Az Univerzum törvényei és aranyszabályai

 Az Univerzum törvényei és aranyszabályai

Létünk olyan, mint a vonuló őszi felhők. A lények születését és halálát látni olyan, mint egy tánc látványa. Egy emberöltő annyi, mint egy fényvillanás az égen, Úgy elsuhan, mint a hegyi patak a meredek hegyoldalon.

Agresszivitás, erőszak mentesség arany szabálya
Türelem arany szabálya
Kapzsiság, mérték arany szabálya
Alázat arany szabálya
Ítélkezés arany szabálya
A sorsszerűség törvénye
Az éberség törvénye
A rugalmasság törvénye
A szabad választás törvénye
A felelősségvállalás törvénye
Az egyensúly törvénye
A minták törvénye
Az önfegyelem törvénye
A tökéletesség törvénye
A most törvénye
Az ítéletnélküliség törvénye
A hit vagy önbizalom törvénye
Az elvárások törvénye
Az őszinteség törvénye
A magasabb rendű akarat törvénye
Az intuíció törvénye
A cselekvés törvénye
A türelem és időzítés törvénye
Tiszta lehetségesség törvénye
Adok-kapok törvénye
Karma, avagy az Ok és okozat törvénye
Legkisebb erőfeszítés törvénye
A Szándék és vágy törvénye
Az Elkülönülés törvénye
Az Élet céljának törvénye, avagy a "Dharma"
A Vonzás törvénye

Agresszivitás, erőszak mentesség arany szabálya
Nap, mint nap olyan szituációkat élünk meg, ahol sajnos felmegy a pumpánk. Ilyenkor Önfegyelmünkkel szabaddá válhatunk és nem válunk agresszívvá.
Türelem arany szabálya
Mindennek meg van a kellő ideje. Ha ezt tudatosítjuk magunkban, soha nem leszünk türelmetlenek.
Kapzsiság, mérték arany szabálya
A javakból csak annyi kell, amennyi szükséges.
Alázat arany szabálya
Bármennyit tudunk, értünk, csak addig terjed jogkörünk, ameddig nem sérti a magasabb rendű akarat a „Legyen meg a te akaratod” elvét.
Ítélkezés arany szabálya
Sem önmagunkat, sem embertársainkat ne ítéljük. Ahhoz, hogy a fenti aranyszabályokat tudatosan alkalmazni tudjuk mindennapi életünkben, összesítettem néhány törvényt és gondolatot, mely segít, a hit szinten történő megélésekben, illetve életünk megváltoztatásában.
A világot nem kell rendbe tenni, a világ természetéből adódóan, maga a rend. A mi feladatunk az, hogy a renddel összhangban éljünk” Henry Miller
A sorsszerűség törvénye
Ha ezeket éberen, nyitott szemmel figyeljük és alkalmazzuk emberi életünkben, akkor könnyebben boldogulunk saját életünkben. Semmi mást nem kell tennünk, csak figyelnünk a belső hangra. Ha összhangba kerülünk a természet törvényeivel, könnyedén végezzük feladatainkat.
Az éberség törvénye
Nyitott szemmel, mindig éberen észre kell venni, a történések mögött rejlő spirituális történéseket.
A rugalmasság törvénye
Ha kellően rugalmasak vagyunk, egyformán értékeljük a hideg és meleg időjárást és mindkettőnek tudunk örülni. Mindig el kell fogadni az adott jelenben játszódó eseményt és a mélyebb mögöttes összefüggéseket nézni. Ha rugalmasak vagyunk, tudjuk élvezni a jelent, örülni annak, ami korábban bosszantott.
A szabad választás törvénye
Ismerve útitervünket, hatalmunkban áll megválasztani, hogy ösztönösen, vagy felelősséggel, tudatosan döntünk az események megéléséről. Fontos mindig döntésünk következményének tudatában, választanunk a helyes utat.
A felelősségvállalás törvénye
Minden tettünkért, mi vagyunk a felelősek és ezt vállalnunk kell.
Az egyensúly törvénye
Adok és kapok egyensúlya.
A minták törvénye
Rossz szokások, ismétlődések, beidegződések, hasonlóan lezajló események életedben, rávilágítanak arra, hol kell változtatni. Ezeket a változtatásokat, csak tudatosan kellő önismerettel és erőfeszítéssel lehet megváltoztatni.
Az önfegyelem törvénye
A szabadsághoz és függetlenséghez vezető út, az önfegyelmen át vezet.
A tökéletesség törvénye
Minden úgy jó és tökéletes, ahogy van. A világ tökéletlensége, maga a tökéletesség.
A most törvénye
Idő nincs. A történések mindig a jelen pillanatban állnak rendelkezésünkre, ezért mindig a jelent kell megélnünk.
Az ítéletnélküliség törvénye
 „Ne ítélj, hogy ne ítéltess „- mondja a Biblia. Ez Önmagunkra is vonatkozik. Sokszor elítéljük önmagunkat és feleslegesen kíméletlenül ítéletet mondunk önmagunk és társaink felett. A tökéletesség törvényének és a szabad választásnak megfelelően, minden úgy jó, ahogy van, mindent úgy csinálunk, ahogy kell.
A hit vagy önbizalom törvénye
Részei vagyunk az Istennek nevezett titoknak és mindannyiunkban ott lakozik a hatalmas, bölcs és hallhatatlan szellem. Ezért hinni kell saját döntéseinkben.
Az elvárások törvénye
Legmélyebb tudatalattinkban rejlő elvárásaink, az idők során külső valósággá válnak, legyen az pozitív, vagy negatív aspektus. Amikor tudatosan alkalmazzuk ezt a törvényt, meg tudjuk változtatni életünket. Amikor megvizsgáljuk eddigi életünket, feltárjuk elvárásainkat és megtesszük azokat a lépéseket, melyek szükségesek pozitív elvárásaink beteljesítéséhez. Az önbeteljesítő jóslat biztosítja, hogy mindig önmagunktól elvárt korlátokon belül fogunk teljesíteni.
Az őszinteség törvénye
Ez a törvény elsősorban önmagunkkal való őszinteségről szól, ezáltal szert tehetünk, egy kellő önismeretre, egy tükörben megvizsgálva önmagunkat, összhangba kerülhetünk a legtisztább fénnyel, amely utunkat bevilágítja. Ezt a törvény embertársainkkal szemben is alkalmaznunk kell. Ne hagyjuk, hogy a félelem megakadályozzon bennünket, valós érzéseink és szükségleteink kifejezésében. Kellő bátorság kell ahhoz, hogy kifejezzük, kijelentsük amit érzünk.
A magasabb rendű akarat törvénye
 „Legyen meg a Te akaratod” Ha cselekedeteinket, a magasabb rendű javának szenteljük, ihletett ragyogás támad létünk középpontjában. Ha megszólítjuk tudatalattinkban a belső bölcset, a magasabb rendű akaratot, a szellemet, kapcsolatot teremtünk az egyéni ego preferenciáin túl, az önös érdekeken túlmutató célokkal.
Az intuíció törvénye
Intuitívnak lenni, annyi, mint figyelni Isten hangjára, belső megérzésünkre.
A cselekvés törvénye
Nem elég bámulni a lépcsőt, fel is kell rajta menni. Jobb, ha megtesszük, amit meg kell tennünk, mint kifogásokat keresni, miért nem tesszük meg.
A türelem és időzítés törvénye
Életünk ciklikusságát, ha megértjük, képesek leszünk jobban időzíteni cselekvéseinket. Kellő türelemmel és éberséggel, eltalálhatjuk minek jött el az ideje.

Tiszta lehetségesség törvénye
Minden teremtés forrása, a tiszta tudat... a tiszta lehetségesség, keresi kifejeződésének módját, hogy a megnyilvánulásmentes állapotból, a megnyilvánulásra jusson. Amikor ráébredünk, hogy valódi Önvalónk, a tiszta lehetségesség egyik mezője, akkor azzal az erővel kerülünk összhangba, amely a világegyetemben mindent létre- hoz.
Kezdetben nem volt sem lét, sem nemlét, A világ mindenestül, megnyilvánulásmentes energia volt... Az Egy lehelet nélkül lélegzett, önhatalmából. Semmi más nem létezett...
A Teremtés himnusza, Rig Veda
Az élet első spirituális törvénye, a Tiszta lehetségesség törvénye. Ez azon a tényen alapul, hogy lényegi állapotunk, a tiszta, semmivel nem keveredő tudat. A tisztán tudati, pusztán lehetőség: a lehetőségek és a határtalan alkotókészség mezője. A tiszta tudat, spirituális lényegünk. Határtalannak és végtelennek lenni: ez egyben az öröm teljessége. A tudat további jellemzői, a tiszta ismeret, a végtelen csend, a tökéletes egyensúly, a legyőzhetetlenség, az egyszerűség és a boldogság. Ez lényegi természetünk: a tiszta lehetségesség egyike.
Hogyan alkalmazhatjuk a tiszta lehetségesség törvényét, a lehetőségek teljes körének mezőjét, életünkben? Ha ennek előnyeit akarjuk élvezni, ha a tiszta tudatban rejlő alkotóerőt akarjuk kibontakoztatni, ahhoz érintkezésbe kell kerülnünk ezzel. Az egyik út ehhez, az elcsendesedés, a meditáció és az ítélkezésmentesség napi gyakor- latai. A természetjárás szintén érintkezésbe hoz, e mezőben rejlő lehetőségekkel: a végtelen alkotóerővel, a szabadság- és boldogságérzéssel. A csendben lét során, időt szánunk arra, hogy egyszerűen csak létezzünk. A csend megtapasztalása, időről-időre kivon a beszédes tevékenységek köréből, és az olyan elfoglaltságokból, mint a tv-nézés, a rádióhallgatás, vagy az olvasgatás. Ha valaki sohasem ad módot magának a csend megtapasztalására, ez belső párbeszédének megzavarodásához vezet.
Rendszeresen szánjunk egy kis időt a csend megtapasztalására. Vagy egyszerűen csak biztosítsunk magunknak csendet, minden nap egy adott időre. Ez lehet kétórányi, de ha soknak tűnik ennyi, legyen egyórás időszak. Időnként azonban szánjunk erre hosszabb időt, egy egész napot, két napot, vagy akár egy egész hetet.
Mi történik a csend megtapasztalásakor? Kezdetben a belső párbeszéd csak még zavarosabbá válik. Erős igény lép fel, a dolgok megfogalmazására. Vannak emberek, akik az első egy-két napon, csaknem megőrülnek, amikor egy nagyobb csendidőszakra szánják el magukat. Hirtelen sürgetés érzése és szorongás tör rájuk. Amint azonban továbbra is megmaradnak ebben a tapasztalásban, a belső párbeszédük, kezd mederbe terelődni. Hamarosan elmélyül a csend. Azért történik ez, mert a gondolatvilág átadja a teret, mivel tudomásul veszi, hogy nincs már témája, ami körül keringjen, – ha az Önvaló, a szellem, a döntéshozó egy időre, valóban felhagy a beszéddel. Ekkor – a belső párbeszéd csillapultával - kezdjük megtapasztalni, a tiszta lehetségesség mezőjének nyugalmát.

A TISZTA LEHETSÉGESSÉG TÖRVÉNYÉNEK ALKALMAZÁSA
Az alábbi lépésekkel érvényre juttatom életemben, a Tiszta lehetségesség törvényét:
1. Érintkezésbe kerülök a tiszta lehetségesség mezőjével azáltal, hogy minden nap időt szánok arra, hogy csendben legyek, hogy egyszerűen csak létezzek. Legalább kétszer egy nap, reggel is, este, is mintegy harminc perces csendes meditációra, szintén időt szánok.
2. Minden nap időt szánok arra, hogy átéljem a közösséget a Természettel, és csendben szemléljem a minden élőt átható intelligenciát. Csendben ülve figyelem a naplementét, vagy hallgatom a hullámverést, vagy egyszerűen csak élvezem a virágok illatát. Saját csendem elragadtatásában és közösségbe kerülve a Természettel, élvezem az élet lüktetését, a tiszta lehetségesség és a korlátlan alkotóerő mezőjét.
3. Gyakorlom a minősítés-nélküli létet. Azzal az elhatározással kezdem a napomat, hogy "Ma, semmilyen alkalommal, nem minősítek", és végig a nap folyamán, felfelidézem ezt a szándékot.
Adok-kapok törvénye
A világegyetem dinamikus változásokkal működik... Az energia különféle formákban adódik át a világegyetemben. Készségünk, hogy továbbadjuk azt, amit keresünk, fenntartja életünkben, a világegyetem bőségének folyamát.
Ezt a törékeny edényt, újra és újra teljesen kiüríted, és örökké csordultig töltöd friss élettel. Ezt a kis nádsípot hegyeken és völgyeken át hordozod és örökké új dallamokat játszol rajta... A Te végtelen ajándékod árad rám, csupán apró kezeimen át. Korok múlnak és Te mégis áradsz, és mégis van betöltendő hely.
Rabindranath Tagore, Gitanjali
Az élet második spirituális törvénye, az Adok-kapok törvénye. E törvény neve azért jelenik meg ilyen szópárban, mert a világegyetem dinamikus változásokkal működik. (Rövid megfogalmazásban: az Adás törvényének is nevezik). Semmi sem statikus. Testünk dinamikus és állandó kölcsönhatásban áll, a világegyetem anyagával, gondolatvilágunk ugyanígy dinamikus kölcsönhatásban áll, a kozmosz gondolatvilágával, energiánk pedig a kozmikus energia megnyilvánulása. Az élet áramlata nem más, mint a lét mezőjét alkotó erők és elemek közötti, harmonikus kölcsönhatás. Életünkben ez a törvény, az Adás törvényeként érvényesül, mivel testünk és gondolatvilágunk állandó és dinamikus kölcsönhatásban áll a világegyetemmel. Az energiaáramlás megakadályozása ugyanolyan, mint a vérkeringés megakadályozása. Ha a vérkeringés megáll, vérrög képződik és a vér útja elzáródik. Ezért kell adni és elfogadni annak érdekében, hogy fenntartsuk a gazdagság, bőség – vagy az életünk számára kívánt bármi más - körforgását az életünkben.
A bőség szó (latin) eredete az "affluere", amely áramlást jelent. A bőség a javak áramlását jelenti. A pénz valójában az életenergia jelképe, amelyet adunk-kapunk, annak az életenergiának jelképe, amelyet a világegyetemnek tett szolgálat eredményeként használunk. A pénz másik szava, a "currency" (valuta), forgalmat is jelent, amely szintén az energia áramló természetét fejezi ki. E szó latin eredete a "currere", futást vagy áramlást jelent.
Ha tehát megakasztjuk a pénz áramlását - még ha csak a saját pénzünket és vagyonunkat szeretnénk is megtartani -, ezzel megakadályozzuk, hogy - megfelelően visszaáramoljon életünkbe, hiszen az élet: energia. Ha azt szeretnénk, hogy ez az energia táplálja életünket, körforgásban kell tartanunk. Amint egy folyónak, úgy a pénznek is áramolnia kell, egyébként megreked, eltömődnek csatornái és elfojtja saját életerejét. A körforgás tartja eleven folyamatban.
Minden kapcsolat adás és kapás. Ha adunk, annak az a következménye, hogy kapunk is, és viszont. Ami felszállt, egyszer le is jön, ami elment, annak vissza kell térnie. Valójában a kapni ugyanaz, mint adni, mivel mindkettő a világegyetem (ugyanazon) energiaáramlásának két arculata. Ha bármelyiket megakasztjuk, a természet intelligenciáját sértjük meg.
Az Adás törvényének megvalósításához – az egész körfolyamat elindításához - a legjobb út az a döntés, hogy minden olyan alkalommal, amikor valakivel kapcsolatba kerülünk, adunk valamit. Nem kell ennek tárgyi ajándéknak lennie, lehet virág, dicséret, áldás. Sőt, a legerősebben ható ajándékformák nem tárgyiak. A gondoskodás, figyelmesség, rokonszenv, nagyrabecsülés, szeretet a legértékesebb ajándékok, amit csak adhatunk és nem kerülnek pénzbe. Amikor valakivel találkozunk, némán küldhetünk feléje áldást, boldogságot, örömet és derűt kívánva neki. Ez a csendes ajándék nagy erő.

AZ ADÁS TÖRVÉNYÉNEK ALKALMAZÁSA
Az alábbi lépésekkel érvényre juttatom életemben az Adás törvényét:
1. Bárhová megyek és bárkivel találkozom, ajándékot adok neki. Az ajándék lehet elismerés, virág, áldás... Ma mindazoknak adok valamit, akikkel kapcsolatba kerülök, és így elindítom az öröm, a bőség és gazdagság körfolyamatát, a saját életemben és mások életében is.
2. Ma hálásan fogadok mindent, amit az élet kínál nekem. Elfogadom a Természet ajándékait: a napfényt és a madarak énekét, a tavaszi záport, vagy a téli első havat. Nyitott szívvel fogadom azt is, amit másoktól kapok, akár tárgyi, anyagi, akár szellemi ajándék, elismerés vagy áldás.
3. Elszánom magam arra, hogy a gazdagság körfolyamatát fenntartom életemben azzal, hogy adom és elfogadom az élet legkedvesebb ajándékait: a gondoskodást, a rokonszenvet, a nagyrabecsülést és a szeretetet. Bármikor és bárkivel találkozom, csendben boldogságot, örömet és derűt kívánok neki.

Karma, avagy az Ok és okozat törvénye
Minden cselekedet(ünk) erőhatást vált ki, amely ugyanolyan töltéssel tér vissza hozzánk... Ki mint vet, úgy arat.
Ha úgy cselekszünk, hogy az boldogságot és sikert hoz másoknak, boldogság és siker lesz a karmánk gyümölcse.
A karma, az emberi szabadság örök érvényesülése... Gondolatainkból, szavainkból és tetteinkből szövődik a háló körénk. Swarni Vivekananda
Az élet harmadik spirituális törvénye, a Karma törvénye. "Karma": egyszerre jelenti a cselekedetet és annak kihatásait. Egyszerre ok és következmény, mivel minden cselekedet(ünk) hatásokat vált ki, amelyek ugyanolyan töltéssel visszatérnek hozzánk. Nincs a Karma gondolatában semmi szokatlan. Mindenki ismeri a szólást: "Ki mint vet, úgy arat." Nyilvánvaló, hogy ha boldog életet akarunk, meg kell tanulnunk a boldogság magvait vetni. A karma tehát magában foglalja a tudatos döntéshozatalt. Lényegében korlátlan a döntési szabadságunk. Létünk minden pillanatában a lehetőségek teljes köre, korlátlan döntés áll előttünk. E döntések némelyikét tudatosan hozzuk meg, más döntéseket nem tudatosan. A karmikus törvény megértéséhez és minél teljesebb alkalmazásához a legjobb út, ha tudatosítjuk pillanatról pillanatra meghozott döntéseinket. Akár tetszik, akár nem, minden, ami e pillanatban történik, a múltban hozott döntések gyümölcse. Sajnos választásaink jó része, nem tudatos, és emiatt nem is gondoljuk azokat döntéseknek - pedig azok.
Mit lehet mondani a múltban rejlő karmáról és arról, hogy ez hogyan hat jelen életünkre? Három megjegyzést tehetünk a múltban rejlő karmáról.
Az első a karmikus adósság megfizetése. A legtöbb ember úgy dönt, hogy megteszi ezt. Természetesen ez sem tudatos, de ez is egy meghozható döntés. Néha hatalmas szenvedés, ezeknek az adósságoknak a megfizetése, de a Karma törvénye szerint, a világegyetemben nincs olyan adósság, amely törlesztetlen maradna. A világegyetemben tökéletes a számontartás és minden, ami létezik, állandó oda-vissza energiacserében él.
A második lépéslehetőség: karmánk átalakítása, előrevivő tapasztalattá. Ez nagyon érdekes folyamat, amelyben az ember önmagával tanakodik karmikus adósságának megfizetésekor: Mit kell megtanulnom ebből a tapasztalatból? Miért történik mindez, mit akar tudtomra adni a világegyetem? Hogyan kell beépítenem ezt emberi sorsomba? Hogyan tehetem hasznossá ezt a tapasztalatot, embertársaim számára?
Ennek során az ember keresi és beépíti az alkalmakat dharmájába, életpályájába. Erről a siker hetedik spirituális törvényénél ejtünk szót. Így lehetséges a karmát, új mederbe terelni.

A KARMA, AVAGY AZ OK ÉS OKOZAT TÖRVÉNYÉNEK ALKALMAZÁSA
Az alábbi lépésekkel érvényre juttatom életemben a Karma törvényét:
1. Ma pillanatról pillanatra figyelem a döntéseimet. Puszta megfigyelésükkel tudatossá teszem ezeket. Szem előtt tartom, hogy a jövő bármely pillanatára, a legjobb felkészülés, a teljes tudatosság a jelenben.
2. Bármely döntésemnél felteszek magamnak két kérdést: Mik a döntésem következményei? A döntésem boldogságot hoz-e számomra és azok számára, akiket érint?
3. Megkérdezem a szívemet és követem az iránymutatását, aszerint, hogy jó, vagy rossz érzést közvetít az üzenete. Ha jó érzéssel válaszol, hátrahagyva a kötődéseket, előrelépek. Ha rossz érzéssel válaszol, megállok és belső képekben, lepergetem esetleges lépésem következményeit. Ez az útmutatás lehetővé teszi, hogy a magam számára és minden körülöttem élő számára, spontán módon helyes döntéseket hozzak.

Legkisebb erőfeszítés törvénye
A Természet intelligenciája, erőfeszítés nélküli, könnyedséggel érvényesül, ... gondtalansággal, harmóniával és szeretettel.
Amikor törekszünk a harmónia, az öröm és a szeretet érvényesülésére, erőfeszítés nélküli könnyedséggel/elengedettséggel teremtjük meg, a sikert és a jó szerencsét.
Az egységbe rendezett lét, utánjárás nélkül ismer, keresés nélkül lát és cselekvés nélkül végbevisz.
Lao Cse
Az élet negyedik spirituális törvénye, a Legkisebb erőfeszítés törvénye. Ez azon a tényen alapul, hogy a Természet intelligenciája, erőfeszítés nélküli könnyedséggel/elengedettséggel és oldott gondtalansággal érvényesül. Ez a legenyhébb beavatkozás, vagy más kifejezéssel, az ellen nem állás, elve. Ez tehát a harmónia és szeretet alapelve. Ha ezt eltanuljuk a Természettől, könnyedén teljesülnek majd vágyaink. Megfigyelhetjük, hogy a Természet a működésében, a legkisebb erőt alkalmazza. A fű nem igyekszik nőni, épp csak nő. A hal nem törekszik úszni, épp csak úszik. A virágok nem akarnak nyílni, egyszerűen kivirulnak. A madarak nem próbálnak repülni, hanem repülnek. Ez a bennük rejlő természet. A Föld nem törekszik arra, hogy forogjon a tengelye körül, hanem az a természete, hogy szédületes sebességgel forogjon és száguldjon az űrben. A kisbabák természete, hogy boldogok. A Nap természete, hogy sugárzik. A csillagoké az, hogy ragyognak és sziporkáznak. Az emberi természetből pedig az adódik, hogy álmai fizikai formában is megnyilvánulnak, könnyedén és erőfeszítés nélkül.
A Legkisebb erőfeszítés törvényének, három összetevője van, amelyekkel a "kevesebb tevékenység, több megvalósítás" alapelve, viselkedésre váltható.
Az első összetevő, az elfogadás. Az elfogadás egyszerűen azt a bizalmat jelenti, hogy ma elfogadom az embereket, helyzeteket, körülményeket és eseményeket, ahogy vannak, ahogy történnek.
Azt jelenti ez, hogy tudom: épp az történik, aminek történnie kell, mivel az egész világegyetem úgy van, ahogy lennie kell. Ez a pillanat - az, amit a jelenben épp most tapasztalok - a múltban tapasztalt valamennyi pillanat halmozódása. Ez a pillanat olyan, amilyen, mint ahogy az egész világegyetem is olyan, amilyen. Amikor az adott pillanattal szembeszáll valaki, az egész világegyetemmel szegül szembe. Ehelyett meghozható az a döntés, hogy ma, nem szegülök szembe az élet pillanataival, nem szállok harcba az egész világegyetemmel, hanem teljesen és egészében elfogadom a pillanatot. Úgy fogadom el a dolgokat, ahogy vannak, nem pedig aszerint, hogy milyennek szeretném őket éppen most. Ezt fontos megérteni. Kívánhatom, hogy a jövőben másképp legyenek a dolgok, de az adott pillanatban, úgy kell elfogadnom őket, ahogy vannak.

A LEGKISEBB ERŐFESZÍTÉS TÖRVÉNYÉNEK ALKALMAZÁSA
Az alábbi lépésekkel, érvényre juttatom életemben, a Legkisebb erőfeszítés törvényét:
1. Gyakorlom az elfogadást. Ma elfogadom az embereket, helyzeteket, körülményeket és eseményeket úgy, ahogy vannak. Tudni fogom, hogy az adott pillanat, éppen olyan, amilyennek lennie kell, hiszen az egész világegyetem, éppen olyan, amilyennek lennie kell. Nem keveredem harcba az egész világegyetemmel azáltal, hogy szembeszállnék az adott pillanattal. Elfogadó alapállásom, mindenre kiterjedő és maradéktalan. Úgy fogadom el a dolgokat, ahogy éppen vannak, és nem aszerint, ahogyan szeretném őket.
2. Elfogadva a dolgokat úgy, ahogy vannak, vállalom a felelősséget a helyzetemért és mindazon eseményekért, amelyeket problémának látok. Tudom, hogy a felelősség vállalása azt jelenti, hogy nem hibáztatok senkit és semmit a helyzetemért - még magamat sem. Azt is tudom, hogy minden probléma álcázott lehetőség, és ez a készenlét a lehetőségekre, képessé tesz, a pillanat megragadására és a helyzet jobbra fordítására.
3. Ma tudatosan, védekezés nélküli, alapállást őrzők magamban. Lemondok arról az igényről, hogy védjem az álláspontomat. Nem akarok meggyőzni másokat, hogy elfogadják a véleményemet. Nyitott maradok minden álláspontra, és nem ragaszkodom mereven egyikhez sem.

A Szándék és vágy törvénye
Minden szándék és vágy, eredendően magában hordozza, megvalósulásának eszközeit... A szándék és a vágy, a tiszta lehetségesség mezőjében, határtalan szervező erővel rendelkezik.
Amikor egy szándékot, a tiszta lehetségesség termékeny talajába ültetünk, ez a határtalan szervező erő lendül szolgálatunkra.
Kezdetben volt a vágy, amely a gondolat első magja volt; bölcsek, szívükben elmélyedve bölcsességükkel, felfedezték a létező és a nemlétező közötti hidat.
A Teremtés himnusza, Rig Veda
Az élet ötödik spirituális törvénye, a Szándék és vágy törvénye. Ez azon a tényen alapul, hogy az energia és információ, szerte mindenütt jelen van a Természetben. Tulajdonképpen a kvantummező szintjén, egyéb sincs, mint energia és információ. A kvantummező, épp csak más elnevezése, a tiszta lehetségesség és a tiszta tudat mezöjének. És ezt a kvantummezőt, a szándék és vágy befolyásolja. Nézzük meg részletesebben ezt a folyamatot. Egy virág, fa, fűszál, a szivárvány vagy az emberi test, amikor lényegi elemeire bomlik, nem egyéb, mint energia és információ. Lényegi természete szerint, az egész világegyetem, energia és információ kavargása. Az egyetlen különbség egy ember és egy fa között, az anyagi megjelenésük információ és energiatöltése.
A szándék, a vágy mögötti, valóságos erő. A szándék önmagában, nagyon erőteljes, mivel a szándék, olyan vágy, amely mentes az eredményhez való görcsös kötődéstől. A vágy, önmagában gyenge, mivel a legtöbb emberben, a görcsös kötődés köti le a figyelmet. A szándék olyan vágy, amely szorosan kapcsolódik az összes többi törvényhez, de különösen, a Siker hatodik spirituális törvényéhez, az Elkülönülés törvényéhez.
A szándék, az elkülönüléssel együtt, elvezet az életközpontú, jelenben élő tudatosságra. Az a leghatékonyabb, amikor jelenben élő tudatossággal cselekszünk. A szándék, a jövőre irányul, de a figyelem, a jelenre. Amíg a figyelem, a jelenre irányul, a szándék, a jövőben megvalósul, mivel a jövő, a jelenben készül. A jelent úgy kell elfogadni, ahogy van. Elfogadni a jelent és szándékolni a jövőt. A jövő olyasvalami, ami elkülönült szándékkal, mindig létrehozható, de sohasem, a jelennel szemben harcolva
A múlt, a jelen és a jövő, mind a tudat, tulajdonságai. A múlt, gyűjtemény, emlék. A jövő, elővételezés. A jelen, a tudatosság. Az idő, tehát a gondolatok folyama. Mind a múlt, mind a jövő, a képzeletben születik meg, csak a jelen, a valós és örök, amely tudatos. A jelen, a létező. A tér, idő, anyag és energia lehetőségeit tartalmazza. A lehetőségek örök mezője, amely absztrakt erőként tapasztalható, akár fény, akár hő, elektromosság, mágnesesség, vagy gravitáció. Ezek az erők, sem a múltban, sem a jövőben nincsenek, csakis a jelenben.

A SZÁNDÉK ÉS VÁGY TÖRVÉNYÉNEK ALKALMAZÁSA
Az alábbi lépésekkel, érvényre juttatom életemben, a Szándék és vágy törvényét:
1. Valamennyi vágyamat, listába foglalom. Ezt a listát, magammal viszem mindenüvé. Átolvasom, mielőtt csendbe és meditációba merülök. Átolvasom, mielőtt este elalszom. Átolvasom, amint felébredek reggelenként.
2. Vágyaim e listáját elengedem és átadom a Teremtés méhébe, bízva abban, hogy amikor a dolgok toporogni látszanak, annak oka van, és hogy a kozmikus terv, erősebben dolgozik értem, mint azt valaha is gondolnám.
3. Minden cselekedetem során, megmaradok a jelenben élő, tudatosság gyakorlásában. Eleve kizárok minden akadályt, ami felemészthetné, vagy szétzilálhatná, hogy a jelen pillanatra összpontosítsam a figyelmemet. Elfogadom a jelent úgy, ahogyan van, és legmélyebb, legkedvesebb szándékaimmal és vágyaimmal formálom a jövőt.

Az Elkülönülés törvénye
Az elkülönülésben rejlik, a bizonytalanság vállalásának bölcsessége... A bizonytalanság vállalásának bölcsessége, pedig a múltból és az ismertből - a múltból hozott körülmények börtönéből - történő szabadulás kulcsa.
Azáltal, hogy készségesek vagyunk, az ismeretlenbe, a lehetőségek teljes körének mezöjébe lépni, átadjuk magunkat a világegyetem szimfóniáját vezénylő, teremtő gondolatnak.
Mint ahogy két arany madár, bensőséges összetartozásban, egyazon fán fészkel, úgy lakik egyazon testben, az én és az Önvaló. Az előbbi eszi az élet fájának édes és fanyar gyümölcseit, miközben az utóbbi, elkülönülve szemlélődik.
Mundaka Upanishad
Az élet hatodik spirituális törvénye, az Elkülönülés törvénye. Ez a törvény azt mondja ki, hogy a fizikai világegyetemben, bármi megszerzéséhez, fel kell hagyni, az utána való sóvárgással. Ez nem jelenti, hogy fel kell adni a szándékot, a vágy megvalósítására. A szándékot ne adjuk fel és ne szűnjünk meg vágyakozni. Az eredményhez való görcsös kötődést, kell feladni.
Ez hatalmas erejű lépés. Az eredményhez való görcsös kötődés, feladásának pillanata, és egyidejűleg az összpontosított, de az eredménytől, magát elkülönítő szándék, együttesen megteremti, a vágy beteljesülését. Bármit kívánunk, az elkülönüléssel megszerezhető, mivel az elkülönülés, a valódi Önvalónk hatalmába vetett, kételkedés nélküli, hitből jön létre.
Úgy kell tekinteni életünk minden gondjára, mint valami nagyobb jóra indító lehetőségre. Úgy tudunk éberek maradni, a lehetőségek észrevételére, ha a bizonytalanság bölcsességét vállaljuk. Amikor készek vagyunk a lehetőséggel találkozni, a megoldás spontán módon megjelenik. Ezt hívják az emberek "jó szerencsének". A szerencse szó félreértés, mert itt tulajdonképpen, éber készenállás és a lehetőségek találkozásáról van szó. Amikor a kettő összetalálkozik a káosz éber szemlélésével, felmerül a megoldás és elindul a jó kibontakozása, számunkra és mindazok számára, akikkel kapcsolatban állunk. Ez a siker pontos receptje és ennek alapja, az Elkülönülés törvénye.

AZ ELKÜLÖNÜLÉS TÖRVÉNYÉNEK ALKALMAZÁSA
Az alábbi lépésekkel érvényre juttatom életemben, az Elkülönülés törvényét:
1. Ma, az elkülönülés alapállásába helyezkedem. Saját magamat és a körülöttem élőket, szabadon engedem, hogy olyanok legyenek, amilyenek. Nem erőltetem (mereven) az elképzelésemet arról, hogyan kellene a dolgoknak lenniük. Nem erőltetem a problémák megoldását, mert az, csak új problémákat teremtene. Mindenben, elkülönült alapállással veszek részt.
2. Ma vállalom a bizonytalanságot, mint tapasztalatom lényegi alkotórészét. Azáltal, hogy kész vagyok vállalni a bizonytalanságot, a megoldások spontán módon születnek a problémákra, kibukkannak a zűrzavarból és káoszból. Minél nagyobbnak látszik a bizonytalanság, annál nagyobb biztonságban érzem magam, mivel a bizonytalanság, a szabadsághoz vezető út. A bizonytalanság vállalásának bölcsességében, meglelem biztonságomat.
3. Belépek a lehetőségek teljes körének mezőjébe és kezdem átélni azt a nagyszerű érzést, hogy folytonosan, a választási lehetőségek végtelen köre kínálkozik. Amikor belépek a lehetőségek teljes körének mezőjébe, az élet minden pillanatát, szórakoztatónak, izgalmasnak, bűvösnek és titokzatosnak tapasztalom.

Az Élet céljának törvénye, avagy a Dharma
Mindenki életének, célja van... Páratlan ajándékot, vagy különleges értéket adni másoknak.
Amikor ezt a páratlan értéket, mások szolgálatába állítjuk, elragadtatást és hatalmas szellemi örömet tapasztalunk, amely minden célon túl, a végső cél.
Amikor dolgozol, fuvola vagy, melyek szívén áthaladva, a múló percek susogása, zenévé változik. ...És az életet munkálkodással szeretni, azt jelenti, hogy meghitt ismerősötök, az élet legbensőbb titka.
Kahlil Gibran: A próféta
Az élet hetedik spirituális törvénye, a Dharma törvénye. Dharma szanszkrit szó, amely "az élet céljá"-t jelenti. A Dharma törvénye azt mondja ki, hogy fizikai formában kell megnyilvánulnunk, hogy célunkat betöltsük. A tiszta lehetségesség mezöje isteni, a maga lényegében, és isteni emberi formát ölt, hogy célját betöltse. E törvény szerint, páratlan érték és páratlan út áll rendelkezésre, a cél beteljesítéséhez. Van valami, amire az egyes ember, a kerek világon bárki másnál, különb módon képes. Minden egyedülálló érték és annak egyedülálló érvényre jutása, szintén páratlan igény. Amikor ezek az igények, az érték alkotó kifejeződésében összeilleszkednek, a szikrából kipattan a bőség. Értékeink igényeket betöltő kibontakozása, határtalan bőséget és gazdagságot teremt.
A Dharma törvényének három eleme van. Az első arról szól, hogy valamennyiünk hivatása itt, a saját valódi Önvalójának felfedezése. Felfedezni magunkban, hogy a valódi Önvalónk, szellemi, hogy lényegében, szellemi létezők vagyunk, akiknek fizikai formában kell megnyilvánulniuk. Nem emberi lények vagyunk, akiknek olykor szellemi tapasztalataik vannak, hanem fordítva: szellemi lények, akiknek olykor, emberi tapasztalataik vannak. Valamennyien azért vagyunk itt, hogy felfedezzük felsőbbrendű énünket, vagy szellemi Önvalónkat. Ez a Dharma törvényének első beteljesítése. Meg kell találnunk a magunk számára, a bensőnkben rejlő, embrionális istenit, amely meg akar születni, hogy kifejezésre jusson rajtunk, isteni voltunk.

A DHARMA TÖRVÉNYÉNEK, AVAGY AZ ÉLET CÉLJÁNAK ALKALMAZÁSA
Az alábbi lépésekkel, érvényre juttatom életemben, a Dharma törvényét:
1. Ma szeretettel gondozom az embrionális istenit, amely lelkem mélyén rejtőzik. Figyelek a bennem rejlő szellemre, amely testemet és gondolatvilágomat egyaránt élteti. Tudatosítom, hogy milyen mély nyugalom van a szívemben. Ápolom az időhöz kötött, tapasztalat mélyén rejlő, időtlen és örök Lét, tudatát.
2. Listát készítek, egyedülálló értékeimről, majd mindarról, amit szeretnék megtenni, ezek kibontakoztatása során. Amikor kivirágzanak egyedi értékeim és az emberiség szolgálatában használom ezeket, eltűnik az idő, és bőség árad az életembe éppúgy, mint mások életébe.
3. Naponta megkérdezem magamat: "Hogyan szolgálhatnék?" és "Hogyan segíthetnék?" A válaszok ezekre a kérdésekre, segítenek abban, hogy szeretettel szolgáljam, embertársaimat.

A Vonzás törvénye
Alapelve, hogy minden gondolat, rezgéseket bocsát ki és a hasonló, a hasonlót vonzza.
Ahogy tapasztalatot gyűjtünk, és egyre emelkedünk, mind a bölcsességben, (tudatosságban), a szerelmetességben (szeretetben), az igazságosságban, a jóságban, úgy jövünk rá, hogy mi is hiányzik még. A spontán, a nem tudatos megvalósulása a gondolatoknak, a pillanat tört része alatt megy végbe, s ekkor teremtő állapotban vagyunk, vagyis a belsőnkkel egységben, amit nem is fogunk fel, az alacsony állapotunk miatt. Úgy lehet elképzelni még, hogy a pillanat tört része alatt, hol teremtő állapotban vagyunk, hol nem. El lehet képzelni úgy is, hogy az isteni mivoltunk, folyamatos teremtésben van, csak ezen a létsíkon ezt, nem fogjuk fel, nem engedjük meg magunknak, és így ritkán, esetleg nagyon kis periódusban van meg a kapcsolatunk, az isteni mivoltunkkal. Látszólag más megközelítés, minden magyarázat, de valójában, mind ugyan azt írja le, csak más más nézőpontból.
A „törvény” a vonzás törvénye, a kvantumfizikában gyökerezik.

A gondolatoknak, olyan energiájuk van, ami a mágnesességhez hasonlóan, vonzó energiával bír. Ahhoz, hogy irányítani tudjuk ezt az energiát, négy dolgot kell gyakorolnunk:
Tudnod kell, hogy valójában, mire vágysz, és kérd azt az ISTENTŐL, az univerzumtól. (Az Univerzum fogalmát, tágan használják: teremtőként, Istenként, vagy bármi másként is felfogható.)
Összpontosítsd az érzelmeidet, a kívánt dologra, és érezz hálát, lelkesedj érte.
Viselkedj és érezz úgy, mintha már megtörtént volna, a kívánt dolog.
Légy nyitott, és fogadd el, amit kapsz.
Ha az ember arra gondol, hogy mije nincs, akkor a hiányból fog még többet kapni; ezt a negatív gondolatoknak köszönheti. Az agyhullámok valóban léteznek, és elektromos jeleket bocsátanak ki.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai