A Mátrix


A Mátrix

Az információt és a biológiát: energia mezőként értjük!
Az elme: egy olyan energia mezőt hoz létre, melyet az agyhoz kapcsolt EEG mérőkkel meg tudunk mérni, vagy egy újabb eljárással, magnetoenkefalográffal: MEG-gel, meg tudunk vizsgálni.
Enkefalográfnál a bőrre helyezünk érzékelőket, melyekkel az agyi aktivitást mérjük, a magnetoenkefalográf esetében, egy mérőműszer veszi körül a fejet, amely úgy érzékeli az idegi működést, hogy hozzá sem ér a testhez.
Ez azt bizonyítja, hogy amikor agyi tevékenységet folytatunk, valójában mezőket sugárzunk szét.
A modern orvoslás szerint a létező irányító rendszer: enzimekből és hormonokból, nem pedig tudatból, érzelmekből és testmezőkből áll. Minden, ami az ember irányítórendszerét alkotja, csupán enzimek és hormonok sokasága. Ez nem megfelelő állítás! Amely képes lenne megmagyarázni a teljes emberi viselkedés nagyságát, a betegségek kialakulását és az egész hatalmas rendszert, - ez így lehetetlen! Nem az anyag, hanem az elme, vagy a szellem az elsődleges, bár ezt nem szellemként, hanem energia mezőként, - intelligens energia mezőként – határozzuk meg! A sejtek így kommunikálnak egymással, az információ is, az energia mezőkön megy végre!
A komoly baleseteknél is előfordul a testen kívüli élmény, ahol a tudat kívülről figyeli az eseményeket és a testet, majd a végén a tudat visszatér a testbe. A következtetés pedig az, hogy a tudat, nem csupán az agyban van, hanem jóval, több minőséggel érzékel. A tudat fontos a test számára és a test is fontos a tudat számára!
Elme. Szándék. Hit. Befolyásolják ezek a tényezők a gyógyulást? Ha azt hiszed, hogy gyógyíthatatlan vagy, igazad van, ha azt hiszed, hogy meggyógyulsz, akkor is igazad van! Mindez a szándékodon múlik!  Ha bele gondolunk, hogy gondolataink, érzelmeink és felfogásunk, befolyásolják az immun és endokrin rendszerünket!  A Szándéknak fizikai hatásai vannak! Ha egy hittel megerősítet, üzenetet küldök, mely szerintem jobban vagyok, akkor az úgy is hat, mintha azt üzenném a testemnek, hogy javítsa meg magát. A Gondolat: valódi fizikai energia, mely információt küld a testnek. A hitrendszerünk befolyásolja: hogyan viselkedjünk, és hogyan működjünk, befolyásolja életmódunkat is. Tehát, ha nem hiszünk abban, hogy segíthetünk magunkon, akkor valószínűleg nem is tudunk. Ha nem hiszünk abban, hogy a pozitív információ, jól hat a testünkre, akkor valószínűleg nem is hat!
A gondolataink hozzák létre a testünket, pillanatról-pillanatra. Amikor pozitívan gondolkodunk, bizonyos pozitív vegyületek áradnak szét a testünkben. Amikor negatívan, akkor negatív vegyületek áramlanak szét a testben. Ezeknek döntő szerepe van abban, hogy a sejtjeink hogyan viselkednek, és hogyan használják fel a táplálékot. Az emberekben lerakódó stressz, különböző mintákat vesz fel attól függően, hogy az illető hogyan gondolkodik. Egy adott gyógyászati rendszerben vetett hit, döntő módon befolyásolja annak hatékonyságát. A HIT a TEST legerősebb orvossága. A test nem tud valódi különbséget tenni gondolat és tett között. Pl.: A placebo hatás! A placebo hatás az a tény, hogy egy ember hite, felül tudja írni saját biológiáját. Itt a gondolatok és a tudati folyamatok jelentőségét és a biológiára kifejtett hatását látjuk!
NLP: Neuro- Lingusztikus Programozás. Ami onnan indul ki, hogy hol is tartasz most és megnézi, hogy hová is akarsz eljutni, majd feltárja, hogy mi akadályozza az odajutást.
Erős negatív érzelmek degenerálnak bennünket, pozitív érzelmi állapotok regenerálnak bennünket.
Érezz több szeretetet, több törődést, több hálát és valószínű, hogy az egészséged javulni fog és úgy is marad. 
A kvantum fizika feltárja, hogy a láthatatlan ingerületek sokkal fontosabbak.  Egyedül a mező irányítja a részecskék működését. A mezők: a minket körülvevő láthatatlan energia erőterek – irányítják egyedül a részecskéket, az anyagi részecskéket. Az anyag jellegzetességét, végső soron a mező határozza meg.
 Az idegrendszer, neuron sejtekből épül fel, melyek elektromos és kémiai impulzusokat közvetítenek az egész testbe. Az impulzus 125km/órával száguld, míg a másik, másfél kilométert tesz meg, pl.: a fájdalom reflexek. Hogyan tudja az agy, vagy a testnek más része koordinálni az idegrendszert és a nagyon finom mozgásokat, amikor ezek az impulzusok különböző sebességgel mennek. Szükség van egy mező elméletre, hogy megmagyarázzuk, hogy az idegrendszer hogyan is koordinál mindent, ami egyszerre történik a testben. Az agy, párhuzamos impulzusokat képes kibocsájtani, az agy, különböző területeiről egyidejűleg. A tudat elkezd működni és elkezdi kilőni ezeket az ingerületeket.     
A placebo hatás, egy olyan hatás, amit energia mezők idéznek elő. Ha a problémára fokuszálunk, ráhangolódunk. Ha valamire fókuszálok az elmémmel, az információ, ezt a figyelmet fogja követni.
Az érzelmek rengeteg változást okoznak a fiziológiánkban.
A kvantum fizikában az egyik legfontosabb felfedezés a zéró-pont mező. És hogy mi is ez?
 Az energia csere a szubatomi részecskék között megy végre. Energiát küldenek oda-vissza egymásnak. És ebben a cserében egy szempillantásra létrejön egy dolog, amit virtuális részecskének neveznek.  Az energia csere, fél Watt nagyságú. Ezt az energia cserét végzi, minden egyes dologban, a teljes univerzumban. De ha ezt megszorozzuk azzal, hogy valamennyi szubatomos részecske, ezt az energia cserét végzi, minden egyes dologban, a teljes univerzumban, akkor mérhetetlen energia mennyiséghez jutunk – mindez folyamatosan történik az üres térben, mint valami túltöltött háttértárolóban.
 Míg a hagyományos biológia az anyagban tetten érhető ingerekre fókuszál, addig a kvantum fizika feltárja, hogy a láthatatlan ingerületek sokkal fontosabbak. „Egyedül a MEZŐ irányítja, a részecskék működését!” Einstein egyszerűen azt értette ezzel a kijelentésével, hogy a MEZŐK – a minket körülvevő láthatatlan energia erőterek – irányítják egyedül a részecskéket, az anyagi részecskéket. Ennek megfelelően a kvantumfizika azt állítja, hogy „Az anyag jellegzetességét végső soron a MEZŐ határozza meg!”
Hogyan is kommunikál egy gyógyító, egy másik személlyel? Tehát adott ez a mező. Mi nem ebben a mezőben vagyunk, - mi magunk vagyunk a mező. Hol sűrűbbek, hol ritkábbak vagyunk benne; Vagy, ahogy mások mondják: „Ritkábbak vagyunk a fizikai formánkban és sűrűbbek közötte.” Bármilyen szemszögből is nézzük, radarjelek vagyunk ebben a mezőben, - ebben az energia, fény és információ mezőben. Állandóan ezzel a mezővel lépünk kapcsolatba. Minden pillanatban ebből a mezőből nyerünk ki információt. Mindnyájan figyeltük már meg madársereget repülés közben, és hogy hogyan váltanak irányt. Minden madár a seregben azonnal, egyidejűleg vált irányt. Úgy tűnik, hogy egy felsőbbrendű madár – agy szimultán módon irányít minden egyes madarat. Ez csak, a mezők segítségével lehetséges, mivel a mezők képesek arra, hogy információs veszteség nélkül közvetítsenek és mindenekfelett egyidejűleg, időkéslekedés nélkül.  A katedrálisban az áhítat, a csend, a nyugalom hatását érezzük. Hogy lehet? A testi agyból kiáramló kvantum kibocsájtás, látogatók érzései, akik itt jártak az idők folyamán, átsugárzik a katedrálisba, bele ivódik a falaiba és még évszázadokkal később is visszasugárzik azokra, akik belépnek ide. Ezért érezzük, hogy csend áhítat, és tiszteletadás tölti be a teret.   
Mi valamennyien részei vagyunk ennek az óriási energia mezőnek, ennek a zéró-pont mezőnek, amelyben össze vagyunk kapcsolva és össze vagyunk kapcsolva a kozmosz legtávolabbi részével is.
Az összehangolt impulzus kibocsátás gyorsabban történik, minthogy azt a sejtek fizikai kommunikációs képessége lehetővé tenné.  Az agy magasabb szinten kommunikál, mint az idegek fizikai ingerület-átviteli szintje. A beszéd nem egy helyen képződik, a memória nem egy helyen tárolódik. Ezek az aspektusok az egész agyunkban, szétszóródva léteznek és a mezőn keresztül, férünk hozzájuk. Szóval úgy tűnik, hogy létezik egy információ hullámhossz, amelyre mindig rá vagyunk hangolva, bár nem is mindig tudatosan. Kezdjük megérteni, hogy egyes dolgoknak nincs pontos helye az agyban. Senki sem képes megtalálni, hogy hol is van a memória helye.  A patkány kísérletnél roncsolták az agyat és igaz a mozgás nagyon leromlott, de mégis megtalálták az útvonalat az ételhez, emlékeztek újra és újra rá. A memória egyáltalán nem a koponyán belül tárolódik, hanem valahol itt kint a mezőben! A helyhez kötött, központi rendszer helyett, a mezőben van a memória. A test inkább egy interakciós felület, amely nem itt ér véget, hanem valami olyan, ami kint ér véget. És köztünk és a környezetünk között, valamint köztünk és a mező között folyamatos interakció zajlik minden pillanatban!
Van olyan gyógyító, aki látja a test energiaáramlást és a blokkokat, és a Szándék-gyógyítási képességével képes befolyásolni az energia és információáramlást, hogy megtisztítsa ezeket, a blokkokat és lehetővé tegye a test számára a változást.  A gyógyítás távolról, vagy áttételesen történt. A távolságnak, nincs hatása! Arra enged következtetni, hogy egy kvantum jelenséggel állunk szembe. A mechanizmus mindig ugyan az: van egy kibocsátott információ, különböző esetekkel és különböző emberekkel. Úgy tűnik, van egy érzékelő energiaátvitel. Úgy tűnik, a testünk hozzá van kapcsolódva a mezőhöz, de mi a mechanizmusa, ennek az inter- kommunikációnak? Hogy zajlik le a kommunikáció? Egy lehetséges megoldás: a biofoton.  A biofotonok gyenge fény emissziók, (fénykibocsátások), melyeket az élőlények sejtjei sugároznak ki. Tudjuk, hogy a biofotonok kibocsátása révén információt sugárzunk szét. Egészen kis fény áramokat sugárzunk szét. Minden belső sejtben jelen van a biofoton, tehát a sejtek fényt bocsátanak ki. Minden élő rendszer, nagyon gyenge foton kibocsátást mutat. Ezek a biofoton kibocsátások irányítják testünk metabolizmusát. A molekulák nem szabályozhatják önmagukat, így valamilyen mezővel kell rendelkezniük. Tehát a fotonoknak kell információhordozóknak lenniük, - ez szükséges a metabolizmus szabályozásához.  Ezek a biofotonok egy dinamikus, koherens fényhálót hoznak létre a testünkön belül és a testeink folyamatos fényt bocsátanak ki biofotonok formájában. Vajon ezek a biofotonok, jelentik testünk ellenőrző mechanizmusát? Nem a DNS-sünk, nem a génjeink irányítják ezt a funkciót? Nem a géneink irányítják, a biológiánkat.  A rák attól is függ, hogy milyen érzékelést, hitrendszert és hozzáállást tanulunk meg – és nem pedig az, hogy milyen genetikai háttérrel rendelkezünk. Az epigenetika: a génfejlődésre gyakorolt, környezeti hatásokkal foglalkozik. A sejteken belüli információ, ami bekapcsolja, ami működteti, és ami megváltoztatja a dolgokat, nem is a sejteken belül található, hanem azokon kívül. A jelzések kívül jelentkeznek, a környertből jönnek! A gén, egy lenyomat, ami lényegében arra szolgál, hogy fehérjét állítson elő.  És a fehérjék, amelyekből több mint 100 000 létezik, képezik azokat az építő elemeket, amelyekből felépül a biológiánk, szerkezetünk, viselkedésünk. Az epigenetikusok, 30 000 különböző variációt tudnak előállítani, ugyanabból a lenyomatból, génből. Ez hatalmas változás, ahhoz a nézethez, hogy a gének határoznak meg mindent! A gének csupán lehetőséget jelentenek. 25 000 génnel rendelkezünk, a csimpánzok szintén ugyan azzal a számmal és minőségű génekkel rendelkeznek és mégis van, egy nyilvánvaló különbség és ha ezt nem tudjuk genetikailag megmagyarázni, akkor mivel tudjuk?  Válasz: a morfogenetikai mező! Hasonlóan ahhoz, ahogy fel tudunk építeni két különböző házat, ugyanazokból az építő anyagokból, két különböző terv alapján, ugyanúgy felépíthetünk, két különböző organizmust, két különböző mező alapján, még akkor is, ha az alkotó molekulák nagyon hasonlóak, amint az ember és a csimpánz esetében.  A DNS olyan, mint egy könyvtár. Az összes lehetséges fehére gyűjteménye, a földigilisztától kezdve, egészen mi magunkig. Ugyan abban a könyvtárban van minden, de tudni kell, melyik könyvet vegyük ki. A testmező az, amelyik dönt a felől, melyik információt veszi ki a DNS-ből. A testnek valóban van egy energia mezője, amit morfogenetikus mezőnek, vagy test mezőnek hívnak.
Létezik egy hierarchia a testünket szervező mezőkön belül. Létezik a teljes test mező, létezik a szerv mező, aztán a szövet mező, és aztán a sejt mező mindezeken belül. A testünk mezeje, a testen belül és a testen kívül is elhelyezkedik.  Létezik egy mindent körülvevő mező, aztán léteznek, másodlagos mezők, melyek tovább – a kezekért, lábakért, és különböző szervekért felelő – moduláris mezőkből állnak össze. A mezők előnye az, hogy holisztikusak. Minden mező holisztikus. A gravitációs mezőből, sem tudsz kivágni egy kicsit. Ha egy férget különböző részre vágunk, minden részből külön új féreg fog fejlődni. Hogy is lehetséges ez? Egy géppel ez nem történne meg. Ha feldarabolunk egy gépet, akkor csak lerobban. De ha egy mező-rendszert, mondjuk, egy mágnest darabolunk fel, akkor függetlenül attól, hogy hány darabra vágjuk, minden darab teljes mágneses mezővel fog rendelkezni. És ez a mágneses mező analógia, vezette el a fejlődést kutató biológusokat oda, hogy előrukkoljanak a morfogenetikus mezőkkel. Enélkül nem igazán érthető, hogy az élőlények hogyan fejlőnek ki.
Minden ember egyetlen sejtként kezdi az életét, egyetlen sejtből osztódik szét és fejlődik különböző szervekké és végtagokká. Hogy honnan tudják ezek a sejtek, mivé váljanak, zavarba ejtette a tudósokat, és ez vezetett a biológiában a kontrol mezők elméletéhez. Már felfedeztük, hogy a testmezőnek különböző részei vannak, melynek egy része az izmokhoz és kötőszövetekhez kapcsolódik. A testmező egy másik része, az agyhoz és az idegrendszerhez kapcsolódik, míg egy újabb része, a morfikus mezőhöz, amelyik a DNS-sel és a testünk genetikai információjával áll kapcsolatban. Ezek az energia mezők nyújtják, a test irányításához szükséges információt. Hogyan tudja a test egy bizonyos hőmérsékleten tartani a hőmérsékletét? Mi, vagy ki dönti el, hogy mi is a megfelelő vérnyomás, egy adott ember számára? Senki sem tudja. Mi a holisztikus szemléletünkkel azt állítjuk, hogy a testmező hangolja be a rendszert, az irányítja az összes alkatrészt. A morfogenetikus mezők, vagy általánosabban, az információ mezők jelentik az irányító rendszert, melyek a molekuláris szint és a biológia szint felett állnak és irányítják azt. Olyan rendszerek, melyek megszervezik a test működését és megszervezik, egy fejlődő szervezet kialakulását – az állatok és a növények is rendelkeznek ilyenekkel. Ezek tartják fent a test formáját, és ezek segítenek a testnek felépülni a betegségekből, vagy sérülésekből.
Az emberi test nem más, mint strukturált információ, az emberi test egy energia mező! Egy állandó, skaláris állóhullámokból összetevődő, energia mező, amely ennek megfelelően szerveződik és strukturálódik, és rengeteg információt tárol. A TESTMEZŐ: egy információ-mintákkal telitett, energia mező. Testünk minden szerve, a saját specifikus mezőjét hozza létre. Úgy tűnik, hogy egy bizonyos szerv, olyan szignifikáns mezőket generál, melyek az egész testet befolyásolják. A szív, a rendszer uralkodója, a májnak és valamennyi szervnek is vannak feladatai, de a szív felülírja valamennyit. Az összes jel, melyet a szív állit elő, szabályozó jelentősséggel bír. A szív állandóan hangokat, nyomás-hullámokat, meleget, fényt, elektromos-, mágneses- és elektromágneses jeleket bocsát ki. Testünk minden sejtje, változó időközönként fogja ezeket a különböző jeleket, mivel ezek változó sebességgel terjednek, a keringési rendszerben. A szív generálja a legnagyobb ritmikus, elektromagnetikus jelet, a testben. Ha erre a mágneses mezőre, mint vivő hullámra tekintünk, láthatjuk, hogy információval van modulálva. Tehát ez, az információvivő hulláma. A testünkben folyó munka, belátható módon, érzelmi mintákkal van modulálva! Például, ha mérgesek, ingerlékenyek vagyunk, a mágneses mezőre átvitt információ, nagyon különbözik attól, mintha szeretetet, törődést, vagy részvétet éreznénk. A szívnek megvan a saját idegrendszere, amely tud érzékelni, érezni, emlékezni és olyan információt állít elő, ami független az agytól. Először a szív kapja az információt, és aztán közvetíti tovább az agyba. A szív gyorsabban válaszol a külső stimulációkra, mint az agy. Sorrend: szív, agy, test. A szív és az agy, mintha hozzáférne, egy olyan információ mezőhöz, mely nem függ tértől és időtől! Ha kvantum holográfiáról, vagy kvantum fizikáról beszélünk, akkor ez, nem újdonság! A szív egy olyan információ és intelligencia mezőhöz kapcsolódik, amely bár különbözik tőle, de kiegészíti, az agy mezejét. A szívben és az agyban található neuronok, rövid- és hosszú távú memóriával is rendelkeznek. Információt dolgoznak fel, mint egy működő agy. A szív, az a központi szerv, amelyik a test-mezőbe nyomatja, az információt. A szív rengeteg idegszövettel rendelkezik. Az idegszövet azért van ott, hogy imprinterként – amolyan holografikus nyomtatóként működjön. Ha a szív közvetíti, vagy imprinteli az információt, akkor valahogyan a test sejtjeinek is fel kell tudniuk fogni, ezt az információt. Léteznek receptoror fehérjék a sejt külső részén, melyek csupán azért vannak ott, hogy érzékeljék a környezetből származó információkat. Milyen napom van ma? Mi történik odakint? Mit akar a test, mit csináljon ez a kis sejt ma?  Léteznie kell a sejtek közötti kommunikációnak, de léteznie kell egy közös forrásnak is – kell, hogy legyen egy irányító rendszer, ami a testet vezérli. Ez az irányító rendszer a testmezőn keresztül bocsátja ki az információt a testnek. De mi is ez az információ? A test, egy anyagi és egyben energetikai, dinamikus változó, nyitott rendszer. Sejtjeink cserélődnek, nem az anyagi és nem az energetikai rész az, ami stabil, akkor pedig mi? Kell, hogy legyen egyfajta információs minta, ami ezt az egészet egybe tartja. Az ember egy információs rendszer. Ez a rendszer teljesen a testünkben található, és a mezőből információt hívunk le minden pillanatban. A test állandóan információval lép kapcsolatban – a saját magán belül, és a mezőben tárolt, információval is. A betegség: csupán egy hiány az információs rendszerben.
Az anyag: összesűrűsödött energia. Az információ: az energia mintája.
Létezik egy információáramlás, a testen belül, - az idegrendszeren és a szöveteken keresztül: akupunktúra rendszernek hívják. Ez az információ áramlás rendszere, magában a testben. Akkor kapunk rendszert, ha van szerkezet. Ha mindenhol van információ, akkor sehol sincs. Csak akkor kapunk információs rendszert, ha annak rendszere van. Az akupunktúra rendszere egy szervezett rendszer. Nemcsak az akupunktúrás meridiánok véletlen sokasága. A meridiánok egy bizonyos rendbe szerveződnek és bizonyos irányokba akarnak egymással kommunikálni. Az információnak sorrendje van, és ez az, ami a testmezőt alkotja, - maga a rend. A teljes szervezet és minden sejt tényleges szabályozása – valamennyi sejt koordinációja – ezeknek az információmezőnek, ezeknek a skaláris hullám mezőknek a segítségével lehetséges. Ezek garantálják, hogy minden sejt tudja, mit is csinál a másik sejt az adott pillanatban. És nekünk kb. 70 trillió sejtünk van, ami rengeteg információt jelent. Ennek feldolgozása csak információs mezők segítségével lehetséges. És mi ezeknek a strukturált mezőknek a segítségével működünk. Az energia és az információ felcserélhetőek. Tehát az információ, az energia, egy típusává válik, mivel az egy rendezettség a térben. Rendben. De mi történik a gyakorlatban, ha veszünk egy energiahullámot és arra a hullámra imprintelünk, viszünk egy információt? És az információ mennyisége, amit rányomtatunk, határtalannak tűnik.
Az információs orvoslás lesz, a jövő gyógymódja. Az az orvoslás, amely képes felülírni és megváltoztatni a szétküldött információt.
A test, irányító rendszere, nem a génekben, vagy a kémiában keresendő, hanem az információban, amely a testmezőn keresztül válik hozzáférhetővé.
Lehetséges új információt juttatni a testbe, a célból, hogy jobban legyen? Pontosan ezt teszi néhány kutató. Megtanulták, hogyan állítsák meg az információtorzulást, melyek különböző betegségeket idéznek elő. Ha egyszer megállították a torzulást, bár meglepő, de a fiziológia elkezd működni, a kémia helyreáll, - csodálatos gyógyulások vannak, ezek kapcsán. És csupán azért, mert megtanultuk, hogyan javítsuk ki a testmezőben kialakult információtorzulást.
A betegség, bizonyos értelemben, összezavart információ. Ha tehát hozzá tudunk jutni a megfelelő információhoz, ki tudjuk javítani a zavart. És ez az, amit néhány energiaérzékelő eszköz, meg is tesz. Gyakorlatilag kijavítja, az összekeveredett információt.
A NES rendszert, arra tervezték, hogy meghatározza, a testmezőben keletkezett torzulások helyét. A test, úgy jut, új információhoz, hogy olyan cseppeket juttatunk bele, melyeket megfelelő információs mintával, imprintelünk, nyomtatunk. Új módszer, azt mutatja, hogy hogyan történik az információ átadás, hogyan lehet erősíteni, az információ átadást, egy élő szervezetben. A krónikus betegségek száma óriási növekedésben van társadalmunkban. Ezekkel az új információs módszerekkel, azokat a krónikus betegségeket is tudjuk majd gyógyítani, kezelni, amiket ezelőtt, nem.
Az információs gyógyítás azonnali hatása és hatékonysága már most bizonyított tény! Van egy olyan rendszer is, amelyet gondolati mező terápiának neveznek. Ez egy olyan energia pszichológia, amely feltételezhetőleg megváltoztatja és meggyógyítja, a körülöttünk lévő, negatív gondolatokat. A feltételezések szerint, a negatív gondolatok, úgy vesznek körül minket, mint egy pókháló, és ez által hatnak a testünkre.
Szerbiai háborúban: Stressz-szindrómában szenvedőknél, godolati-mező terápiában részesültek. A vizsgálatban résztvevő emberek 100%-a – minden egyes ember - láthatóan, azonnal jobban lett, olyannyira, hogy nevettek és tréfálkoztak is. teljesen kigyógyultak a traumából. Egy példa, hogy milyen hatása van, az információgyógyító erejének. 
A legfontosabb dolog, amit tehetünk, hogy teljes felelősséget vállalunk az egészségünkért. Ne gondoljuk azt, hogy valahonnan kívülről jön, hogy valaki más adhatja nekünk. A teljes felelősség vállalás azt jelenti, hogy mi válogatjuk meg saját gondolatainkat. Azt, hogy jó tudatállapotba legyünk, abban a tudatállapotban, amely leginkább kedvez a gyógyulásnak.
Aminek megkel változnia a jövő orvoslásban, az a szemlélet, hogy a gének jelentenek megoldást, minden betegségre. A gének is ennek a külső információs rendszernek vannak alávetve, és inkább az információra kell figyelnünk, nem a génekre. Az információt kell megfejtenünk, hogy úgy mondjam. Olyan információs rendszerekkel kell előállnunk, melyek szabályozni tudják azokat a dolgokat, amik elromlanak. Olyan dolgokra is nyitottá válunk, ami elősegíti az öngyógyításra való képességeinket is.
Úgy tűnik, rengeteg bizonyíték mutat arra, hogy az információt, majdnem úgy vesszük fel, mint az elektron – úgy, mintha egyszerre lennénk jelen mindenütt.
A gyógyítás, nem más, mint megtanulni, hogyan javítsuk ki, az emberi testmezőt, hogy az eredeti lenyomata szerint működjön. A gyógyulás, egy teljes misztérium, amiről még sokat kell tanulni.
Az elme, az agy működése, amely interpretálja a környezet és hozzá állítja a biológiát. Az elme irányítja a biológiát! Ha ezt megértjük, akkor képesek vagyunk megváltoztatni a tudatunkat. És ha ezt megtesszük, akkor megváltoztatjuk a biológiánkat és a genetikánkat is.
Tehát a csoda, a gondolkodás megváltoztatásával történik! Szükség van az akaratra, hogy meggyógyulj és szükség van az információra, terepauta, vagy infócseppekre!  Ezeknek összhangban kell lenniük.  Cél az öngyógyítás!    

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai