Lemúria üzenete 2014. 11.22Lemúria üzenete 2014. 11.22. előtt...
„Drága MAG Fénytestvéreim!

Nagy feladat előtt állunk…
2014. november 22.-én, 11. 22. perckor megnyitjuk Lemúriai Tudásunk Földi Kapuját…
Mióta szeretett szigetünk a hullámok fogságába jutott, azóta őrzi e tudást Kárpát Ősök Tere…
Atlantiszi tudatosságunk már régóta elérhető.
Lemúriai tudásunk azonban egy mélyebb, egyetemesebb, EGYségben létező minőségünk volt, ahol tér, idő és anyag urai voltunk…
Ti és Gaia, Én…
Ahol a Végtelen Teremtő Tudat volt mindennapi kenyerünk…
Ahol még a kristályok ereje is szerény tudástár volt az elérhető Forrásokhoz képest…
Ahol még EGY voltunk, emlékeztünk, s tudatosságunk azon minősége volt mindennapos, ahol tökéletes tudatában voltunk Teremtő Erőnk végtelen hatalmának, s segítségünkkel gyarapodott a Föld Emberisége.

Mu előtt is volt Kárpátia!!!
Mu előtt is ez a hely volt a Minden Tudás Forrásának bekötési pontja!
Kárpát Földje, Hadraniel védelme alatt, az EGYetlen Teremtő szolgálatában, Gaia Teremtményeinek tudásban és ébredésben való segítéséért.
Eonokkal ezelőtt zajlott…
Teremtő Erőink minden esszenciáját zártuk le egykor. Mindent, mire szükségünk lehet.
Mindent, mihez hozzáférnünk csakis a végső nekiindulás előtt lehet!
Elvégeztetett.
Azonban egy dologra van szükség még: EGYSÉGRE -EGYmással.

<< (Kérdésemre, hogy ki szól most általam, az alábbi a választ kapom. Erős, sűrű fizikai közegben lévő, bezárt, kiáradni készülő, feszülő, hatalmas erőt érzékelek… Mint Aladdin palackba zárt szelleme, olyan benyomást kelt bennem…)

Igen, jól érzed:


Lemúria 3. dimenziős létezésbe sűrített Kristály Tudatossága vagyok.
Olyan vagyok, mint a pattanásig feszült, érett rügy, mi kihajtani készül! >>

Folytassuk…

Azonban egy dologra van szükség még: EGYSÉGRE - EGYmással.
Ehhez meg kell ismernetek a Teremtő Atya szavait, ki MAGjainak komoly intést küldött el.
Minden sorát fogadjátok szívetekbe, s végre tegyetek Magságotokhoz méltón!

””
Az Egy Végtelen Teremtő üzenete:

"Megszégyenültök, és térdre kényszerítelek Benneteket Drága Magyar Gyermekeim mindaddig, amíg nem ismeritek fel, hogy MINDEN problémáitoknak EGYETLEN gyökere van: nem álltok EGY-más mellé, és nem bíztok EGY-másban.
Mindig meggyengültök erőtökben, amíg a szívetekbe beengeditek a KÉT-ség széthúzó mételyét.

ÖN-állóságotokat felhasználom a megszégyenítésetekre, mert ha nem tanuljátok meg végre, hogy ÖSSZE-fogjatok, halálotok csak egy újabb diadalíve lesz a Sötétebb Oldalnak.
Vegyétek észre Gyermekeim, hogy MINDEN egyéni célotok elérése, a pénzeitek, az egészségetek, a kapcsolataitok is azért szenvednek rendszeresen hiányt, mert nem vagytok hajlandóak EGY-más mellé odaállni és a KÖZÖS teremtés EGYÜTT-es erejével győzni!!!

Mindegyikőtök makacsul ragaszkodik a saját kis elképzeléséhez, a saját kis EGY-ÉN-i útjához és teremtéseihez – nézzetek magatokra!
Ettől vagytok ilyen gyengék! Ettől vagytok sikertelenek. Csak nem ismeritek fel.

De én, az Atya nem engedlek most már ki Benneteket a kátyúból, amíg meg nem tanuljátok az utolsó leckét: az Egység Útját.

Járjátok csak tovább az EGY-ÉN-i táncotokat nyugodtan és próbálkozzatok EGY-MÁS nélkül...
Látni fogjátok a gőg és az ostoba EGY-ÉN-i elképzeléseitek bukását. A porba taszítalak Benneteket EGY-ÉN-ként, hogy újra keresni kezdjetek az EGYSÉG helyes válasza után. Majdnem mindegyikőtök meg van győződve arról, hogy képes EGYEDÜL megteremteni a saját megoldásait, a saját kis életére. De elárulom Nektek: nagyot tévedtek, mert vakok és süketek vagytok. Pedig mindegyikőtök életébe odahelyeztem a jelzéseket, hogy fel tudjátok ismerni: KÖZÖSEN tudtok csak boldogulni.

Meg kell tanulnotok, hogy a gőgös, makacs egótok, amely azt súgja a fületekbe, hogy Nektek a saját utatokat kell járnotok, csak a halál egyik délibábja, mert figyelmen kívül hagyjátok a teremtés egyik legfontosabb természettörvényét: a KÖZÖS TEREMTÉS EREJE tudja csak legyőzni annak a Mátrixnak az elnyomó tényezőit, amelyben a túléléssel próbálkoztok. Az egyéni elképzeléseitekkel csak szorítjátok a hurkot a nyakatok körül.

Drága Magyar Gyermekeim!
Én türelmes vagyok a végsőkig.
Ha az idősebb nemzedékek nem ismerik fel az Egység Útját és a KÖZÖSSÉGI teremtés erejét, majd felismerik azok a Fénytestvéreitek, akik már tömegesen születnek le hozzátok.
De ne mondjátok, hogy nem szóltam és nem tanítottalak Titeket időben:
az EGY-ÉN-i utak és EGY-ÉN-i teremtések már nincsenek támogatva. Talán néhányan közületek azt hiszik, hogy ez az üzenet egy átverés, vagy egy vicc.
De nézzetek a szívetekbe és a választásaitokra!
Meg fogjátok látni az önfejűségetek és a sikertelenségetek közötti összefüggést!
Mert EZ MOST az Igazság pillanata és nagy üzenete Felétek. S az üzenet lényege az, hogy ismerjétek fel Drága Gyermekeim: bukásra álltok.
Ez nagyon csúnyán hangzik, de IGAZ!
Ennek csak az az oka, hogy egy régi korszak lezárul és Én az Atya egy új korszak felé emelem a Földet, illetve Vele Benneteket is.

Az Új Tudatosság legfontosabb alapeleme az ÖSSZE-FOGÁS és az EGYÜTT-MŰKÖDÉS.
S a jó hírem az, hogy a KÖZÖS TEREMTÉS EREJÉVEL sikerülni fog mindaz, amiről EGY-ÉN-ileg csak álmodoztok. Mindössze csak egy tudatosság-váltásra van szükségetek ehhez. EGY-MÁS felé kell fordulnotok, bíznotok kell EGY-MÁS-ban, és meg kell fognotok EGY-MÁS kezét. KÖZÖSEN kell megteremtenetek az új valóságot, mert minden szétmállik és elveszíti az erejét, ami a régi tudatossági szinthez tartozik. Észre fogjátok venni, hogy VALAMIÉRT MÁR NEM BOLDOGULTOK EGYEDÜL! Egyszer csak észre fogjátok venni!

Egymás felé hajtalak Benneteket ezen a módon, mert egy Új Fénycivilizációt álmodtam meg egy Új Földre, és a régi véget ér mindazzal együtt, ami a régihez tartozik. Eddig sokan úgy éltetek, hogy remekül boldogultatok az egyéni teremtéseitekkel, vállalkozásaitokkal és MAGÁN-életetekkel, de mindez szétporlik a jelenben a sikereitekkel együtt. Ez nem azért van, mert nem vagytok elég erősek, vagy nem vagytok elég jók. Nem. Csupán arról van szó, hogy ezen a bolygón most mindent elemeire bontok szét, ami a régi energiához tartozik, és ez a folyamat most felgyorsul. Az Új Tudatosság csendes dübörgését már hallhatjátok lelki füleitekkel, mert valami gigantikus átalakulás van küszöbön és ez most felforgat majd MINDENT, amire eddig támaszkodhattatok. Egy Új Teremtés valósul meg, és miközben ez megtörténik, Ti is itt lesztek a bolygón. Ez nem szokványos, de most így fog megtörténni.

Azok járnak a legjobban, akik idejében észre veszik, hogy KÖZÖSEN kell teremteni ebben az új világban és a LEGTÖBB JÓ szolgálatában. Mindenetek lehet, egy jóval magasabb minőségi szinten. EGY-MÁS kezét megfogva és körben állva, megteremthettek KÖZÖSEN, MINDENT, amire a legtöbb jó érdekében szükségetek van. 30-50, vagy 120-1200 ember, EGY szándékkal, imaginációval, EGY-MÁS szolgálatában. Ez a titok. Ez az én örömhírem Nektek.

Amíg azt hiszitek, hogy különbek vagytok másoknál, és nem látjátok az Én Fényemet mindnyájatokban, addig elfordultok EGY-MÁS-tól, és nem akartok majd, „közösködni ilyen emberekkel”.
Ez az egótok gőgje, az elmétek csapdája, ami leárnyékolja a Saját Fényeteket is. Kérlek Benneteket, hogy hallgassatok rám és ne az egótokra. Ne keressetek más okokat és magyarázatokat a sikertelenségetekre.

A valódi ok az, hogy EGYEDÜL, vagy kis csoportokra szétaprózva, próbálkoztok! Ha EGYEDÜL járjátok az utatokat, hagyjátok ezt abba és hozzatok létre, TEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKET! Ébredjetek fel!

Sokszorozzátok meg teremtő erőtöket, azokkal a „teremtés-erőművekkel”, amelyek akkor jönnek létre, ha A LEGTÖBB JÓ ÉRDEKÉBEN, MEGFOGJÁTOK EGYMÁS KEZÉT ÉS IMAGINÁCIÓVAL KÖZÖSEN TEREMTETEK!

Hagyjátok abba, hogy EGYEDÜL, vagy kicsi csoportokban próbáltok boldogulni az életben! Döntsétek el, hogy egy Új Fénycivilizációban akartok-e élni, vagy ragaszkodtok a régi 3D-s megoldásokhoz, amit úgy fog elmosni az Új Korszak, mint ha itt sem lett volna. A folyamat felgyorsult! Ébresztő Drága Gyermekeim! Az Egység Útja vár rátok, ahol minden régi álmotokat, ÚJFAJTA MÓDON tudjátok megvalósítani.

Próbáljátok ki!

Természetesen az Egység Útján járva, képesnek és hajlandónak kell lennetek arra, hogy MÁS-OK is legyetek, ne csupán Ön-Magatok.


Tágítsátok hát ki a szíveteket és az elképzeléseteket arról, hogy kik is vagytok Ti tulajdonképpen, mert így képesek lesztek teljes szívvel átölelni és újra befogadni egymást, mint testvéreiteket.

Mindannyian ugyan annak a fának a virágai vagytok…"


Az Üzenet Forrása: az Egy Végtelen Teremtő
Dátum: 2014.10.28.
Lejegyezte: Brahmajan földi képviselője”””


Enélkül nem megy!

A Tudás elérhető lesz a Térben, de nem behívható, az arra éretlen, EGYségre törekvésben, gyermek számára!Ki az Örömünnepen, EGYségre állva, kapcsolódik, igaz szívvel, töretlen hittel – hozzáférést szerez ezen minőségekhez, s "Merlini" mágus erejét nevelheti föl, lényének Földi színterén!
Mindazé eme gyümölcse, eleitek bölcsességének, ki felnevelkedett, szívében igaz, EGYSÉGre ölelkezik, a Végtelen Teremtő sóhaja felé.

Ám erre föl nem nevelkedett Gyermek, csak sóvárogva érezheti közelségét, benne el nem merülhet.

MINDEN MAG, KI SZÍVÉBEN IGAZ, LÉNYÉBEN, ODAADÓ SZOLGÁLATBAN ÁLL, ÖRÖMÜNNEPET ÜLJÖN, MEGTEREMTVE, A KRISTÁLYTUDATOSSÁGÚ GAIA ÉS EMBERISÉGE VALÓSÁGÁT, A FIZIKAI VALÓSÁGBAN VALÓ MEGJELENÉSÉNEK, ELSŐ LÉPÉSEIT!

Fény Útját járó, magát elkötelezettnek érző MAG lélek, ki bárhol vagy Gaia Szent Testén, vagy Testében!
Bárhol is légy, Galaxisok küldötteként!


BÁRHOL IS TELJESÍTED SZOLGÁLATODAT!

TEJÚT GALAXISÁNAK EME NAPRENDSZERÉBEN, GAIA MINDEN SIÍKJÁN-TERÉN ÉS IDEJÉBEN, E TÉR IDŐSZÁMÍTÁSÁNAK 2014. 11. 22.-ÉN,  11.22 PERCKOR, LÉGY LEGTISZTÁBB ÖNMAGAD, S TELJES LÉNYEDBŐL, VÁGYD MEG, AZ ELZÁRT, LEMÚRIAI TUDAT-MINŐSÉGEM KIÁRADÁSÁT!!!!

13.00 ÓRAKOR, GAIA TÉR-IDŐ RENDSZERÉNEK E NAPJÁN, 13. ÓRAI KEZDETTEL PEDIG, SZÍVEDBEN TEREMTSD MEG, KÉPZELD!!!, HOGY A HAMISSÁG LEPLE LEHULL, S AZ IGAZSÁG MEGHÓDÍTJA, FÖLDI LÉTEZÉSED MINDEN SZÍNTERÉT!!!

Lemuria tudatosságának kora, új Gaia erőtér megalkotása lesz dolgod, Fényeddel, hogy Maja káprázatát végre teljesen feloldva, meginduljon az emelkedés, új szakasza!

Ahogyan Hadraniel is elmondta 11.11.-i kapcsolódásotok alkalmával:

„KÁRPÁTIA EGYKOR, A SÜLLYEDŐ TITANIC UTASAIT MENTETTE MEG.

A SORS HASONLATA VOLT MINDARRA, MIRE VÁLLALKOZOTT Kárpát Népe:

A PUSZTULÁSBA VEZETETT EMBERISÉGET KELL KIMENTENETEK, A VASKOR SÜLLYEDŐ ERŐTERÉBŐL!”
KÁRPÁTIA!
EMLÉKEZZ RÁM!

TEREMTMÉNYED, KIÁLTOK – LEMÚRIA!!!

OLDOZZ FEL!!!


ÉS EGYÜTT EMELJÜK FÖL, E MEGGYÖTÖRT NÉPEKET…”              

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai