Miért vagyunk vakok és siketek_Kik is vagyunk_Közös tudatmezőMiért vagyunk vakok és siketek?


 Miért bántjuk saját magunkat? Mert azzal a tudattal tesszük, hogy másokat bántunk. Azt mondjuk nincs bűnünk és vétkünk, de csak akkor, ha elfogadjuk magunkban a megváltó energia munkáját. Amíg nem tesszük meg, hogy befogadjuk az igazság szellemét. Addig a "halál árnyékának völgyében járunk" A szellemi halál nem más, mint az amikor nem hisszünk magunkban. Elutasítunk azt, akiből vagyunk és amivé válhatunk. Ha életed megvizsgálod egyszer, rá jössz, hogy nem hagytál hátra semmit, mert eltékozoltad, amit kaptál. S a disznók között töltötted napjaid. Kéred atyád, hogy fizesse ki minden tartozásod, de hogyan is tegye meg, ha nem ismer? Ha ott hagytad azt a házat, amely mindent megadott neked? Azt mondja a lélek: " térj vissza atyádhoz, aki meggyógyítja minden betegségedet és kegyelemmel koronáz meg téged" Hagyd ott a moslékos vályút, s ülj a királyi asztalhoz. Vigyázz arra, hogy hová botorkálsz, mert széles az út, amely a semmibe visz. De sokan járnak rajta, azt hiszik, hogy a keskenyen járnak. A szívünk útja egy belső út, a paradicsomi létezésünk helye.
Tanítjuk gyermekeinket fegyelemre és hitre, de nem figyelemre és tudásra. Mit adhat nekünk ez a világi rendszer hmm? Semmit, mert minden csak látszatra és hamisságra épült. Egy törvényekre épített hatalmi rend, ahonnan nincs menekvés. Évezredek óta mindig ez a nóta, mert nem hallgatsz a belső intő szóra. A sok tévénézés miatt, lehetetlen álmokat kergetünk. Elhitetjük magunkkal, hogy az az igaz. Mint amikor Eszmeraldának pénzt gyűjtöttek emberek a szem műtétjére az egyik filmsorozat szereplőjének. Miért hiszik azt az emberek, hogy az igaz a hamis és a hamis az igaz? Mert a szellemük nincs kapcsolatban az igazsággal. Miért hisszük azt, hogy valóság ez az élet? Hiszem megmondatott, hogy nem e világból valók vagyunk. S még mindig dúskálunk a "moslékos vályúban "
A lelked tudja jól, hogy nem ez a te hazád, mert a lélek szabadságra született. Az élet egy szívdobbanással kezdődik, s egy szívdobbanással ér véget. S rajtad áll, hol találod mag-adat. Mert sejtjeidben ott az igazság magja, de az elméd nem képes felfogni. Vagy a negyven napos sivatag vár rád, vagy a füves tér és bővizű folyok völgye.
A "pokol " és a menny is az elménkben kezdődik, nem egy rajtunk kívüli hely. Mind a kettő egy tudatállapot. A szférák nem egyebek, mint a tudatunk, különféle tudatállapotai. Amelyek egy bizonyos síkon összegződnek. Országokká, népekké, történelmi korokká sűrűsödnek, fagynak. De a lényeg, a saját szellemünk teremtő erejében van.
"Egy működő és fényes cirkuszban is lehet egy bohóc szerencsétlen és lehet szerencsés. De egy haldokló cirkuszban is végtelenül boldog. A cirkusz, a világ, minden, csak tudatunk megértésén múlik. Egy transzcendens tudatban élsz, vagy az elméd világában? A szeretetnek adsz helyet, vagy a félelemnek. A vágyain szülik a félelmet és a szeretet szüli a vágytalanságot. A boldogság és béke, a szellemünk lakhelye, bennünk található. Minden ember azt tudja adni, amije van a szívében.
Ha magunkat elzárjuk másoktól és a tudásunkat, nem vagyunk isten útján, hiszen azt valljuk, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. De Jézus nem így tanított. Amikor valaki az Ő nevében prédikált és azért a tanítványok haragudtak, azt mondta Jézus: Hagyjátok őt, mert aki nincs ellenünk, az velünk van. Sajnos ez nem maradt meg a kereszténység és egyik vallásban sem.
Értelmünkkel felosztjuk a világunkat és vágyainkkal teljesen kettéválasztjuk a világot, a birtokolni érdemes és a birtokolni nem érdemes részekre. Így az embertársainkat is idegenekre, elutasítani valókra és barátokra, birtokolni érdemesekre osztjuk fel. Aztán eszerint gondolkodunk és érzünk is, aminek a következménye, a szenvedés, mert a szétválasztás mindig rombolásban végződik. De ennek az eredménye a csalódás, a frusztráció – vagyis a szenvedés. Az egység, az egész-s-ég, mert nem a lélek betegíti meg a testet. Mert a lélek maga isten, hanem a gondolataink betegítenek meg. Miért a lelket hibáztassák? Mert a saját gondolataikra hagyatkoznak, nem engednek helyet, a szent szellem akaratának érvényesítésére. Ezért nincs gyógyulás és béke bennünk, de míg bennünk nincs, addig a világunkban sem lesz. Köszönöm, hogy elolvastad. Áldás. Ilona


Kik is vagyunk?
Isteni gondolatok és intelligens tudatok, akik testbe vonták magukat. Az az erő működik benned, mint amilyen gondolataid vannak. Mag-ad vagy a szeretet és a szeretetben nincs más, mert nem ismer mást, mint aki vagy.
Tudjátok nekem nincs hitem, meggyőződéseim vannak. Ha csak hitem lenne, akkor benne lennék egy vallásban, gyülekezetben, ez már nem én lennék. Mert akkor már más irányítása alatt lennék, vagy mikor könyvekben írt mások megélésében hinnék, az sem az enyém lenne. Ezekre csak hagyatkozhatom, nem az enyémek.
Az én életem és a te életed, nem lehet senki más élete. Nincs két egyforma megélése az energiáknak, mert minden energia és rezgés, az én energia mintázatom egyedi, mint a tiéd is egyedi. Már a földi érkezésünkkel hozunk egy energia minőséget, ami befolyásolja a földi lét megélését. Ha én bölcsebb vagyok, mint azok az emberek, akik mellettem vannak segítek, ha engedi.
Mindenki, aki most itt van, azt választották, hogy egy isteni rezgést élnek meg, hogy emeljék egymást. Mert egy tudatmezőben vagyunk, de más tudatossággal vagyunk.
Én nem csak egy test vagyok a testem, egy energia burok, amely a lélekben van és a lélek, mindig keresi a intelligens szellem jelenlétét.
Tanuljunk meg a szellemünkkel imádkozni, mit is jelent szellemmel imádkozni? Amikor nincs beszéd, mert nem beszédben áll isten országa. Hanem szent szellemi erőben és szeretetben. De nem egy másik ember szeretetében, hanem saját magad szeretetében. Mert, ha magad vagy a szeretet, szeretetet fogsz érezni mások iránt is.
Jézus sosem magát helyezte előtérbe, hanem mindig a mások szükségeit nézte. Mert tudta, ha mások szükségeit betölti, legyen az gyógyulás, az elme felszabadítása. Vagy üzenetek megértésének átadása, amely rajta keresztül érkezett az atyától. Tudta, ha átadja, akkor magából ad, így mindenki épül belőle.
Senkit nem utasított el, aki elfogadta az ő meggyőződését, sőt tanítványainak sem mondta. Mert tudta, hogy a tanítvány, egy a tanítóval. Mindenkit testvérének, anyjának és apjának mondott, aki megérti isteni mivoltát. S aki " cselekszi, magában látja istent, hogy ő, egy vele " Nem földi cselekedetekre gondolt, hanem szellemi látásra. " Mert aki szellemtől született, szellem az ", aki testből, test az " Akinek adatott, értse meg, mit mond a szellem. Ha pedig a lélek, egész-s-éges, akkor a szellem, egy vele.
A megosztott elme hiszi azt, hogy beteg, bűnös, szegény, magányos. Hiszen, ha istenben vagyunk és ő mindent megteremtett, ami tökéletes. "Szellemi látás nélkül, elvész a nép "(Péld. 29:18). mondta a bölcs Salamon. "Boldogok a lélekben szegények " mondta Jézus, kik is a lélekben szegények? Nem azok, akik szegénységet fogadtak, hogy mások meggazdagodjanak általa. Hanem azok, akik a gondolatoktól mentesek, mert ők meghallják, isteni énjük hangját. S "boldogok a tiszta szívűek, mert ők istent meglátják" Hogyan lehetünk tiszta szívűek? Minden elme hamisságot kisöprünk és csak a szellemünk hangjára hagyatkozunk.
A szellem, maga a létezés, aki vagy. A tested, a szellemed alkotta és a tudatod formálta meg és a lélekben / gondolatban / van minden, amit látsz. Hogyan is mondta Jézus? " Kötözd meg a ház urát és vedd el annak vagyonát " Tehát kötözd meg a testi elméd és hozzá férsz a szellemi tudáshoz, ennyi. De te, mint gazda, a szellemed felett, nem őrködsz így. Az elme = tolvaj, mindig ellopja a békességed.
Ha már a boldog mondásoknál tartok, értelmezzük őket. Miért is a lélekben szegényeké, a mennyek országa? Mert nincsenek a gondolatok fogságában, és így szabadon szárnyalhat a szellem. A szellemet nem tudja megkötözni, csak a hitrendszer és a hiedelem, fél-elem. "Boldogok a szomorúak, mert ők megvigasztaltatnak" Szomorkodni csak, elmében lehet, a szellem mindig vigasztaló. " Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld " Azt jelenti, hogy akik isten békéjében vannak, szelídek. Mert tudják ők, mi a béke és öröm. "Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele" Azok, akik keresik az igazságot, azok meg is találják és a kopogtatónak ajtó nyílik = portál, egy magasabb tudati létbe / " Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Ha magadnak nem kívánsz olyat, amit másnak sem kívánnál, akkor irgalmas vagy másokkal. " Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket." Isten mag-a a béke és az ő gyermekei, intelligens tudataiban élők is, békességben vannak magukban. "Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa." Mindig is üldözték és megölték, akik máshogyan gondolkodtak, mint amit az emberi elme elvárt. De az igazság, mindig megáll. " Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva, minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is." Tehát maradj meg a meggyőződésedben és a belső erődben bízz, mert azt senki nem veheti el tőled és így felemelkedhetsz. Köszönöm, hogy elolvastad. Áldás. Ilona


Az emberiség együtt alkot, egy közös tudatmezőt
Azt, amit itt közösen megélünk, az az isteni tudatunk "álmodása" Vágyainknak megélése, minden, amit érzékelünk. Az emberiség együtt alkot, egy közös tudatmezőt. Így a világunkban mindenhol ugyan azt a káoszt éljük.
Az egyéni tudat változtatja, a közös energiákat, vagyis hatással van rá. Ha az emberiségből, sokan egy tudatmezőn vannak, változik (felülíródik) a közös energia is. Jézus egy magas tudati mezőt képvisel, így hatással volt, a közös tudatban lévő energiára. Ezzel egy változást elmozdulást történt, az emberek elméjében.
Minden 2160.éves ciklusban, változik az emberi tudatmező. 2160 X 12 = 25920. Itt látni lehet, hogy egy lélek, mindig megjelenik testben, az isteni tudatmező, magasabb elméjéből. Mindig ezek a lények, megnyitnak egy energia kaput a testi tudatnak, így rezeghet feljebb, az isteni emlékezet felé, a lélek. Mint ahogy már írtam, minden a közös tudatmezőben van, a népek, nemzetek, nyelvek és a halál, ami ép úgy nem létezik, mint a félelem. A halált, ez elme hozta létre, hogy elkülönüljön. Így az életet értékesnek véli. Ugyan ez van a gyűlölettel is, hogy megtalálja magában a szeretetet. Most egy elgondolkodtató dolgot szeretnék közölni. Amikor testben megjelensz, vagyis megalkotod magad sejtrendszerét, ez egy örök életre szól. Nem teszed le a tested és nem is temetik, égeti, el. Nem lesz balesete, s nem szenved mert, ezek csak a testi elme akaratában van. Semmi nem történik vele, csak az álomban lévő elme, így látja magát. Erre mondta Jézus," hogy változtassátok meg, az elmétek értelmét " Ő megmutatta, hogy nincs halál és saját testében emelkedett fel, a szellemi tudatba.
Vannak emberek, akik halálközeli élményt, vagy a halált, mint testelhagyást élik meg. Van, aki visszatér a testébe, mert úgy döntött. Szeretné még itt vágyait, érzéseit, ebben az energiában megosztani. Vannak viszont, akik alacsony tudatszinten vannak, a spirálon. Ezek mindig azt fogják érzékelni, hogy a halálban eltemették a testet, és amikor át rezegnek a szellemi létbe, azt tapasztalják, hogy a testükben vannak és mindenről tudnak. Mit jelent ez, ha nem azt, hogy ugyan az a test maradt, amit elégettek, vagy eltemettek Hmm.
Itt már megértheted, hogy csak a tudat váltakozik. Hol álmodik, hol ébren van, ezt teszi ciklusokon át. Ha nem így volna, senki nem ismerné fel a másikat, vagy nem emlékezne az életeire. Ez az isteni áldásunk része, de míg nem fogadod el, addig nem léphetsz feljebb. Mert nem vagy az isteni emlékezetben.
Mit mond Jézus jól figyelj: "Abban az időben Jézus, a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; Mit is jelent az olaj? Ha nincs, ami megy gyújtsa a kanócot, nem lesz fény. Az olaj, tehát az isteni szikra=krisztusi szellem. Az okosak azonban, korsóikban=anyag testet jelenti, amelyben, az olajat is vittek lámpásaikhoz. Az okosak, telve vannak krisztusi tudattal. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az elálmosodtak és elaludtak, az anyagi elmébe merülést jelenti. Itt elmondja, hogy éjjel fog megtörténni az emberek felébredése=életre kelés. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek=a szüzesség, mindig is az erény és tisztaság jelentése, mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. Az, hogy felszították=emlékeztek, kik ők. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” A balgák itt, az anyagi világba merült tudatot jelenti. Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen.
Mi az, hogy nehogy nekünk és nektek is kevés legyen? Nem lehetséges, kétféle tudattal megismerni az igazságot, mint ahogy "két lovat sem lehet egy fenékkel megülni" Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” A kereskedők azok, akik emlékszenek arra, hogy ők, fényességben élnek. Hozzájuk mennek, hogy emlékeztessék őket, kik ők. Ezt teszik, sok csillaggyermek most. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult.
Mi is a vőlegény menyegzője? Az egység tudat, a béke, az öröm, igazsága a léleknek. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!
” Mit jelent, hogy nem ismeri őket? Az egységtudat, csak akkor van, ha isteni szellemeddel kapcsolódsz. Az elkülönülést nem ismeri, mert ez alacsony tudati rezgés. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek, sem a napot, sem az órát! Mt 25,1-13

Hát virrasszatok, de ki is tudd virrasztani? Hát aki nem alszik, nem? Ő pedig így szólt: „Ifjú, neked mondom, kelj fel! ... a világosságra.: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból=álomból és felragyog neked a Krisztus” (Ef 5,14), . Köszönöm, hogy elolvastad. Áldás ránk!

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai