vagyis mindennek a szerkezete=szeretet-keze-te. Könnyű meghallani őt, mert nincs benne kettősség, csak a gondolatainkban felszínre jövő érzések amelyekre figyelni kell.

Akkor megfelejtkezek. a mások ítélkezéseiről, haragjáról, mert rájövök. Minden abban a másik személy gondolatában van nem az enyémben. A teremtő: Sosem beszélgetésről van itt szó, hanem gondolati közlésekről. A beszéd azért alakult ki, mert a lélek elválasztva érezte magát tőlem és kereste a hozzám vezető módját. A szavak jelentik a legkevésbé hatékony közlési módot. Könnyen félremagyarázhatóak. S persze mindig félreértésekhez vezet. A beszéd sosem helyettesítheti az érzelmeket. Sajnos mindig máshol kerestek, nem saját gondolataikban. Kitaláltatok mindent, hogy Fel-elérjetek. Pedig minden ami van általam van. S minden ami lesz általam lesz.

Minden belőlem indult ki és hozzám is tér vissza. De most már sokan kezdtek rájönni, hogy én ott vagyok minden rezdülésetekben. Semmi mást nem kell tennetek, csak a szívetek érzéseire figyelni és nem az elmétekre. Mert az elme a különbségeket és a válaszokat keresi mindenben. Folyton analizál a problémákat keresi és azok megoldásán dolgozik. Mászóval az okokat, hogy aztán valakit okolhasson. Egyedüli ellenségetek a gőgős, becsvágyó, hataloméhes, uralkodó elmétekben van. Aki megakarja érteni az életet annak el kell engedni, hogy bármit is megértsen. A szeretet nem uralkodik és nem gondolja azt, hogy bármi is rossz, jó, vagy más lenne. Azt is mondtam nektek: " Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával, vagy nyugtalankodásával, tépelődésével megnövelheti, [megnyújthatja] termetét egy arasszal? Vagy csak egy órával meghosszabbíthatná az életét? Lukács. 12,25. Ezt arra mondtam, hogy semmit nem tehettek amit én nem tennék. Azt is mondtam, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától. Ennek a jelentése: elkülönülő, elzárkózó, vagyis kirekesztő, emberi magatartásától, és tanításától. Mely a képmutatás mert ez csak szerepjátszás, tettetés, színlelés, megtévesztés.

Mindig a bennetek lévő szellem az, aki megtanít titeket, mindenre mert belőlem vesz információt. Minden a telhetetlenség, kapzsiság, a mohóság, és a fösvénység okozója az elme játékának fátyla. Ez a energia fátyol fokozatosan letisztul, ahogy közeledtek a "szívetek" forrásotok középpontjához. Minden lélek a maga tudatának megfelelően lehozta, amit megtesz itt. Mert mindenki én vagyok általam vagytok és én általatok. Keressétek a magatokban való megtapasztalást és ne mások megtapasztalásaira hagyatkozzatok. Hiszen mindenki más energiákat sugároz ki magából. Aszerint milyen információkat enged át a tudata. Minél közelebb vagy a forrásodhoz, annál tisztább a befogadott energia rezgésed. A megtévesztést is kezded elhagyni magadtól. Jelenlegi állapotában a világotok, olyan amilyen a tudatotok. A világ általad általad teremtődött és általad is változik meg. Ha, csak figyelnétek a tapasztalatotokra. Mert a célt nem lehet meghiúsítani, hiszen már minden elvégeztetett. A bennetek lévő akaratot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Megkapjátok az üzenetet, előbb vagy utóbb hiszen mindig a fényem mozgásban vagytok. Áldás Ilona


Pecsétek- fénymembránok- éterikus védőpajzsok.
2150 évvel ezelőtt-MIHÁLY ARKANGYAL HÍVÁSA.
2150 évvel ezelőtt a Sión hegyen ült együtt, a mostani Shaumbrák csoportja, a Föld minden pontjáról érkeztek. Ők voltak, az akkori mágusok, misztikusok, papok, tanítók.
Mihály Arkangyal hívására jöttek, az egy hónapos találkozóra.
A 7 pecsétnek a megértése, került megvitatásra. Ezt tartalmazza a Biblia, félreértelmezett formában.
A 7 pecsét az akkori tudatosság korlátozása volt, hogy a dualitásban, tudjuk tenni a dolgainkat, tudjunk fejlődni. A pecsétek, a csakráknak, energiaközpontjainknak, felelnek meg, Az emberi kondíciók, lepecsételései voltak. 7 jellemző, ami az otthonból vezető úton alakult ki. Az ark rendjén és a tűzfüggönyön keresztül.
1.       PECSÉT, AZ ELKÜLÖNÜLÉS ENERGIÁJA.
Minden pecsétben, egyfajta rezgés van, amit egyensúlyba kell hozni. Az ember el volt választva a szellemtől, a szeparáció illúziója volt, azért, hogy a lelkek, el tudjanak menni utazásaikba, (leszületések) felnyitása: visszahozza az egységet, ember és Isten között, a szellem és Otthon energiáját, Isten szeretetét, a valóságot a jelenben. A nyelv(ek) miatt voltunk elkülönülve, új nyelv érkezik majd a kvantumugrásban és az segít feltörni az 1. Pecsétet (Új Én: 3.)
A pecsét a kommunikáción keresztül nyílik meg. A kristálygyerekek, ezeken a szíven keresztül hullámzó rezgéseken (nem hallható hangon) fognak kommunikálni, várhatóan 2005 év végétől.
2.       PECSÉT, az ÉN ENERGIÁJA
A saját azonosság, spirituális ujjlenyomat, ki vagyok Én?  Én és Én-kétely energiája, az idő eonjain keresztül való utazás: az Én-önfelfedezés, az én, nem megtagadható, nem pusztítható, emlékezni kell az utazásra, ami idehozott, ne tagadd meg az ént, te vagy az Én megteremtője.
3.       PECSÉT A SÁTÁN ENERGIÁJA
Dualitásból adódik a világos és a sötét, a hatalom illúziója. Dualitás érzése: meghasadt, megosztottság, nem kell dönteni már: sötét és világos között, félelem energiája, ezt mi teremtettük meg saját magunknak.
4.       PECSÉT, A BŰN ENERGIÁJA
Bűntudat része, a humán spirituális kondíciónak, a hatalom és a pusztítás miatt, ezt érzed, nem érdemled ki a szeretetet, nincs bűn, minden tettnek, dolognak, a tapasztalás az oka. Az új energiában nincs késztetés arra, hogy olyat tegyél, ami más akarata ellen való.
5.       PECSÉT, SZENVEDÉS ENERGIÁJA.
A szenvedés miatt szenvedünk hiányt, a bőség területén. Erre kell a legnagyobb figyelmet fordítani. A jóvátétel illúziója, az otthon elhagyása miatt, saját magunknak okozzuk a szenvedést. A pecsét mögötti energia, alakul majd át, örömmé és teremtő erővé. Azt hisszük, hogy az életnek, nehéznek kell lennie. El kell engedni, hogy távozzon, nincs szükség több szenvedésre. Légy büszke arra, aki vagy, ami vagy, amit teszel és fejezd ki a szeretetteddel.
6.       PECSÉT, MEGVÁLTÁS ENERGIÁJA.
A megszabadulás illúziója: hitünk szerint megválthatnak: idegen lények, guruk, próféták. Jézus. Az ember, csak saját magát válthatja meg, amikor megszabadul az összes illúziótól: Én Isten vagyok. Nincsen egyetlen kiválasztott fiú, próféta, csak angyalok vannak, milliárdszám. Mi vagyunk, saját magunk megváltói.
7.        PECSÉT, ÉN VAGYOK ENERGIÁJA.
(ÉN+ISTEN). AZ énnek, meg van a saját potenciálja, saját tudása magáról. Az én, a dolgokat, Isten szívén keresztül érti meg. Ez az ( Új Föld potenciája). Nem vagy semmivel kevesebb Istennél, én Isten vagyok. Pecsétek felnyitása, lassan történnek meg, nem egy folyamat eredménye. Ezután, a dolgok fognak odajönni hozzánk.
PECSÉTEK- 7 PECSÉT
Ahogy leereszkedtetek, a behatárolt és korlátozott tudatosság birodalmaiba, FÉNY MEMBRÁNOK KERÜLTEK ELHELYEZÉSRE, DNS-EK TÖBBSZÖRÖS RÉTEGEI KÖRÉ, ÉS KÖZÜLÜK, MINDÖSSZE KETTŐ MARADT ELÉRHETŐ ÉS AKTÍV. Memóriátokra is, Fény membránok lettek ráhelyezve, csakúgy, mint a magasabb agyi struktúrátokban, tárolásra került bölcsesség, fény csomagok köré. Egy fátyol ereszkedett rá memóriátokra, hogy a legtöbb esetben, ne tudjatok emlékezni, elmúlt életeitekre, mert túl nagy terhet róna rátok, ha emlékeznétek az összes múltbeli hibáitokra és tökéletlenségeitekre. Ezek a korlátozó fény membránok, lassan feloldódnak, ahogy visszatértek a harmóniához és az egyensúlyhoz, és előrehaladtok a felemelkedés és az újraegyesülés spirálján. Egy fény membrán lett ráhelyezve, Szent Szív Központotok, hátsó portáljára, amíg el nem érkezik az ideje annak, hogy megkezdjétek a magasabb dimenziókba és a fény birodalmaiba visszavezető utazásotokat. Ugyanakkor ti, és egyedül ti voltatok azok, akik egy védelmi membránt helyeztetek, Szent Szív Központotok, elülső örvényére. PECSÉT.
SPIRITUÁLIS LÁTÁS- 6.-7. PECSÉT- AGY HOMLOKLEBBENY
A spirituális látás szerve is, az agyalapi mirigy, a gammasugarak tartománya. A Homloklebenyben van, egy agyi terület, ahol az idegpályák keresztezik egymást, az agyalapi mirigy segítségével (amely még passzivitásban van) aktiválódva, egy itt lévő agyi központban. Ez az agyi terület is, az álmát alussza.
A mesteri civilizációnknak, a dimenziók, olvadnak majd itt össze.
Ez felfogja, magasabb rezgéstartományok rezgéseit.
LÁTNI FOGUNK OLYAT, AMIT MÁSOK NEM.
Látni fogjunk: magasabb dimenziók entitásait, mennyei fényként, amelyet ez idáig felemelkedett mesterek láttak.
A központ megnyílása, a fejlődés velejárója. PECSÉT-7.
AGYALAPI MIRIGY-7. PECSÉT-KIVIRÁGZOTT LÓTUSZ
A 7. pecsét, a korona: szerve, az agyalapi mirigy: feladata: A megvilágosodás. Az agyalapi mirigy, a két agyfélteke között, egy LÓTUSZRA emlékeztető szerv. AZ AKARAT ÉLTETI
Olyan hormont bocsát ki a véráramba, amely elektromos áramot termelő, agyi területeket aktivál. Az elektromos áram hatására, új agypályák alakulnak ki, és beindítja a TEREMTÉS SPIRÁLJÁT, MÁGNESES ERŐ FELTÖLTŐDÉS. KIGYÚL A FÉNY. Az agyalapi mirigy, rövidesen megnagyobbodik és az agy egyre aktívabban működik. Az agyalapi mirigy, a két agypálya között van. A belső elválasztású mirigye, olyan hormont termel, amely más régiókat aktivál. Egy jó ideje, genetikai programozás által, zárva van. Amikor megnyílik, ez igen-igen fájdalmas folyamat, (ma már nem annyira!)
Igen erős fejfájás követi. Áldásként vegyük azt, 7 PECSÉT.
E mögött rejtőzik Isteni Tudatosságunk, ez volt lepecsételve. PECSÉTEK- BUKÁS
A Fénymunkások érkezésükkor, tudatosan korlátozták tudatosságukat, hogy kapcsolatba kerülhessenek azokkal, akik nem tudnak a fényről és elfogadták a korlátjaikat, egész életükre. ALÁMERÜLTÜNK, NEM VOLT BUKÁS, egy társadalomba merültünk alá, amely még nem ismerte meg a fényt. Most eljött az ideje, hogy a mostan létező társadalom világát egyesítsük, a többdimenziós világgal, hogy a bolygó értékei és tervei is, megvilágosodjanak.
PECSÉTEK-CSAKRÁK. A karma játszmájában, szándékosan volt korlátozva, a 7 testi csakra struktúrája. Csak asztrál síkról tudott felvenni energiát.
Le volt pecsételve és úgy nézett ki, mint két kúp, a hasi és háti rész felé, és a két kúp, a testben találkozott. Mentális és érzelmi törmelékek dugaszolták el, így nem tudott magasabb dimenziójú frekvenciát használni. A csakra megnyitásával a csakra, gömbformát vesz fel majd, és nem csak lineárisan előre és hátra, hanem minden irányba tud energiát sugározni
A test kitakarítja ekkor a törmeléket, és megakadályozza a visszadugulást. Később ezek a csakrák, összeolvadnak, egy egyesült csakrává.
7 PECSÉT- RAMTHA
1,  Nemiség, fajfenntartás
2,  Fájdalom és szenvedés, alhas, infravörös erőközpont
3,  Zsarnokság, hatalom, fegyelem, áldozattá válás
4, A feltétlen szeretet - csecsemőmirigy működése, megállítja az öregedést
Siva útja, ultraibolya rezgéstartomány
5,  Szellemtest központja
6, A Tudat és az Energia felébresztése, az agy megnyitása, gammasugarak
7, Megvilágosodás, Koronacsakra. Agyalapi mirigy.

7  PECSÉT FELNYITÁSA.
Elengedéssel történik. Nem vizualizációval, nem erőszakkal, nem nyomással, mert ettől még szorosabb. Legjobb módja: SZERESSÜK MAGUNKAT. Ne ítélkezzünk önmagunk felett, sem mások felett. Megnyílik akkor, amikor belépünk a Mennybemenetel ürességébe.
EZT, A MEGTEREMTÉSRE VÁRÓ, MOST. Megfogjuk tudni, mikor érünk ide. A dualitás nyomása, tartotta eddig a pecséteket.
FELSŐBB ÉN:
MINDEN ENERGIA EGYÜTTESE, AMIK VOLTUNK, A MI KOLLEKTÍVÁNK, amely mindent ellenőriz. Arra vár, hogy visszajöjjön, szolgáljon minden tapasztalatával. Ott van Isteniségünk, amely le volt pecsételve előttünk.
   PECSÉT:
ISTEN ELREJTÉSE. ÚJRA INTEGRÁLÁSA MAGUNKNAK: Szerelmesnek lenni újra, magunkba.
 F: földicsillagok.
                      Áldás Ilona.

Forrás: Molnárné Ilona: Üzeneten keresztül kapta

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai