Jézus tiltott tanításai

Jézus tiltott tanításai!

                                (Apokrifok, Biblia)

Hozzáfűzött vélemények, amik reálisak, igazak:

A „rejtett” írások fogalmait szívesen egybe vetném a „legális” irodalom fogalmaival. Ebből a rövid  filmből nagyon keveset ismerünk meg az Apokrif iratok állításaiból. Az innen vett egy-egy mondat kevés a megértéshez, és az én általam összeválogatott Újszövetségi Jézus  mondásoknak is csak egy része van itt.

A film 2. állítása, az Apokrif írásból:
 „Nincs GONOSZ ember, csak BETEG  => akit a SZERETET GYÓGYÍTHAT meg”

Újszövetség, Máté, Márk, Lukács, János írásából:
Van „JÓVÁ vagy ROSSZÁ” formálódó ember, aki szabad akaratával eldönti, hogy a lelkiismeretébe
írt „jó és rossz TUDÁSÁVAL” a lelkét EGÉSZSÉGESSÉ, vagy BETEGGÉ tegye.
Szándéka az ÉRZELMÉBŐL „szívéből” indul, és gondolata az ÉRTELMÉBEN fogalmazódik meg.

=> JÉZUS felismerteti az emberrel a „JÓ-tudást”, amiből lesz a kimondott jó-szó és a  jó-tett, ami GYÓGYÍT, de felismerteti a „ROSSZ, gonosz-gondolatot” is, amiből lesz a „kiejtett” rossz-szó és a rossz-tett, ami BETEGÍT.                                            

A JÓ…(dolgok)…tudása:
-„szeresd…Istenedet…felebarátodat,..(és)..ellenségedet”…Mt.22,36-39  Mk.12,29-31  Lk.10,28  és  Lk.6,27
         -„Amit testvérem(-mel)…tettetek, velem (Krisztussal) tettétek…éhes voltam…és ennem  adtatok… 
             …vándor voltam és  befogadtatok…….nem volt ruhám, és felruháztatok,……
           beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és felkerestetek”…………Mt.25,34-45
         -„amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük”………Mt.7,12  Lk.6,31
         -„imádkozzatok rágalmazóitokért”……………………………………… Lk.6,28  Mt.5,42-47
-„ami fontos…az igazságosság…irgalmasság…hűség”………………………………Mt.23,23
            -„amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is”…………………Mk.4
           -„Adjátok meg a császárnak ami a császáré, és Istennek ami az Istené”…Mk.12,17  Mt.22,21
           -„az igazi felebarát...irgalmas szívű” (az elesett ember iránt)……………Lk.10,37
           -(Jézus)„irgalmasságot akar…, nem áldozatot”…………………………Mt.9,13  Mt.12,7
           -„aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű”……………………………Mt.25,21   Lk.16,10
           -„a Teremtő férfinak és nőnek alkotta az embert, (akik)…ragaszkod”(-nak)…Mt.19,6  Mk.10,9
          „Nevemért…gyűlölni fog(-nak)…benneteket,…kitartásotokkal megmenthetitek lelketeket”Lk.21,17       
-”adj,..(úgy)..hogy titokban maradjon”(és azoknak, akik)”nem tudják viszonozni neked”Mt.6,14 és Lk.14,14
           -„Adjátok el…amitek …van…árát osszátok el a szegények között”……Lk.12,32-34  Lk.18,22  Mt.6,19-21  Mt.19,21
-„ha…vétkezik…ellened (embertársad), és …hozzád fordul, hogy bánom, bocsáss meg neki”Lk.17,4
-„ha embertársadnak panasza van ellened…(hozd helyre)…békülj ki” .…………….Mt.5,2
- Jézus: „…amit én tettem, ti is tegyétek meg”……………………………………Jn.13,15

A ROSSZ..(dolgok)..tudása:
-”belülről, az ember szívéből származik minden… rosszindulat…gonosz gondolat, …lopás,  gyilkosság,  házasságtörés,  paráznaság,  kicsapongás,  kapzsiság,  csalás,  irigység,  káromlás,  kevélység,  léhaság, 
hamis tanúság…ez teszi tisztátalanná  az embert”……….Mt.15,19-20  Mk.7,21-23  Lk.18,20  v.ö.: Lk.6,45
- „bűnre csábít”(-ás)…   ..„megbotránkoztat”(-ás)……… Mt.18,6-7  Mk. 9,42
- (el-)”ítél”(-és)...„haragot tart”(-ás),..eskü… az égre, földre”…Lk.6,37  Mt.7,1-15  és  Mt.5,21 Mt.5,34-37
-„képmutat”(-ás)”…………………………………………………….……Lk.12,2  Lk.6,42  Mt.7,1-5
-„apa, anya tisztelet”(-lenség)……………………Mt.19,18  Mk.10,19                                     
-„bűnös kívánság”……………………..………………………………………..…………Mt.5,28
-„(ha a férfi) elbocsátja feleségét,.okot ad neki a házasságtörésre-,..és férjétől elbocsátott nőt vesz  el-,.ha
    a nő elhagyja férjét és máshoz megy,.házasságtörést követ(-nek) el”Mk.10,12  Mt.19,9  Mt.5,32  Lk.16,18
- (Jézust)megvet”(-és) és a ..Lélek ellen beszél”(-és)…………..Lk.10,16   Mt.12,32-37  Lk.12,11
-„Szentlelket károm”(-lás)  és „nem hisz” (Jézusnak)…………………………..Mk.3,28-30  Jn.3,18

Van „gonosz  LÉLEK” vagy „SZELLEM”, aki kívülről, sugalmazással, „megszállással”  BETEGÍT.
 =>JÉZUS  hatalommal, a gonosz lélek KIŰZÉSÉVEL GYÓGYÍT.
- „(Jézus)…szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és …meggyógyította a betegeket”………Mt.8,16
- „(Jézus)….mihelyt kiűzte belőle a gonosz lelket, a néma megszólalt”……………...Mt. 9, 33-34Klikk a lenti linkre:
Jézus tiltott tanításai_rövid videó https://www.youtube.com/watch?v=8wlMGnD3Q5s                               REGGELI IMÁDSÁG
Isten,
segíts engem,
hogy át tudjam adni a szívem szeretetét azoknak, akiket a nap folyamán hozzám küldesz, 
mellém ültetsz, vagy elküldesz mellettem azért, hogy erősítsem őket a szívemmel,
ami nyitott, amiből állandóan ömlik a jóság, 
a megértés az emberek felé.
Segíts abban, hogy szeressem az ellenségeimet, szeressem a bocsánat örömével,
és áldj meg engem minden este,
tölts fel, hogy adni tudjak,
segíts, hogy élni tudjak és szeretni.                                                      BÚÉK!
                 Kérve az Úr áldását,

sok szeretettel gondolok, Rád/Rátok: 
                                                            Zoltán


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI