Smaragd táblák


Atlantiszi Toth (azaz Hermes Trismegistos:
Tabula Smaragdina (Smaragd táblák)...részlet
a "Bölcsesség kulcsa" című tanításból...

"...Ó ember, hallgass a bölcsesség hangjára.
Hallgass a fény hangjára. A Kozmoszban lefátyolozott titkok töltik ki fényükkel a teret.
Ki a rabságból a szabadságra vágyik, előbb válassza szét az anyagot az anyagtalantól, a tüzet a földtől; mert tudd meg, ahogy a föld a földre száll alá, éppúgy száll a tűz a tűzre és egyé válik azzal. Az ki ismeri a tüzet, mely belsejében ég leszáll az örökös tűzre és lakozik ott örökkön át. A tűz, a belső tűz, minden erő legerősebbike, mindent túlszárnyal és minden földi dolgon áthatol.
Az embert csak az tartja meg, ami ellenáll. Ezért a föld tartja az embert; másképp nem létezhetne. Nem minden szem lát ugyanúgy, mert az egyiknek egy tárgy sajátos alakú és színű. A másiknak más. Ugyanígy a végtelen tűz, színét változtatva Napról Napra más.
Így beszéltem én, Thoth, bölcsességemből, mert az ember, tűz az éjszakában; soha sem alszik ki a sötétség fátyla alatt soha sem múlik ki az éjszakában. Az ember szívébe néztem bölcsességemmel és nem viszályt találtam ott. Szabadítsd fel tüzed, a gürcölésből testvérem, nehogy az éjszaka árnyékában legyen temetőd. Halld és vigyázd bölcsességem.
Hol szűnik meg a név és a forma?
Egyedül a tudatban: láthatatlan, egy fényes sugár; végtelen erő. A formák melyeket látásod szélesítésével hoztál létre, pusztán okozatok, melyek okaidat követik.
Az ember testhez kötött csillag, mígnem legvégül, megszabadítja küzdelme.
Csak igyekezet által, a legjobbat adva, virágzik új életre, csillagod. Annak csillaga, ki tudja mindennek kezdetét, azonnal megszabadul az éjszakától. Emlékezz, hogy minden, mi létezik,
csupán más formája annak, ami nem létezik. Minden, minek léte van, más létezésbe megy át; Kivétel te sem vagy ez alól. Ismerd fel a törvényt, mert az minden. Ne keresd a kívüle eső utat, mert nem létezik, csak illúzióid csalásában.
A bölcsesség úgy közelít az ember gyermekéhez, ahogy ő közelít a bölcsességhez. Korokon át a fény rejtve volt. Ébredj fel, és légy bölcsé! Az élet titkaiba mélyen elmerültem keresve és kutatva, mi rejtve van. Halld most, és légy bölccsé. Messze a föld kérge alatt, az Amenti termeiben, az ember elől elrejtett, titkokat láttam. Gyakran jártam a mélyen rejtett folyosón, néztem a fényt, hol az Élet Virága örökké él. Figyeltem az emberek szívének titkát, és azt találtam, hogy az ember sötétben él, de a nagy Tűz fénye, benne rejlik. Az Amenti Urainak színe előtt, megismertem a bölcsességet, melyet az embereknek most továbbadok. Az Amentibeli Urak mesterei, a nagy titkos bölcsességnek, mely a jövőből, a végtelen végéből származik.
Heten vannak ők, fölötte állnak a Hajnal Gyermekeinek, A ciklusok Napjai, a bölcsesség mesterei ők. Vajon alakjuk különbözik-e az ember fiainak alakjától? HÁROM, NÉGY, ÖT ÉS HAT, HÉT, NYOLC, KILENC, az emberek Mestereinek, nevei. Messze a jövőből, alaktalanul és mégis formát öltve, tanítóként jöttek az emberekhez. Örökké élnek, de nem emberi életet, mert ahhoz nem kötődnek; a halál őket nem érintheti. Uralkodnak, mindig végtelen bölcsességgel kapcsolódva, de még sem kötődve, a sötét Halál Termeihez. Élet van bennünk, mely nem élet. Mindentől szabadok, a mindenség Urai. Tőlük jön a Logosz, az összehangolt erők mindenütt. Békéjük hatalmas, mely a kicsiben rejtőzik és az alakulásban.
Megismertetve az ismeretlenben.
    A HÁROM, őrzi a rejtett mágia kulcsait, ő, a Halál Termeinek létrehozója, erőt sugárzón, a sötétségtől rejtve, megköti az ember gyermekeinek a lelkét. Sötétséget sugározva, leköti a lélek erejét; ő irányítja a negatívot az emberekhez.
    A NÉGY, az, mely kioldja az erőt. Ő, az Eletet irányítja, az ember fiaihoz. Fényből, a teste, az arca, láng, az emberi lelkeket felszabadítja.
    Az ÖT, a mágia Urak, kulcsa, a Szónak, mely az emberek között visszhangot kelt.
    A HAT, a Fény Ura, ő, a rejtett Út, az ember lelkének útja.
    A HÉT, az Ura, a hatalmasságnak, mester, ki kulcsa, az Űrnek és az Időnek.
    A NYOLC, a fejlődést rendezi. Méri és kiegyensúlyozza az ember útját.
    A KILENC, az Apa, nagy a nyugalma, alakul és változik, az alaktalanból.
Meditálj a szimbólumokon, melyeket adok. Az ember előtt, ezek rejtett kulcsok.
Emelkedj föl hajnali lélek. Emeld gondolataidat, a Fényhez és az Élethez.
Találd meg a számok kulcsában, mit neked adok, a Fényt, az életből, az életbe vezető úton.
Keress bölcsen. Gondolataidat, fordítsd befelé. Ne csukd be elméd, a Fény virága előtt.
Helyezz testedbe, egy gondolat formálta képet. Gondolj a számokra, melyek téged, az Életre visznek. Világos az út annak, ki bölcs. Nyisd meg, a fény birodalmának kapuját. Növeld lángod fényét, mint a hajnali Nap. Rekeszd ki a sötétséget és élj a világosságban. Vedd magadba, ó ember, mintha lényed lenne, a HETET, amely létező, de nem úgy, hogy látszana.
Feltártam immár bölcsességem. Kövesd, az ösvénye, ahogy megmutattam.
Bölcsesség tanítói, Hajnali Nap, adjatok Fényt és Életet, az emberek gyermekeinek!

Az űrlap teteje


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai