Gregg Braden - Divine Matrix - Isteni Mátrix - 1. rész - HUN - Szinkronos


Isteni
Mátrix. Greeg Braden

Van hatalmad
a testedben, ami nincs teljesen kihasználva.
Az érzelem,
a hit, a gondolatok, hatással vannak a világra.
Van egy
energia mező, az Isteni Mátrix, ami mindent összetart.
Az ÉRZÉS, az
egy nyelv, az egy hatalom, benne él a testünkben!
Az ÉRZÉS,
nem az elmében, hanem a szívemben van.
Az  ÉRZÉSEK, amik bennünk keletkeznek, a
szívünkben, hatással vannak a külvilágra, megváltoztatják azt.
Az életünket
a HIEDELMEINK alapján éljük...
A HIT ereje,
ami szintén bennünk van. A hit csodái.
Mi KVANTUM
ENERGIÁK, részecskék  vagyunk, melyek
mindig összeköttetésben vannak egymással.
Tudnak
egymással kommunikálni a múltban és a jövőben...
Meglehet
változtatni a részecskét a jelenben és a múltban is megváltozik, pedig az már
megtörtént
A
TUDATOSSÁG, egy erő, ami a részecskéket össze tartja, rendezi és szervezi a
testekben, a részecskéket.
Az ANYAG,
erő által jön létre és  létezik. Van egy
erő, ami mindent összetart a testünkben és a világunkban.
E-mögött az
ERŐ mögött, létezik egy TUDATOS ELME, INTELIGENS ELME, ez az ELME: a MÁTRIX.
MINDEN ANYAG MÁTRIXA.
Van egy ENERGIA,
ENERGIA MEZŐ, ami mindent összetart.
A HIT, a
KÓD,  ami a lehetőségeket, az energia
mezőben, a világ valóságára, lefordítja.
Az ENERGIA
MEZŐBEN,  minden lehetőség létezik, meg
van, létezik.
A KVANTUM
LEHETŐSÉGEKBEN, te már megvagy gyógyítva.

Az
ELMÉNKKEL, belenyúlunk, ezekbe az energia mezőbe- kvantum lehetőségekbe.
Elképzeljük
az ELMÉNKKEL, a gyógyulásainkat, a békét, stb. A SZÍVÜNKKEL, ÉRZELMEINKKEL,
annak a lehetőségnek ÉLETET ADUNK, TEREMTÜNK. Igy tesszük valósággá, a mi világunkba!
A HIT: az
egy házasság, egy egyesülése: a GONDOLATNAK és az ÉRZELEMNEK!
A
GONDOLAT,  a felső csakrákban történik.
Itt képzeljük el a kvantum lehetőségeket.
Az
ÉRZELEM,  az alsó csakrákban keletkezik.
Az ÉRZELEM,
csak két féle lehet: SZERETET és 
FÉLELEM.
A GONDOLAT
és az ÉRZELEM között, egy ÉRZÉST hozunk létre, félelemre, vagy szeretetre.
Az ÉRZÉS: A
GONDOLAT és az ÉRZELEM, egyesülése. Az ÉRZÉS: A SZÍVÜNKBEN TÖRTÉNIK. Az ÉRZÉS
és a HIT, azok össze vannak kötve.
A Szívünkben
vannak: ÉRZÉSEK: félelem, gyűlölet, bánat, öröm, irigység, odaadás, szeretet.

Az ATOM:
energia, energia hullámokból áll. Ha megakarsz változtatni egy ATOMOT, akkor
meg kell változtatni azt az energiát, amiben él!
Ha megakarod
változtatni az életünk fizikai dolgait, akkor meg kell változtatni azt az
energiát, amiben az a dolog létezik.
Az ENERGIA
MEZŐ , az ami meghatározza, hogy az atom hogyan viselkedik, a részecske összetartó
szerve.
Az ENERGIA
MEZŐ, a központi szabályozó szerv, ami ELEKTROMOS MEZŐBŐL , MÁGNESES ENERGIÁBÓL
áll.
Ha
megváltoztatod a MEZŐ ELEKTOMOSSÁGÁT, vagy a MÁGNESESSÉGÉT, akkor  megváltoztatod, az ATOMOT.
A VILÁGUNK,
ELEKTROMOS és MÁGNESES ENERGIÁBÓL ÁLL!
Van egy
szerv a testedben, ami a legerősebb ELETROMOS MEZŐT és MÁGNESES MEZŐT hozza
létre: ez a SZÍV! A SZÍV, amiben az ÉRZÉSED van és az ÉRZÉS: ELETROMOS és
MÁGNESES ENERGIA HULLÁMOKAT kelt a SZIVÜNKBEN és ez megváltoztatja a TESTEDET
és megváltoztatja a VILÁGODAT. A szív elektromos mezeje, százszorosan erősebb,
mint az agyé. A szív mágneses mezeje, kb. ötezerszer erősebb, mint az agyé.
A HITED  állítja elő, változtatja meg, azokat a MÁGNESES
és ELEKTROMOS HULLÁMOKAT.
A HITÜNK
VÁLTOZTATJA MEG, A FIZIKAI VILÁGUNKAT!
A HIT
VÁLTOZTATJA MEG, AZ ANYAGOT!
A kvantum hullámok, lehetőségek: jönnek és mennek...Pl. jó munkahely,
jön és megy...
Az álló hullámok: pulzálnak...Nem jön és nem megy. A
Világ valósága! Pl.: az atomok.
A szívünk hite: hozza létre az ÁLLÓ HULLÁMOT, ami
helyére rögzíti a LEHETŐSÉGEKET.
A szív
hullámai: Álló hullámok! A szív hulláma, az atomot csinálja, hozza létre a
valóságot...
A tudatosság: befolyással van, a mi Világunkra,
vagyis az ember, befolyásolja a részecskék viselkedését...
Félelemre
programoznak, hogy félelemben éljünk, de ezt megváltoztathatjuk, mivel mi
valóság gyártok vagyunk! Csak azt gyárthatjuk le, amit a szívünkben hiszünk. Ezért,
vigyázzunk arra, hogy mire fokuszálunk, mire figyelünk, mit nézünk, mit
hallgatunk, mert ezek befolyásolnak bennünket. A világunk alapja a hitünk. Mit
hiszel magadról és mit hiszel a világodról?
Összeköttetésben
állunk mindennel és minden összeköttetésben van.
A DNS hatással
van a fizikai világunkra, így a testünk is.
Minden egyes
ember szív körül, van egy energiamező,
ami 2-3 m-es, ha az emberek egymás mellett vannak akkor ezek a mezők
összeadódnak és egy nagy szívmezőt alkotnak.
Milyen
hatása van a szívünknek a DNS-re? A jó érzelem lazítja, a rossz érzelem feszesé
teszi a DNS-t és az immunrendszer látja kárát, a jónál meg erősödik. A pozitív
érzelem: hála, szeretet, nagyra becsülés, együttérzés: ellazította a
DNS-t.  a negatív érzelmek: harag, düh,
frusztráció, irigység, a DNS össze húzódik, feszes lesz. Tehát az érzésükkel és
a hitükkel, az emberek, megváltoztatják a DNS-t a testükben, a DNS
megváltoztatja a világ anyagát, a fotonokat, - amiből a világ készült, épült -,
ami által az immunrendszer is megváltozik és változik az életünk is.

Az
ÉRZELEM,  megváltoztatja az ANYAGOT,
világunkat. Tehát a testünkben ilyen hatom van szívünkben, az érzelmek által...
Gyógyításnál,
a szó és a hit hatalma: MEGTÖRTÉNT A GYÓGYÚLÁS! Ezt az érzést hiszem és úgy is
lesz! Érezzük a szívünkben, hogy a beteg meggyógyult, már most, ezekben a percekben...Ez
azért történhet meg, mert van egy MEZŐ,  ISTENI MÁTRIX, ÉTER MEZŐ, KVANTUM HOLOGRAM,
TERMÉSZET ELMÉJE, ISTEN ELMÉJE, ami mindent
összeköt, tartája a VILÁGEGYETEMNEK
!
Vannak
energia szálak, hálózatok, amik mindent összekötnek. Nincsen üres Űr. Ezek a hálózatok,
az agyban is meg vannak. Amint fent, úgy lent. Ez az ISTENI MÁTRIX, HID AZ ÉN
BELSŐ VILÁGOM ÉS A KÜLSŐ VILÁGOM KÖZÖTT. Ezért van az én belső érzelmeimnek, hitemnek,
imámnak hatása, a testemen kívüli, külső világomra. Ez a MEZŐ, egy tükör,
tükrözi, amit a belső világban teremtünk, a külső világba. pL.: A rák
gyógyítása: hittel, kántálással, érzelmekkel, közös akarattal, a három
orvosnál...A MEZŐ nyelve: az érzelem, az
ima, a kántálás, a hit, az egy akarat.
Ha két
fotont elválasztunk 20 km-re és az egyiknek egy feladatot adunk, a másik is úgy
reagál. Ez igazolja a Mátrix jelenlétét, amiben minden össze van kapcsolva, a a
hálózat segítségével.
A HOLOGRAM: A
mintázat minden töredéke tartalmazza, az egész mintázatot, képet... Te és én,
holografikusak vagyunk és az egész világegyetem bennünk él, minden egyes
sejtünkben. Minden egyes töredék, tartalmazza az egész képet. Ha az egyik
töredékben képet változtatunk, akkor hol látom a változást? Mindenhol! És így
van az, hogy Te és Én, nagyon gyorsan, változást hozhatunk létre ebben a
világban, ha értjük a nyelvét: érzelem,
egy akarat, ima, hit.
Mi ennek a világegyetem
mintázatai vagyunk. Mi holografikusak vagyunk. Ha azzal a nyelvel, amit az
ISTENI MÁTRIX értelmez, a mi szívünkben a békét választjuk, akkor a békének meg
kell történnie. Ha a testünkben, a gyógyulást választjuk, a szívünk nyelvével,
nem az elménk nyelvével, akkor annak meg kell történnie. Az információ, nem
utazik az egyik helyről a másikra, mert már ott van, mivel része a hologramnak,
a Mátrixnak, a Kvantumnak, az Isteni elmének. Ami egy helyen megtörténik, az
mindenütt megtörténik, az információ már ott van, mert mindig összeköttetésben
vannak a hologrammal, ez a hologram. Azért olyan erőteljesek, ezért lényeges az
ima,- igaz te teremted a szívedben, az érzéseddel - az ima már ott van: Irakban,
Afganisztánban, vagy Afrikában. A példánál, megteremtették az orvosok, azt az
érzést: Mintha már megvan gyógyult a
beteg
. A Hálát, a Nagyra értékelést érezték a szívükben,
Egy akarattal voltak és tényleg meggyógyult a beteg.
A gyógyulás
a szívükben megtörtént, és az, ott van a betegnél is. A MÁTRIX hologram.,  visszatükrözte a gyógyulást. A testünk és a
Világegyetemünk, hologram. Nincs itt és ott, az már mindenütt ott van. Minden,
mindenhol, egyszerre történik. Az amit mi csinálunk a tetünkben, az hatással
van a fizikai világunkra.
A SZÓ:
összefüggő érzelem. Az ÖSSZEFÜGGŐ ÉRZELEM: megváltoztatja a fizikai világunkat!
Mi részt
veszünk a Világunkban, osztozunk a valóságunk kialakulásában. Mindez a HITÜNK hatalmán
múlik, történik.

2001.09.11.
Valami elkezdet megtörténni az emberi tudatosságban, már 10-én, amit a műszerek
már előre jeleztek, hogy valami nagy dolog fog történni.. A TUDATOSSÁG
MEZŐJÉBEN, már valami történik, ezt már jelzik a műszerek...A TUDATOSSÁG, része
az ISTENI MÁTRIXNAK.
Amikor az
emberi tudatosság, egy dologra fokuszál, akkor az, már előre látható, a kutatók
számítógépén, pl.: Foci vb, Koronázás, stb. Ez az előzetes mérés, már segít
előre megjósolni, hogy valami nagy dolog fog történni. A NAGY HÁLÓ, az ISTENI
MÁTRIX, ami összetartja az egész Világegyetemet.

Az
INFORMÁCIÓ, a MEMORIA, nem az agyban, hanem, az ISTENI MÁTRIXBAN van! Az AGY,
ami ráhangolódik a MEZŐRE, ahol az az INFORMÁCIÓ él. Ez azt jelenti, hogy
nincsenek titkok, ez a katonaságnak problémát jelent. Az INFORMÁCIÓ, mindenhez,
már létezik! Felteszel egy kérdést és keletkezik egy ÉRZÉSÜNK a szívünkben, ami segít az agyunk idegpályájának
kifejlesztésében, ráhangolja az elménk
antennáját a HOLOGRAFIKUS MEZŐRE,
ahonnan az INFORMÁCIÓT, a VÁLASZT megkapjuk... A Távollátás működik, mert az
illető, MODOSULT TUDATÁLLAPOTBAN, az érzése, ráhangolja az elméjét a feladatra és az információ
már ott van a MEZŐBEN és megmondja, hogy ott mi van, mi történik.
Az ÉRZÉS, a
MEGÉRZÉS hatalmáról beszélünk, ami a nőknél erősebb, mint a férfiaknál.
A SZÍV: nem
ítélkezik, nincs egója, az ellentéteket: jó és a rossz, nem ismeri.
DIMENZIK: 25
van, felsőbb tudatossági szintek vannak felettünk... Ezek a FELSŐBB DIMENZIÓK
biztosítják, a LÉLEK ENERGIÁJÁNAK a mozgását, az élettartalmak között.
A szívünk
NYELVE, az ÉRZELMEINK és a GONDOATAINK, hatással vannak a mi Világunkra.
Az ÉRZÉS =
IMA.  Érezni kell azt, mintha az imáink,
meghallgattak volna. Olyan érzésekre fokuszálok, amit akarom, hogy legye, hogy
megtörténjen...
Mi az az
erő, ami mindent összeköt, a világegyetemet is: az EGYÜTTÉRZÉS. Te és én képesek
vagyunk, lehet egy érzésünk a szívünkben, egy ÉRZÉS, amiből a Világegyetem ál.
Az EGGYÜTTÉRZÉS: mindkettő, az az erő,
ami összeköt
, és az az ÉRZÉS, amit megtapasztalunk. Ettől, olyan erős, az EGYÜTTÉRZÉS.
EGGYÜTTÉRZÉS:
képesnek lenni a Világot elfogadni, úgy ahogy van és nem megítélni az alapján,
hogy mit tudok belőle kihozni. Nem azt jelenti, hogy a szomorú társammal együtt
érezni...
Megteremteni
a gyógyulást, nekünk azt jelenti, hogy a csodák, már megtörténtek, hogy az imáink
meghallgattak volna, ezt kell éreznünk, ítélkezés és ego nélkül...
Amikor a
GONDOLATOT és az ÉRZELMET eggyé teszed SZÍVEDBEN, egyetlen potenciális erővé, akkor
meg van a hatalmad, hogy beszélj a világhoz. Pl.: a daganat eltűnt, a csoda
megvalósult, megtörtént, lásd az orvosok kísérleténél, ahol eltűnt a daganat.
Kérj és
megadatik! A kérés nem a hang által történik. Ahhoz, hogy kérjünk, olyan
nyelvel kell beszélni, az ISTENI MÁTRIXHOZ, MEZŐHÖZ, amely nyelvet, a MEZŐ
felismer. A MEZŐ  nem a hangunkat ismeri
fel, hanem a szívünk hatalmát, annak érzéseit. Amikor olyan érzést hozok létre
a szívünkben, mintha az megvalósult volna, ez az ÉRZÉS kelt a szívünkben,
elektromos és mágneses hullámokat, ez az a nyelv, amit a MEZŐ, MÁTRIX,  felismer.
"Amit
csak kérni akartok az Atyától, az Én nevemben, megadja néktek", - de a
lényeg, kivan véve...! Kérjetek REJTETT
INDITTÉK (ítélkezés, ego nélkül), szívből kérj és vegyen titeket körbe, a
VÁLASZOTOK, borítson el titeket, AMIRE VÁGYTOK, hogy örömötök teljes legyen.
Ha
körül vesz téged, úgy érzed, mintha, már beteljesült volna a vágyad, óhajod, kérésed.
Érezd azt az
ÉRZÉST, ami már megtörtént volna. Abból a helyzetből kiindulva, hogy ez már
megtörtént... Új valóságot, helyzetet teremtünk.  Ez már kész! Kész! Kész!
Ha valamiért
imádkozol, pont abban a pillanatban vetted tudomásul, hogy az nincs itt...Pl.:
Kérlek had legyen béke, gyógyulás, stb. Akkor azt veszed tudomásul, hogy az
nincs itt most. Pl.: Az imában, amikor becsuktam a szememet: ÉREZTEM, hogy az
eső, a gyógyulás, megtörtént volna. Azt az érzést éreztem, hogy minden vizes,
mert annyit eset az eső, vagy milyen egészséges, stb. és aztán hálával, nagyrabecsüléssel, köszönetet
mondtam
, azért ami már megtörtént. Nem kérte az esőt, a gyógyulást, hanem
hitte, hogy az már megtörtént.

1.000.000 ember x 0.01 = 10.000 ember,
ennek négyzetgyöke = 100 ember elég, ha imádkozik és megtörténik a kérés, az
egymilliós városba...Az

egymilliós városban, ha van száz ember, aki ismeri a béke nyelvét és imádkozik,
akkor ott béke lesz, stb.
Minden ember
szíve körül, 2-3 m energia mező van, ha másik ember közelében vagy, akkor ezzel
a szív mezővel osztozol, 1000 ember, 1000 szív mezővel osztozik. Mindegyünk
összeköttetésben van a másikkal, ezért mindenki érzi, a másikak szív mezejét. Ha
ilyenkor mérem az egyik ember szív mezejét, akkor mérem az 1000 embernek, az
összesnek a szív mezejét, mert össze vagyunk kötve. Ha tudjuk mérni a szív
változót, pulzust, vagy a légzést, ha bármelyiket le tudjuk mérni, akkor megtudjuk
mondani, hogy milyen fajta jelet küld a szívünk, az agyunkba.
Minden
pillanatban, a szívünk beszélget az agyunkkal, jeleket küld az agyunknak, hogy
elmondja neki, hogy milyen energiát küldjön a testemnek. Tehát, ha te stresszt
tapasztalsz, akkor az egy jel, amit a te szíved az agyadnak küld és az agyad
vegyületeket küld a testednek, ami nem jó. De ha a szíved: együttérzést,
örömet, szeretetet, hálát, nagyrabecsülést tapasztal meg, akkor más jelet küld
az agyadnak, hogy mondja az agyadnak, hogy adjon életet a testemnek. A pozitív
beszélgetés: az életet megerősítő. A negatív: az életet tagadó, gyengítő hatással
bír.
Minden
pillanatban, az idegrendszerünk a szívvel összeköttetésben, használ egy
szimpatikus és egy paraszimpatikus idegrendszert. A pislogás, a megállás, stb.
a szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszer segítségével történik meg, ezt
megtudjuk mérni. Kézfogás után mérjük a csoport szív mezejét, mérjük a szív és
az agyunk közötti beszélgetést, ebben a teremben. Kérés: fokuszáljon a csoport
minden tagja, a szívükre, és ne az elmére, az agyra. Kezével érjen mindenki a
szívéhez, amikor ezt teszed, a figyelmedet az elméről, a szívedre viszed, irányítód.
Fogjunk ismét kezet, csukd be a szemed, kezd el a szívedben ÉREZNI: a hálát, és a nagyrabecsülést. Lélegezd
a szívközpontodba, a hálát és a
nagyrabecsülést
és a műszer mutatja a közösség szeretet energiáját.
Engedjük el a kezeket és érezzétek ezt az ÉRZÉST, és nézzétek, mi történik, a
MEZŐ összeköt minket, anélkül, hogy egymáshoz érnénk. Nem kell, hogy kezet
fogjunk, mert a MEZŐ összekötötte a mi szíveinket, ez megtörtént, és ezt látni
lehet a grafikonon. Arról árulkodik, hogy a ti szíveitek, ebben a teremben, egy
nagyon kiegyensúlyozót szív terem, MEZŐ. Ez az az állapot, amikor a csodák,
gyógyulások történnek.
Ez az ÉRZÉS  szívünkben nem az elme folyamata, az elme, a
hála és a nagyrabecsülésre gondol, de a szívünk ÉRZI, ezt az ÉRZÉST.
Kinyithatjuk a szemünket, vége a kísérletnek.
Legnagyobb
hatalmunk: a szívünk ÉRZÉSEIBŐL 
származik. ÉRZÉS  a szívünkben,
mely létrehozza, azokat a nagy hatásokat. A GONDOLAT, HIT és az ÉRZÉS, hatással
van a világunkra, a testünkre. Most már tudjuk, hogy nem egy passzív
megfigyelők, hanem aktív teremtők vagyunk, ezek ismerete által! Meg van az
információ és tudod, hogy mi erőteljes lények, teremtők vagyunk, ha úgy
döntesz, hogy használod a hatalmadat, és ez egy olyan hatalom, mely a szívedben
rejlik... Az emberi ÉRZELEM hatalma!
Szeretni
kell: ítélkezés, ego nélkül! Mi olyan lények vagyunk, akik szeretünk,
gondoskodunk, törődünk másokról, együtt érzünk, társas lények vagyunk. Ebben a
világban szeressünk!!!


Az ÉRZÉS
hatalmával, már nem vagy korlátozva, a biológia, a fizikai, kémiai tőrvények
által. Szabad vagy! Mert, ha megértenénk, hogy minden egyes ember szívében, ott
van a hatalom a teremtéshez, ebben a világegyetemben, milyen lehetne a világunk.
A hatalom, hogy gyógyíts, hogy békét, szeretetet teremts, ott van a szívedben.
A titok az az, hogy érezd az érzést,
mintha már megtörtént volna, hogy az ISTENI MÁTRIX megadhassa azt, amit az
ÉRZÉSED éppen beazonosított!  A titok az,
hogy
teljesen, azokká dolgokká kell válni, amit világodban megakarsz tapasztalni.
Először ÉREZNED  kell, hogy a MEZŐ
visszatükrözhesse azt, ami már megvan benne. Látod, hogy nem vagy többé
áldozata, ennek a világnak!  

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai