A belső béke Isten országának előkészítője


 KEMPIS TAMÁS


Krisztus követése

A belső béke Isten országának előkészítője

1. A belső élet


1. ,,Bennetek van az Isten országa'' -- úgy mond az Úr. (Luk 17,20) Térj teljes szívedből az Úrhoz, szakadj el e nyomorult világtól és nyugalmat talál a lelked.

2. Vesd meg a külső dolgokat s add magadat a belső, lelki dolgokra, s meglátod, hogy eljön hozzád Isten országa.

3. Mert ,,Isten országa béke és öröm a Szentlélekben'' (Róm 14,17), melyben az istenteleneknek nincs részük.

4. Eljő hozzád Krisztus és megízlelteti veled vigasztalását, mihelyt magadban méltó lakást készítesz neki.

5. Minden dicsősége és ékessége belsődben van és ott telik neki kedve.

6. Gyakran meglátogatja a belső embert, édesdeden beszél vele, nyájasan vigasztalja, nagy békével és barátságával áldja meg.

7. Rajta tehát, hű lélek, készítsd el szívedet ennek a te jegyesednek, hogy kegyelmesen hozzád jöjjön és benned lakjék.

8. Mert ő így szól: ,,Aki engem szeret, megtartja beszédemet és Atyám is megszereti és hozzá megyünk és lakóhelyet szerzünk nála.'' (János 14,23)

9. Adj azért helyet Krisztusnak és minden egyebet ő kívüle zárj ki.

10. Ha Krisztus tied lesz, elég gazdag vagy és beéred vele. Ő lesz a te gondviselőd és minden ügyedben hű segítőd, hogy ne legyen szükséged az emberekbe vetni reményedet.

11. Mert az emberek hamar megváltoznak és hirtelen elpártolnak; Krisztus pedig örökké megmarad és állhatatosan mindvégig veled tart.

12. Nem kell nagyon bíznod a gyarló és halandó emberben, ha mégoly igen hasznos és kedves is. Azon sem kell nagyon szomorkodnod, hogy néha veled ellenkezik és ellened szól.

13. Aki ma veled tart, holnap ellened lehet, mert az emberek mint a szél, gyakran megfordulnak.

14. Minden bizalmadat Istenbe helyezd, Ő legyen a te félelmed és szereteted. Megfelel Ő érted és azt cselekszi veled, ami legjobb.

15. Nincs itt maradandó városod és akárhol légy, idegen és jövevény vagy; nem is lesz soha nyugtod, ha nem ragaszkodol szívedből-lelkedből Krisztushoz.

16. Mit nézel itt köröskörül, mikor nem ez a te nyugalmad helye?

17. Mennyben legyen állandó lakásod és csak amúgy futtában tekintsd mind e földi dolgot.

18. Minden elmúlik, te is vele együtt.

19. Vigyázz, ne ragaszkodjál hozzá, hogy meg ne fogjon és el ne vessz.

20. A Magasságbelinél legyen gondolatod és könyörgésedet szüntelen Krisztushoz intézd.

21. Ha nem tudsz elmélkedni mélységes mennyei dolgokról, nyugodjál meg Krisztus kínszenvedésében; és örömest lakjál szent sebeiben.

22. Mert ha Jézus sebeihez és drágalátos sebhelyeihez ájtatosan folyamodol, bajaidban és háborúságaidban nagy erősítést érzel; nem is sokat gondolsz vele, ha az emberek megutálnak és könnyen elszenveded a rágalmazó beszédeket.

23. Krisztust is megvetették e világon az emberek és nagy szükségében ismerősei és jó barátai a gyalázatok között elhagyták.

24. Krisztus szenvedni akart és megutáltatni; és te még valami ellen panaszkodni mersz?
25. Krisztusnak voltak ellenségei és rágalmazói, te meg azt akarod, hogy mindenki barátod és jótevőd legyen?

26. Honnan szerzi meg koronáját a te béketűrésed, ha semmi ellenkezés nem ér?

27. Ha semmit, ami kedvedet szegi, nem akarsz eltűrni, hogyan leszel Krisztus barátja?

28. Tűrj Krisztussal és Krisztusért, ha Krisztussal akarsz uralkodni.

29. Ha egyszer amúgy igazán behatoltál volna Krisztus szívébe és egy keveset ízleltél volna az ő lángoló szeretetéből, akkor sem hasznoddal, sem károddal nem gondolnál, hanem inkább örvendenél, ha gyalázattal illetnek; mert Jézus szeretete arra tanítja az embert, hogy magát figyelemre se méltassa.

30. Aki Jézust és az igazságot szereti, aki igazán lelki ember és a rendetlen vágyaktól ment, akadály nélkül fordulhat Istenhez, lélekben maga fölé emelkedhetik és csöndesen nyughatik.

31. Aki mindent csak úgy vesz, amint van és nem amint mondogatják és becsülik, az igazán bölcs, azt inkább Isten, mint emberek oktatták.

32. Aki belsőképp tud élni és a külső dolgokat kevésre becsüli, sem helyet nem keres, sem időt nem vár az ájtatosság gyakorlására.

33. A lelki ember hamar magába tér, mert soha nem merül el teljesen a külső dolgokban.

34. Nem áll útjában sem a külső munka, sem ideig való szükséges foglalatosság, hanem úgy alkalmazkodik a dolgokhoz, amint jönnek.

35. Akinek a lelke jól rendben van, nem gondol az emberek furcsa és felfordult viseletével.

36. Annyi az ember akadálya és szórakozása, amennyire a világi dolgokba merül.

37. Ha belül jól állna dolgod és lelked tiszta volna, minden javadra és előmeneteledre válnék.

38. Azért fáj neked sok dolog, azért háborodol meg gyakorta, mert még nem haltál meg tökéletesen magadnak és nem szakadtál el teljesen a földi dolgoktól.

39. Semmi sem szennyezi be és köti meg az ember szívét annyira, mint a teremtmények tisztátalan szeretete.

40. Ha megveted a külső vigasztalásokat, szabadon elmélkedhetel a mennyei dolgokról és gyakran örvendezhetsz belsőképpen.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai