Az alábbi naptár mutatja, a kisebb ciklus: 5200 éves, FŐLDI eseményeit. A 13 Baktun korszakot.A FÖLD  eseményei: A 13 Baktun korszak.

    Baktun korszak I.e 3113-ban kezdődött, és 2012-ben fejeződik be a nagy transzformáció korszakot követően, melyet épp most élünk. Ez egy 13 korszakot magában foglaló ciklus, mely mindig újra és újra kezdődik. A Baktun térkép egy szimmetrikus ábra, melynek közepén a 7-es Baktun helyezkedik el. Az utolsó időszakban az emberek lelke már sok inkarnációt megélt, és sok emlékkel érkeznek az utolsó Baktun-ba. 

1. Baktun
„A csillagok korszaka”
( I.e. 3113-2718)

A Föld megnyílik a galaktikus szinkronizációs hullámnak, és távoli csillagokról érkeznek lelkek a Földre, hogy testet öltsenek itt. Céljuk, hogy benépesítsék a Földbolygót. Magas szintű civilizációk alakulnak ki. Magasrendű tudást hoznak a Földre.

Ebben az időszakban Alsó és Felső Egyiptom megszilárdul (I.e. 3100), a Sumér birodalom megerősödik (I.e. 3000), és a Stonehenge építése megkezdődik (I.e. 2800). Nem kérdés, hogy létezett Atlantisz, vagy, hogy van élet a Földön kívül, más bolygókon is.  

2. Baktun
„A piramisok korszaka”
( I.e.  2118-2324  end_of_the_skype_highlighting)Kialakul a Föld finom teste. Megépül a Gizai piramis Egyiptombanelterjed a Sumér Civilizáció, Akkad és Úr. Megkezdődik a Bronz kor. Megjelenik a Harappa, az Indus civilizáció, és megindul a földművelés Kínában, Közép-Amerikában és az Andokban.
A fáraók, a piramisok, az egyiptomi beavatási szertartások, és jelképek állnak, az Ank kereszt, stb.  

3. Baktun
„A kerék korszaka”
(I.e.2324-1930 ) Elkezdik használni a kereket, mint szállítóeszközt, és kialakul a periodikus, vagy ciklikus gondolkodás. Kialakul az írás, mint jelrendszer, és megkezdődik a fém technikai korszaka Mezopotámiában. Elterjed a harci szekér és megkezdődnek a területfoglalási háborúk. Ez a nagy Kínai uralkodók időszaka, és a Minoszi civilizációé Krétán.
Az élet, vagy a sors kereke folyton, megállás nélkül forog, és hogy semmi sem biztos, csak a változás. Tudod, hogy a tél után mindig eljön a tavasz, a rossz elmúlik, de a jó után is mindig újra hanyatlás kezdődik.

4. Baktun
„A Szent hegy korszaka”
 I.e. 1930-1536)Új királyságok alakulnak Egyiptomban és benépesítik a Szent Hegyet, a királyok völgyében. Az egyiptomi uralkodók intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy örökre megmaradjanak a dinasztiák és az Egyiptomi civilizáció. Ekkor alakul ki a balzsamozás szertartása is.

5. Baktun
„A Shang Ház korszaka”
(I.e. 1536- 1141)Megalakul a Shang Dinasztia Kínában, és elterjed a jing-jang elmélet, és a kínai filozófia, megerősödik a kínai civilizáció. Ezzel egy időben megjelenik a Védikus kultúra Indiában. Közép-Amerikában új civilizációk alakulnak, mint az Olmec maya civilizáció.
A Feng Shui, az akupunktúra csodálatos hatása, a világ felosztható jinre és jangra.

6. Baktun
„A magasztos pecsét korszaka”
(I.e. 1141-747)
Az Asszír birodalom virágkora. Elterjednek a fém fegyverek és harci eszközök. Felemelkedik a Mükénei civilizáció, a Chou dinasztia Kínában és felbukkan a I Ching. Közép-Amerikában elterjed az Olmec maya kultúra.
A I Csing, azaz a Változások könyve egy olyan enciklopédia, melyből mindent megtudunk az emberi létről.

7. Baktun
„Az elme erejének korszaka”
(I.e. 747-353)       A nagy görög filozófusok kora. Ekkor élt Pythagoras, Szokratesz, Platon, Arisztotelész. Indiában megalakul a hatosztályos védikus iskola, és elterjed a buddhizmus. Kínában Lao Ce, Konfúciusz és Chuang Tzu alapozza meg a taoista és konfucionista filozófiát. Mexikóban megszületik az első maya kalendárium.

8. Baktun
„A megváltó korszaka”
(I.e. 353. – Kr.u. 41.)Nagy Sándor birodalma, Róma felemelkedése, a kelták megjelenése Európában. Kínában a Han dinasztia kerül hatalomra és megépül a Kínai nagy fal. Indiában és Közép-Ázsiában hivatalos vallás lesz a buddhizmus. Jézus Krisztus eljövetele és a keresztény vallás megalapítása. Jézus tanításai!
A Krisztusi szeretet megvalósítása. Mutassuk meg az embereknek a feltétel nélküli szeretet gyógyító erejét. Szokások: a templomba járás, ahol átérezzük az áhítatot, mely a múltból árad a lelkünkbe. Imáink igazán a szívből szólnak, hitünk, élő és igaz és más egyéb Isteni, Jézusi cselekedetek.


9. Baktun
„A tollas kígyó korszaka”
(Kr. U. 41- 435)Megszilárdulnak a Közép-Amerikai kultúrák, és piramisok épülnek Teotihuakan központban.

Mexikóban elterjednek az aztékok tudás istenének, a Quetzalcoatl (tollas kígyó) tanításai. Az azték tollas kígyó állt a Nappal a legközelebbi kapcsolatban, neki köszönték az aztékok a tudományokat, a jó erkölcsöt, a bölcs törvényeket. Ő nem kívánt emberáldozatokat, oltárára virágokat és gyümölcsöket hordtak. Teotihuacan romvárosában található Tollaskígyó templom, a Nap és a Hold piramisa, valamint a Pillangómadár temploma.


10. Baktun
„A maya korszak”
(Kr.u. 435-830)Megtörténik a második galaktikus maya invázió, és felvirágzik a maya civilizáció. Közben Mohamed megalapítja az iszlámvallást. Elterjed a hinduizmus Indiában, a buddhizmus pedig Tibetben, Koreában és Japánban. Az ázsiai és indonéz kultúrák felemelkedése.
A mayák fejlett asztrológiai tudással rendelkeztek. Minden templom, vagy piramis kapcsolódott az asztrológiához, egyik sem volt véletlenül ott, ahol volt. Írásuk hieroglifa, mely még ma sincs teljesen megfejtve. Könyveket írtak, papírra, ezek főleg irodalmi és asztrológiai művek voltak.


11. Baktun
„A háborúk korszaka”
(Kr. u. 830-1224)
Eltűnik a maya és a Közép-Mexikói civilizációk. A toltékok felemelkedése, és a Chan Chan dinasztia Dél- Amerikában. A Tibeti kultúra megerősödik, Kínában hatalomra kerül a Sang dinasztia. Az iszlám és a keresztény kultúra egymás ellen fordul. Megindul a fegyvergyártás, feltalálják a puskaport. Sok a háború és annak gyötrelmei.

  12. Baktun
„Az elrejtett tudás korszaka”
(Kr.u. 1224-1618)Az iszlám egyre nagyobb hatalomra tör. A törökök megtámadják Európát, a mongolok elfoglalják Kínát. Tibet veszélybe kerül. Európában a keresztény civilizáció csúcspontjára érkezik, elterjed a reformáció. Európa központi szerephez jut. Hanyatlásnak indul a szent világ víziója (az elrejtett magok).
A sötét Középkor. Minden tudás el volt rejtve az emberek elől. Titkos társaságok alakultak, ahol a szellemi vezetők, így próbálták átörökíteni az ősi tudást, az utókor számára.  

13. Baktun
„Az anyag transzformációjának korszaka”
(Kr.u. 1618-2012)A tudomány és a technika robbanásszerű fejlődése. Ipari forradalmak, világválságok, világháborúk. Természeti katasztrófák, földrengések, árvizek sújtják a Föld lakóit. A terrorizmus hatalomra tör, a technikai civilizáció végül teljesen összeomlik. A tudomány kimondja, hogy az anyag nem létezik, minden energia. A Föld elkezd megtisztulni, és regenerálódni. 2012-ben megkezdődik a következő galaktikus szinkronizáció.
A nagy változások kora, egy történelmileg igen fontos korba születtünk. Nem véletlenül: dolgunk van itt. Nekünk is aktívan részt kell vennünk az emberiség jövőjének pozitív alakulásában, és felkészíteni minél több embert a nagy korszakváltásra.  

forrás: http://noiportal.hu/main/npnews-6472.html

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai