Jézus neve a támadások középpontjában

Jézus neve a támadások középpontjában

Mai társadalmunkban egyetlen szó sem képes olyan dühöt kiváltani, mint Jézus neve. Az Egyesült Államokban tilos az érettségi és egyéb iskolai ceremóniákon kimondani, a hadsereg káplánjai nem használhatják imáik során, az iskolák vezetősége pedig mindent megtesz, hogy a keresztény megnyilvánulások írmagját is kiirtsa intézményeikből.

Egy észak-karolinai iskola hatéves tanulóját például arra szólították fel, hogy törölje az Isten szót a nagyapja tiszteletére írt verséből. A „politikai korrektség” nevében az emberek vallásszabadságát korlátozzák. Ugyanakkor ma már inkább beszélhetünk „vallásmentesítésről” mint vallásszabadságról, ezen belül is a kereszténység elleni egyre nyilvánvalóbb harcról.

A harc az osztálytermekben, a bíróságokon és a templomokban egyaránt folyik.

Néhány példa:

·           A már említett hatéves Észak Karolinából, akinek vietnámi veterán nagyapja tiszteletére írt verséből kellett azIsten szót törölni.
·           Ohio állam parlamentje megtiltotta a keresztény lelkipásztoroknak, hogy Jézus nevét használják, amikor az ülés megkezdése előtt imádkoznak.
·           Jézus nevének használatát Észak-Karolina parlamentjében is betiltották.
·           Tavaly az észak-karolinai Forsyth megye fellebbviteli bírósága úgy döntött, hogy a bizottsági ülések előtt Jézus nevében mondott imák alkotmányellenesek.
·           Az év elején a Florida Atlantic Egyetem diákját kiküldték az előadásról, mert nem volt hajlandó rátaposni Jézus nevére az előadás részét képező gyakorlat során.
·           New Jersey-ben egy tanárt azért bocsátottak el, mert Bibliát ajándékozott egy diáknak.
·           Illinois államban egy utcai prédikátort azzal a váddal akartak letartóztatni, hogy „megijeszti az embereket” az evangéliummal.
·           Egy középiskolai futócsapatot diszkvalifikáltak, mert a csapat egyik tagja kézjelekkel mondott köszönetet Istennek a célba éréskor.
·           Charlotte-Mecklenburg rendőrkapitányságának önkéntes káplánjai nem használhatják Jézus nevét nyilvános imáikban. Számos más helyen történt hasonló intézkedés.


Egy 140 oldalas jelentés is készült „Ellenséges érzelmek a vallással szemben az Egyesült Államokban” címmel, ami a következő példákat tartalmazza:
·           A szövetségi bíróság börtönbüntetést helyezett kilátásba az iskolai záróünnepségen búcsúbeszédet mondani készülő diákkal szemben, amennyiben nem törli ki a Jézusra tett valamennyi utalást beszédéből.
·           A városi hatóság munkatársai megtiltották egy nyugdíjas közösségi központ nyugdíjasainak, hogy imádkozzanak az ételért, vallásos műsorokat vagy keresztény énekeket hallgassanak.
·           Az Amerikai Igazságügyi Minisztérium a Legfelsőbb Bíróság előtt érvelt azért, hogy a minisztérium megmondhassa a gyülekezeteknek és zsinagógáknak, hogy mely pásztorokat vagy rabbikat alkalmazhatják vagy bocsáthatják el.
·           Az Amerikai Védelmi Minisztérium megtiltotta Isten nevének említését a veteránok temetésén, amin a hozzátartozók kifejezett kérése sem változtathat.
·           Egy szövetségi bíróság ítélete szerint a képviselőházban Allahhoz lehet imádkozni Jézushoz viszont nem.
·           A Fort Leavenworth-i katonai bázison felállított katonai forgatókönyv a keresztényeket és evangéliumi csoportokat potenciális terroristaként azonosítja.
·           Az Amerikai Védelmi Minisztérium 2009-ben kiadott memoranduma az evangéliumi keresztény és az abortuszt ellenző (pro-life) csoportokat nemzetbiztonsági kockázatként jelöli meg.Kezd összeállni a kép?

A Jézus elleni háború egyre szembetűnőbb formában folyik.
A jelen eseményeit szorosan figyelemmel kísérő keresztények számára nem kérdés, hogy mi történik, hiszen az ember hatezer éves történelmének középpontjában mindig is a jó és a rossz, Isten és az ellene fellázadt fényvivő angyal, Lucifer közötti harc állt.

Bár a támadásokat időnként megpróbálják a vallásosság, mint olyan ellen, a modern, materialista gondolkodású emberek ösztönös lázadásaként, illetve az értelemnek a vallásos „hiedelmek” feletti győzelmeként feltüntetni, tudjuk, hogy nem erről van szó. A keresztény hit szisztematikus, tudatos elpusztítása folyik és hatására a világ egyre drasztikusabb mértékben polarizálódik. A média, a szórakoztatóipar és az oktatási rendszer segítségével folytatott negatív propaganda  eredményeként tömegek veszítik el hitüket, ugyanakkor azok, akik felismerik a harc mibenlétét, fokozatosan ráébrednek milyen felelősség nyugszik miden egyes keresztény vállán és egyre bátrabban emelik fel hangjukat.

A hatalmi elit a materialista életfelfogást és az ökumenizmust támogatja a tömegek felé, ugyanakkor a beavatottak a Luciferiánus hit elkötelezett követői.

C. S. Lewis a következőképpen foglalta össze az alapfelállást:

„Az ördögök felől emberi fajtánk két ellenkező, de egyaránt súlyos tévedésbe eshetik. Az egyik az, ha nem hisszük létezésüket. A másik az, ha nem csak hisszük, de túlzott és egészségtelen érdeklődést tanúsítunk irántuk. Nekik maguknak mind a két tévedés egyformán tetszik, és egyforma örömmel üdvözlik a materialistát és a varázslót is.”

A támadás középpontjában tehát nem a vallás, hanem kizárólag Isten Fia, a megváltó Jézus áll, hiszen a cél egy olyan földi hatalom létrehozása, ahol mindenki Lucifert imádja, akinek egyetlen vágya, hogy Isten helyére léphessen.
„Imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta. … És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, … és azt műveli, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.” (Jelenések 13:8, 14, 15)

Ennek a háborúnak a kimenetele már több mint 2000 évvel ezelőtt eldőlt a Golgotán, azonban még sok fontos, az emberek lelkéért vívandó csata vár ránk.


Forrás: 

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai